3 sonutan 1 ile 3 aras

Konu: MASONLUK VE ATATRKLK

 1. #1
  Bismillah
  yelik tarihi
  Dec 2014
  Mesajlar
  5
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  7

  Exclamation MASONLUK VE ATATRKLK

  MASONLUK VE ATATRKLK

  Makalenin yasal sorumluluu ilgili yenindir, forum ynetimini balamaz.

  indekiler:

  Atatrkn ldrlmesi.........1
  brahim Arvas yalanlar.............2
  Gn & eliker yalanlar.2
  Atatrkn Masonluu hakknda tm kaynaklarn tahlili.3
  Atatrkn Masonluk Belgesi ve Faal Masonluu.3

  1-Atatrkn ldrlmesi

  Ortaa Avrupasnda , kiliseden intikam almak isteyen masonlar, tm dinlere kar olduklar iin, doay tanr derecesinde; bilimi tek yol gsterici eklinde topluma empoze ettiler. Masonlarn byk ve inanlmaz gayretleriyle kilisenin ortaa karanlndan syrlan bat toplumu, masonlarn kendilerine itina ile telkin ettikleri slam dnyasna gre geri kalmlk kompleksiyle, byk bir merakla bilime yneldi. Bylece byk bulularn yolu ald. Neticede bat toplumu, gerekten merak eder olmutu, bilimi. Artk bir taknt seviyesinde ister istemez hereyi bilimle aklama modas domutu. Smrgelerden gelen fazlasyla insan-hammadde ve deerli meta yn baty olduka rahat bir atmosfere oturttu. Bilimsel yntemleri tekelinde tuttuklar iin , oluan kltr de buna endeksli olarak ekillendi. Yani bat toplumu; bilimsel alma terbiyesi -ciddiyet , idealizm ve renmeye ak olmak gibi-nin sonucu olan ve daha nce kendisinde olmayan insana saygl bir kltr kazanmt. imdiki bat kltr ve medeniyetinin zeti bunlardan ibarettir. Bu olaylar, Osmanl mparatorluunda masonlarn iktidar ele geirmeye altklar dnemlere denk geliyordu. lk mason sadrazam Yirmisekiz Mehmet elebizade (Sait elebi) 1700lerde greve gelmitir. Uzun bir sreten sonra Masonlar Osmanly paralam ve yeni dnyann masonik haritasn tasarlamlard. 1919 ylnda ngiltere Yahudileri tarafndan zenle Anadoluya seilen Mustafa Kemal, sava(!)tan sonra Hilafeti , Kuran yasasn kaldrmt ve ngiltere Yahudilerince tm dnyada ilan edilmeye balanan Cumhuriyet rzgarndan da haberdar edilmiti. Cumhuriyeti 1923te Masonlar kurdu. Masonik felsefeyle yetimi Mason subay Mustafa Kemal artk kanl devrimlerine balayabilirdi. Ne de olsa yedi dveli (!) yenmiti! Bizi de yetitirirken istisnasz her gn Atatrkn izinde olmaya ant itirdiler ya da Atatrk sevdirecek eitimden geirdiler. Biz de Kurtulu Sava yalanna inandk ve artk Kemalist olmutuk. Masallarla bydk. Atatrk tm tarihin en byk ahsiyetiydiOnun yaptn kimse yapamazd. O olmasayd olmazdk. O olmasayd sinema izleyemez, okula gidemez, dolmua binemez, bilgisayar kullanamazdk! Oysaki masonlar Osmanl Devletini ykmasayd tm bu belirtilen teknolojik gelimeler harfiyen Osmanl Devletinde gerekleecekti Ama Osmanlda o dnem idare Masonlardayd. Cihan harbine bizi sokan onlard. Ad Kurtulu olan Sava(!)tan sonra da Kurtarc biraderleri Mustafa Kemal devleti ilkeleriyle kalc olarak masonlatrd..Ancak 1933lerden sonra Atatrk kendisine biilen grevi yetersiz bulmaya kendisine kendi kafasndan grevler karmaya balamt Liderlik hrsyla , Laik bir Ortadou istiyor ve Ortadounun lideri olmak istiyordu. Masonlar rahatsz eden bu ikincisiydi. Evet. Atatrkn ldrlmesi, bir Masonun, Masonlarca cezalandrlmasdr.

  Fotoraflarla Atatrk adl eserde, Atatrkn son genel sekreteri Hasan Rza Soyak, bize -159. Sayfada- 1930lu yllarda Atatrke ait u cmleleri iletmektedir: A-mparatorluun siyasi bnyesi iflas etmi olmakla beraber, vaktiyle hkm srd yerlerdeki mterek ekonomik artlar ve menfaatler mevcut olmakta devam etmektedir. B-mparatorluun enkaz zerinde kurulmu bulunan bamsz devletlerin kaderi her bakmdan ayndr. C-Buralarda sakin olup baka baka rklara mensup olan milletlerin bile mizalar, yaay tarzlar,adetleri,itiyatlar yekdierinden hemen hemen farkszdr; dilleri de birbirine karmtr. D-Yz yllar boyunca vatanda olarak yan yana yaam olan bu milletler arasnda, elbette ki, umumi ve ferdi birok dostluk balar vcut bulmutur ve baz naho olaylara ramen bu balar henz gevememitir. E-Corafi,siyasi, iktisadi amillerle beraber mevcudiyetlerini her trl tecavzlere kar koruma ihtiyac kendilerinin ittifak, hatta ittihat halinde yaamalarn amirdir; bu, umumi dnya sulhu iin de lzumludur ve zerinde soukkanllk, uur ve samimiyetle allrsa pekala mmkndr de (Fotoraflarla Atatrk, Atatrkn son genel sekreteri Hasan Rza Soyak,Hayat yaynlar sf.159 ) . Bu dnce iin Araplara gz krpmak maksadyla u deerleri takiyye etmitir : Filistine el srlemez. Trkler blgedeki yabanc igali kabul edemez. Hz. Muhammetin ve kutsal deerlerin hrmetine slamn mukaddes topraklarnn Yahudilerin ve Hristiyanlarn nfuzuna girmesine engel olacaz. Ordumuzun buna gc yeter. Birinci Dnya Savandan sonra Arap kardelerimizden uzak kaldk ancak onlarn aralarndaki karklklar kimse bizden iyi bilemez (1937 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi)

  Yukardaki cmleler 1930larda sylenmiti ki artk 1919 izgisinden ayrlmay gerektiriyordu. Tamamen ngiliz politikalarna ters olan bu perspektif, masonlar olduka rahatsz etmiti. Bunlar Masonlarn duymak istemedikleri cmlelerdi. Masonlar iin haddi aan cmlelerdi. Oysaki Mustafa Kamali Atatrk yapanlar Masonlard, Atatrk Atatrkln masonlara borluydu. Derhal dmeye basld ve artk Atatrk te adm adm kullanldktan sonra atlyordu. Ancak Laik Ortadou lideri olamasa da, ok daha sonralar , lm deinde Atatrk , Mslman Trk Milletine gvenmiyor, devrimlerini ancak ngilizlerin devam ettirebileceini sonunda anlyor ve Laiklik iin dnyordu.

  Bununla ilgili olarak bir ngiliz belgesini size sunacam, nce metnin Trkesi ve ardndan orijinal metin.

  Metnin Trke evirisi:

  Kasm 1938 Trkiyenin efi Kemal Atatrkn vefat ettii tarihtir. O, 15 senelik kat diktatrl dneminde Trkiyeyi, halk istemedii halde cebir ile Garb medeniyetine gtrmeye almt. O, sark ve araf men etmi, slamn kuvvet ve kudretini krm, hatta latin alfabesini bile kabul ettirmiti.
  Atatrkn vefat deinde, zerinde en fazla tefekkr ettii mesele; kendisinden sonra programn tatbik edebilecek birisini bulup yerine geirip geiremeyecei hususuydu.

  Bunun iin zamann ngiliz sefiri (Bykelisi) Sir Percy Lorainei stanbuldaki Dolmabahe Sarayna ard. kisi arasnda geen mlakatlar yaklak olarak otuz (30) sene gizli kald. Gizli mlakatlar ilk olarak Piers Dixonun babas (Sir Percy Loraine) hakknda hazrlad Double Diplomat (ifte Diplomat) isimli kitabnda yer ald ve daha sonra da Hutchinson Yaynevi tarafndan neredildi.

  Piers Dixonun dkmanlar arasnda Sir Percy Loraine tarafndan zamann ngiliz Dileri Bakan Lord Halifaxa gnderilmi bir telgraf da vard. Telgraf ngiliz tarihinin en mhim senetlerinden birisi idi. Loraine, vefat deinde olan diktatrle yapt bu mlakt ok enteresan olarak nitelendiriyordu.

  Bu vesikada Loraine, Lord Halifaxa unlar yazyordu:

  Huzuruna vardmda ekselanslarn yastklara yaslanm vaziyette, iki tabib ile, hemirenin tedavisi altnda grdm. Ben girdiimde, Reis (Mustafa Kemal), hizmetinde bulunanlarn ve hemirelerin dar kmalarn istedi ve ihtiya annda kendilerini arabileceini ifade etdi. Ondan sonra, ekselanslar benimle yava yava, fakat dikkatlice konumaya ibtida etdi. Beni hi bir zaman bana layk olmayan makamda grmek istemediini, Beni daima en layk makamlarda grmek istediini ve beni buraya onun iin ardn syledi. Hakkmda arzuladklarn gerekletirmem iin ok ricada bulundu.
  Kendisine msbet bir cevab vermemi taleb ediyordu.

  phesiz ben gemite onunla bir arada ok bulundum ve ok mulkatlar yaptm. Fakat bu, son mulkatm olabilirdi. O, uzun ve mcerl hayat boyunca beraber alt arkadalarndan bir ounu (kendisinden uzaklatrarak) kaybetmi ve yaplan tavsiyelerin bir ounu da reddetmiti. Sadece benim dostluuma ve nasihatlarma gveniyor ve bu dostluun pekimesine ehemmiyet veriyordu. Ben sanki Trkiyenin babakanymm gibi, benimle ok sade ve serbest bir vaziyetde meveret ediyordu. Onun bir reis olarak vefatndan evvel, kendi makam iin birisini takdim etme selahiyeti vard. Onun en byk arzusu kendisinden sonra Trkiyenin Reisi olarak onun vazifesini zerime almam idi. Teklifi karsnda benim nasl bir cevab vereceimi bir an evvel bilmek istiyordu. Mtefekkirane bir sessizlikle geen bir anlk bekleyiden sonra ekselanslarna (Mustafa Kemale) Btn taleb ve duygularm kelimelerle izah etmeye yetkili deilim! eklinde cevab verdim. Hakikaten o anda ok arm bir vaziyetde tefekkr ediyordum; hatrladm kadar ile yapm olduum mulkatlarn hi birisinde bu kadar derin tefekkr edecek derecede bir mlkatla karlamamtm.

  Ekselanslar (Mustafa Kemal) yapt bu teklif ile sadece benzeri grlmemi bir ikramda bulunmakla kalmyor, ayn zamanda majestelerinin (ngiliz kralnn) hkmetine olan balln da izhar ediyordu. Ekselanslar benim mrmn byk bir ksmn majestenin hkmetinin hizmetinde geirmi olduumu biliyordu. Ben halihazrdaki iimde bir ka sene daha almay mit ediyordum. Ekselanslar ise, imdi benden kesin bir cevab taleb etmekteydi.

  Kendilerine u cevab verdim:

  dar ileri iyi yapp yapamyacamdan phe ediyorum. Trkiyenin Reisicumhurluunu yklenmek mesuliyeti ile ngiltere Sefirlii arasnda ok byk fark vardr. Tecrbe ve kabiliyetlerimin, ancak elimdeki ii yrtmek iin aranan imtiyazlar olduunu biliyor; bunun iin kesin bir ekilde ve zlerek teklifinizi kabul edemediimi bildiriyorum!

  Ben konumam bitirdikten sonra ekselanslar (Mustafa Kemal) ok heyecanland ve yatana tekrar gmld, hizmetinde bulunan hemireleri ard (ve derin bir uykuya dald.) Ekselanslar ikinci defa konumaya ibtida edebildiinde kendisine bildirdiim kararda messir olan hususlar idrak ettiini syledi. Durumu henz verdiim cevabdan ok zldn syleyebilecek kadar iyi idi. Benden baka bir cevab alamayacan idrak edince Reislik iin smet nny tavsiye etti. Atatrk sonra dirseklerine dayanarak dorulmaya alt ve ellerimi skt, gelecekte de Britanya ve Trkiye ilikilerinde faal roller oynayacam belirterek teekkr etti ve kendinden tekrar geti.

  Bu teklifi reddediimin isabetli bir karar olduunu dnyorum. ayed yapm olduum teebbslere dair ekselanslarndan tevidli bir mesaj alabilirsem pek mteekkir ve mesrur olurum.

  Ltfen Krala da bildiriniz!..

  Martin Gilbert

  [KAYNAKLAR: The Sunday Times (London), 11 ubat 1968, sayfa 8. (Fotoraf, Hilafet.org sitesinden alntlanmtr.) .
  Double Diploma: The Life of Sir Pierson Dixon, Don and Diplomat by Piers Dixon, 1968, Hutchinson of London, sayfa 42-44.]  Orijinal Metin :  Kemalist tartmacmz yukardaki belgeye itiraz ediyor : ngilizler keriz miydi de almadlar Trkiyenin ynetimini?

  eriat iddia ediyor : Fransz htilalinin getirdii milliyetilik ile, Marksizmin halklar zerindeki etkisi, bir de ngiltere kapitalizminin smrgelerdeki uluslatrc ileri etkisi birletiinde; Dnyay smren devletler artk yeni smrgecilie gemekten baka yol bulamamlardr. Bu yeni smrgecilik; kukla devletler oluturmak ve bamsz devletlere kurtarc ulu nderler kazandrp, nceden ipini eline ald bu kurtarc ulu nderlerin masonik devrimleri gerekletirmesi ieriklidir. Trkiyede, Msrda, Latin Amerikada ABDde vb. yerlerde bu durum gerekletirildi.

  Kemalistin ikinci itiraz : Siz ne zamandan beri ngiliz arivlerine inanr oldunuz; sadece sknca ya da Atatrke svlnce deil mi? inize geldii zaman ngiliz arivleri gvenilir oluyor. Londradaki arivlerde Ermeni katliam yaptmz iddia eden ve propaganda amacyla hazrlandn yazarnn kendi itiraf ettii kitap ta var. te o kadar gvenilir o arivler. Atatrke svenlerin kitaplar doru venlerinki yanl. Ya sen hangi ilm-i sathtan bahsediyorsun?

  eriat cevap veriyor : Bizim iin ngiltere arivleri, dnya smrgecilik dnemi ve Osmanl Devletinin ykl-Trkiye Cumhuriyet Devletinin kuruluu hakknda gerek ve kesin bilgiler, raporlar ve tarihi senetler, belgeler ierir. Gvenilirdir. nk ngilterenin smrgeci politikas gerei, dnyann her yerinde ngiliz Ajanlarnn raporlar, her lkenin ngiltere bykelisinin telgraflar , ngiltere iin ok nemli senetlerdir. Dolaysyla bu rapor ve telgraflarn ieriinin doru olmamas mmkn deildir. Biz hibir belgeye ve senete yanltr demedik, yanl gzyle de bakmadk. Bunun tersini iddia eden Atatrkler gerekten zalimlerdir. Atatrk militann iddiasna dnelim: diyor ki : Londradaki arivlerde Ermeni katliam yaptmz iddia eden ve propaganda amacyla hazrlandn yazarnn kendi itiraf ettii kitap ta var. te o kadar gvenilir o arivler. . Bahsedilen kitabn zellii propaganda oluudur, yani ngiliz belgeleri drste o kitabn propaganda iin hazrlandn belirtmilerdir. ngiliz belgelerinin doruluu; drstlndedir. nk bu kitabn propaganda amal olduu drste belirtildiinden, yukardaki iddia, ngiliz arivinin doruluuna leke drmez.

  Kemalistin nc itiraz : Martin Gilberti bir aratr, kimmi o?(Alntdr: ) Ynetimin skntsnn temeli daha derindir. Doal olarak kim kime ne yapm, ne zaman ve nasl yapm sorular tartlmaktadr. Ancak 1915te ve bunu izleyen yllarda, 1.5 milyon ermeninin, yklma srecine girmi olan Osmanl Devletinin elinde yaamn yitirdii konusunda tarafsz akademisyenler arasnda bir gr birlii mevcuttur. nl ngiliz Tarihi Martin Gilbert; olay soykrm olarak tanmlamtr. Amerikada da bu kavramn, resmi aklamalara gemesi iin almalar srdrlmektedir.(alnt bitti.)

  eriat cevap veriyor: Martin Gilbert bir aratrmacdr ve balkta izah ettiimiz Atatrk&Loraine belgesi ile direkt ilgili ya da ilgi oda deildir. Sadece nakledicidir.

  Kemalistin drdnc itiraz : Akit Gazetesindeki kesinden eitli tehditler savuran Abdurrahman Dilipakn, Atatrk hakkndaki irkin iddialar kitabna da girdi. Dilipak, Bir Baka Adan Kemalizm adl kitabnda , Mustafa Kemal Atatrkn lm deindeyken, dnemin ngiltere Bykelisi Percy Lorainee bakanlk teklif ettiini ileri srd. Ancak Lorainenin 10 Kasm 1948de BBCde yapt konumasnda Atatrkn kendisi dahil hibir diplomatik grevliyi evinde kabul etmediini ve resmi durumlar dnda zel olarak deme vermediini vurgulad. Dilipak, Lorainenin ngiliz Dileri Bakan Lord Halifaxa gnderdii telgrafta bu konumadan bahsedildiini, 30 yl gizli kalan konumann, ilk olarak Pierce Dixonun Duble (ifte) Diplomat adl kitabnda yer aldn ne srd. Milliyet gazetesinin grlerine bavurduu retim grevlileri, emekli bykeliler ve British Council grevlileri ise, Duble Diplomat adl kitab hi duymadklarn syledi.

  eriat cevap veriyor : Lorainenin Atatrkn kendisi dahil hibir diplomatik grevliyi evinde kabul etmediini ve resmi durumlar dnda zel olarak deme vermediini sylemesi gizli gerei ksa bir sre saklamak amaldr. 1948 ylndadr. Gerei yazmak ise (1968 ) oluna nasip olmutur. Gerek ise olundaki Lord Halifaxa ekilen telgraf metnidir . Bu belgenin yaymland kitabn ad Double Diplomadr, Duble Diplomat diye bir kitap yoktur.

  u bir gerektir ki ; gemi yllar iin Atatrk hakknda bilinemezlik varsa da gnmzde artk belgeler gnna kmaya balamtr. Btn Atatrk Devrim Tarihi bu belgelerin gzlyle sil batan deerlendirilmelidir. 1924 Trk Devriminin , Arap lkeleri BAAS Partisinin , Krdistan i Partisi (PKK) 'nin , karde slam milletleri adna , milletlerinin adyla anti-slami bir yapda pepee ve birbirlerine kart olarak ortaya kmalar ; slam mmeti iin zerinde inceleme yaplmas gereken ok nemli bir masonik plandr.

  ngiliz ajan ve ingiliz casusunun dahi yapamayaca aklkta Trkiye, Atatrk tarafndan Atatrk'n stlerine sunuldu. lm deinde Atatrk , Mslman Trk Milletine gvenmiyor, devrimlerini ancak ngilizlerin devam ettirebileceini sonunda anlyor ve Laiklik iin dnyordu.

 2. #2
  Bismillah
  yelik tarihi
  Dec 2014
  Mesajlar
  5
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  7

  Standart Cevap: MASONLUK VE ATATRKLK

  2-brahim Arvas Masallarndan biri :

  Eski Van ve Hakkari milletvekili brahim ARVAS tarafndan 1964 ylnda yazlan ‘Tarihi Hakikatler’ adl kitabn 68. Sayfasnda, Masonluun kapatlmas olay iin yer alan aadaki senaryoyu inceleyelim. Antimasonik yaynlardan, Cevat Rifat ATLHAN’n 1963 tarihli ‘Farmasonlar’, Hasan CEM’in 1976 tarihli “Dnyada ve Trkiye’de Masonluk” ve lhami SOYSAL’n “Dnya’da ve Trkiye’de Masonluk ve Masonlar” adl kitaplarnda bu sylentiye nemli bir referans olarak deinilir : “Mustafa Kemal Paa bir gn eski Adliye Vekili Mahmut Esat BOZKURT’u ard, kendisine Masonlarn taksimat, tekilat ve ahvalini bildirir bir kitap verdi. Bunu gzelce mtalaa et, bir takrirle Halk Partisi Grup Bakanlna ver, grupta bunlara iddetli bir hcum yap ve grupa kapanmasna delalet et. Senin bu ite byk eref payn olacaktr dedi. Grup gn Mahmut Esat BOZKURT riyaset makamna bir takrir verdi ve takririn okunmasn reisten rica etti. Grup dinledi. Hlasas u idi: Bizim eba ancet gelen atalarmzn mensubu bulunduu tarikatlar kapattk. Masonluk da kk darda bir Yahudi tarikatndan baka bir ey deildir. Memleketimizde bunun ne ii vardr. Bunu da grup karar ile kapatalm. Ve sz istedi, krsye gelerek takririni gayet veciz olarak izah etti. Meclis’teki masonlar bir telatr ald. Hele szcleri kr Kaya’y grse idiniz, bandan st dklm kediye benziyordu. Mehur hatip Mahmut Esat Beye sz yetitirilebilir miydi? kr Kaya Masonluun bir hayr messesesi olduunu krsde syledii zaman grubun hemen btn azas yzne haykrdlar. Hayr sesleri. Nedir birisini gsterebilir misiniz? Yalan sylyorsun , in aa dediler. Mahmut Esat ise Masonluun kk darda, gizli, memleket ve millet iin muzr bir tarikat olduunu ve her yerde umumi reisleri yani Mark Azamlarnn Yahudi olduunu bir ok vesikalarla ispat etti. kr Kaya, Kazm zalp, Mazhar Germen, son areyi Katib-i Umumi Recep Peker’e ilticada buldular. Ve salonda oturan Recep Peker’in etrafn alarak yalvarmaya baladlar. Gruptaki hava ok elektrikli idi. Heyecan son haddini bulmu, her tarafta kapatalm sesleri ykseliyordu. Recep Peker sz istedi ve krsye gelerek: Arkadalar, ok mhim bir i stndeyiz, msaade buyurun, bu ii bir defa da Devlet Reisi’ne gtrelim, onun da reyini alalm, gelecek hafta bugn tekrar huzurunuza getireceim dedi. Bu sz grubun tasvibine mazhar oldu ve mesele gelecek haftaya kald. Bir hafta sonra olsun, biz herhalde btn Localar kapatrz dediler. Ertesi hafta Recep Peker geldi ve krsye karak u mjdeyi verdi: Arkadalar bugnden itibaren Trkiye’de Masonluk kalmamtr ve btn Localar kapanmtr. Salonda bir kyamettir koptu, alklar, barmalar ve kahrolsun Yahudi uaklar sesleri tavanlar nlatyordu. kr Kaya ile arkadalar ortadan srra kadem basmlard. Grup daldktan sonra Doktor Mim Kemal’i ne katarak Meclisteki Masonlar toplu olarak Reisi Cumhura gitmilerdi. Mim Kemal Reisi Cumhura hitaben: Efendimiz biz zaten maiyet-i devletindeyiz, fakat siz Merik-i Azamimiz olursanz bir pervane gbi etrafnzda dnp dolarz demi. Reisicumhur, pekiyi bir ey soracam, bana cevap veriniz de sonra.. Siz Avrupa’da hangi Locaya balsnz ve matbuunuzun ismi nedir? (Cevaben) Biz Cenova’ya tabiyiz ve reisimiz de Borca Mion Cenaplardr demiler. Bunun zerine kplere binen Mustafa Kemal Paa onlara hitaben : Haydi defolun buradan, CEHENNEM OLUN GDN, YAHUD UAKLARI. Benim milletim bana kahraman sfatn verdi, ben sizin gibi bir ft Yahudi’ye uak m olacam. Bu gece sabaha kadar Trkiye’deki btn Localarnz kapatmadnz takdirde yarn tekil edeceim divan- harbi rfiye hepinizi verir ve astrrm, haydi defolun karmdan diyerek onlar kovmu. Onlar da yldrm telgraf ve telefonlarla vaziyeti stanbul, zmir ve Adana’ya bildirdiler ve sabah olmadan hepsinin kapanma kararlarn getirttirip henz sofrasndan kalkmayan Reisicumhura verdiler ve derin bir nefes aldlar. Kemal Paa bu suretle btn Mason Localarn kapatt. smet Paa’nn reisicumhurluu srasnda kanun-u mahsusla localar kapanmad diye Masonlarn mracaat zerine tekrar Localar alp faaliyete baladlar. Ve 1952’de ise Atatrk geinen ve onunla iftihar eden Celal Bayar da, Ahmet Grkan’n teklif ettii ve Masonlarn Localarn kapatmak istedii kanun teklifini red ederek bu suretle Localarn kanunla pekitirdi. Tabii bu ameliyeyi meclis yapt, fakat mzakerelerin devam ettii celse zarfnda Celal Bayar, reisicumhur locasna gelerek konunun mzakeresini sonuna kadar takip etmitir.” … Mason Cemiyeti, yukarda okuduklarnz ; ‘antimasonik aktiviteleriyle bilin bozukluuna uram hasta beyinlerin hayalleri ve safsatalar olarak’ kimliklendirirler. “Mim Kemal KE asl astar olmayan bir balantnn varln syler mi” eklinde yorumlarlar. Btn Devrimleri ve fikirleri yzde yz Masonik ierikli olan Atatrk hakkndaki somut kantlar karsnda ; yukardaki nakledilenler yalandr.

  “Defolun Yahudi Uaklar!” denildii srada yazar brahim Arvas orada mdr? Hayr. Azndan aktardn iddia ettii Mim Kemal KE neden Atatrk’n srekli doktoru olarak bulunmaya devam etmitir ? yle ya, Atatrk, ‘yahudi ua’ diye azarlad Mim Kemal KE’ye hayatn emanet edecek, NEDEN Atatrk’n hayat boyunca Atatrk’n yanndan da kovulmamtr? stne bir de yalann katmerlisi olarak bir Atatrk militan unu diyor : “Masonik evreler byle bir konumann varln kabul etmekle birlikte Arvasi’nin konumay ok abarttn iddia ediyorlar.” Gerekte ise , Mason Cemiyeti, yukardaki sahte any; ‘antimasonik aktiviteleriyle bilin bozukluuna uram hasta beyinlerin hayalleri ve safsatalar olarak’ kimliklendirirler. “Mim Kemal KE asl astar olmayan bir balantnn varln syler mi” eklinde yorumlarlar. Atatrklerin, Atatrk’ mslman gstermek iin, Atatrk’ Mason dman gstermek iin, Mslman Anadolu’yu kandrmak iin retemeyecekleri yalan yoktur.

  Sonu olarak Atatrk’n Masonluu konusunda brahim Arvas gvenilmez bir kaynaktr.

  3-Gn & eliker yalanlar:

  zzet GN, Yaln ELKER 1968 basml Masonluk ve Masonlar adl kitabn 35. Sayfasnda Atatrk’n yle dediini iddia ederler: “Ben ok iyi bildiim ve tandm bu Masonluu, yetkilerimi kullanarak hem de kendi rzalar ile yasak ettirdim. Localarn kapattrdm. Beni sevenler ve kararlarma deer verenler bu gayemi yaatmaldrlar.” Hibir kaytta yer almayan bu cmlelerin Atatrk’e ait olmas mmkn deildir. Atatrk’n masonlua kar olduuna dair hibir kayt yoktur. Atatrk’n ‘ok iyi bildiim ve tandm’ dedii masonlua stiklal Mahkemelerinin alt 1923-1927 yllar arasnda hibirey yapmayan ve 1935’e kadar zerine gitmeyen Atatrk’n yannda birok masonun yksek grevlerde bulunuu ve 1935’ten sonra da grevlerine devam etmesi bile, Atatrk’n Masonlara ve Masonlua kar olmadnn kantdr. Milli Eitim Bakan Mustafa Necati’nin, ileri Bakan kr Kaya’nn , Ankara,stanbul,zmir valilerinin Mason oluu, devletin yksek mevkideki masonlarn grevlerini 1935’ten sonra da srdrmesi tezimizi kantlar. Dolaysyla Gn&eliker yayn Atatrk azndan yalan retmektedir. Bu noktay aklda tutarak devam edelim. Kemalettin APAK; Ana izgileriyle Trkiye’de Masonluk Tarihi isimli kitabnn 97. Sayfasnda unlar yazyor: “Yksek ura 1925 ylnda Atatrk’e 33. Derecenin verilmesini ve ayn zamanda fahri bakanlk ve rit hakimlii verilmesini Trk Masonluu iin bir eref sayarak , bu konuda Dr. Fikret birader vastasyla NABIZ YOKLANMASINA karar veriliyor. Dr. Fikret biraderin keyfiyeti arz etmesi zerine Atatrk, ‘imdi kalsn, kendinizi gsteriniz,sonra dnrz’ diyor. Bu srada Mehmet Cemil Ubaydn birader de grmede bizzat bulunuyormu.” Gelelim Gn&eliker ’in ayn olay iin kulland tarza : (zzet Gn, Yaln eliker ; Masonluk ve Masonlar 1968 , sf.36-37 ) Yl 1925. Trkiye Masonlar Yksek uras yapt olaanst toplantda belki de ald yanl birtakm raporlara gvenerek Atatrk’e Masonluk teklifini kararlatryor. Mensup olduklar sko Locas’nn da telkini ile ve hi alk olmamasna ramen Reisicumhura 33. Derecenin dorudan doruya verilmesi de hkme balanyor. Bu arada yaplan iki teklif zerinde de anlalarak, Atatrk’n Trk Masonlar’nn fahri bakan ve Rit hakimi olmas uygun grlerek kabul ediliyor. Bu i iin vazifelendirilen Dr. Fikret bir vesileyle (ankaya) giderek Gazi ile gryor ve Trkiye Masonlar Yksek uras’nn kararlarn kendisine arz ediyor. Teklifin ne anlama geldiini ve bunun arkasnda btn dnya Masonluunun bulunduunu ok iyi anlayan Atatrk’n o an aklndan neler getiini bilmiyoruz ama bu teklife verdii u cevap Trk Masonlar’nn gizli belgeleri arasnda saklanmaktadr. Atatrk diyor ki: “Byle bir teklifi duymam olaym. imdilik kalsn. Evvela kendinizi, ne olduunuzu gsteriniz. Millete kendinizi sevdirmeye gayret ediniz. Gereini sonra, dnrz…”

  Orhan KOLOLU, APAK ve Gn&eliker’in yazdklarndan, Atatrk’n Masonluk Teklifine kar verdii cevapta ayr ifade tarzna rastlanmaktadr. Kololu’nun kitabnda yer alan, Atatrk’n Masonlara verdii cevapta , Masonluu vc baz ifadeleri, kendisine ait olmayp sonradan eklenmi olduu, Masonluu biraz tanyanlarca bilinmektedir(Hakan Ylmaz ebi) . yleyse hangisi dorudur?

  Kemalettin Apak’n verdii bilgi dorudur. nk onun Mehmet Cemil Ubaydn gibi bir kayna bizzat iin iindedir. Ancak Gn&eliker yaynnn gvenilmez ve Atatrk’n azndan yalan yazmaya hi sklmaz olduunu bata ispatladmzdan ve grmeyi bizzat dinleyen kaynaklarnn olmadndan, onun yaynnn uydurma eklemelerle dolu olduu anlalmaktadr. Gn&eliker yaynnn ‘Mason kaynaklar’ diyerek referans gsterdii kaynak zaten stad Mason Kemalettin APAK’n naklettikleridir. Orada da Gn&eliker yaynnn iddia ettii bir diyalog ve durum yoktur. Durum bu iken Gn&eliker yayn Atatrk’n Masonluu konusunda gvenilmezdir.

 3. #3
  Bismillah
  yelik tarihi
  Dec 2014
  Mesajlar
  5
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  7

  Standart Cevap: MASONLUK VE ATATRKLK

  4-Atatrkn Masonluu hakknda tm kaynaklarn tahlili

  Yazar Cemal Kutayn sav : Atatrkn, Mithat kr Bledann evinde, Talat Bey ve Kazm Nami Duru tarafndan 169 matrikl numarasyla tekris edildii; ama daha sonra toplantlara katlmad . Dier bilgilere de yer verelim: rfan & Margarete Orga Atatrk sayfa 26-29, Michael Joseph Co., London : ttihat ve Terakki masonluun paravanas arkasnda alyordu. Atatrk, kk dereceli bir Birader olduundan, neden ve niin olduunu bilmeden, sadece verilen emirleri yerine getiriyordu. Localarn kozmopolit havasn sevmiyor ve anlayamad ancak baka amalarla kullanldndan kukuland ritellerden ekiniyordu . Diagobert von Mikusch Mustapha Kemal, Between Asia and Europe, A Biography, sayfa 52-53, London, 1932 : Mustafa Kemalin yksek derecelere iykaaf edildii pheli olduu gibi, kendisi de bu konuda bilgi vermekten ekinmitir . H.C.Armstrong Gray Wolf Mustafa Kemal (Bozkurt), Blm 6, sayfa 19-21, 1933, New York : Mustafa Kemal, Selanikte, Vedata Locasnn bir biraderi olarak tekris edildi. Ancak kendisini holanmad bir atmosferde buldu. ttihat ve Terakkiyi ynetenler, Masonik derecelerin karmak riteli arkasna snyorlard. Mustafa Kemal yalnzca kk bir biraderdi, ondan emirleri yerine getirmesi bekleniyordu. Oysa, onun doasnda, kendisi elinde bulundurmak, yoksa hibir eye karmamak vard. Liderlere saygs yoktu, hepsi ile tartyordu. Birader subaylar ondan holanmyorlard. Yahudiler ona gvenmiyorlard. Farmason mesleinin yksek derecelerine hibir zaman inisiye edilmedi. Komitenin i evresinin dnda tutuldu. . Bernoist Mechin Le Loup et le Leopart Mustafa Kemal (Kurt ve Pars Mustafa Kemal)- Ecnebi Gz ile Atatrk (eviren: Zahir Gvemli ve M. Rasim zgen) sayfa 19, stanbul, 1955: Mustafa Kemal, Selanikte, arkadalarnn tavsiyesi zerine mason tekilatnn Vedata Locasna girdi. Fakat o locann muhiti hi houna gitmedi Bu nedenle Masonlukta ona daha yksek payeler vermediler, onu aa derecelerde tutuyorlard.. Lord Kinross Atatrk (Bir Milletin Douu), Sander Kitabevi (eviren: Nihal Yeinobal-Ayhan Tezel) : Masonlua kabul trenlerindeki maskaralklarn Mustafa Kemalin yaradlna aykr olduu sayfa 57: Selanikte, Farmasonlarn yntemlerinden yararlanan ttihat Ve Terakkiciler, Atatrk sevemediler ve aralarndan uzaklatrdlar. .

  Bu belirtilen yukardaki cmlelerin, ifadelerin, bilgilerin tmne yaknnn kayna phesiz ki Mason yneticilerdir (Geri kalan ise subjektif ve hayal rn tasarmlardr). Yoksa kimse Mason localarnda Mustafa Kemal Paann tavrlarn Mason yneticiler dnda bu kadar ayrntl, net ve ak izleyip renemez. Mason yneticiler, Atatrkn Mason olduunun ortaya kmasnn, Atatrke ve dolaysyla Atatrk Devrimlerine zarar verebileceini dnmlerdir (stad Mason Tamer AYAN) . Bu yzden Mustafa Kemalin mason olduu gereini gizleyebilmenin tarihsel ve sosyolojik imkanszl iinde u yolu metod olarak uygulamlardr: Atatrkn mason olduu fakat sonra Mason Localarndan uzaklat grnmn oluturarak; bu konuda merakl olan yazarlar etkilemilerdir. Yazarlar da Atatrk Mason oldu fakat Mason Localaryla uyuamad imajna dayal yalan yanl tarihsel mtalaalarda ve ifadelerde bulunmulardr.

  5-Atatrkn Masonluk Belgesi ve Faal Masonluu

  Rivista Massonica dergisinin Trkiye Mason Locas arivinde bulunan Hr ve Kabul Edilmi Masonlar Byk Locas Kitapl mhrl (1) 1973 ylnda kan bir saysnda Mustafa Kemal Paa (Atatrk) 1881-1938, Modern Trkiyenin babas, Makedonya Resorta ve Veritas Locas yesi bilgisiyle Atatrkn mason bir lider olduu belirtilmektedir (2). Bu delille beraber , Atatrkn mason olduuna dair onlarca kaynak vardr. Baz mason ve anti-mason Atatrkler, Atatrke halkn nefretinin olumamas iin u cmleyi ifade ederler: Efendim, Atatrk mason deildi ama masonlar Ona hayran kaldklar iin Onu mason olmad halde mason ye olarak tantmaktan eref duymulardr . Halbuki bu cmle ok yanltr. nk, en az 5.000 yllk Masonluun kurallarnda (Halbuki gerek mason olmak isteyen bir kardein Masonlukta ilk olarak renmesi ve kabullenmesi gereken kural, Masonlukta yenilik olmayaca kuraldr. Mimar Sinan Mason Dergisi say 50 sf. 47) en az 5.000 yllk Masonluun kurallarnda Masonik Davetiye bile yoktur. Davetiye yerine u yol izlenir: stad Mason, Mason olmasn istedii Mason olmayan kiiye, yle bir teklifte bulunur : Mason olmak istediiniz takdirde size yardmc olabilirim . Yani Mason stadnn istei, tekliften ileriye gidemez; Mason olmayan biri, Mason olmay istemedike Masonik evrede Mason olarak kabul edilmez. Yani deil mason olmayan birisini kendisinden habersiz ve izinsiz dergide Mason ye olarak tantmak ; Mason olmayan o kiiye davetiye bile gnderilmez. Kendisinin bizzat Mason olmay istemesi arttr. Bir Masonik evrakta Atatrk, mason ye olarak gsteriliyorsa (3) ; bu demektir ki Atatrk Masondur.

  Peki neden Trkiye Mason Localar, Atatrkn Mason olduu konusunu bolukta brakyorlar?
  CEVAP: Trkiye Masonlarnn Mustafa Kemal Paay mason olarak kesin bir ekilde kabul edememesi, Masonluun i kurallaryla alakaldr. Masonluk ii bak ile Masonluk d bak farkldr. Mason olmayan (Harici) gzyle Atatrk masondur, yukarda izah edilmitir. Ama Masonluun iinden baklrsa; bir insann mason olduunun kesin olarak sylenmesi iin o kiinin matrikl kayd ve tersimatnn bulunmas gerekir, Trkiye Masonlarnca Mustafa Kemal Paann matrikl kaydnn bulunamad iddia edildii iin, Trkiye Masonlar Atatrk Mason olarak ilan edemezler. Ancak 1981 ylnda Atatrkn Masonluk kaydna Trk Masonlarnca ulaldnn kant vardr. Yurt Yaynlarndan kan , Mason stad Tamer AYANn Atatrk ve Masonluk isimli eserinden baz alntlar gizemlidir. 37 ve 38. Sayfada, 191 ve 192. Sayfadaki bilgileri birletirin. Bir mason, bir kiiyi, o kiinin mason locasndan matrikl kaydn ve tersimatn grmeden mason olarak kabul edemez. Oysaki Mason aratrmac Osman Zeki KOYLAN, dnemin byk stadna gnderdii 12 Ekim 1981 tarihli mektubunda (a.g.e. sf. 37 ve 38 ) ; Atatrkn mason olup olmadna dair somut ve nihai kesin kantlara ulatn, ayn mektupta (sf.191-192) Atatrkn mason olduunu ifade etmektedir. Tersimat ya da matrikl kaydna ulalmadan bu netice mmkn deildir. Yani Atatrk ya mason ynetici (tersimat) ya da /ve devaml mason yedir. nk : 19 Ekim 2010 da gazeteci Fatih Altayl Habertrk TV de Byk stad Remzi Sanvere ayn soruyu yneltir, ald yant u ekildedir: Birisinin mason olduunu syleyebilmek iin ya bir locann kayt defterinde ismi olmas lazm ya da localar toplantlarn sonunda bir zet yazlr. Bizim elimizdeki belgelerde Atatrk`e dair byle bir belge yok. Ama Avrupa`daki baz mason tarihileri mason listeleri yaparken Mustafa Kemal Atatrk` de bu masonlara dahil ederler. Ama byle bir belge yok.. Oysaki Mason aratrmac Osman Zeki KOYLANn belgeye ulatn Tamer AYAN , ad geen kitapta kdemli masonlardan dahi gizlenen verilere ulaldn ifa etmektedir. Osman Zeki KOYLAN Yllarca aratrmalara ramen bir trl zmlenemeyen bu mehul gn na karmak bana nasip oldu. demektedir. Tersimat ya da matrikl kaydna ulalmadan bu netice mmkn deildir. Yani Atatrk ya mason ynetici (tersimat) ya da /ve devaml mason yedir. Atatrkn devaml (faal) oluu onun Anadoludaki devrimlerinden anlalmaktadr. Anlalyor ki ; Makedonyada Mason Localarnda devaml ye olarak masonik olgunlua ulanca Anadoluya grevlendirilmitir.

  Ancak Trk Masonlarnn ufku snrl ve Trk Masonlar, yukarda 3. blmdeki maddeleri referans aldklarndan Atatrkn karakteri bakmndan masonlua devam etmedii ynnde eksik ve tutarsz bir yorumda bulunabilmilerdir. Oysaki Atatrk tam bir faal masondur. ttihat ve Terakki Partisi zaten mason localarnda toplanyorlard, devaml masonik merasim etkisi altndaydlar ve stdzey subaylarn hepsi (Kurmay n yzba dahil) devaml daimi mason yesiydi. 322 numaras Masonik merasimle kabul (TEKRS) edildii ttihat Terakki Cemiyetindeki MATRKL NUMARASIDIR. 1909 Ekim aynda Mustafa Kemal Paann nerisi ve taktii: a)ttihat ve Terakki Partisinin kanuni ak bir siyasi parti haline gelmesi, b)Masonlukla ilikisinin kesilmesi, c) Askerlerin siyasetten tamamen ekilmesi . Atatrkn bizzat kendi icraatleryle taban tabana zt olan bu nerilerle, Kurmay n yzba Mustafa Kemal ; Halife tarafndan kovuturulmaya uramamak iin askerin siyasete mdahalesine karym gibi gzkt. Masonlardan bamsz bir asker grnts vermek iin, Anadolu halklarn kandrmak iin ttihat ve Terakki Partisinden ayrlma gibi suni bir ayrlk grntsne gidildi. Halifenin ngilizlere kandrlabilmesi iin, dankl dv eklinde birka savan kahraman haline getirildi. Atatrk, Atatrkln yabanc Masonlara borluydu, Trk Masonlaryla direkt ba yoktu. Atatrkn Trk Masonluuna gememesinin nedeni udur: 18. ve 19. Yzyllarda, Masonluun yaygnlat hemen hemen her lkede ve toplumda, o lkenin ve o toplumun kendine zg inanlarnn, geleneklerinin ve greneklerinin, dn biimlerinin, bilgi dzeyi ve kltrnn zelliklerine gre ayr ayr Mason ritleri olumutur. Atatrk ise Trkiye apnda tm OsmanlTrk-Krt gelenek ve greneklerini, trelerini silah zoruyla bozduu iin , Atatrkn Mason ritlerine ihtiyac kalmyordu. Btn Atatrk ilkeleri Masonik ilkelerden esinlenilmitir ve slam zararsz hale getirmek, sonra ortadan kaldrmak hedefindedir. Bu yzden Masonluk artk Atatrklk demek oluyordu. Atatrkn Trk Masonluuna gemesinin bir gerei kalmyordu. Nitekim 1926da zmir-emealtnda yaplan, smet nn, vali Kazm Dirik, Halk Partisi zmir mutemedi Dr. Sadrettin (zmir-Gne Mahfili yesi), zmir Bankas Mdr Firuz Vai ve zmir blgesi Sanayi ve Mesai Mdr erif Onayn hazr bulunduklar bir sohbet srasnda; Dr. Sadrettinin teklif olarak Atatrke (Trk) masonlua katlmas halinde messesenin byk kuvvet kazanacan sylemesi zerine Atatrk u beyan vermitir : Ben sizin cemiyetin ok faydal bir teekkl olduunu, insanlk idealine byk hizmet ettiini biliyorum. Bunun iin size mmkn olduu kadar yardmc olmak isterim. Mussolininin yapt gibi takibata uramanza asla msaade etmeyeceim. Sadece BYK VAZFEM itibar ile sizin usullerinize tabi olamayacam iin, aranza katlmam mmkn deildir. stad Mason Remzi SANVER yle diyor: Esasen Milli Trk Masonluunun temelini atan ve Trkiye Byk Locasnn kuruluunu salayanlar Makedonya-Selanik localarnn yeleri olacaktr.. Trkiye gibi bir lkede Masonluun resmi tek kalesi Atatrklktr. Eer Atatrke zarar gelirse, bu zarar Masonik Dnya Dzenine yansyacaktr. Bu yzden Atatrke zarar gelmemesi iin Atatrkn Masonluu gizlenmi, Masonik ilkeler Atatrklk kelimesi ile yaatlmtr. Atatrk, Mslman halklarn masonlua fkesini biliyordu, Atatrke gre Anadolu topraklarnda Masonluk, ancak Atatrklk ad altnda yaayabilirdi. Btn Atatrk izleri ve devrimler masonik ieriklidir. Atatrk , masonik ilkeleri ve z, masonik usul ve ekillere feda ettirmeyecek kadar kararl ve cesur bir masondu. Bu yzden Atatrk, mason localarnn usul ve ekillerini, ikinci plana atarak; Masonik z olan Atatrkl Anadoluya benimsetmek hedefindeydi. Atatrk militanlara belirtelim ki; Masonluk kitleleri ynlendirmede kurtarc psikolojisinden yararlanmaktadr. Bir lkeyi anlamal olarak 3-5 tane mason kontrolndeki lke ile istila etmekte, halk bask, zlm, ekonomik buhran vs. ile iyice bezdirdikten sonra, yine mason bir ahs kurtarc olarak ortaya karmaktadr. stilac lkeler karlmas imkansz olduu halde, daha nce anlamal olduu iin, kendiliklerinden o lkeyi terk etmektedirler. Bu ahs vastasyla dman yurttan attna , ekonomik refaha ulatna inanan halk, ahsa tam manas ile sahip kmakta, onu kurtarc olarak kabul edip, onun her istediini kolayca kabul etmektedir. Bylece masonik prensipler o lkeye kolayca ve tam manas ile yerlemektedir. Bu yntem masonlarn klasik ve ok kullandklar yntemdir. Kolombiyada Simon Bolivar, Amerikada George Washington ve Trkiyede Tanr Trk (!) Atatrk (4) vd. Atatrk, halkn tepkisini ekmemek iin ve Masonik yaam olan Atatrkl lkede hakim konuma getirmek iin mason olduunu gizlemitir. Atatrkn, Dine sayglyz szn 1027lerde dahi sylemesi, devam eden devrimlerin gereinde Anadolu Halkn kandrma amaldr. nk devam eden ayn devrimler gereinde Gkten indii sanlan kitaplara uymayacan da alenen meclis krssnde sylemitir. Dolaysyla bu devrimler gereinde aynas itir kiinin lafa baklmaz Atatrk her ynyle faal bir masondur.

  SORU: 27 Mart 1938 tarih ve 303 sayl Yenign Dergisinin 9. Sayfasnda , Atatrk ile Mim Kemal ke arasnda getii sylenen sylei ; Mim Kemal kenin azndan, Niyazi Ahmet Okan tarafndan yle aktarlr : Bir gn Aaolu Ahmet, Kprl Fuat, smail Hakk ve Eski Maarif Vekili sonra Genel Sekreter Hikmet (Bayur)in bulunduklar bir gece sofrasnda Atatrk buyurdular ki : Bu akam akademik konuacaz. () Hazr bulunanlardan bir zat: Masonluun hikmet-i vcudu yoktur dediler.(..) Atatrk, Mim Kemale sordu : (Masonlar iin) Reisiniz kimdir? Mim Kemal yle cevap verdi : Memleket dahilinde sulh ve selamet tavsiye eden ve btn cihana hitap ederek bu idealin tahakkuk ettirilmesini temenni eden zat- devletleridir. Atatrk bu cevaba u tarzda mukabele buyurmulardr : Ben bu cemiyete girmem. Ben bakalarnn yapt prensiplere deil, ancak kendi prensiplerime uyarm. . Burada Atatrk Masonik prensiplere uymayacan sylemiyor mu?

  CEVAP: 1930larn Atatrk Trkiyesi ; btn devrimleri kurumlar ve fikirleriyle Masonluun emrindedir. Yukardaki Atatrkn verdii cevap, eldeki somut kantlara gre ; ancak gerekleri yani mason olduunu halktan gizlemek iin gizli bir taktiktir. nk Masonik esaslarn ad olan Atatrkl devam ettirebilmesi iin masonlua kar imi gibi grnmesi Anadolu deerleri ve halknn kandrlmas iin artt. Trkiye Cumhuriyet Devleti kurulduktan sonra artk Atatrk iin nemli olan, Masonik usul ve ekiller deil, Masonik felsefedir. Masonik felsefeye Atatrklk adn monte etmitir. nk Masonik felsefeye art olarak Masonik usul ve ekillerle devleti ekillendirseydi, bu muhakkak kendisinin ve Dnya Masonluunun zararna olur, Mslmanlar uyanrd. Atatrkn mason localarn yaymak gibi bir derdi yoktu, onun derdi masonik emir ve prensipleri Mslmann direkt beynine, beyinlere kazmakt.

  SORU: Atatrkn bir sofra sohbetinde, Recep Peker ve Mahmut Esat Bozkurt da bulunuyorlard. Bir gn bu ikili, srekli olarak masonluu ktlyorlarken; Atatrk : Bktm artk bu drdrdanMadem ki, bu cemiyet bu kadar zararldr, kapatverelim de bu mesele bitsin. demitir. Bu ifade Atatrkn masonlua kar olduunu gstermiyor mu? kinci olarak ; Cemal Granada aktaryor : .()Ondan sonra masaya oturuldu ve masonluk zerine eitli konumalar yapld. () Konumalarda hedef Mahmut Esat Beydi. Gazi konuanlarn maksadn biliyordu. Biliyordu ama grmemezlikten geliyordu. Nihayet konumalar daha ktleyici bir hal alnca Gazi elini masaya vurarak : Biliyor musunuz, ben de mason oldum, dediler ve konumasna yle devam ettiler : Bir gn Beyolunda iki arkadamla geziyorduk. Bunlardan biri, beni kolumdan tutup, nnden getiimiz Mason Cemiyetine soktu. Hatrladma gre mermer merdivenlerden aa indik. Karmza bir salon kt. Orada tanmadm kimseler bizi oturttular, kahve ikram ettiler. Tekrar kalktk, gene merdiven indik, gene bir salona geldik. Buras daha geni ve kalabalkt. Birtakm adamlar kll bir merasim yapyorlard. Ben grdklerimden hi ama hibir ey anlamyordum. Arkada herhalde biliyordu. Beni kolumdan tutmu, bir bakma talimat veriyordu. Zannedersem kllarn arasndan geip bir kitaba el bastk. Ondan sonra dar ktk. te benim Masonluum da bu kadar Bu olaydan sonra bir daha ne kimseyi grdm, ne konutum, ne de o binaya gittim. Zaten imdi o binay karamam.. Atatrk burada neyi anlatmak istemitir?

  CEVAP: Birinci anlatlan olay; zaten Masonluun kapatlmas konusu gndemde olduu dnemde, Atatrkn Masonluk hakknda konuulmasndan bktn sylemesi konuyu kesip atmas olarak deerlendirilmelidir. kinci anlatlan olayda Atatrkn yant alaycdr. nk eldeki veriler onun ok daha geni masonik gemii olduunu belgelemektedir.

  Atatrk Masonluu kapattrmam, ancak kendilerinin geici olarak tatil edilmelerini kr Kaya vastas ile Mason Locasna tavsiye etmitir. O dnemde (1930lar) Trkiyenin iinde bulunduu zorunlu olumsuz siyasi artlarn gerei olarak masonluun zarar grmeden korunabilmesi iin bylesi bir zm getirilmitir. Aksi takdirde , kkrtma ile de olsa mason aleyhtarlarnn g kazand hkmetten kabilecek bir kararname veya Mecliste kacak bir yasayla masonluun, totaliter rejimlerde olduu gibi, kapatlmas ve yasaklanmas halinde Trk Masonluunun zarar grecei ve yelerinin kovuturma ve cezalandrmaya urayaca kesindir. Atatrk, 1926 ylnda Fikret Takiyiddin vastas ile Trk masonlarna gnderdii : Ben Mussolininin yapt gibi sizin takibata uramanza izin vermeyeceim szn 9 yl sonra, 1935te tutmutur. Masonluu ve masonlar takibata uratmamay baarmtr. Trk Masonluunu, kart glerin dayanlmaz saldrlarna kar, kendi kendilerinin faaliyetini tatil etmesi gibi, uygar bir davranla korumu ve yasa ile kapatlmay nlemitir. Herhalde, masonluun yasayla kapatlp yasaklanmas ve mal varlna el konularak kamulatrlmas, ok zor zm getirilebilecek bir zm olurdu. Sonu olarak, Atatrkn masonluu tenkil anlamnda kapattrmad; tersine, kendi kendilerine faaliyetlerini tatil etmelerini salayarak, dnemin siyasi errinden koruduu ve kurtard zellikle vurgulanmaldr.(5). yle grlyor ki, Atatrk lke iinden ve dardan gelen basklar karsnda, hem kendisi asndan, hem de masonlar asndan rahatlamay bu yolda grmtr. nk Masonlar eski grevlerinde brakmasn baka trl aklayamayz (Ferit KILI).

  SORU:Masonlar tarafndan Atatrke iletilmemi , ABD Sko Riti stad John COWLESin Atatrke yazd mektupta neden u ifadeler vardr? ..O zamanlar bykeliniz kendisinin Mason olduunu, ANCAK SZN MASON OLMAMANIZA RAMEN Trkiyede Masonluun koruyucusu olarak tanndnz bana sylemiti Yani Atatrkn mason olmadn yazmtr?

  CEVAP: Ayn mektupta u cmleler de bulunmaktadr : Son Kongremizdeki Temsilci ve Senatrlerden yarsndan fazlas kardelerdir. Bunlardan biri bile dier Kongre yelerinin hangisinin Mason olduunu bilmez, bylece muntazam Masonluun politika ile uramad aktr. Demitir John Cowles. Yani kendisinin de Atatrkn mason olduunu bilmemesi normaldir.

  DPNOTLAR:

  (1): http://i1212.photobucket.com/albums/...ojawelad/7.jpg
  (2) : http://i1212.photobucket.com/albums/...ojawelad/3.jpg
  (3) : http://i1212.photobucket.com/albums/...jawelad/10.png
  (4) :Atatrk iin yazlm iirlerden iki rnek : Varsn. Teksin.Yaratansn/Sana balanmayan utansn/Biz sana tapyoruz. (Aka Gndz) . Yoktan varediyor Tanr gibi her eyi. (Orta).
  (5) : Atatrk ve Masonluk, Tamer AYAN, 1995, Sf. 135 .


Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •