Allah Kuran da, nelerin haram olduunu saym ve bunlarn dnda her temiz ey sizler iin helaldir demitir. Bugn Allah n sayd haramlarn dnda, fkh inancnn Mslman toplumuna dayatt, tek trnakl, ift trnakl, yrtc kular, denizden kan kalamar, karides, midye, stakoz tr eylerinde haram olduu anlatlr. BU BLGLERN TAMAMI, YAHUDLERN NANLARINDAN BZLERE GEMTR.


Allah Kuran da kadnlarn ay halinde, ibadet yapamayacan, oru tutamayacana hkmetmemitir. Bu yasak YAHUDLERN NANCINDAN, BZLERN MEZHEPLERN BEER FIKIH NANCINA GEMTR.


Hz. dem in einin ismi, HAVVA ismiyle Kuran da gemez. Daha dorusu Allah n elilerinin elerinden, isim olarak bahsedilmez. Onun iinde Hz. dem den bahsederken, onun ei diye geer. LGNTR BUGN NEREDEYSE HEPMZ, HZ DEMDEN BAHSEDERKEN, ENN HAVVA OLDUUNU SYLERZ. BU BLGDE YAHUDLERN ELLERNDEK, TAHRF EDLM KTAPLARINDA GEER. NEDEN BU BLGLER SORGULAMA GERE DUYMUYORUZ? YOKSA DN VE MAN ADINA, SORUMLU OLDUUMUZ KTAPLARIMI KARITIRDIK.


Yahudi inancnda dinin kayna, yalnz Tevrat deildir. Yazl yani Tevrat, rivayet yoluyla szl kendilerine ulam inan, fkh inanlar olan TALMUD olduu kabul edilir. Bu inan sistemi de bizlere Yahudilerden gemi ve dinin ana kaynaklar olarak, yalnz Kuran yetersiz grlm ve szl rivayet yoluyla ulaan bilgiler ve mezheplerin FIKIH inancda dinin temel ana kaynaklar olarak kabul edilmitir. Yahudilerin inncna ltfen bakar msnz, ayn yanl inanc gnmzde bizlerde benzerini yayoruz TORA, YAHUDLERN OK NEM VERD, TEVRATIN BR ANLAMDA BENZER OLAN, TALMUDUN YNE YAHUDLERCE NEML BR DNSEL ANLATIMIDIR. HATTA BAZI GRLERDE, TEVRATTAN NCE GELR. BU KONUDA SYLENENLERE GRE TEVRAT (YAZILI TORAH), TALMUD (SZL TORAH) YAN KANUNLARIN NASIL UYGULANACAININ SZL FADESDR.


Kuran zina yapan erkek ya da kadn ayrmadan, nasl bir ceza verileceinden bahseder ve anlatr. Bu konuda apak ayet olduu halde, hala zinann cezas aslnda Kuran dada RECM EDLMEKT AMA KURAN A GEMEDEN KAYBOLMU, diyecek kadar Kuran a saygszlk yapyoruz. ZNANIN RECM, YAN TALANARAK LDRME NANCI, YAHUDLERN NANLARIDIR VE NE YAZIK K BU NAN ONLARDAN BZE GEMTR. TAB AIKA KURAN A SAYGISIZLIK YAPARAK. Hlbuki Allah, Kuran biz koruyoruz ve hibir eksik yoktur dedii halde, Allah n kelamn dinlemek yerine, Yahudi inanlarn, Kuran n nne geirmekten ekinmiyoruz.


Erkeklerin snnet olma konusu, Kuran da tek kelime bile gemez, bahsedilmez. BU NANTA MSLMAN TOPLUMLARINA YAHUDLERN NANLARINDAN GEMTR. lgintir, Mslman olmak isteyen bir kiiye erkekse, nce Mslman olmak istiyorsan snnet olmalsn denmektedir. Ne kadar ilgin ve dndrc deil mi sizce. ALLAH IN BZLER SORUMLU TUTTUU KURAN DA, TEK KELME BLE GEMEYEN BR HKM, NASIL OLUR DA MSLMAN OLMANIN LK ARTI OLUR.


Herhangi bir Mslman a sorduunuzda, insanlarn cann alan melein ad nedir deseniz, hi dnmeden AZRAL diye cevap verir. Hlbuki AZRAL ismi Kuran da hi geemez. Kuran da insanlarn cann alan melek, lm melei diye geer. Ne yazk ki bu isimde, Yahudilerin FIKIH inancndan, Yahudi din limlerinin/hahamlarn yazd kitaplarda geer. Daha da ilgin olan, rivayet edilen hadislerde bile Azrail ismi gemez. Bakn bu konuda bir rnek. bn Hacer el-Askaln fetvlarnda diyor ki: yet-i kerime ve hads-i eriflerde melekl-mevt (lm melei) diye geer. lm meleine Azril ismi verilmesi insanlar arasnda mehur olmutur.


Camilerde kadn ve erkeklerin, ayr yerlerde ibadet etme gelenei de Yahudilerden bizlere gemitir. Yahudilerde sinagoglarda, ayr yerlerde ibadet ederlerdi. Yahudilerde kadnlar ve erkekler bir arada oturmaz. Kadnlarn yeri genelde, arka blmde yer alr. Erkek ve kadn arasnda perde ile kapatlrd. Gnmz Yahudileri bu adaletsiz ve yanl inanc terk etmi, kadnlar ve erkekler kendilerine ayrlan yerlerde oturmaya balamlardr. Bu inancnda bizlere, Yahudilerden getii ok aktr. nk Kuran n byle bir emri asla yoktur. Hatta rivayet edilen hadislerde, erkeklerin kadnlar grebildiinden bahsedilir.


Hatim, batan sona okunma anlamndadr. Allah Kuran anlayarak ve yava yava okumamz, zerinde dnmemizi ister. Ksa bir zaman iinde, batan sonuna kadar okuyup bitirmek, yani hatim etmek, Kuran okuma amacna uygun deildir. Kuran okumamzdaki ama, sindire sindire ayetlerin ne anlattn kavramaktr asl ama. Onun iin Kuran bir seferde indirilmemitir. slam da Kuran hatmetme, hatim indirme deti gelenek ve anlay olarak, Yahudilikten alnmadr. YAHUDLKTE SMRA TARA ADIYLA ANILAN BU GELENEK DE, TEVRAT HER YIL BR KEZ HATMEDLR OKUNUR VE BUNUN SONUNDADA BAYRAM YAPILIRDI. Abdurrahman Kk-Gnay TmerDinler Tarihi.


Birlikte yaayan iki erkek kardeten birisi, olu olmadan lrse, dier kardein yengesiyle evlenmesi gerektii gelenei, hala baz blgelerimizde uygulanmaktadr. BU NANTA YAHUD NANCIDIR, KANIMIZA KADAR LEM, AMA FARKINDA BLE DELZ. Bakn kendi kitaplarnda bu konu ile ilgili ne diyor.


Yas.25: 5 Birlikte oturan kardelerden biri olu olmadan lrse, lenin dulu aile dndan biriyle evlenmemeli. lenin kardei dul kalan kadna gidecek. Onu kendine kar olarak alacak, ona kaynbiraderlik grevini yapacak.


Kuran kadnn ya da erkein, iffetli ve namuslu olmasnn neminden, birok ayetinde bahseder. Ama kadnn kzlk zarndan ve evlenirken kz olduuna dair, bu zarn kanamasnn gerektiinden bahsetmez. nk baz kadnlarda bu zar kolay yrtlmaya bilir, doumda yrtlabilir. Bu yzden yeni evlilerin yuvalarnn ykldn hepimiz duyarz. TE BU GERDEK GECES KANLI ARAF GELENE DE, NE YAZIK K YAHUDLERDEN BZLERN NANCINA GEMTR. Bakn kitaplarnda ne yazar.


YASANIN TEKRARI 22:/16- Kadnn babas ileri gelenlere, Kzm bu adamla evlendirdim ama o kzmdan holanmyor diyecek, imdi kzm suluyor, onun erden (kz) olmadn sylyor. te kzmn erden olduunun kant! SONRA ANNE-BABA KIZLARININ ERDEN (KIZ) OLDUUNU KANITLAYAN YATAK ARAFINI LER GELENLERN NNE SERP GSTERECEKLER.


Lousa kadn belli bir sre yalnz braklmaz. ocuk bezleri darya gndz aslmaz, ocuk yalnz braklmaz. Doumdan sonra 40 gn anne ve ocuk dar kmaz. Lousann bulunduu yere sprge, sopa, kesici aletler, soan, sarmsak konur. Al karas, yani alkans ocuklara zarar verir bunu nlemek iin, bunlar yaplr diye inanlr. HLBUK BU NANTA YAHUDLERDEN, FARKLI EKLLERE BRNEREK, BZLERN NANCINA GEMTR. Yahudiler dem in ilk einin Havva olmad, ilk einin LLTH diye birisi olduu, ama Hz. dem ile anlaamad iin ayrldna inanrlar. Bu bilgiler Yahudilerin FIKIH kitaplarnda geer. Daha sonra Kuran da ismi gemeyen, bizlerinde inancna girmi, Havva anamzla evlendiine inanrlar. LLT de kskanlndan, dem ve Havva nn soyundan doacak ocuklar, ldreceini sylediine inanlr. Bu konudaki inanlarna bakalm imdide.


nana gre kt bir ifrit haline gelen Lilith, gece hava karanlktan sonra, yeni doum yapm evlere girerek, lousa kadnlarn bebeklerini bomaktadr. Bu sebeple gnmzde baz Museviler arasnda bir adet olarak, Lousa kadn akamlar evde yalnz kalmaz ve akamlar amar ipinde ocuk bezi braklmaz, nk bunlar gren Lilithin, o evde ocuk olduunu anlamasndan endie edilir.


Allah kadn salarn rtmelidir, ya da araf giymelidir eklinde asla bir emir Kuran da vermemitir. Bu inan YAHUDLERN NANLARINDA VARDIR VE ORADAN BZLERE GEMTR. HATTA KADIN ARAF GYMEL VE PEE TAKMALIDIR DYE NANIRLAR.


Kuran, erkek ve kadnn yaratl olarak topraktan, balktan yaratldn syler bizlere. Yani kadnn yaratlnn, erkekten fark olmadn, zellikle kadnn dem in yaratld gibi yaratldn aka syledii halde, bizler gnmzde Kuran n aklamalarna deil, YAHUDLERN NANCINDA OLAN, KADIN DEMN KABURGA KEMNDEN YARATILMITIR, SZLERNE NANIRIZ.


Kuran da, asla gelecei iddia edilen, MEHD VE DECCAL ile ilgili bir bilgi yoktur. Ama slam toplumlarnn genel ounluu, Mslmanlar kurtarc olarak MEHDNN GELECENE NANDIRMILARDIR. BU BLGY KURAN ASLA ONAYLAMAZ. NK MEHD VE DECCAL NANCI, YAHUDLERN NANCIDIR VE BZLERN NANCINA SOKULMUTUR.


slam Fkh inancnn retisinde, Allah Kuran n yannda, elisine Kuran gibi hkmler koyma yetkisinin verildii anlatlr. Aslnda bu inanta Yahudilerin Fkh inanc TALMUD DA GEER VE BU NAN YAHUDLERDEN BZE GEMTR.


Gayri matluv vahiy inanc.( Peygambere Tevrat dndan gelen vahiy) Hahamlara gre Musaya Tevratn bir benzeri verilmitir. O da Talmuddadr.


slam toplumunda farknda olmadmz yle inanlar vardr ki, Yahudilerin FIKIH inanc TALMUD da geer. Yahudilerin baz inanlarn sizlere yazmak istiyorum. Baz inanlarmzn nereden geldiini, o zaman ok daha iyi anlayacaksnz.


Muska yapma inanc. Ayrca el iinde gz biiminde bir simge olan hemse de Yahudilerden gemedir. Kbenin evresinde 7 kez dnmek. Hoana Rabba treninde havrann evresinde 7 kez dnlr. Kutsal dil inanc. Tevrat geleneksel olarak branice okunur. Kutsanan yalnzca branicesidir. Ezgili okuma. Tevrat ezgili okunur, sallanarak okunur. Tpk geleneksel Kur an okumalar gibi. branicesinden Tevrat okumann sevap olduu inanc da aynen Yahudilerden bize gemitir.


Camilerde taklan takkede, namazdan sonra ekilen tespih, Kuran n emri deil, YAHUD NANLARINDAN BZLERE GEMTR.


HAREMLK SELAMLIK OTURMA NANCIDA, YAHUD FIKIH NANCIDIR. Kuran aka e, dost, arkada ve akrabalarmzda birlikte oturmamzda, yemek yememizde bir saknca yoktur diye aka bildirmitir. Ne yazk ki Kuran n nne, batl Yahudi inanlar geirilmitir, ama farknda olan bile yok.


Ruhbanlk Yahudi geleneidir. Dini ve Allah n kitabn, yalnz HAHAMLARIN ANLAYABLECEN ve dinin onlarn tek elinde olduuna inanrlar. slam inancnda ruhbanlk olmad halde, bu inan bizlere de Yahudilerden gemi ve Kuran herkesin anlayamayaca, ok zel hocalarn, eyhlerin, efendilerin veli kiilerin anlayaca sylenerek, Allah n yasaklad RUHBAN SINIFINI, SLAM NANCINA SOKMULARDIR.


Bu konularda sylenecek ok eyler var ama bizler, her eyin Kuran da olamayacana inanmaya devam ettiimiz srece, inancmza Yahudilerinde, Hristiyanlarn da inanlarnn karmas nlenemez. Elimizde tertemiz, ar duru, berrak sorumlu olduumuz kolaylatrlm bir kitap var. Ona sarlacamza, ellerimizle zorlatrdmz ve nereden geldiinden emin olmadmz bilgilerin ardna dyoruz.


Bizler aldanmak ve kandrlmak istemiyorsak, Allah n uyarlarna dikkatle uymalyz. Allah sizleri yalnz Kuran dan hesaba ekeceim diye hkmn verdiyse, Allah sznde durandr unutmayalm. Asla Kuran da bahsetmedii, hkmetmedii hi bir eyden hesap sormayacan, aklmzdan karmamalyz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/