4 sonutan 1 ile 4 aras

Konu: Muharrem Ay ve Aure Gn

 1. #1
  Uzman ye
  yelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar
  287
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  8 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  13

  Standart Muharrem Ay ve Aure Gn


  Muharrem Ay ve Aure Gn


  "ehrullahi'l-Muharrem" olarak mehur olan, yani "Allah'n ay Muharrem" olarak bilinen Muharrem ay, lahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin cotuu ve bollat bir aydr.

  Allah'n ay, gn ve yl olmaz, ancak Allah'n rahmetine ermenin nemli bir frsat olduu iin Peygamberimiz tarafndan bu ekilde ifade edilmitir.

  ura Gn ise Muharrem'in 10. gndr. ura Gnnn Allah katnda ayr bir yeri vardr. Bugnde Cenb- Hak on peygamberine on eit ikramda bulunmu ve kudsiyetini arttrmtr. Bu gnlerde oru tutmak ok faziletlidir.
  Hicr Senenin ilk ay olan Muharrem aynn 10. gn ura Gndr. Muharrem aynn dier aylar arasnda ayr bir yeri olduu gibi, ura Gnnn de dier gnler iinde daha mbarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadr.
  ura Gnnn Allah katnda da ok sekin bir yerinin olduunu Fecr Sresinin ikinci yeti olan "On geceye yemin olsun" ifdelerinin tefsirinden renmekteyiz.
  Baz tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in urasine kadar geen gece olduu beyan edilmektedir.(1)

  Cenb- Hak bu gecelere yemin ederek onlarn kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

  Bugne "ura" denmesinin sebebi, Muharrem aynn onuncu gnne denk geldii iindir. Hadis kitaplarnda getiine gre ise, bu gne bu ismin verilmesinin hikmeti, o gnde Cenb- Hak on peygamberine on deiik ikram ve ihsan ettii iindir. Bu ikramlar yle belirtilmektedir:

  1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) ura Gnnde bir mucize ihsan etmi, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gmmtr.
  2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cdi Dann zerine ura Gnnde demirlemitir.
  3. Hz. Yunus (a.s.) baln karnndan ura Gn kurtulmutur.
  4. Hz. dem'in (a.s.) tevbesi ura Gn kabul edilmitir.
  5. Hz. Yusuf kardelerinin atm olduu kuyudan ura Gn karlmtr.
  6. Hz. sa (a-s.) o gn dnyaya gelmi ve o gn semya ykseltilmitir.
  7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gn kabul edilmitir.
  8. Hz. brahim'in (a.s.) olu Hz. smail o gn domutur.
  9. Hz. Yakub'un (a.s.), olu Hz.Yusuf'un hasretinden dolay kapanan gzleri o gn grmeye balamtr.
  10. Hz. Eyyb (a.s.) hastalndan o gn ifaya kavumutur.(2)
  Hz. ie'nn belirttiine gre, Kabe'nin rts daha nceleri ura gnnde deitirilirdi.
  te bylesine mnal ve kuds hdiselerin yldnm olan bu mbarek gn ve gece, Saadet Asrndan beri Mslmanlarca hep kutlana gelmitir. Bugnlerde ibadet iin daha ok zaman ayrmlar, baka gnlere nisbetle daha fazla hayr hasenatta bulunmulardr. nk, Cenab- Hakkn bugnlerde yaplan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceine dair hadisler mevcuttur.
  ura Gnnde ilk akla gelen ibadet ise, oru tutmaktr. Muharrem ay ve ura Gn, Ehl-i Kitap olan Hristiyan ve Yahudiler tarafndan da mukaddes saylrd. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaayan Yahudilerin orulu olduklarn rendi.
  "Bu ne orucudur?" diye sordu.
  Yahudiler, "Bugn Allah'n Musa'y dmanlarndan kurtard Firavun'u bodurduu gndr. Hz. Musa (a.s.) kr olarak bugn oru tutmutur" dediler.
  Bunun zerine Resulullah Aleyhissalt Vesselam da, "Biz, Musa'nn snnetini ihyaya sizden daha ok yakn ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gn oru tuttu, tutulmasn da emretti.(3)
  Ara gn yalnz ehl-i kitap arasnda deil, Nuh Aleyhisselmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, slam ncesi Cahiliye dnemi Araplar arasnda brahim Aleyhisselmdan beri mukaddes bir gn olarak biliniyor ve oru tutuluyordu.
  Bu hususta Hazret-i ie validemiz yle demektedir:
  "r, Kurey kabilesinin Cahiliye dneminde oru tuttuu bir gnd. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam ettirmi ve bakalarna da emretti. Fakat Ramazan orucu farz klnnca kendisi r gnnde oru tutmay brakt. Bundan sonra Mslmanlardan isteyen bugnde oru tuttu, isteyen tutmad." 'Buhari, Savm: 69.
  O zamanlar henz Ramazan orucu farz klnmad iin Peygamberimiz ve Sahabileri vacip olarak o gnde oru tutuyorlard. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz klnd, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest brakt. "steyen tutar, isteyen terk edebilir" buyurdu.(4) Bylece ura orucu snnet bir oru olarak kalm oldu.
  ura orucunun fazileti hakknda da u mealde hadisler zikredilmektedir.
  Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

  "Ramazan'dan sonra ne zaman oru tutmam tavsiye edersiniz?"
  Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselam, "Muharrem aynda oru tut. nk o, Allah'n aydr. Onda yle bir gn vardr ki, Allah o gnde bir kavmin tevbesini kabul etmi ve o gnde baka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.(5)
  Yine Tirmizi’de de geen bir hadiste Peygamberimiz yle buyurmulardr:
  "ura Gnnde tutulan orucun Allah katnda, o gnden nce bir senenin gnahlarna keffaret olacan kuvvetle mit ediyorum."(6)
  "Ramazan ayndan sonra en faziletli oru, Allah'n ay olan Muharrem aynda tutulan orutur”(7) hadis-i erifi ise, bu gnlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
  Bu hadisin alamasnda mam- Gazali, "Muharrem ay Hicr senenin balangcdr. Byle bir yl oru gibi hayrl bir temele dayamak daha gzel olur. Bereketinin devam da daha fazla mit edilir" demektedir.
  Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam ura Gnne denk getirmemek iin, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci gnlerinde oru tutulmas tavsiye edilmitir.
  Bu mndaki bir hadisi bni Abbas rivayet etmektedir. Bunun iin, mstehap olan, aure Gnn ortalayarak, bir gn nce veya bir gn sonra oru tutmaktr.
  Bu gnde orutan baka hayr, hasenat ve sadaka gibi gzel detlerin de yaatlmas isabetli ve yerinde olacaktr. Herkes imkn nisbetinde ailesine, akraba ve komularna ikramda bulunur; bugnlerin faziletini bildiren hdiseleri hatrlayarak ihsanda bulunursa phesiz sevabn kat kat alacaktr. Bilhassa, Peygamberimiz, m'minin aile efradna ura Gnnde her zamankinden daha ok ikramda bulunmasn tavsiye etmitir.
  Br hadiste yle buyurular: "Her kim Aura Gnnde ailesine ve ev halkna ikramda bulunursa, Cenab- Hak da senenin tamamnda onun rzkna bereket ve genilik ihsan eder."(9) Bu aile mefhumunun iine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komular da girmektedir. Fakat, bunun in fazla klfete girmeye, aile btesini zorlamaya lzum yoktur. Herkes imkn lsnde ikram eder.

  Dier nemli vaka ise "Kerbela"...

  Hz. Hseyin'in ehadeti. Resulullah (s.a.v)'in ailesinden 72 kiinin ehadeti. Muhammed mmeti olduklarn iddia eden bir kalabalk tarafndan Muhammed(s.a.v)'in ailesinden 72 kii ehit edildi ve sa kalanlar ise tutsak edildi...

  nsanolunun yaam tarihinde birok nemli dnm noktalar olmutur. Bunlardan bazlar insanln geleceine k tutacak ve insan tekamle erdirecek olaylardr, bazlar ise insanln yz karas ve utan tablolardr.

  nsan kendi gemiine baktnda, nemli olan bu olaylar analiz edip boyutlarn tanmaya alyor.

  nsanolunun, zellikle Mslmanlarn tarihinde, nemli bir yeri vardr kukusuz Kerbel olaynn...

  Kerbel olay tahlil edildiinde, grlecek ki bu olay, ne srf tarih bir vaka, ne salt bir kahramanlk destandr; ne srf siyas ve ideolojik, ne de salt kavm ve sosyal bir hadisedir.

  Btn bunlar vardr Kerbel"da; ama Kerbel bunlarn hibiri deildir.

  Allah"n dininin deitirildiini, slm"n tersine bir gmlek gibi mmete giydirildiini, ahlk ve din vecibelere boyun emeyen bir elence dknnn mmete musallat olduunu gren Hz. Hseyin"in (a.s); dedesi Hz. Resulullah"a (s.a.v) babas Hz. Ali'ye ve anl annesi Hz. Fatma- Zehra"ya yarar bir "cesaret" ve "yiitlik" rnei sergileyerek, Allah'n dinini kurtarma ve uuruma yuvarlanmak zere olan mmete bir kurtulu mealesi olma gayreti ve hamasetinin toprak tenler iin inanlmaz bir tecellisidir Kerbel...

  Yezidilerin slam nizam diye ileri srdkleri saltanat'n nne geerek, kendini kurban edip gerek islam'n, hilafet sancann, tm nesillere ve alara ulatrlmasnn addr kerbela...

  Bir ok nemli olaylara sahne olan Muharrem ay ve aura gn'nn bireysel ve toplumsal olarak bir ok hayrlara vesile olmasn diliyoruz...

  Her Gn Aura, Her Yer Kerbela...


  1) Hak Dini Kur n Dili. 8 5793.
  2) Sahih-i Mslim erhi, 6:140.
  3) Ibt Mce, Siyam: 31.
  4) Mslim. Siyam: 117.
  5) Trmiz. Savm: 40.
  6) A.g.e., Savn: 47.
  7) bni Mce. Siyam: 43.
  8 ) hy, 1:238
  9) et-Tergb ve'l-Terhb, 2:116.
  [size=18pt]&quot;[/size][size=13pt] &nbsp; &nbsp;&nbsp; Dnyann erefi zenginlik iledir, Ahiretin erefi ise Takva iledir.<br />Dnyann erefi dnyada kalr, Ahiretin erefi ise dnyada kazanlr !&nbsp; &nbsp;&nbsp; [/size][size=17pt]&quot;[/size]

 2. #2
  Hadim-i Kuran vuslat - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  668
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  148
  84 Konusuna 113 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  23

  Standart Cevap: Muharrem Ay ve Aure Gn

  gncelleme
  Tasavvuf bir yolculuktur, yolcu yolunda gerek. Biz yrye duralm, siz olduunuz yerde kaln !

 3. #3
  Hi erfehsend - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  1.564
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  7
  183 Konusuna 205 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  32

  Standart Cevap: Muharrem Ay ve Aure Gn

  sagolasn u dnya hengamesinde hatrlattgn iin...Allahu teala feyzu berekatna nail eylesin inaallaah
  GAFLET EYLE HEBAA

 4. #4
  Hadim-i Kuran vuslat - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  668
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  148
  84 Konusuna 113 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  23

  Standart Cevap: Muharrem Ay ve Aure Gn

  Est. abim her zaman..
  Tasavvuf bir yolculuktur, yolcu yolunda gerek. Biz yrye duralm, siz olduunuz yerde kaln !

Benzer Konular

 1. Are Gecesi ve gnnn fazileti
  By bulut_bey79 in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24-11-12, 13:06
 2. Muharrem ay, Hicr-Kamer Ylba
  By bulut_bey79 in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17-11-12, 12:39
 3. Muharrem ayinda yapilacak ibadetler
  By Glistan in forum Muharrem ay ve hicri ylba
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25-11-11, 22:58
 4. 1 Muharrem 1432
  By Glistan in forum Tarihde bugn
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24-11-11, 16:00
 5. Aure gn duas..
  By Nihade in forum Kurandan ve Gnlden dualar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16-12-10, 22:52

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •