4 sonutan 1 ile 4 aras

Konu: slm Nazarnda rtnme

 1. #1
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart slm Nazarnda rtnme  rtnme, kitab, snnet ve icm-i mmetle sabit kati bir emirdir. Bu katiyyeti anladktan sonra mslman kadnn Allah'n emrettii snrlar dahilinde rtnmekten baka yapaca bir ey yoktur. Ne cahiliyye liderlerinin horlamalar ne de mslman grnen mnafklarn islm'da rtnme yoktur diye barp armalar onu ilgilendirir.

  Bu emir Allah'n emridir. Onu beenmeyen, islm' beenmiyor, onun r-i olan Allah' reddedip ona sava ayor demektir.

  rt hakknda Kur'n'daki nas, iddialarn aksine olduka aktr. imdi biz bu naslardan rtnmenin farziyetini ve mahiyetini en ak bir biimde izah eden iki tanesini baz meal ve tefsirlere istinaden aklayacaz. Bu aklamamz da herkesin tahkikine ak olmas iin mmkn olduu kadar yzeysel tutmaya alacaz.

  Bu satrlar okuduktan sonra tesettr hakknda hala bir tereddde kalan olursa, derhal kaynaklara mracaatla hakikati renebilir. Ondan sonra da tatmin olamazsa, ona den tek ey kendisini sorguya ekerek imann kontrol etmesidir.

  lk zikredeceimiz delil Ahzab sresinin 59. yetidir.

  Diyanet ileri eski bakanlarndan mer Nasuhi Bilmen hocaefendi bu yet-i kerimenin mealini yle yapmaktadr. "— Ey Peygamber, hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna de ki: zerlerine feracelerini sk sk rtsnler. Bu onlarn tannmamalar ve eza edilmemelerine en yakn -en muvafk bir sebepdir. Ve Allah ok mafiret edendir, ok merhametli olandr."

  Burada, mer Nasuhi hoca metinde geen "cilbab" kelimesini "ferace" olarak terceme etmitir. Bilindii gibi ferace arafn tam karldr.

  Yine istanbul eski mft vekillerinden, -umumen itibar gren bir meal sahibi- A. Fikri Yavuz hocaefendi de bu ayetin mealini yle yapmtr:

  "—Ey Peygamber, hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna syle, (kendilerini batan aa rten) elbiselerini giyinip rtnsnler, ite byle giyinmeleri (iffetli) tannp da ahlakszlar tarafndan) eziyet edilmemelerine daha elverilidir. Allah gafurdur, rahimdir."

  Bu meale gre de "cilbab", kadnn vcudunu batan aa rten, onlar kim olduklar tannmayacak kadar kapatan elbiseler olarak tarif edilmitir.

  .Mehur Celaleyn Tefsirinde ise "cilbab" kelimesi yle aklanmtr:

  "Cilbab, kadnn vcudunu kaplayan bir eit araftr. Kadnlar bir ihtiyalar iin darya ktklarnda, onun (arafn) bir ksmn da yzlerine ekerler. Bylece gzlerinden baka hibir uzuvlar gzkmez."

  Tefsir ve mellerdeki: cilbab, mla, ferace, ve brk malum arafn karldr. Pee ve yamak ise yaklak manada yz rtmeye yarayan rt anlamnda kullanlr.

  te, mslmanlar dinlerinden ayrmak isteyen sahte din adamlar bu ayeti saptrarak rtnn farziyetini gizlemek istemilerdir. Fakat ayet hakikati arayan bir kii iin hi bir yorum kabul etmeyecek kadar aktr. Kafirler istese de istemese de Allah emirlerini insanlara iletecek, dinini ebedi klacaktr.

  Meseleye mkemmel bir ekilde aklk getiren ikinci delil de Nur Suresi, 31. yet-i kerimesidir.

  mer Nasuhi Bilmen Hocaefendi bu yet-i kerimenin mealini yle yapmtr:

  "— Ve m'min kadnlara da syle: —Gzlerini saknsnlar ve avretlerini muhafaza etsinler ve zinetlerini amasnlar, onlardan her zahir (ak) olan mstesna. Ve ba rtlerini yakalarnn zerine sarktsnlar ve zinetlerini amasnlar. Ancak (mahrem olanlar) mstesna. Ve zinetlerinden gizledikleri bilinsin diye ayaklarn da birbirine vurmasnlar ve cmleten Allah'a tvbe ediniz, ey mminler?... Ta ki felah eresiniz."

  Burada rtnmenin snrlar "zinetleri kendiliinden gzkenler mstesna rtnn yakalar zerinden sarktlmas" ibaresiyle izilmitir.

  Bu snrlar daha iyi kavrayabilmek iin gzlerimizi tekrar Celaleyn ibarelerine evirelim:

  "— Gzlerini, (bakmalar helal olmayan eylerden) saknsnlar, avret mahallerini (yapmalar haram olan eylerden) muhafaza etsinler.

  Zinetlerini de kendiliinden gzken azalar, (eller ve yz) hari gstermesinler (aa vurmasnlar). (nk her hangi bir fitne korkusu olmadnda yabanc erkeklerin bu iki uzva bakmas haram deildir. Fakat, fitne kapsn tamamen kapama asndan baklmamas gerekir.)

  Ba rtlerini yakalarnn zerine sarktsnlar (yani balarn, boyunlarn ve gslerini pee veya brk denilen rtyle kapasnlar.

  (Ellerle yzn haricindeki gizli) zinetlerini de aa vurmasnlar."

  Celaleyn tefsirinden anlaldna gre, mahrem olan uzuvlar eller ve yz hari btn vcuttur. Fitne korkusu olduunda -ki sokakta behemahal vardr- bu iki uzvun da ak kalmas caiz olmaz.

  Fakat Fikri Yavuz hoca da mealinde, rtlmesi gereken zinet kelimesini: "Sslerin takl olduu boaz, ba, gerdan, kol, bacak ve kulaklar gibi yerler" olarak tefsir etmitir.

  Ayrca ilk trke tefsir sahibi mehur Elmaln Hamdi Yazr da tefsirinde "cilbab" kelimesini "Batan aa rten araf, ferace veya ar" olarak tefsir etmitir.

  Bu iki ayetin terceme ve tefsirlerinden anlalaca zere rtnme kesin olarak farzdr, islm' kabul ettiini iddia eden bir kiinin bu kati farz inkar etmesi asla mmkn deildir.

  Dier birok ayeti kerime de dorudan veya dolayl olarak tesettre iaret edilmitir.

  Onlardan, tesettrn ana mesnedine, bir nevi tarihesine ve tesettre riayet etmemenin tehlikelerine iaret eden Araf suresi 27. yeti de olduka mhimdir:

  " Ey Adem oullar!... Size, irkin (avret) yerlerinizi rtecek bir elbise ve bir de ss elbisesi indirdik. Fakat takva elbisesi, ite o, hepsinden daha hayrldr. Bu giyim eyasn gndermek Allah'n ihsanna delalet eden alametlerdendir. Gerektir ki dne ve anlayalar.

  -Ey Adem oullar!... irkin yerlerini kendilerine gstermek iin ana ve babalarnzn elbiselerini soyarak eytan onlar nasl cennetten kardysa sakn size de bir bela yapmasn. nk eytan ve onun dostlar sizi, kendilerini gremiyeceiniz yerlerden grrler. Biz eytanlar iman etmeyeceklere dost yaptk."

  slm hukukunun ikinci kayna olan snnete baktmzda bu meselenin hibir pheye mahal kalmayacak ekilde aklandn ve bizzat yaandn grrz.

  Bu hususu isbat etmek iin sadece u, Hadis-i erif bile hibir yoruma ihtiya brakmakszn kafidir:

  "Hz. Aie rivayet ediyor: Ebubekir'in kz Esma birgn uzun ve ince bir elbise zerinde olduu halde Raslullah'n huzuruna girdi. Bu hali gren Reslullah mbarek yzlerini baka tarafa evirdiler ve -Ey Esma, bir kadn bulua erince undan ve bundan (yzne ve ellerine iaret ederek) baka yerlerinin grnmesi caiz deildir diye buyurdular."

  te slm'n rt hakkndaki nihai hkm budur, slm peygamberinin baldzna hitaben syledii bu szler btn slm mmeti iin rt hakkndaki hkm koymutur.

  Medine'ye hicret edilip tesettr ayetleri indikten sonra islm'a inanan btn kadnlar tereddtsz tesettre uymu, eski sakat adetlerini hi duraksamadan bir kenara brakmlardr Onlar rtlerine brndklerinde ne toplumda aalanm ne de hrriyetlerinden bir ey kaybetmilerdir. stelik rtnrken en ufak bir sklganlk duymamlar, ln o cehennemi scanda asla, terlediklerinden rahatsz olduklarndan sz etmemilerdir.

  te u aadaki hadisi erif bu hali tasvir etmektedir: "Hz. Aie validemiz rtnme yetinin nazil olduu andaki genel havay yle anlatyor:

  — Vallahi ben Allah'n kitabn tasdik, onun indirdiine iman bakmndan Ensar kadnlarndan daha faziletlisini grmedim. Nur Sresindeki rtnme yeti nazil olunca erkekleri kendilerine varp Allah'n indirdii yetleri okumaya baladlar. Herkes bu emirleri zevcesine, kzna, hemiresine ve btn yaknlarna okuyordu. Kadnlardan hibiri istisna edilmemek kaydyla ynden ve pamuktan yaplm rtlerine brndler ve sabah namaznda Reslullah'n arkasnda rtlerine brnm olarak bulundular, sanki balarnda kargalar vard."

  Sonu olarak, slamiyet kadna rtnmesini emretmi, ona ve yalnzca kocas iin alma izni vermitir. Onu gzel grnmesini ve yalnz onun iin sslenmesini emretmitir.

  "Hz. Aie Resululah (s.a.v)"den rivayet ediyor:

  — Bir kadn, kocasnn evinden baa bir yerde elbisesini zerinden karrsa, o kadn Rabbi ile kendi arasn helak etmitir."

  Yine giyimde hile yaparak, hem hevalarna uyup hem de kendilerini Allah'n emrine uyuyor gsterenler de mthi bir ekilde tehdit edilmilerdir, islm'n rtnme snrlar taviz kabul etmez. Bundan basit bir kaamak yapmaya kalkan bir kimse onun tmne birden isyan etmi islm'n snrlar dna km, Allah'n lanetine uram olur.

  "Eb Hreyre (r.a)'dan rivayetle Resul Ekrem yle buyurmutur:

  — mmetimden henz grmediim cehennemlik olan iki snf vardr. Bunlardan bir snf kadnlardr ki, giyinik olduklar halde elbisleri rtlmesi gereken yerlerini rtecek derecede kaln sk ve geni olmad iin onlar plak gibidirler. Balar da deve hrgleri gibidir. Onlar iffet snrnn dna kc ve karclardr. Onlar cezalarn ekmeden cennete giremezler."

  te bunlar, mslman kadnn el ve ayaklar mstesna btn vcutlarn rtmesini gerektiren ayet ve hadislerdir. Mslman olan bir kiinin rtnmekten baka seenei yoktur. Buna ramen tesettr reddedenin ise islm'la herhangi bir iliii yoktur.

  Emrin katiyyeti ve tesettrn farziyeti bylece anlaldktan sonra, hala-slm'da tesettrn olmadn, arafn kadnlarnn gzelliklerini saklamak isteyen eski bir toplumdan kaldn iddia edenlere sorarz.

  Onlar bu iddialarn acaba hangi delile ve hangi yetkiye dayanarak ileri sryorlar. Yoksa olarn islm'n hkmlerini rendikleri Kur'n'dan ve snnetten baka bir delil kaynaklar m var? Veya peygamberin vefatndan sonra Allah bu dinin kanun koyucusu olma hakkn onlara m verdi de bizim haberimiz olmad?

  Hayr, islm dininin Kur'n'dan ve Snnetten baka hi bir kayna yoktur. Mslmanlar hangi toplum ve hangi ada olurlarsa olsunlar onlara bakarak yollarn bulur takip etmeleri gereken istikameti izerler.

  Gleri ve yetkileri ne olursa olsun insanlardan hibirisinin kendi aklna ve arzularna dayanarak islm'n hkmleri hakknda sz syleme, Allah'n snrlaryla urama hakk yoktur.

  slm dininin kanun koyucusu yalnzca Allah'tr. Onu yorumlama hakk sadece ve sadece Hz. Resule aittir.

  Kur'n'da varid olan bir emri yok iddia eden bir ahs ve o emri kale almayarak kendi bildiince amel eden veya onu hafife alan kmseyen bir ahsn islm'la btn balar kopmu, artk o kendi arzusu dorultusunda kurduu yeni dine inanm saylr.

  Kur'n yetleri hakknda, toplum vicdannda kurduu korku alarna gvenerek sorumsuzca tasarrufta bulunmaya kalkan kii mslmanlar nazarnda suludur. Cezasnn verilmesine kudreti mani oluyorsa, o btn kuvvetlerin yok olup yalnzca Allah'n snrsz kuvvetinin baki kald bir gne havale edilir. Allahn hesaba ekmesi phesiz ok etin ve tavizsizdir.

  Tekrarlyoruz; Kur'n'da rtnme kati olarak zikredilmitir. Zikrettiimiz ve zikretmediimiz yetler rty tm boyutlaryla anlatmlardr. Yine Hz. Peygamber efendimizin snneti bu olguyu anlalmayan hi bir noktas kalmayacak bir ekilde geni geni aklamtr. Peygamberimizin hayatnda hi bir mslman kadn almaya tevessl etmemitir. Peygamberimizden sonra da gerek ashabnda gerekse dier slam mmetinde bu emirden sapma katiyetle grnmemitir. Tm bunlar artk tesettr mevzunun zerindeki btn pheleri silip atmaktadr.

  Mslman kadn rtnmek zorundadr. Allah'a inand ve emirlerine teslim olduu iin...

  Kafir toplumlar, eninde sonunda tesettre snmak zorundadrlar. Toplumsal mutluluu ve huzuru salamak iin...

  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 2. #2
  Bismillah
  yelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  13
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  14

  Standart Ynt: slm Nazarnda rtnme

  cezakallahu hyaran

 3. #3
  Tecrbeli ye
  yelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  154
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  37
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  15

  Standart Ynt: slm Nazarnda rtnme

  Alnt gl sultan Nickli yeden Alnt
  cezakallahu hyaran
  Islamdaki teslis inanci...

  Hz. Muhammed (sav) sadece bir Peygamberdir, diger Peygamberler gibi
  Hz. Muhammed
  (sav) Kutsaldir, onun yaptigi icraatlarda Kutsaldir,dolayisi ile Onu takip etmek imkansizdir,
  Hz. Muhammed
  (sav) Ilah olmasada, ilahin bir alt tabakasindadir..

  Beyninde canlandirdigin Peygamber Hangisi ?

 4. #4
  Forum Grevlisi neva - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  adana
  Mesajlar
  2.811
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  490
  279 Konusuna 336 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  47

  Standart Ynt: slm Nazarnda rtnme

  bu kadar uzun yazmasanz. . . . sadece can alc noktalar yazlrsa daha faydal olaca kanaatindeyim. &#58;gl
  Seviyorsan, cimrilik etme, syle!
  Muhabbeti varken, yokmu gibi yapanla, Hi sevmedii halde, ylp durana sinir olurum!
  Neyse, o olmal insan...
  Kendisi olmaktan korkmamal! Kendisi olmaktan kamamal!
  Bil ki, sensin diye seni brakmam;
  ama
  Ben olduum iin brakrsan beni,
  Yas da tutmam arkandan!


Benzer Konular

 1. slm Demek
  By Kuzey Tadurmaz in forum iir Bahesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-12-14, 15:06
 2. slam'da Teklif
  By kodoo in forum Belgeseller
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-11-14, 06:24
 3. slm'a hizmet..
  By Hazarbey in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-01-09, 16:48
 4. SLAM’DA TESETTR
  By Vukuf-u Zaman in forum Tesettr
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09-12-07, 21:57
 5. Bir slam Aliminin Sohbetinden
  By mteemmil_87 in forum Alimlerden nasihatler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-08-07, 13:24

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •