Mslmanlarn Son Sancan Sokaklarda Dolatryorlar


spanya'dan yrek yakan kareler

12 Ocak 2015 Pazartesi 14:51
Endls'ten gnmze ulaan ve her yl spanyollar tarafndan Mslmanlardan kurtuluun bir nianesi olarak sokaklarda dolatrlan slam sancann hikayesini tarih aratrmacs zhan Bayram yazd.
te o hikaye:
ENDLS'N MAHZUN HATIRASI
Gnmzde pek ok lkede Mslmanlara ait eitli slam miras eserler bulunmaktadr. Bunlarn bazlar ya ait olduklar lkelerden karlm, ya da bir dnem Mslmanlar tarafndan ynetilmi corafyalarda kalan eserlerdir. Bunlardan birisi ise gnmzde spanya'nn Toledo (Tuleytula) ehir katedralinde bulunan ve bir Mslman hkmdara ait sancaktr.
(Sancak, her milletin kendine has renk ve iretlerini tayan veya bir asker birliin erefini temsil eden bayraa denir.)
TOLEDO KATEDRARALNDEK SANCAK
Toledo Katedralindeki sancak ise Endls Mslmanlarndan gnmze ulaan mahzun bir hatradr. nk onun dokunduu ehir, onu dokutan hkmdar ve onu tayan ordu Endls'n kaderi idi. Sanca tayan ordu ve kumandanlar Hristiyan ilerleyiini durdurmak iin Mslmanlarn kard son byk ordu olmutu. Sancak ise bu ordunun eref nianesi olarak bulunuyordu. Ancak kaderin bir cilvesi olsa gerek Mslmanlarn tpk gnmzde olduu gibi birlik olamamas ve Hristiyanlar karsnda tek vcut olamaylar ar bir yenilgiye ve Endls'n sonraki yzylda kaybedilmesine sebep olmutur.
SOKAKLARDA DOLATIRIYORLAR
Her yl Toledo ehrinde dzenlenen festivallerde bu sancak karlarak Mslmanlardan kurtuluun bir nianesi olarak sokaklarda dolatrlr. Merin hkmdar Ebu'l-Hasan'a ait bu sancak 3.70x2.20cm ebadndadr. zerine beyaz renkli harflerle u ibareler nakedilmitir: "en-Nasru ve't-temkn ve'l-fethu'l-mbn li-Mevln Eb'l-Hasen Emri'l-Mslimn" (zafer ve hkimiyet ve apak bir fetih Mminlerin emri efendimiz Ebu'l-Hasan aittir), "Ve m'n-nasru ill min indi'llhi'l-Azzi'l-Hakm" (zefer, ancak Azz ve Hakm olan Allah'tandr. l-i mrn Sresi, yet 126'dan), "el-Hamd lillhi al ni'metih" (nimetlerinden dolay Allah'a hamdolsun), "el-mlk'd-dim" (daim mlk), "el-izz'l-kim" (kalc izzet/eref), "el-ymn'd-dim" (kalc bereket). Son ksmnda da, bu sancan Sultan iin el-Beyz ehrinde ve Cemziyelhir 740/Aralk 1339 tarihinde yapld kaytldr. Bu sancak pek azmzn bildii kadim bir slam medeniyeti olan Endls'ten gnmze kalan ok az hatradan biridir. Endls'n hatras bu sancakta, sancan gemii ise Endls'te gizlidir.