RİYA K0KUSU
Muhterem kardeşlerim, Riya ve gösteriş yapmanın tehlikesini hatırlatma yazısını yazmaya başlarken içimden gelen ses sakın, sende yazdığın bu yazıyı
İnsanlara bir marifet göstermek için yazmış olmayasın
dikkat et diye seslendi. Kendi kendime sordum sen bu yazıyı insanlar beğensin teşekkür etsinler diye mi yazıyorsun yoksa, h.z. ALLAHın rızası için mi yazıyorsun,
İçimden hem h.z. ALLAH hem kullar beğensin diye bir esinti geçince, bende riya kokusu var olduğuna kanaat
getirdim. ve tevbe ettim. Kardeşler yanlış anlamayın h.z. ALLAHın rızası için yapılan bir işe kul rızası
eklenir ise,o zaman kuldan da bir şey bekleniyor demektir. h.z. ALLAHın rızası varken kuldan teşekkür
beklemek ne kadar doğru olur.Düşünün ki, siz çok Varlık sahibi birisiniz her keze yardımda bulunuyor destek oluyorsunuz. size muhtaç birisi kalksa ona tanıdığınız size ait imkanları başkalarına kendininmiş gibi gösterse, kendini onlara marifet sahibi olarak tanıtıp saygı göstermelerini beklese ne kadar kızarsınız. Ancak kullara yaptığı yardımı h.z. ALLAHın rızası için
yapar kullardan bir şey beklemez ise o zaman Riya da
olmaz kokusu da bulaşmaz. onun için Riyanın kokusundan bile h.z. ALLAHa sığınmak lazım. bizler de hiç bir şeye sahip olmadığımız halde, kimin malı ile kimlere gösteriş yapıyoruz. Vücudumuz onun Ruhumuz onun Aklımız onun. Haddimizi bilmemiz lazım. h.z. ALLAH Ayetinde,

Yazıklar olsun o namaz kılanların haline ki, kıldıkları
Namazdan gafildirler onlar gösteriş yaparlar.maun.4.5.6

Biz sizi sadece ALLAH Rızası için yediriyoruz sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz. insan.9

Resulullah s.a.v. ise Hadisi şerfinde, Gizli şehvetten
sakınınız: Mesela bir Alimin, İmsanların rağbet ve ikbalini arzu edip başına toplanmasını sevdiği gibi. Camiüssağir.

Açıklanan Ayeti kerime ve hadisi şerifin ışığında kendimizin halini görelim ve tedbir alalım. İnşaALLAH..

H.z. ALLAH c.c. cümlemizi riyanın her çeşidinden muhafaza
etsin. Amin Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

ALLAHümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
__________________
YANLIZ HZ.ALLAH C.C KORK
Akl-ı selim sahibi ol.
Aklını kullan.Yalancı olma,hakikatın hılafını söyleme
'Ben İzzet ve Celal sahibi ALLAHdan korkuyorum'diyorsun. Halbuki sen Onun gayrinden korkuyosun.Cinden de,İnsandan da,Melekden de korkma. Gerek konuşan ve gerekse sükut eden canlıların hiçbirinden korkma.
Dünya azabından da korkma,ahiret azabından da korkma.Sadece ve yanlız,azab ile azab edecek olan (ALLAH) dan kork ..