SARI OTOMOBL
Bir gn sar otomobil yolda giderken, benim hi arkadam yok, dedi. Bebek arabas, beni kimse itmese ben nasl giderim, dedi. Yeil bisiklet, sahibim balk tutuyor, pedallarm evirmese ben nasl giderim, dedi.
Sar otomobil beyaz gemiyi grd ve ona arkada olalm m, dedi. Beyaz gemi, ok lkelere gitmem gerek, olmaz, dedi. Mor, helikopteri grd, mor, umam lazm, dedi. Uak ise, bizim baz grevlerimiz var, dedi.
Sar otomobil, kamyon ve otobse, benimle arkada olur musunuz, dedi. Kamyon, iileri inaata gtrmem gerek, dedi. Otobs ise, benim yolcularm var, dedi.
Sarnn teklifini mavi otomobil kabul etti. yi arkada oldular. Baka otolar da geliyor, hepsi oyun oynuyorlar.


Tatil Kitab 1. snf


EEK ARKADA ARIYOR
Eek kediye rastlam. Sen trmalamay bilmiyorsun ki, demi. Eek kpee rastlam. Sen havlamay bilmiyorsun ki, demi. Eek horoza rastlam. Sen tmeyi bilmiyorsun ve yumurtlamyorsun ki, demi.
Eek daha sonra baykua rastlam. Baykula arkada olmu. Trmalayan bir kedi, havlayan bir kpek, ten bir horoz ve bir ku onlara katlm. Birlikte mutlu bir yaam srmler.


AHTAPOT
Bir ahtapot varm, bir de araba varm. Ahtapot arabay tutmu ve atm. Masalmz da burada bitmi.


KURT LE ASLAN
Bir kurt varm, bir de aslan varm. Kurt aslana arkada olalm m, demi. Aslan da olalm, demi. Arkada olmular. Masalmz da burada bitmi.


FL LE ASLAN
Bir fil varm, srt dikenliymi. Aslan filin srtna atlam, dikenler batm. Aslan kam. Masalmz da burada bitmi.


KURT LE TLK
Kurt ile tilki yolda gidiyormu. Sonra nlerine tavuk km. Tavuk kurdu dvm. Tilkiyi de dvm. Masalmz burada bitmi.


RDEK LE KURT
rdek ile kurt yolda karlam. Kurt rdee saldrm. Dvmler. Sonunda kurt rdei piirip yemi. rdein kaburgalar kurtla dvmeye balam. Kaburgalar kurdu yemi. Masalmz bylece bitmi.


DOMUZ FL VE TAVAN
Bir domuz varm. Bir fil, bir de tavan varm. Fil domuzu yutmu. Ondan sonra fil tavan yemi. Masalmz da burada bitmi.


MECK
Bir mecik varm. Masalmz da burada bitmi.


AYICIK
Bir ayck varm. Bir de tavan varm. Ayckla tavan konuurken, aycn babas gelmi. Kurbaackla kei arkada olmular nk kurbaackla kimse konumuyormu. Masalmz burada bitmi.


TREN LE BSKLET
Tren ile bisiklet varm. Bisiklet trene arpacakm. Tren bisikletten kaamam. Bisiklet trene arpm. Trenin annesi gelmi. Bisiklete ok kzm. Masalmz da burada bitmi.


YENGE
Yenge be tane yumurtlam. Be yavrusu olmu. Fil de yumurtlam, onun da be yavrusu olmu. Fil tavan srtna bindirip gezdirmi. Masalmz da burada bitmi.


FLN NTKAMI
Bir fil varm, bir de gergedan varm. Arkada olmular. Daha sonra zebra onlara katlm. Komor canavar gelmi, zebray yakalam. Yemi. Fil komor canavarn dereye atm. Masalmz burada bitmi.


YAVRU TAVAN
Bir yavru tavan varm. Babasna bisiklet almasn istemi. Babas da mavi bisiklet alm. Yavru tavan bisikletine binmi.


TRAKTR
Bir traktr varm. Komor canavar traktr kuyruuyla kaldrp uuruma atm. Komor canavarn polise sylemiler. Komor canavar polisleri yemi. Masalmz bylece bitmi.


FL LE GERGEDAN
Bir fil varm, bir de gergedan varm. Filin yavrusu varm. Batman uzaydan gelmi. Boks eldivenlerini giymi. Herkes katlm. Masalmz bylece bitmi.


KERTENKELE
Bir kertenkele varm. Ceylan yemi. Adamlar yutmu. Timsah yutmu. Masalmz burada bitmi.