Bizler yle bir slam yayoruz ki, mezheplerin ya da fkh inancmzn etkisiyle, inancmzn iine girmi baz geleneklerimizi, bu Allah n Elisinin snneti diye delil gsteriyor ve inancmzn iine ilave etmekte hibir saknca grmyoruz. Allah n Kuran da emrettii baz hkmleri de, geleneklerimize uymadnda, bu ayetin hkm kalkmtr, deme cesaretini gsterebiliyoruz. Tm bunlar bizlerin Kuran dan yava yava uzaklamamza neden olduu gibi, Allah n hkmlerinin tam tersini yaadmzn da, farknda olmamz engelliyor.


BLDNZ GB GELENEKSEL SLAM TOPLUMUNDA, MBAREK SAYILAN AYLAR NANCI VARDIR. Halk arasnda aylar diye bilinen Recep, aban ve Ramazan aylar mbarek kabul edilir. KURAN TOPLUMDA MBAREK SAYILAN, BU AYDAN H BAHSETMEZ. Kuran da bahsedilmedii halde, bizlerin sorgusuzca inanmamz sizce normal mi, ne dersiniz? Bu sorunun cevabn herkes, kendi nefsine mutlaka vermelidir. slam yalnz Kuran dan ibaret deildir, diyen bir Mslmana, bu gerei anlatmak sanrm ok zor olacaktr. Hatrlatrm din Allah n dini ve Allah hkmme hi kimseyi ortak etmem diyor Kuran da. Elbette Kuran Ramazan ayndan detayl bahsederek, bu ayn bin aydan hayrl olduu ve Kuran n bu ayda indirilmeye baland bilgisini verir bizlere. Geri slam toplumunda Allah n hi bahsetmedii ok zel gnleri/geceleri de bizler kutsak kabul etmi ve bu gecelerde yaplacak dualarn, ibadetlerin normal gne gre, misliyle bizlere daha sevap kazandraca topluma anlatlmtr. ALLAH BYLE GECELERDEN DE KURAN DA H BAHSETMED HALDE, BZLER MEZHEPLERN KENDMZE GNAHLARIMIZI AFFETTRECEK GECELER LAN EDLMESNDEN OK MEMNUN KALMIIZ K, HEPMZ ADETA O GECELER YA DA GELENEKLERMZE GRM 3 AYLARI BEKLER OLMUUZ. YA DER AYLAR VE GECELER NE OLACAK? Her ey serbest mi? O zel gecelerin ok zel olduuna, kim karar vermi hi aratrdnz m? Allah n hkm deilse, ltfen kendimizi kandrmayalm.


Kuran Ramazan aynda, Kuran n indirilmeye baland Kadir gecesinden bahseder ama o gecenin bile hangi gece olduunu zellikle bizlere bildirmemitir. HER RAMAZAN AYININ, HER GNN, GECESN AYNI HUU LE YAAMAMIZ N. nk Allah o gecenin hangi gece olduunu sylediinde kullarnn, o geceye ok zellikler atfedip, dier gnlerinde/gecelerinde neler yapacaklarn ok iyi biliyor. Hatta Peygamberimize bu gecenin hangi gece olduunu sorduklarnda, BLYORDUM AMA ALLAH BANA UNUTTURDU diye cevap vermesi, Mslmanlar pek memnun etmemi olmal ki, yine peygamberimizin tahminen sylediini iddia ettikleri geceleri bulup, illaki O gece ok daha sevap kazanacaklarn ve tm gnahlarn affettireceklerini zannetmiler ve belli bir geceyi kadir gecesi ilan etmilerdir.


Kuran da belki gnmzde bahsedilen aylar gemez ama zellikle Allah HARAM AYLAR ad altnda 4. aydan bahseder. Bu aylarda savamann yasak olduu anlatlr, yani insanlar iin gvenli bir aylardr bu aylar. Peki, neden sava yasak, neden insanlar iin gvenli bir ortam salanyor Allah tarafndan? Onu da Bakara 197. ayetinde Allah aklyor ve bakn ne diyor diyanet mealinde. HAC (AYLARI), BLNEN AYLARDIR. KM O AYLARDA HACCA BALARSA. Ayet devam ediyor ve Hac da yaplmamas gerekenleri sayyor. Bakara 217. ayette de haram aylar konusunda, bakn nasl bir bilgi veriyor.


Sana haram ay ve onda savama hakknda soru yneltiyorlar. De ki: Onda sava, byk bir gnahtr. Allah yolundan engellemek, Onu inkar etmek, MESCD- HARAMA GD ENGELLEMEK ve halkn oradan karmak ise, Allah katnda daha byk bir gnahtr.(Bakara 217)


Bakar msnz ltfen ayete. Allah ayn suresinin 197. ayetinde Hac bilinen aylarda olduunu syledikten sonra, 217. ayetinde de Haram aylarda Mescidi Harama girii, yani Hacca gelenleri engellemek isteyenlerin, byk gnah ileyeceklerinden bahsediyor ve bu aylarda savan yasaklandndan bahsediyor. HATIRLATMAK STERM, ALLAH HARAM AYLARIN SAYISINI BZZAT KENDS BLDRM AMA HANG AYLAR OLACAINA, HZ. BRAHM DEN BER TOPLUMLARIN ANLAARAK, ARALARINDA BR UZLAMA SALAYARAK, BELRLENMESN ALLAH ZELLKLE STEM, BYLECE TOPLUMLAR ARASINDA BRLKTELN, YAKINLAMANIN SALANMASI AMALANMITIR. Hatta Kuran gemite anlaarak belirlediiniz O haram aylarn, iinize geldiinde yerlerini deitirerek anlamazlk karmayn, diye Kuran da uyarr.


imdi sizlere sormak istiyorum, Allah n Kuran da apak verdii bu hkmler gnmzde uygulanyor ve yerine getiriliyor mu? YAN MSLMANLAR, ALLAH IN EMRETT GB HARAM AYLARDA SAVAMAYIP, MSLMANLAR ARASINDA BARI SALANIP, MSLMANLAR RAHATLIKLA BU HARAM AYLARDA HAC GREVLERN M YAPIYORLAR, YOKSA ALLAH IN KOLAYLATIRDII DN, GELENEKLERN VE MEZHEPLERN DN ZORLATIRARAK, HAC BADETN YILIN BRKA GNNE M SIKITIRIYORLAR, NE DERSNZ? TE ALLAH IN EMR BYLE GRMEZDEN GELNYOR, ATALARIN VE MEZHEPLERN NANCI ALLAH IN KTABININ NNE, TE BYLE GERLYOR.


Sizlere ok daha ilgin olan sylemek istiyorum. Tm bunlar yetmiyor, Allah n apak hkmleri hakknda, bizlere slam anlattklarn syleyen kiiler bakn neler sylyor. Gemi yllarda Diyanet leri Bakalna, Haram aylar ile ilgili bir soru sormutum. Bakn bana nasl cevap vermilerdi.


Haram ay, sayg duyulmas gereken bir zaman dilimi olduu iin savan yasak olduu ay demektir. Haram aylar, ZLKADE, ZLHCCE, MUHARREM VE RECEP OLMAK ZERE DRTTR. SLMDA HARAM AY UYGULAMASI KALDIRILMITIR. Diyanet leri Bakanl.


Bakar msnz ltfen. slam da, HARAM AY UYGULAMASI KALDIRILMITIR diyebiliyorlar. KM KALDIRDI, NEDEN KALDIRILDI DYE SORAN VAR MI ARAMIZDA. Allah n Kuran da verdii hkmn, artk geersiz olduuna hkmedecek bir yetkili, babayiit var m aramzda? Herkes susmu Kuran dan uzak yaanan slam ite byle seyrediyor. UNUTMAYALIM BU SUSKUNLUUN BR VEBAL DE VAR. tiraz edenin sesi bile duyulmaz olmu. Beni zen ise slam ok gzel anlatan lahiyat Profesrlerimizin iinde, bu konuyu aka haykran, yaplan yanllklardan bahsedenler ok az, sesleri hi duyulmuyor. Neden Allah n ayetlerinin st rtlyor ve hi kimsenin sesi bile kmyor? SANIRIM LERNDEK KORKU, BASKIN IKIYOR. AMA UNUTMAYALIM KORKULACAK, EKNLECEK YALNIZ ALLAH TIR.


slam ne hale geldi. Allah sizleri Kuran dan hesaba ekeceim dedii halde, Kuran da hi bahsedilmeyen aylar, adeta slam n olmazsa olmaz oluyor, ama Allah n apak hkm verdii Haram aylar, Allahn emrettii ekilde yaanmasn brakn, bizlere dini anlattn iddia edenler tarafndan, HARAM AYLAR UYGULAMASININ YAN ALLAH I BU HKMNN, SLAM DNNDEN KALDIRILDIINI, GNL RAHATLIIYLA SYLEYEBLYORLAR. lgin olan, hi kimseden ses bile kmyor.


Ltfen unutmayalm. Allah n her ay ve her gn nemlidir ve her gnn Allah n istedii gibi yaamak, huzura vardmzda bizlerin yzlerini gldrecek sonular salayacaktr. Allah n Elisi MMYD, yani daha nce Kitap Ehline tabi deildi ve dini konularda bilgisi de yoktu. DN ADINA NE RENDYSE, ALLAH IN KTABI KURAN DAN REND. Bunu Kuran dan reniyoruz. Allah Elisine, sana indirdiim Kuran ile kullarma t ver hkmet emrini verdiyse, Kuran da bahsedilmeyen hibir konuda peygamberimiz, bunlarda dinin emridir mutlaka yapn asla demez. nk Allah Elisine verdii yetki ve sorumluluk, ok net Kuran da aklanmtr. Eer bizler geleneklerimizi, inancmzn iine sokabilmek adna, bunlar Peygamberimizin szleridir/hadisleridir diyerek, emin olamayacamz szleri Allah n Elisinin zerinden dine sokmaya, ilave etmeye alrsak, bunun hesabn asla Allah a veremeyiz. SLAM YALNIZ KURAN DIR, LTFEN UNUTMAYALIM. Allah aada yazacam hkmleri verdiyse, sizce Kuran n hi bahsetmedii konulardan bizleri sorumlu tutar m? Ya da Allah n Elisi, bu ayetleri mmetine tebli ettikten sora, bunlarda Kuran da yazmyor ama dinin emridir, yerine getirin mutlaka der mi? KARAR SZN MTHAN SZN MTHANINIZ.


Yunus 36: Onlarn ou, zandan baka bir eye uymaz. PHESZ ZAN, HAKTAN GELEN HBR EYN YERN TUTMAZ. Allah, onlarn yapmakta olduklarn ok iyi bilendir. (Bayraktar Bayrakl)


Zuhruf 44: phesiz bu Kuran, sana ve kavmine bir t ve bir ereftir, ONDAN HESABA EKLECEKSNZ. (Diyanet meali)


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/