kinci Abdlhamid Hn, 10 ubat 1918 gn saat 15’te, Beylerbeyi Saray’nda veft etmiti. 75,5 yanda idi.

Hkan-halfe olarak 32 yl, 7 ay, 22 gn tahtta kald. 27 Nisan 1909’da tahttan indirilip, Yldz Saray, Balkanl kavimlerden oluan ekyann yamasna alrken; “Devleti 10 yl idare edebilirlerse bir asr idare ettik diye sevinsinler.” diyerek, 10 yl dolmadan aynen gerekleen tarih szlerini syledi.

Asrnn en nde gelen devlet adamlarndan olan Sultan Hamid ld gnlerde stanbul, zmir, Beyrut gibi imparatorluumuzun en mreffeh ehirlerinde, insanlarmz alktan sokaklara dp lyor, sabah ok erken saatlerde pler cesetleri topluyorlard.
ttihadlar, artk hkan- sbk (eski hkan) veya hkan- mahl’ (tahttan indirilmi imparator) dedikleri Sultan Abdlhamd hakkndaki iftira kampanyalarna son vermilerdi. Hkmdar tahtta braksa idiler, Balkan Sava kmayacan, Dnya Sava ksa bile kesinlikle katlmayacamz, anlamlard. Onu, tahttaki imparatorlara uygulanan cenaze treni ile uurladlar. ehzdelerin arkasnda bakomutan vekili Enver Paa, ttihad arkadalar arasnda ba topraa eik yr-yordu.

4. ylna giren Cihan Sava’nn sefalete mahkm ettii stanbul, yasa brnmt. Halkn gzyalar, Cennet-Mekn iin deildi. Bir daha avdet etmeyecek o hametler, o evketler, o debdebeler, o satvetler iindi. Bir byk millet, 2.500 yllk gayretinin eseri olan Cihan Devleti’nin batna alyordu.

kinci Abdlhamid, emperyalizmin en maskara lgnln yaad bir devirde, bugn zerinde iki dzine bamsz dev-letin bulunduu, Orta Afrika ile Orta Avrupa zerinde 3 kt’aya yaylm Trk imparatorluunu ynetti.

Ylmaz ztuna TRKYE GAZETES
trkiye gazatesi