Evet "lye giden alar dne giden oynar" sz dorudur... lye giden oynar dne giden alarsa yanl olur...

Ancak bunlar yaparken ly karmamak lazm... lmn korkulacak birey olmad, elenceninde bir lsnn olduu unutulmamaldr... l ok nemli...

lye alamak caizdir... Ancak bu alay insann kendisini paralayarak, elbisesini yrtarak, kendisini yerden yere atarak olmayacaktr... Bu dinimizde nehyedilmitir... Alama sessiz ve sakin olabilir... Bu sadece gzya aktarak darya aksedebilir... Peygamber efendimiz olu ibrahim vefat edince alamt... Bunu gren sahabeler:

- Ya ResulALLAH.. Sen bizi alamaktan men etmitin... Ama imdi gryoruz ki, siz alyorsunuz dediler... Efendimiz(sav):
- Ben sizi kendinizi paralayarak, sanz banz yrtarak, yolarak alamaktan men ettim.. Sakin olarak alamaktan men etmedim... O benim evladmdr.. Ona efkatimden alyorum.. Herkes de byle alar buyurdular...

Batanda dedik ya... l nemli ly tarmamak lazm...
nsanlar elenmesini de severler... Hibir zaman elenmenin ls de karlmamal... Elence deyince akla; hemen iki imek, affedersiniz kar oynatmak, dans etmek akla gelmemeli... Bir de dn denince insanmzn aklna bir dizi gnah pei peine yapmak geliyor... Bunu yaparken herkes ayn klf ne sryor:

- Ne olacak canm hayatta bi defa oluyor....
Bilmiyorlar ki herey ilkle balyor.....

Velhasl;
Elenirken gnah ilemenin elenmek olmad bilinecek...
llere uyulmad takdirde oynamannda, alamannda vebali vardr....