Bu makalemde sizleri, dnmeye davet etmek istediim ayet, Zmer suresi 45. ayet olacaktr. Bu ayet zerinde dikkatle dndmzde, bizlere verecei ok nemli bilgiler, uyarlar olduuna inanyorum. nce ayeti yazalm, daha sonra birlikte zerinde dnelim.


Zmer 45: ALLAH TEK BAINA ANILINCA, AHRETE NANMAYANLARIN LER DARALIR. ONUNLA ARALARINA KOYDUKLARINDAN SZ EDLNCE DE YZLER GLER. (Sleymaniye vakf)


Bu ayette Allah baz kiilerden bahsederek, yapt yanllardan ok dikkat ekici bir rnek veriyor ve diyor ki, bu insanlara yalnz Allah dan bahsettiinizde, yani bizlerin tek sahibi, hkm veren, efaat eden yada cezalandran yalnz Allah tr. Ondan baka ilah yoktur, ondan baka efaati yoktur. Onun huzuruna gideceiz ve O bizler iin adaletle hkmedip ya cezalandracak ya da mkfatlandrp cennetine alacaktr dendiinde, bu insanlarn bu szler houna gitmez ileri daralr, sizlere sinirlenirler kar karlar diyor. ok ilgintir ki, yine ayn insanlara, Allah n yannda edindikleri velileri, efendileri, ya da EFAAT OLARAK KABUL ETTKLERN DE ANDIINIZDA, bu durumda onlarn yzleri gler, size iyi davranrlar, sylediklerinizden honut olurlar diyor.


Hatrlatmak isterim, Allah n bu ayette verdii rnek ve uyar, Allah a hi iman etmeyenlere kar sylenmiyor. Ltfen bu ksmn doru anlayalm. nk Kuran, Allah a hi iman etmeyen kfirler le ok fazla uramaz. Elbette onlar da uyarr ama genellikle iman ettiini syleyen ama yoldan sapmlar la ilgilenir, onlar ikaz eder ve hak olan yola davet eder. Ayeti dnerek okuduunuzda, Kitap Ehlinin yapt yanllarn aynsn, bizlerin de nasl tekrar ettiimizi hatrladnz eminim. Gnmzde bizlerin bu ayetten alacamz ok ama ok byk dersler var.


yle diyebilirsiniz, ayette AHRETE NANMAYANLARDAN BAHSEDYOR, bu durumda bunlar Allah a iman etmeyen kfirler diyebilirsiniz. AYETTE BAHSEDLENLER AHRETE H NANMIYOR DELLER, AHRETE NANIYORLAR NK BUNLAR KTAP EHL. NANMADIKLARI, AHRET DE ALLAH IN KOYDUU KURALLARA, ORADA HEPMZN KARILAACAKLARI GEREKLERE MAN ETMYORLAR. Yani ahiret de karlaacamz kural ve hkmleri, kendilerine gre deitirdiklerinden, bylece ahiretin kanunlarna, kurallarna inanmyorlard. Allah hesap gn iin ne demiti. ncir ekirdei kadar yaplanlar nmze gelecek ve her eyin hesab sorulup, adaletle yalnz Allah hkm verecek. Allah hkmne hi kimseyi ortak etmez. Gvenilecek ve yardm istenecek VELNZ yalnz Allah tr. ALLAH BZLER UYARIYOR VE BENDEN BAKA EFAAT SAKIN EDNMEYN. HBR EFAATN FAYDA ETMED, O GNDEN SAKININ DYE UYARIYORDU. Allah maher gn iin bunlara benzer birok hkm verdii halde, kendilerine Allah n berisinden veliler, efaatiler edinenler, cehennem azab bize dokunmayacak diyorlard. Zmer 3. ayetinde, ne demilerdi bu insanlar onu da hatrlayalm.


Gznz ap kendinize gelin! ARI-DURU DN YALNIZ VE YALNIZ ALLAHIN DIR! ONUN YANINDA BRLERN DAHA VELLER EDNEREK, BZ ONLARA, BZ ALLAHA YAKLATIRMALARI DIINDA BR EY N KULLUK ETMYORUZ. diyenlere gelince, hi kukusuz, ALLAH ONLAR ARASINDA, TARTIIP DURDUKLARI KONUYLA LGL HKM VERECEKTR. u bir gerek ki, Allah, yalanc ve nankr kiiyi iyiye ve gzele klavuzlamaz. (Zmer 3)


Demek ki Zmer 45. ayette bahsedilenler, Allah a iman etmeyenler deil, tam tersine iman eden kitap Ehlinden bahsediliyor. Allah dinin tek sahibi kendisi olduunu ve katksz, ar duru dinin yalnz Allah katndan gelen olduu gereini, stne basa basa sylyor ve bizleri uyaryor. nk Kitap Ehli tpk gnmzde bizlerin yapt gibi, Allah n dinine, beeri hkmler ilave ederek, ar duru Allah n dinini bozmular, mezheplere, cemaatlere blnmler, kendi hkmlerini Allah n emri diye topluma kabul ettirmilerdi. AYNI YANLILARI BZLERDE GNMZDE YAPIYORUZ VE NE DYORUZ? YALNIZ KURAN LE SLAM YAANMAZ DYEREK KURAN, PEYGAMBERMZN SNNET YAN RVAYET HADSLER, MEZHEP MAMLARININ THATLARI, MEZHEPLERN DNE KOYDUU KURALLAR DYE SAYMAYA DEVAM EDYORUZ. Yani Allah n halis dinine ilaveler yaparak, Allah n hkmne kendilerini ortak ederek, Peygamberimizin ismini de kullanarak irk batana batyoruz. FARKINDA DELZ AMA VELLER, EYHLER, EFENDLER EDNP, ONLARA ALLAH IN YETKLERN VEREREK, ALLAH IN YANINDA KK LAHLAR EDNYORUZ. BU APAIK RKTR. Bizlerde gnmzde, Allah n Elisine verdii yetki ve sorumluluklar Kuran da apak grdmz halde ne diyoruz. Peygamberimizin de dinde hkm koyma yetkisi vardr. ALLAH PEYGAMBERMZ, POSTACI OLARAK MI GNDERD diyerek, Allah n dinde orta yapmaktan ekinmiyoruz.


Hlbuki Allah n Elisi Kuran tebli ederken, ben sizlere yalnz Kuran ile hkmetme grevi aldm, benim grevim yalnz tebli etmektir, onun dna asla kamam, hkm veren efaat eden, yardm eden velimiz yalnz Allah tr diye ayetleri tebli etmiti. Bu bilgiler, uyarlar dier Kitap ehline de gelmiti ama onlar bu gerekleri gz ard edip, Allah n kanunlarn deitirerek, kendilerinin asla cehennem cezas ekmeyeceklerine ve Allah n sevgili kulu olduklarna, nk Allah n Elisinin ve edindikleri efaatilerin onlar hesap gn, azaptan kurtaracaklarna inanyorlard. AYNI YANLII BZLERDE YAPIYOR VE MAN ETTN SYLEYEN BR MSLMANIN, ASLA CEHENNEM CEZASI EKMEYECENE, PEYGAMBERMZN EFAATYLE CENNETE GDECEMZE NANMIYOR MUYUZ? ALLAH DA ONLARA BU HATALARINDAN DOLAYI, AHRETTE HESAP GNNDE, H KMSENN H KMSEYE TEK BR YARDIMI DAH OLAMAYACAI GERENE MAN ETMEDKLERNDEN DOLAYI, ONLAR AHRETE NANMAYANLAR DYOR. Bakn bu ayetin devamnda, Rabbimiz ne diyor.


Zmer 46: De ki Gklerin ve yerin yaratcs, grneni de grnmeyeni de bilen Allahm! KULLARININ TARTITII HER KONUDA, ARALARINDA HKM VERECEK OLAN SENSN. (Sleymaniye vakf)


Zmer 47: (Mezardan) kalk gn, yeryzndeki her ey ve bir o kadar daha yanllar iindeki o kimselerin elinde olsa, o azabn skntsndan kurtulmak iin hepsini verirlerdi. ALLAH, H HESAP ETMEDKLER EYLER, KARILARINA IKARACAKTIR. (Sleymaniye vakf)


Zmer 46. ayette, kendilerini temize karp, bizlere azap dokunmayacak diyerek, edindikleri velilerin ya da Allah n Elilerinin onlar azaptan kurtaracana inanlara Allah, bakn nasl uyaryor ve tek hkm sahibinin kim olduunu, nasl hatrlatyor. Ders alp hatalarndan dnene ne mutlu. KULLARININ TARTITII HER KONUDA, ARALARINDA HKM VERECEK OLAN SENSN Zmer 47. ayette de hesap gn, uydurduklarnn gerek olmadn grdklerinde, varn younu vermeye hazrdrlar ama ok ge kaldklarn Rabbimiz bizlere imdiden hatrlatyor. Ders alyor muyuz? Hi sanmyorum. Ayetin son ksmnda da yine, kendilerini temize karp veliler, efendiler ve eyhler edinenlere, kendilerine Allah n dininin yannda din yaratanlara, Allah a adeta din retmeye alanlara, Allah bakn ne diyor ve piman olacaklar uyarsn nasl yapyor. ALLAH, H HESAP ETMEDKLER EYLER, KARILARINA IKARACAKTIR.


Dilerim bu hatalar yapmayan, Allah n halis, ar-duru dinine hibir hurafe, batl, rivayet kartrmadan yaayan, iman eden Allah n aznlk halis kullar arasnda oluruz. LTFEN UNUTMAYALIM, DNN SAHB, HKM GNN MALK YALNIZ ALLAH TIR. HKM VEREN, YARDIM EDEN, EFAAT EDECEK OLAN DA YALNIZ ALLAH TIR. ONUN YANINDA YARDIM EDECEK, EFAAT EDECEK DYE EDNDMZ VELLER, BZLER ALLAH A DEL, EYTANA YAKLATIRACAK VE BYLE NSANLAR MAHER GN, H HESAP ETMEDKLER EYLERLE KARILAACAKLARDIR.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/