"1940 senesinde, Akehir'de bulunan Maltepe Askeri Lises'inde retmenlik yapyordum. Akehir'den trene bindim ve Konya'dan geerek babam ziyarete gidiyordum.

Bindiim tren kompartmannda iki Hindistanl mslman vard.
Bunlar nceden Konya'da Hz. Mevln'y ziyaret etmiler, daha sonra Akehir'e Nasreddin Hoca'y ziyarete gelmilerdi.
imdi de bizimle geri dnyorlard. Yolculuk ettiimiz tren Konya'ya geldiinde orada onbe-yirmi dakika bekledi.
Bu bekleyi srasnda bu iki Pakistanl, ayaa kalktlar namazdaym gibi ellerini baladlar, tren Konya'dan ayrlncaya kadar Hz. Mevln'nn manevi huzurunda ylece tazim ve niyazda bulundular."

efik Can