10 sonutan 1 ile 10 aras

Konu: onnc sz

 1. #1
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart onnc sz

  On nc Sz


  On nc Szn Birinci Makam

  -1-


  -2-


  Kur'n- Hakm ile felsefe ulmunun mahsl- hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvzene etmek istersen, u gelecek szlere dikkat et!

  te, Kur'n- Mu'ciz'l-Beyn, btn kinattaki diyt nmiyle yd olunan, hrikulde ve birer mu'cize-i kudret olan mevcudt stndeki det ve lfet perdesini keskin beyntyla yrtp, o hakik- acbeyi zuura ap, nazar- ibretlerini celb edip, ukle tkenmez bir hazne-i ulm aar.

  Felsefe hikmeti ise, btn hrikulde olan mu'cizt- kudreti det perdesi iinde saklayp, chilne ve lkaydne stnde geer. Yalnz hrikuldelikten den ve intizam- hilkatten hurc eden ve keml-i ftrattan sukut eden ndir ferdleri nazar- dikkate arz eder, onlar birer ibretli hikmet diye zuura takdim eder. Mesel, en cmi' bir mu'cize-i kudret olan insann hilkatini di deyip lkaydlkla bakar. Fakat insann keml-i hilkatinden hurc etmi, ayakl yahut iki bal bir insan, bir velvele-i istirabla nazar- ibrete tehir eder. Mesel, en latf ve umumi bir mu'cize-i rahmet olan btn yavrularn hazne-i gaybdan muntazam ielerini di grp, kfran perdesini stne eker. Fakat, intizamdan zz etmi, kablesinden cd olmu, yalnz olarak gurbete dm, denizin altnda olan bir bcein bir yeil yaprakla iesini grr, ondan tecell eden ltuf ve keremle btn balklar alatmak ister. Haiye


  1- Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.
  Biz Kur'n'dan m'minler iin bir if ve rahmet olan eyi indiriyoruz. (sr Sresi: 82.)
  2- Biz Peygambere iir retmedik; bu ona yakmaz da. (Ysin Sresi: 69.)
  --------------------------------------------------------------------------------

  Haiye: Amerika'da aynen bu vka olmutur.
  te, Kur'n- Kermin ilim ve hikmet ve mrifet-i lhiye cihetiyle servet ve gns; ve felsefenin ilim ve ibret ve mrifet-i Sni cihetindeki fakr ve iflsn gr, ibret al.

  te bu srdandr ki, Kur'n- Hakm, nihayetsiz parlak, yksek hakikatleri cmi' olduundan, iirin hayaltndan mstandir.

  Evet, Kur'n- Mu'ciz'l-Beynn i'cz derecesindeki keml-i nizam ve intizam ve kitb- kinattaki intizamt- san'at, muntazam slblaryla tefsir ettikleri halde, manzum olmadnn dier bir sebebi de budur ki: Ayetlerinin herbir necmi, vezin kayd altna girmeyip, t ekser yetlere bir nevi merkez olsun ve kardei olsun ve mbeynlerinde mevcud mnsebet-i mneviyeye rbta olmak iin, o daire-i muhta iindeki yetlere birer hatt- mnsebet tekil etmesidir. Gy, serbest herbir yetin ekser yetlere bakar birer gz, mteveccih birer yz var. Kur'n iinde, binler Kur'n bulunur ki, herbir mereb sahibine birisini verir. Nasl ki, Yirmi Beinci Szde beyn edildii gibi, Sre-i hls iinde otuz alt Sre-i hls miktarnca, herbiri zi'l-ecnih olan alt cmlenin terkibtndan mteekkil bir hazne-i ilm-i tevhid bulunur ve tazammun ediyor.

  Evet, nasl ki, semda olan intizamsz yldzlarn sreten adem-i intizam cihetiyle, herbir yldz kayt altna girmeyip, herbirisi ekser yldzlara bir nevi merkez olarak daire-i muhtasndaki -birer birer-herbir yldza mevcudt beynindeki nisbet-i hafiyeye iaret olarak, birer hatt- mnsebet uzatyor. Gy, herbir tek yldz, ncm-u yet gibi, umum yldzlara bakar birer gz, mteveccih birer yz vardr. te intizamszlk iinde keml-i intizam gr, ibret al. -1-'nin bir srrn bil. Hem, yet-i srrn da bununla anla ki: iirin e'ni, kk ve snk hakikatleri byk ve parlak hayallerle sslendirip beendirmek ister. Halbuki, Kur'n'n hakikatleri, o kadar byk, l, parlak ve revnaktardr ki, en byk ve parlak hayal o hakikatlere nisbet edilse, gayet kk ve snk kalr.

  Mesel,  -2-


  gibi hadsiz hakikatleri buna hiddir.
  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Biz Peygambere iir retmedik; bu ona yaramaz da. (Ysin Sresi: 69.)
  2- O gn semy, kitap sayfalarn drer gibi dreriz. (Enbiy Sresi: 104.)
  O, gndz, pei sra kovalayan gece ile rter.(A'rf Sresi: 54.),
  te, tek bir sesledir ki, hepsi birden toplanp huzurumuza getirilirler. (Ysin Sresi: 53.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #2
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Kur'n'n herbir yeti, birer necm-i skp gibi, i'cz ve hidyet nurunu ner ile kfrn zulmtn nasl dattn grmek, zevk etmek istersen, kendini o asr- chiliyette ve o sahr-i bedeviyette farz et ki, herey zulmet-i cehil ve gaflet altnda perde-i cmd ve tabiata sarlm olduu bir anda, birden, Kur'n'n lisn- ulviyesinden  -1-


  gibi yetleri iit, bak. O lm veya yatm mevcudt- lem -2- sadsyla iitenlerin zihninde nasl diriliyorlar, hyr oluyorlar, kyam edip zikir ediyor. Hem, o karanlk gkyznde, birer cmid atepre olan yldzlar ve yerdeki perian mahlkat, -3- sayhasyla, iitenlerin nazarnda gkyz bir az, btn yldzlar birer kelime-i hikmetnm, birer nur-u hakikated ve arz bir kafa, berr ve bahr birer lisn ve btn hayvant ve nebtt birer kelime-i tesbihfen sretinde arz- ddar eder. Yoksa, bu zamandan t o zamana bakmakla, mezkr zevkin dekikn gremezsin.  Evet, o zamandan beri nurunu nereden ve mrr-u zaman ile ulm-u mterife hkmne geen ve sir neyyirt- slmiye ile parlayan ve Kur'n'n gneiyle gndz rengini alan bir vaziyet ile; yahut sath ve basit bir perde-i lfet ile baksan, elbette herbir yetin ne kadar tatl bir zemzeme-i i'cz iinde, ne eit zulmt dattn hakkyla gremezsin ve birok env- i'cz iinde, bu nev-i i'czn zevk edemezsin.

  Kur'n- Mu'ciz'l-Beynn en yksek bir derece-i i'czna bakmak istersen, u temsili dinle, bak. yle ki:

  Gayet yksek ve garip ve gayetle yaylm acb bir aa farz edelim ki, o aa, bir perde-i gayb altnda, bir tabaka-i mestriyet iinde saklanm. Mlmdur ki, bir aacn, insann zlar gibi, onun dallar, meyveleri, yapraklar, iekleri gibi btn uzuvlar arasnda bir mnsebet, bir tensb, bir muvzenet lzmdr. Herbir cz', o aacn mahiyetine gre bir ekil alr; bir sret verilir.

  te, hi grnmeyen (ve hlen grnmyor) o aaca dir biri ksa, bir perde stnde onun zsna mukabil birer resim ekse, birer hudud izse, dalndan meyveye, meyveden yapraa, bir tensble, bir sret tersm etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde' ve mntehsnn ortasnda uzuvlarnn ayn ekil ve sretini gsterecek muvfk tersmtla doldursa, elbette phe kalmaz ki, o ressam, o gayb aac, gaybin nazaryla grr, ihta eder; sonra tasvir eder.  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Gklerde ne var, yerde ne varsa, hereyin hakiki sahibi olan, her trl noksandan mnezzeh bulunan, kudreti hereye glip olan ve hikmeti hereyi kuatan Allah' tesbih eder. (Cum Sresi: 1.)
  2- Tesbih eder.
  3- Yedi gkle yer Onu tesbih eder. (sr Sresi: 44.)
  Aynen onun gibi, Kur'n- Mu'ciz'l-Beynn dahi hakikat-i mmkinta dir -ki o hakikat, dnyann ibtidsndan tut, t hiretin en nihayetine kadar uzanm ve ferten Ara ve zerreden emse kadar yaylm olan ecere-i hilkatin hakikatine dir-beynt- Furkaniyesi, o kadar tensb muhfaza etmi ve herbir uzva ve meyveye lyk birer sret vermitir ki, btn muhakkikler, nihayet-i tahkikinde, Kur'n'n tasvirine "Maallah, brekallah" deyip, "Tlsm- kinat ve muamm-i hilkati kef ve fetheden yalnz sensin, ey Kur'n- Hakm!" demiler.

  "ve lillahil mesell a'la" -1-, temsilde kusur yok, esm ve sft- lhiyeyi, un ve ef'l-i Rabbniyeyi bir ecere-i Tb-i nur hkmnde temsil edelim ki; o ecere-i nurniyenin daire-i azameti, ezelden ebede uzanp gidiyor, hudud-u kibriys gayr-i mtenh fez-i tlakta yaylp ihta ediyor, hudud-u icraat  -2-


  hududundan tut, t  -3-


  hududuna kadar uzanm o hakikat-i nurniyeyi btn dal ve budaklaryla, gyt ve meyveleriyle o kadar tensble ve birbirine uygun, birbirine lyk, birbirini krmayacak, birbirinin hkmn bozmayacak, birbirinden tevahhu etmeyecek bir srette o hakik- esm ve sfat ve un ve ef'li beyn etmitir ki, btn ehl-i kef ve hakikat ve daire-i melektta ceveln eden btn ashb- irfan ve hikmet, o beynt- Furkaniyeye kar "SbhanAllah" -4- deyip, "Ne kadar doru, ne kadar mutbk, ne kadar gzel, ne kadar lyk!" diyerek, tasdik ediyorlar.  --------------------------------------------------------------------------------  1- En yce sfatlar ise Allah'ndr. (Nahl Sresi: 60.)

  2- Allah, kiinin kalbine ondan daha yakndr. (Enfl Sresi: 24.)

  Dneleri ve ekirdekleri atlatan phesiz Allah'tr. (En'm Sresi: 95.)

  Annelerinizin rahimlerinde size diledii gibi bir sret veren Odur. (Al-i mrn Sresi: 6.)

  3- Gkler de eliyle drlmtr. (Zmer Sresi: 67.)

  Gkleri ve yeri alt gnde yaratt. (Hadd Sresi: 4.)

  Gnei ve ay da emrine boyun edirdi. (Ra'd Sresi: 2.)

  4- Allah her trl kusur ve noksandan uzaktr.
  Mesel, btn daire-i imkn ve daire-i vcba bakan, hem o iki ecere-i azmenin birtek dal hkmnde olan imnn erkn- sittesi ve o erknn btn dal ve budaklar, t en ince meyve ve iekler aralarnda o kadar bir tensb gzetilerek tasvir eder ve o derece bir muvzenet sretinde tarif eder ve o mertebe bir tensb tarznda izhr eder ki, akl- beer idrkinden ciz ve hsnne hayran kalr. Ve o mn dalnn bir buda hkmnde olan slmiyetin erkn- hamsesi, aralarnda ve o erknn t en ince teferrut ve en kk db ve en uzak gyt ve en derin hikemiyt ve en cz' semertna varncaya kadar aralarnda hsn- tensb ve keml-i mnsebet ve tam bir muvzenet muhfaza edildiine delil, o Kur'n- cmiin nuss ve vchundan ve irt ve rumuzundan kan eriat- Kbr-i slmiyenin keml-i intizam ve muvzeneti ve hsn- tensb ve resneti; cerh edilmez bir hid-i dil, phe getirmez bir brhan- kt'dr. Demek oluyor ki, beynt- Kur'niye, beerin ilm-i cz'sine, bhusus bir mmnin ilmine mstenid olamaz. Belki bir ilm-i muhte isnad ediyor ve cem eyay birden grebilir, ezel ve ebed ortasnda btn hakik bir anda mhede eder bir Ztn kelmdr.  -1-


  bu hakikate dirdir.  -2-
  1- Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna kitb indirmi ve o kitapta hibir tezad ve erilie yer vermemitir. (Kehf Sresi: 1.)
  2- Ey Kur'n' indiren Allahm! Kur'n ve Kur'n' indirdiin ztn hakk iin kalblerimizi ve kabirlerimizi mn ve Kur'n nuruyla nurlandr. Dumz kabul buyur ey kendisinden yardm istenen Msten!
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #3
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  On nc Szn kinci Makam

  Czibedar bir fitne iinde bulunan ve daha akln kaybetmeyen bz genlerle bir muhveredir.

  Bir ksm genler tarafndan, imdiki aldatc ve czibedar lehviyt ve hevestn hcumlar karsnda, "hiretimizi ne sretle kurtaracaz?" diye Risale-i Nur'dan meded istediler. Ben de Risle-i Nur'un ahs- mnevsi nmna onlara dedim ki:

  Kabir var; hi kimse inkr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek iin de, tarzda, yoldan baka yol yok.

  • Birinci yol: O kabir, ehl-i mn iin bu dnyadan daha gzel bir lemin kapsdr.

  • kinci yol: hireti tasdik eden, fakat sefhet ve dallette gidenlere bir haps-i ebed ve btn dostlarndan bir tecrid iinde bir haps-i mnferit, yalnz bana bir hapis kapsdr. yle grd ve itikad ettii; ve inand gibi hareket etmedii iin, yle mumele grecek.

  • nc yol: hirete inanmayan ehl-i inkr ve dallet iin bir idm- ebed kaps, yani hem kendisini, hem btn sevdiklerini idm edecek bir daraacdr. yle bildii iin, cezas olarak aynn grecek. Bu iki k bedihdir, delil istemiyor, gz ile grnr.

  Mdem ecel gizlidir; her vakit lm, ban kesmek iin gelebiliyor; ve gen ihtiyar fark yoktur. Elbette, dim, gz nnde yle byk dehetli bir mesele karsnda, bare insan, o idm- ebed, o dipsiz, nihayetsiz haps-i mnferitten kurtulmak aresini aramak ve kabir kapsn bir lem-i bkye, bir saadet-i ebediyeye ve lem-i nura alan bir kapya kendi hakknda evirmek hdisesi, o insann dnya kadar byk bir meselesidir.

  Bu kat hakikat, bu yol ile bulunduunda ve bu yolun da mezkr hakikat ile olacan ihbar eden yz yirmi drt bin muhbir-i sdk, ellerinde nine-i tasdik olan mu'cizeler bulunan enbiylar ve o enbiylarn haber verdikleri ayn haberleri, kef ve zevk ve uhud ile tasdik eden ve imza basan yz yirmi drt milyon evliynn ayn hakikate ehdetleri ve hadd hesba gelmeyen muhakkiklerin kat delilleriyle-o enbiy ve evliynn verdikleri ayn haberleri-aklen, ilmelyakn derecesinde Hiye ispat ettikleri; ve yzde doksan dokuz ihtiml-i kat ile, "dm ve zindn- ebedden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye evirmek, yalnz imn ve itaat iledir" diye ittifaken haber veriyorlar.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Onlardan birisi Risle-i Nur'dur; meydandadr.
  Acaba yzde bir ihtiml-i helket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek iin birtek muhbirin sz nazara alnsa ve onun szn dinlemeyip o yolda giden adamn, endie-i helketten gelen elem-i mnev, onun yemek itihsn kard halde; byle yz binler sdk ve musaddak muhbirlerin, yzde yz ihtiml ile, dallet ve sefhet, gz nndeki kabir daraacna ve ebed haps-i mnferidine kat sebep olduunu ve imn, ubdiyet, yzde yz ihtiml ile o daraacn kaldrp, o hapsi mnferidi kapatp, u gz nndeki kabri bir hazne-i ebediyeye, bir saray- saadete alan bir kapya eviriyor diye ihbar eden ve emrelerini ve srlarn gsterdikleri halde, bu acb ve garip ve dehetli ve azametli mesele karsnda bulunan bare insan ve bhusus Mslman, eer mn ve ubdiyeti olmazsa, btn dnya saltanat ve lezzeti birtek insana verilse, acaba o gz nndeki her vakit oraya arlmasna nbetini bekleyen bir insana verdii o endieden gelen elm elemi kaldrabilir mi? Sizden soruyorum.

  Mdem ihtiyarlk, hastalk, musbet ve her tarafta vefiytlar, o dehetli elemi deiyorlar ve ihtar ediyorlar; elbette o ehl-i dallet ve sefhet, yz bin lezzeti ve zevki alsa da, yine o mnev bir cehennem, kalbinde yaar ve yakar. Fakat, pek kaln gaflet sersemlii, muvakkaten hissettirmez.

  Mdem ehl-i mn ve tat, gz nnde grd kabri bir hazne-i ebediyeye, bir saadet-i lyezlye kendisi hakknda bir kap olduunu ve o ezel mukaddert piyangosundan milyarlar altn ve elmaslar kazandracak bir bilet dahi, mn veskasyla ona km; her vakit, "Gel, biletini al," diye beklemesinden, derin, esasl, hakiki lezzet ve zevk-i mnev, yle bir lezzettir ki, eer tecessm etse ve o ekirdek bir aa olsa, o adama hususi bir cennet hkmne getii halde, o zevk ve lezzet-i azmeyi terk edip, genlik sikasyla, o hadsiz elemler ile lde zehirli bir bala benzeyen sefhne ve heveskrne muvakkat bir lezzet-i gayr-i meray ihtiyar eden, hayvandan yz derece aa der. Ecneb dinsizleri gibi de olamaz. nk onlar Peygamberi inkr etseler, dierlerini tanyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah' tanyabilirler. Allah' bilmeseler de kemlta medr olacak bz gzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Mslman, hem enbiyy, hem Rabbini, hem btn kemlt Muhammed-i Arab Aleyhissalt Vesselm vstasyla biliyor. Onun terbiyesini brakan ve zincirinden kan, daha hibir peygamberi (a.s.) tanmaz. Ve Allah' da tanmaz ve ruhunda, kemlt muhfaza edecek hibir esst bilemez. nk, peygamberlerin en hiri ve en bykleri ve dini ve dveti umum nev-i beere bakt iin ve mu'cizta ve dince umuma fik ve btn nev-i beere btn hakikte stadlk edip, on drt asrda, parlak bir srette ispat eden ve nev-i beerin medr- iftihar bir ztn terbiye-i essiyelerini ve usl- dinini terk eden, elbette hibir cihette bir nur, bir keml bulamaz; sukt-u mutlaka mahkmdur.

  te ey hayat- dnyeviyenin zevkine mptela ve endie-i istikbl ile istikblini ve hayatn temin iin abalayan bareler! Dnyann lezzetini, zevkini, saadetini, rahatn isterseniz, mer dairedeki keyfe iktif ediniz; o, keyfinize kfidir. Haricinde ve gayr-i mer dairedeki bir lezzetin iinde bin elem olduunu sbk beyntta elbette anladnz. Eer mzi, yani, gemi zamann hdistn sinema ile hal-i hazrda gsterdikleri gibi, istikbldeki ahvl dahi-mesel elli sene sonraki halleri-bir sinema ile gsterilse idi, ehl-i sefhet, imdiki gldklerine yz binlerce nefrn ve nefret edip alayacaktlar.

  Dnya ve hirette ebed ve dim srru isteyen, mn dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (a.s.m.) kendine rehber etmek gerektir.  Birka bare genlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardr


  Birgn yanma parlak birka gen geldiler. Hayat ve genlik ve hevest cihetinden gelen tehlikelerden saknmak iin tesirli bir ihtar almak isteyen bu genlere, ben de, eskiden Risle-i Nur'dan meded isteyen genlere dediim gibi, dedim ki:

  Sizdeki genlik katiyen gidecek. Eer siz daire-i merada kalmazsanz, o genlik zyi olup banza hem dnyada, hem kabirde, hem hirette kendi lezzetinden ok ziyde bellar ve elemler getirecek. Eer terbiye-i slmiye ile, o genlik nimetine kar bir kr olarak, iffet ve nmusluluk ve tatte sarf etseniz, o genlik mnen bk kalacak ve ebed bir genlik kazanmasna sebep olacak.

  Hayat ise, eer mn olmazsa veyahut isyan ile o mn tesir etmezse, hayat zhir ve ksack bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyde elemler, hznler, kederler verir. nk insanda akl ve fikir olduu iin, hayvann aksine olarak hazr zamanla beraber gemi ve gelecek zamanlarla da ftraten alkadardr. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir. Hayvan ise, fikri olmad iin, hazr lezzetini, gemiten gelen hznler ve gelecekten gelen korkular, endieler bozmuyor. nsan ise, eer dallet ve gaflete dm ise, hazr lezzetine gemiten gelen hznler ve gelecekten gelen endieler o cz' lezzeti cidden aclatryor, bozuyor; hususan gayr-i mer ise, btn btn zehirli bir bal hkmndedir.

  Demek hayvandan yz derece, lezzet-i hayat noktasnda, aa der. Belki ehl-i dalletin ve gafletin hayat, belki vcudu, belki kinat, bulunduu gndr. Btn gemi zaman ve kinatlar, onun dalleti noktasnda mdumdur, lmtr; akl, alkadarl ile ona zulmetler, karanlklar veriyor. Gelecek zamanlar ise, itikadszl cihetiyle yine mdumdur. Ve ademle hsl olan ebed firklar, mtemdiyen onun fikir yoluyla hayatna zulmetler veriyorlar. Eer mn hayata hayat olsa, o vakit hem gemi, hem gelecek zamanlar, imnn nuruyla klanr ve vcud bulur; zaman- hazr gibi, ruh ve kalbine mn noktasnda ulv ve mnev ezvk ve envr- vcudiyeyi veriyor. Bu hakikatin, htiyar Rislesinde, Yedinci Ricda izah var; ona bakmalsnz.
  te hayat byledir. Hayatn lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatnz mn ile hayatlandrnz ve ferizle znetlendiriniz ve gnahlardan ekinmekle muhfaza ediniz. Hergn ve her yerde ve her vakit vefiytlarn gsterdikleri dehetli hakikat-i mevt ise; size-baka genlere sylediim gibi-bir temsil ile beyn ediyorum.

  Mesel, burada gznz nnde bir daraac dikilmi. Onun yannda bir piyango-fakat pek byk bir ikramiye biletleri veren-dairesi var. Biz buradaki on kii, alkllihl, ister istemez, hi baka are yok, oraya dvet edileceiz, bizi aracaklar. Ve arma zaman gizli olmasndan, her dakika ya "Gel, idm biletini al, daraacna k" veyahut "Gel, milyonlar altn kazandran bir ikramiye bileti sana km; gel, al" demelerini beklerken, birden kapya iki adam geldi. Biri yar plak, gzel ve aldatc bir kadn, elinde zhiren gayet tatl, fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Dier biri de, aldatmaz ve aldanmaz, cidd bir adam, o kadnn arkasndan girdi. Dedi ki:

  "Size bir tlsm, bir ders getirdim. Bunu okusanz, o helvay yemezseniz, o daraacndan kurtulursunuz. Bu tlsm ile, o emslsiz ikramiye biletinizi alrsnz. te bu daraacnda, zten gznzle gryorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar, o helvann zehirinden dehetli karn sancs ekiyorlar. Ve o byk ikramiye biletini alanlar, endan grnmyorlar ve zhiren onlar da o daraacna ktklar grnyor. Fakat onlar, aslmadklarn, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek iin, basamak yaptklarn milyonlar hidler var; haber veriyorlar. te pencerelerden baknz. En byk memurlar ve bu ile alkadar byk ztlar yksek sesle iln ediyorlar ve haber veriyorlar ki, "O daraacna gidenleri, aynelyakn, gznz ile grdnz gibi, bu ikramiye biletini tlsmclar aldklarn, hi ek ve phesiz gndz gibi kat biliniz" dedi.

  te bu temsil gibi, zehirli bir bal hkmnde olan gayr-i mer dairedeki genliin sefhetkrne zevkleri, hazne-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve veskas olan imn kaybettii iin, daraac hkmnde olan lm ve ebed zulmt kaps olan kabrin musbetine, aynen zhiren grnd gibi der. Ve ecel gizli olduu iin gen, ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel cellad ban kesmek iin gelebilir. Eer o zehirli bal hkmnde olan hevest- gayr-i meray terk edip, tlsm- Kur'n olan mn ve ferizi elde etmekle ve fevkalde mukaddert- beer piyangosundan kan saadet-i ebediye haznesi biletini alacana, yz yirmi drt bin enbiy aleyhimsselm ile beraber hadd hesba gelmeyen ehl-i velyet ve ehl-i hakikat mttefikan haber veriyorlar ve srn gsteriyorlar.
  Elhsl: Genlik gidecek. Sefhette gitmi ise, hem dnyada, hem hirette binler bel ve elemler netice verdiini ve yle genler ekseriyetle s-i istiml ile, israft ile gelen evhaml hastalkla hastahnelere ve taknlklaryla hapishnelere veya seflethnelere ve mnev elemlerden gelen skntlarla meyhnelere deceklerini anlamak isterseniz, hastahnelerden ve hapishnelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastahnelerin ekseriyetle lisn- halinden, genlik sikasyla israft ve s-i istimlden gelen hastalktan ennler, eyvahlar iittiiniz gibi, hapishnelerden dahi, ekseriyetle genliin taknlk sikasyla gayr-i mer dairedeki harektn tokatlarn yiyen bedbaht genlerin teessflerini iiteceksiniz. Ve kabristanda ve mtemdiyen oraya girenler iin kaplar alp kapanan o lem-i berzahta, ehl-i kefe'l-kuburun mhedtyla ve btn ehl-i hakikatin tasdikiyle ve ehdetiyle, ekser azablar genlik s-i istimltnn neticesi olduunu bileceksiniz.

  Hem, nev-i insann ekseriyetini tekil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz; elbette, ekseriyet-i mutlaka ile esefler, hasretler ile, "Eyvah, genliimizi bd-i hev, belki zararl zyi ettik! Sakn bizim gibi yapmaynz" diyecekler. nk, be on senelik genliin gayr-i mer zevki iin, dnyada ok seneler gam ve keder ve berzahta azab ve zarar ve hirette Cehennem ve sakar belsn eken adam, en acnacak bir halde olduu halde, -1- srryla hi acnmaya mstehak olamaz. nk, "Zarara rzsyla girene merhamet edilmez ve lyk deildir."

  Cenb- Hak bizi ve sizi, bu zamann czibedar fitnesinden kurtarsn ve muhfaza eylesin. min.  Risle-i Nur mzanlarndan On nc Szn
  kinci Makamnn Haiyesidir


  -2-


  Risle-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar ok muhtatrlar. Hususan, genlik darbesini yiyip taze ve irin mrn hapiste geirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihtiyalar var.

  Evet, genlik damar akldan ziyde hissiyt dinler. His ve heves ise krdr, kbeti grmez; bir dirhem hazr lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini eker; ve bir saat sefhet keyfiyle, bir nmus meselesinde, binler gn hem hapsin, hem dmann endiesinden skntlarla mrnn saadeti mahvolur.  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Din bir kaide.
  2- Allah'n adyla. Onu her trl kusur ve noksandan tenzih ederiz
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 4. #4
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Bunlara kyasen, bare genlerin ok vartalar var ki, en tatl hayatn, en ac ve acnacak bir hayata eviriyorlar. Ve bilhassa imlde koca bir devlet, genlik hevestn elde ederek, bu asr frtnalaryla sarsyor. nk, kbeti grmeyen kr hissiytla hareket eden genlere ehl-i nmusun gzel kzlarn ve karlarn ibhe eder. Belki, hamamlarnda erkek, kadn beraber plak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde, bu fuhiyt tevik eder. Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarn hell eder ki, btn beer bu musbete kar titriyor.

  te bu asrda, slm ve Trk genleri, kahramanne davranp, iki cihetten hcum eden bu tehlikeye kar, Risle-i Nur'un Meyve ve Genlik Rehberi gibi keskin klnlaryla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bare gen, hem dnya istikblini, hem mesud hayatn, hem hiretteki saadetini ve hayat- bkiyesini azablara, elemlere evirip mahveder. Ve s-i istiml ve sefhetle hastahnelere ve hayatn taknlklar ile hapishnelere der. Eyvahlar, esefler ile, ihtiyarlnda ok alayacak. Eer terbiye-i Kur'niye ve Nurun hakikatleriyle kendini muhfaza eylese, tam bir kahraman gen ve mkemmel bir insan ve mesud bir Mslman ve sir zhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur.

  Evet, bir gen, hapiste, yirmi drt saat her gnk mrnden tek bir saatini be farz namaza sarf etse ve ekser gnahlardan hapis mni olduu gibi, o musbete sebebiyet veren hatdan dahi tevbe edip sir zararl, elemli gnahlardan ekilse, hem hayatna, hem istikbline, hem vatanna, hem milletine, hem akrabsna byk bir faydas olmas gibi; o on, on be senelik fn genlikle, ebed parlak bir genlii kazanacan, bata Kur'n- Mu'ciz'l-Beyn, btn ktb ve suhuf-u semviye kat haber verip mjde ediyorlar.

  Evet, o irin, gzel genlik nimetine istikmetle, tatle kretse, hem ziydeleir, hem bkleir, hem lezzetlenir. Yoksa hem bell olur, hem elemli, gaml, kbuslu olur gider; hem akrabsna, hem vatanna, hem milletine muzr bir serseri hkmne geirmeye sebebiyet verir.

  Eer mahpus, zulmen mahkm olmu ise, farz namazn klmak artyla, herbir saati bir gn ibdet olduu gibi, o hapis, onun hakknda bir ilehne-i uzlet olup, eski zamanda maaralara girerek ibdet eden mnzev slihlerden saylabilirler.

  Eer fakir ve ihtiyar ve hasta ve mn hakikatlerine mtak ise, farzn yapmak ve tevbe etmek artyla, herbir saatleri yirmier saat ibdet olup, hapis ona bir istirahathne; ve merhametkrne ona bakan dostlar iin bir muhabbethne, bir terbiyehne, bir dershne hkmne geer. O hapiste durmakla, hariteki mevve, her taraftaki gnahlarn hcumuna mruz serbestiyetten daha ziyde holanabilir; hapisten tam terbiye alr. kt zaman, bir ktil, bir mntakm olarak deil, belki tevbekr, tecrbeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam kar. Hatt Denizli hapsindeki ztlarn az zamanda Nurlardan fevkalde hsn- ahlk dersini alanlarn gren bz alkadar ztlar demiler ki, "Terbiye iin on be sene hapse atmaktansa, on be hafta Risle-i Nur dersini alsalar, daha ziyde onlar slh eder."
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 5. #5
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Mdem lm lmyor. Ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir. Ve mdem kabir kapanmyor; kafile kafile arkasnda gelenler oraya girip kayboluyorlar. Ve mdem lm, ehl-i mn hakknda idm- ebedden terhis tezkeresine evrildii, hakikat-i Kur'niye ile gsterilmi; ve ehl-i dallet ve sefhet hakknda, gzle grnd gibi, bir idm- ebeddir, btn mahbubtndan ve mevcudttan bir firk- lyezldir. Elbette ve elbette, hi phe kalmaz ki, en bahtiyar odur ki, sabr iinde kretmek ve hapis mddetinden tam istifade ederek Nurlarn dersini alarak istikmet dairesinde imnna ve Kur'n'a hizmete almaktr.

  Ey zevk ve lezzete mbtel insan! Ben yetmi be yamda, binler tecrbelerle ve hccetlerle ve hdiselerle aynelyakn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevin ve hayattaki saadet yalnz imndadr ve mn hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dnyev bir lezzette ok elemler var. Bir zm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatn lezzetini karr.

  Ey hapis musbetine den bareler! Mdem dnyanz alyor ve hayatnz aclat. alnz; hiretiniz dahi alamasn ve hayat- bkiyeniz glsn, tatllasn; hapisten istifade ediniz. Nasl, bzan ar erit altnda dman karsnda bir saat nbet, bir sene ibdet hkmne geebilir; yle de sizin, bu ar erit altnda, herbir saat ibdet zahmeti, ok saatler olup, o zahmetleri rahmete evirir.

  * * *


  Azz, sddk kardelerim,

  Hapis musbetine denlere ve onlara merhametkrne sadkatle hariten gelen erzaklarna nezret ve yardm edenlere kuvvetli bir teselliyi Noktada beyn edeceim:

  • Birinci Nokta: Hapiste geen mr gnleri, herbir gn, on gn kadar bir ibdet kazandrabilir. Ve fn saatleri, meyveleri cihetiyle, mnen bk saatlere evirebilir. Ve be on sene ceza ile, milyonlar sene haps-i ebedden kurtulmaya vesle olabilir.

  te ehl-i mn iin bu pek byk ve ok kymettar kazan art, farz namazn klmak ve hapse sebebiyet veren gnahlardan tevbe etmek ve sabr iinde kretmektir. Zten hapis, ok gnahlara mnidir, meydan vermiyor.

  • kinci Nokta: Zevl-i lezzet elem olduu gibi, zevl-i elem dahi lezzettir. Evet, herkes gemi lezzetli, safl gnlerini dnse, teessf ve tahassr elem-i mnevsini hissedip "Eyvah" der. Ve gemi musbetli, elemli gnlerini tahattur etse, zevlinden bir mnev lezzet hisseder ki, "Elhamdlillh, kr, o bel sevbn brakt, gitti" der, ferahla teneffs eder. Demek, bir saat muvakkat elem, ruhta bir mnev lezzet brakr ve lezzetli saat, bilakis, elem brakr.  --------------------------------------------------------------------------------

  Allah'n adyla. • Onu her trl kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah'n selm, rahmeti ve bereketleri zerinize olsun.
  Mdem hakikat budur. Ve mdem gemi musbet saatleri, elemleriyle beraber mdum ve yok olmu; ve gelecek bel gnleri, imdi mdum ve yoktur. Ve yoktan elem yok; ve mdumdan elem gelmez. Mesel, birka gn sonra a ve susuz olmak ihtimlinden, bugn, o niyetle mtemdiyen ekmek yese ve su ise, ne derece divneliktir; aynen yle de, gemi ve gelecek elemli saatleri-ki, hi ve mdum ve yok olmular-imdi dnp sabrszlk gstermek ve kusurlu nefsini brakp Allah'tan ekv etmek gibi, "Of, of!" etmek divneliktir. Eer saa, sola, yani, gemi ve geleceklere sabr kuvvetini datmazsa ve hazr saate ve gne kar tutsa, tam kfi gelir; sknt, ondan bire iner. Hatt, ekv olmasn, ben bu nc medrese-i Ysufiyede, birka gn zarfnda, hi mrmde grmediim madd ve mnev skntl, hastalkl musbetimde, hususan Nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen me'yusiyet ve kalb ve ruh skntlar beni ezdii srada, inyet-i lhiye, bu mezkr hakikati gsterdi. Ben de skntl hastalmdan ve hapsimden rz oldum. nk, "Benim gibi kabir kapsnda bir bareye, gafletle geebilir bir saatini, on adet ibdet saatleri yapmak, byk krdr" diye kreyledim.

  • nc Nokta: Mahpuslara efkatkrne hizmetle yardm etmek ve muhta olduklar rzklarn ellerine vermek ve mnev yaralarna tesellilerle merhem srmekte, az bir amel ile byk bir kazan var. Ve dardan gelen yemeklerini onlara vermek, ayn o yemek kadar, o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve harite alanlarn-bir sadaka hkmnde-defter-i hasentna yazlr. Hususan musbetzede, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, o sadaka-i mneviyenin sevb ok ziydeleir.

  te bu kymetli kazancn art, farz namazn klmaktr; t ki, o hizmeti, lillh iin olsun. Hem, bir art da, sadkat ve efkat ve sevin ile ve minnet etmemek tarzda yardmlarna komaktr.

  * * *

  Ey hapis arkadalarm ve din kardelerim,

  Size, hem dnya azabndan, hem hiret azabndan kurtaracak bir hakikati beyn etmek kalbime ihtar edildi. O da udur:

  Mesel birisi, birinin kardeini veya bir akrabsn ldrm. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar dakika hem kalb sknt, hem hapis azabn ektirir. Ve maktln akrabs dahi, intikam endiesiyle ve karsnda dmann dnmesiyle, hayatnn lezzetini ve mrnn zevkini karr; hem korku, hem hiddet azabn ekiyor. Bunun tek bir aresi var: O da Kur'n'n emrettii ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve slmiyet iktiz ve tevik ettikleri olan, barmak ve muslha etmektir.  --------------------------------------------------------------------------------

  Allah'n adyla. Onu her trl kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Hibir ey yoktur ki, Onu vp, Onu tesbih etmesin. (sr Sresi: 44.)
  Allah'n selm, rahmeti ve bereketi ebede kadar dim zerinize olsun.
  Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. nk, ecel birdir, deimez. O maktl, herhalde, ecel geldiinden daha ziyde kalmayacakt; o ktil ise, o kaz-i lhiyeye vsta olmu. Eer barmak olmazsa, iki taraf da dim korku ve intikam azabn ekerler. Onun iindir ki, " gnden fazla, bir m'min dier bir m'mine ksmemek" slmiyet emrediyor. Eer o katl, bir advetten ve bir kinli garazdan gelmemise ve bir mnfk o fitneye vesle olmu ise, abuk barmak elzemdir. Yoksa, o cz' musbet byk olur, devam eder. Eer barsalar ve ldren tevbe etse ve maktle her vakit du etse, o halde, her iki taraf ok kazanrlar ve karde gibi olurlar. Bir gitmi kardee bedel, birka dindar kardeleri kazanr; kaz ve kader-i lhye teslim olup dmann affeder. Ve bilhassa, mdem Risle-i Nur dersini dinlemiler, elbette mbeynlerinde bulunan btn ksmekleri brakmaya, hem maslahat ve istirahat- ahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiz ediyor. Nasl ki Denizli hapsinde birbirine dman btn mahpuslar, Nurlar dersiyle birbirlerine karde oldular. Ve bizim beratimize bir sebep olup, hatt dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakknda "Maallah, brekllah" dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffs ettiler.

  Ben burada grdm ki, birtek adamn yznden yz adam sknt ekip, beraber teneffse kmyorlar. Onlara zulm olur. Mert ve vicdanl bir m'min, kk ve cz' bir hat veya menfaatle, yzer zarar ehl-i imna vermez. Eer hat etse, verse, abuk tevbe etmek lzmdr.  * * *

  Azz yeni kardelerim ve eski mahpuslar,

  Benim kat kanaatim gelmi ki, buraya girmemizin inyet-i lhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz. Yani, Nurlar, tesellileriyle ve imnn hakikatleriyle sizi bu hapis musbetinin skntlarndan ve dnyev ok zararlardan ve bou bouna gam ve hzn ile giden hayatnz faydaszlktan bd- hev zyi olmasndan ve dnyanzn alamas gibi hiretinizi alamaktan kurtarp, tam bir teselli size vermektir.

  Mdem hakikat budur; elbette siz dahi, Denizli mahpuslar ve Nur Talebeleri gibi, birbirinize karde olmanz lzmdr. Gryorsunuz ki, bir bak iinize girmemek ve birbirinize tecavz etmemek iin, dardan gelen btn eyanz ve yemek ve ekmeinizi ve orbanz kartryorlar. Size sadkatle hizmet eden gardiyanlar, ok zahmet ekiyorlar. Hem siz, beraber teneffse kmyorsunuz; gy canavar ve vah gibi birbirinize saldracaksnz.  --------------------------------------------------------------------------------

  Hads-i erif: Mslim, Birr ve Sla: 25.
  Allah'n adyla. • Onu her trl kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah'n selm, rahmeti ve bereketleri zerinize olsun.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 6. #6
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  te imdi, sizin gibi ftr kahramanlk damarn tayan yeni arkadalar, bu zamanda, mnev byk bir kahramanlk ile heyete deyiniz ki:

  "Deil elimize bak, belki mavzer ve rovelver de verilse, hem emir de verilse, biz, bu bare ve bizim gibi musbetzede arkadalarmza dokunmayacaz. Eskiden yz dmanlk ve advetimiz dahi olsa da, onlar hell edip hatrlarn krmamaya alacamza, Kur'n'n ve imnn ve uhuvvet-i slmiyenin ve maslahatmzn emriyle ve irdyla karar verdik" diyerek, bu hapsi bir mbrek dershneye eviriniz.

  * * *


  On nc Szn kinci Makamnn Zeyli


  Leyle-i Kadirde htar Edilen Bir Mesele-i Mhimme


  Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek geni ve uzun bir hakikate, pek ksaca bir iaret edeceiz. yle ki:

  Nev-i beer, bu son Harb-i Umuminin eedd-i zulm ve eedd-i istibdd ile ve merhametsiz tahribt ile; ve birtek dmann yznden yzer msumu perian etmesiyle; ve malplarn dehetli me'yusiyetleriyle; ve gliplerin dehetli tel ve hkimiyetlerini muhfaza ve byk tahribtlarn tmir edememelerinden gelen dehetli vicdan azablaryla; ve dnya hayatnn btn btn fn ve muvakkat olmas ve medeniyet fantziyelerinin aldatc ve uyutucu olduu umuma grnmesiyle; ve ftrat- beeriyedeki yksek istiddtn ve mahiyet-i insaniyesinin umumi bir srette dehetli yaralanmasyla; ve gaflet ve dalletin, sert ve sar olan tabiatn, Kur'n'n elmas klc altnda paralanmasyla; ve gaflet ve dalletin en boucu, aldatc, en geni perdesi olan siyset-i ry-i zeminin pek irkin, pek gaddarne hakiki sreti grnmesiyle; elbette ve elbette, hi phe yok ki, imlde, Garbda, Amerika'da emreleri grndne binen, nev-i beerin muk-u meczsi olan hayat- dnyeviye byle irkin ve geici olmasndan, ftrat- beerin hakiki sevdii, arad hayat- bkiyeyi btn kuvvetiyle arayacak; ve elbette, hi phe yok ki, bin yz altm senede, her asrda yz elli milyon kirdi bulunan; ve her hkmne ve dvsna milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan; ve her dakikada milyonlar hfzlarn kalbinde kudsiyet ile bulunup, lisnlaryla beere ders veren; ve hibir kitapta emsli bulunmayan bir tarzda, beer iin hayat- bkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi mjde veren; ve btn beerin yaralarn tedvi eden Kur'n- Mu'ciz'l-Beynn iddetli, kuvvetli ve tekrarl binler ytyla, belki sarhan ve iareten, on binler defa dv edip haber veren; ve sarslmaz kat delillerle, phe getirmez hadsiz hccetleriyle, hayat- bkiyeyi katiyetle mjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beer btn btn akln kaybetmezse, madd veya mnev bir kymet balarna kopmazsa, sve, Norve, Finlandiya ve ngiltere'nin Kur'n' kabul etmeye alan mehur hatipleri ve Amerika'nn Din-i Hakk arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, ry-i zeminin geni ktalar ve byk hkmetleri, Kur'n- Mu'ciz'l-Beyn arayacaklar ve hakikatlerini anladktan sonra btn ruh u canlaryla sarlacaklar. nk, bu hakikat noktasnda, katiyen Kur'n'n misli yoktur ve olamaz; ve hibir ey bu mu'cize-i ekberin yerini tutamaz.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 7. #7
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Sniyen: Mdem Risle-i Nur, bu mu'cize-i kbrnn elinde, bir elmas kln hkmnde hizmetini gstermi; ve muannid dmanlarn teslime mecbur etmi; hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyt tam tenvir edecek ve illarn verecek bir tarzda, hazne-i Kur'niyenin delllln yapan ve ondan baka mehaz ve merci olmayan ve bir mu'cize-i mneviyesi bulunan Risle-i Nur, o vazifeyi tam yapyor. Ve aleyhindeki dehetli propagandalara ve gayet muannid zndklara tam galebe alm ve dalletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiat, Tabiat Rislesi ile para para etmi ve gafletin en kaln ve boucu ve geni daire-i fknda ve fennin en geni perdelerinde, As-y Ms'daki Meyvenin Altnc Meselesi ve Birinci, kinci, nc, Sekizinci Hccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti datp, nur-u tevhidi gstermi.

  Elbette, bize lzm ve millete elzemdir ki: imdi resmen izin verilen din tedrist iin, hususi dershneler almaya izin verilmesine binen, Nur kirdleri, mmkn olduu kadar, her yerde kck birer dershne-i Nuriye amak lzmdr. Geri, herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. mn hakikatlerinin izah olduu iin, hem ilim, hem Mrifetullah, hem huzur, hem ibdettir. Eski medreselerde be on seneye mukabil, inaallah Nur medreseleri be on haftada ayn neticeyi temin edecek; ve yirmi senedir ediyor.

  Hem hkmet, bu millet ve vatann hayat- dnyeviyesine ve siysiyesine ve uhreviyesine pekok faydas bulunan bu Kur'n lemetlarna ve Kur'n delll olan Risle-i Nur'a, deil ilimek, belki tamamyla tervi ve nerine almalar elzemdir ki, geen dehetli gnahlara keffret ve gelecek iddetli bellara ve anarlie kar bir set olabilsin.

  Said Nurs
  --------------------------------------------------------------------------------

  "Elbette, bize lzmdr ki. " ile balayan son iki paragraf, stadmzn Genlik Rehberi adl eserinde mevcud olup, buraya da alnmtr. (Nirler)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 8. #8
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Meyve Rislesinden Altnc Mesele


  [Risle-i Nur'un ok yerlerinde izah ve kat hadsiz hccetleri bulunan "imn- billh" rknnn binler kll brhanlarndan birtek brhana ksaca bir iarettir.]  Kastamonu'da lise talebelerinden bir ksm yanma geldiler. "Bize Hlkmz tanttr; muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar," dediler.

  Ben dedim: Sizin okuduunuz fenlerden her fen, kendi lisn- mahsusuyla, mtemdiyen Allah'tan bahsedip, Hlk tanttryorlar. Muallimleri deil, onlar dinleyiniz.

  Mesel, nasl ki mkemmel bir eczahne ki, her kavanozunda hrika ve hassas mzanlarla alnm hayattar mcunlar ve tiryaklar var. phesiz, gayet maharetli ve kimyger ve hakm bir eczcy gsterir. yle de, kre-i arz eczahnesinde bulunan drt yz bin eit nebtt ve hayvant kavanozlarndaki zhayat mcunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu ardaki eczahneden ne derece ziyde mkemmel ve byk olmas nisbetinde, okuduunuz fenn-i tb mikysyla kre-i arz eczahne-i kbrsnn eczcs olan Hakm-i Zlcelli, hatt kr gzlere de gsterir, tanttrr.

  Hem, mesel, nasl bir hrika fabrika ki, binler eit eit kumalar basit bir maddeden dokuyor; eksiz, bir fabrikatr ve maharetli bir makinisti tanttrr. yle de, kre-i arz denilen yz binler bal, her banda yz binler mkemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbniye, ne derece bu insan fabrikasndan bykse, mkemmelse, o derecede, okuduunuz fenn-i makine mikysyla, kre-i arzn ustasn ve sahibini bildirir ve tanttrr.

  Hem mesel, nasl ki gayet mkemmel, bin bir eit erzak, etrafndan celb edip iinde muntazaman istif ve ihzr edilmi depo ve ie ambar ve dkkn, eksiz bir fevkalde ie ve erzak mlikini ve sahibini ve memurunu bildirir. yle de, bir senede, yirmi drt bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden; ve yz binler ve ayr ayr erzak isteyen tifeleri iine alan; ve seyahatyla mevsimlere urayp, bahar bir byk vagon gibi, binler ayr ayr taamlarla doldurarak, kta erzak tkenen bare zhayatlara getiren; ve kre-i arz denilen bu Rahmn ie ambar ve bir sefine-i Sbhniye ve bin bir eit cihazt ve mallar ve konserve paketleri tayan bu depo ve dkkn- Rabbn, ne derece o fabrikadan byk ve mkemmel ise, okuduunuz veya okuyacanz fenn-i ie mikysyla, o katiyette ve o derecede, kre-i arz deposunun Sahibini, Mutasarrfn, Mdebbirini bildirir, tanttrr, sevdirir.
  Hem, nasl ki drt yz bin millet, iinde bulunan ve her milletin istedii erzak ayr ve istiml ettii silh ayr ve giydii elbisesi ayr ve tlimt ayr ve terhist ayr olan bir ordunun mu'cizekr bir kumandan, tek bayla btn o ayr ayr milletlerin ayr ayr erzaklarn ve eit eit eslihlarn ve elbiselerini ve cihaztlarn, hibirini unutmayarak ve armayarak verdii o acb ordu ve ordugh, phesiz, bedhetle, o hrika kumandan gsterir, takdirkrne sevdirir. Aynen yle de, zemin yznn ordughnda ve her baharda yeniden silh altna alnm bir yeni ordu-yu Sbhnde, nebtt ve hayvant milletlerinden drt yz bin nevin eit eit elbise, erzak, eslih, tlim, terhisleri gayet mkemmel ve muntazam ve hibirini unutmayarak ve armayarak birtek kumandan- zam tarafndan verilen kre-i arzn bahar ordugh, ne derece mezkr insan ordu ve ordughndan byk ve mkemmel ise, sizin okuyacanz fenn-i asker mikysyla dikkatli ve akl banda olanlara o derece kre-i arzn Hkimini ve Rabbini ve Mdebbirini ve Kumandan- Akdesini hayretler ve takdslerle bildirir ve tahmd ve tesbihle sevdirir.

  Hem nasl ki, bir hrika ehirde, milyonlar elektrik lmbalar, hareket ederek her yeri gezerler; yanmak maddeleri tkenmiyor bir tarzdaki elektrik lmbalar ve fabrikas, eksiz, bedhetle, elektrii idare eden ve seyyar lmbalar yapan ve fabrikay kuran ve itil maddelerini getiren bir mu'cizekr ustay ve fevkalde kudretli bir elektrikiyi hayretler ve tebriklerle tanttrr, yaasnlar ile sevdirir. Aynen yle de, bu lem ehrinde, dnya saraynn damndaki yldz lmbalar-bir ksm, kozmorafyann dediine baklsa-kre-i arzdan bin defa byk ve top gllesinden yetmi defa sratli hareket ettikleri halde, intizamn bozmuyor, birbirine arpmyor, snmyor, yanmak maddeleri tkenmiyor. Okuduunuz kozmorafyann dediine gre, kre-i arzdan bir milyon defadan ziyde byk ve bir milyon seneden ziyde yaayan ve bir misafirhne-i Rahmniyede bir lamba ve soba olan gneimizin yanmasnn devam iin, hergn kre-i arzn denizleri kadar gazya ve dalar kadar kmr veya bin arz kadar odun ynlar lzmdr ki, snmesin. Ve onu ve onun gibi ulv yldzlar gazyasz, odunsuz, kmrsz yandran ve sndrmeyen; ve beraber abuk gezdiren ve birbirine arptrmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanat, k parmaklaryla gsteren bu kinat ehr-i muhteemindeki dnya saraynn elektrik lmbalar ve idareleri, ne derece o mislden daha byk, daha mkemmeldir, o derecede, sizin okuduunuz veya okuyacanz fenn-i elektrik mikysyla, bu meher-i zam- kinatn Sultann, Mnevvirini, Mdebbirini, Sniini o nurn yldzlar hid gstererek tanttrr, tesbihtla, takdstla sevdirir, peresti ettirir
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 9. #9
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Hem mesel, nasl ki bir kitap bulunsa ki, bir satrnda bir kitap ince yazlm; ve herbir kelimesinde ince kalemle bir sre-i Kur'niye yazlm. Gayet mnidar ve btn meseleleri birbirini teyid eder ve ktibini ve mellifini fevkalde maharetli ve iktidarl gsteren bir acb mecma, eksiz, gndz gibi, ktip ve musannifini kemltyla, hnerleriyle bildirir, tanttrr, -1- cmleleriyle takdir ettirir; aynen yle de, bu kinat kitb- kebri ki, birtek sayfas olan zemin yznde ve birtek formas olan baharda yz bin ayr ayr kitaplar hkmndeki yz bin nebt ve hayvan tifeleri beraber, birbiri iinde, yanlsz, hatsz, kartrmayarak, armayarak, mkemmel, muntazam ve bzan aa gibi bir kelimede bir kasdeyi ve ekirdek gibi bir noktada bir kitbn tamam bir fihristesini yazan bir kalem ilediini gzmzle grdmz bu nihayetsiz mnidar ve her kelimesinde ok hikmetler bulunan u mecma-i kinat ve bu mcessem Kur'n- ekber-i lem, mezkr misldeki kitaptan ne derece byk ve mkemmel ve mnidar ise, o derecede, sizin okuduunuz fenn-i hikmet'l-eya ve mektepte bilfiil mberet ettiiniz fenn-i kraat ve fenn-i kitbet, geni mikyaslaryla ve durbn gzleriyle bu kitb- kinatn Nakkan, Ktibini hadsiz kemltyla tanttrr, -3- takdsiyle tarif eder, -4- senlaryla sevdirir.

  te bu fenlere kyasen, yzer fnndan herbir fen, geni mikysyla ve hususi aynasyla ve drbnl gzyle ve ibretli nazaryla, bu kinatn Hlk- Zlcellini esmsyla bildirir; sftn, kemltn tanttrr. te, bu muhteem ve parlak bir brhan- vahdniyet olan mezkr hcceti ders vermek iindir ki, Kur'n- Mu'ciz'l-Beyn, ok tekrar ile, en ziyde -5- ve -6- yetleriyle Hlkmz bize tanttryor, diye o mektepli genlere dedim. Onlar dahi tamamyla kabul edip tasdik ederek, "Hadsiz kr olsun Rabbimize ki, tam kuds ve ayn- hakikat bir ders aldk. Allah senden rz olsun" dediler.

  Ben de dedim:

  nsan binler eit elemler ile mteellim ve binler nevi lezzetler ile mtelezziz olacak bir zhayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz madd, mnev dmanlar ve nihayetsiz fakryla beraber hadsiz zhir ve btn ihtiyalar bulunan ve mtemdiyen zevl ve firk tokatlarn yiyen bir bare mahlk iken, birden mn ve ubdiyetle byle bir Padiah- Zlcelle intisap edip, btn dmanlarna kar bir nokta-i istinad ve btn hctna medr bir nokta-i istimdd bularak, herkes mensup olduu efendisinin erefiyle, makamyla iftihar ettii gibi, o da byle nihayetsiz Kadr ve Rahm bir Padiaha mn ile intisap etse ve ubdiyetle hizmetine girse ve ecelin idm ilnn kendi hakknda terhis tezkeresine evirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar mteekkirne iftihar edebilir, kyas ediniz.  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Allah dilemi ne gzel, ne mbrek yaratm!
  2- Allah en byktr, en ycedir.
  3- Allah, ztnda, sfatlarnda ve fiillerinde btn kusur ve noksanlardan uzaktr
  4- Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'a ezelden ebede kadar hamd olsun
  5- Gkleri ve yeri yaratan [Allah'tr]. (A'rf Sresi: 54; En'm Sresi: 1, 73.)
  6- Gklerin ve yerin Rabbi [Allah'tr]. (Ra'd Sresi: 16; sr Sresi: 102; Kehf Sresi: 14)
  O mektepli genlere dediim gibi, musbetzede mahpuslara da tekrar ile derim:

  Onu tanyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardr. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadr, bedbahttr. Hatt bir bahtiyar mazlum idm olunurken, bedbaht zlimlere demi: "Ben idm olmuyorum. Belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat, ben de sizi idm- ebed ile mahkm grdmden, sizden tam intikamm alyorum." -1- diyerek, srurla teslim-i ruh eder.  -2-  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Allah'tan baka hibir ilh yoktur. (Safft Sresi: 35; Muhammed Sresi: 19.)
  2- Seni her trl noksandan tenzih ederiz. Senin bize rettiinden baka hibir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen hereyi hakkyla bilir, her ii hikmetle yaparsn. (Bakara Sresi: 32.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 10. #10
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onnc sz

  Hve Nktesi  -1-


  ok azz ve sddk kardelerim,

  Kardelerim, -2- ve -3- deki -4- lfznda, yalnz madd cihette bir seyahat-i hayaliye-i fikriyede hava sayfasnn mtlasyla ni bir srette grnen bir zarif nkte-i tevhidde, meslek-i imniyenin hadsiz derece kolay ve vcb derecesinde suhletli bulunmasn; ve irk ve dalletin mesleinde hadsiz derecede mkltl, mmten binler muhl bulunduunu mhede ettim. Gayet ksa bir iaretle, o geni ve uzun nkteyi beyn edeceim:

  Evet, nasl ki bir avu toprak, yzer ieklere nbetle sakslk eden kabnda, eer tabiata, esbba havale edilse, lzm gelir ki, ya o kapta kk mikyasta yzer, belki iekler adedince mnev makineler, fabrikalar bulunsun; veyahut o parack topraktaki herbir zerre, btn o ayr ayr iekleri muhtelif hsiyetleriyle ve hayattar cihaztyla yapmalarn bilsin; det, bir ilh gibi, hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidar bulunsun. Aynen yle de, emir ve irdenin bir ar olan havann, rzgrn herbir paras ve bir nefes ve trnak kadar olan lfzndaki havada, kck mikyasta, btn dnyada mevcud telefonlarn, telgraflarn, radyolarn ve hadsiz ve muhtelif konumalarn merkezleri, santrallar, hize ve nkileleri bulunsun ve o hadsiz ileri beraber ve bir anda yapabilsin; veyahut o 'deki havann, belki unsur-u havann herbir parasnn herbir zerresi, btn telefoncular ve ayr ayr umum telgraflar ve radyo ile konuanlar kadar mnev ahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onlarn umum dillerini bilsin ve ayn zamanda baka zerrelere de bildirsin, neretsin. nk bilfiil, o vaziyet, ksmen grnyor ve havann btn eczsnda o kabiliyet var. te ehl-i kfrn ve tabiiyyun ve maddiyyunlarn mesleklerinde, deil bir muhl, belki zerreler adedince muhller ve imtinlar ve mkltlar ikre grnyor.  --------------------------------------------------------------------------------  1- Allah'n adyla. Onu her trl kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Hibir ey yoktur ki, Onu vp, Onu tesbih etmesin. (sr Sresi: 44.)

  Allah'n selm, rahmeti ve bereketi ebede kadar dim zerinize olsun.

  2- Ondan baka hibir ilh yoktur. (Bakara Sresi 163; l-i mrn Sresi: 2; v.d.)

  3- De ki: "O Allah'tr. (hls Sresi: 1.)

  4- O.
  Eer Sni-i Zlcelle verilse, hava btn zerrtyla onun emirber neferi olur. Birtek zerrenin, muntazam birtek vazifesi kadar kolayca hadsiz kll vazifelerini Hlknn izniyle ve kuvvetiyle ve Hlka intisap ve istinad ile ve Sniinin cilve-i kudreti ile bir anda, imek sratinde ve telffuzu ve havann temevvc suhletinde yaplr. Yani, kalem-i kudretin hadsiz ve hrika ve muntazam yazlarna bir sayfa olur. Ve zerreleri o kalemin ular ve zerrelerin vazifeleri dahi, kalem-i kaderin noktalar bulunur. Birtek zerrenin hareketi derecesinde kolay alr.

  te, ben ve 'daki hareket-i fikriye ile seyahatimde, hava lemini tem ve o unsurun sayfasn mtla ederken, bu mcmel hakikati tam vzh ve mufassal, aynelyakn mhede ettim ve 'nin lfznda, havasnda byle parlak bir brhan ve bir lem'a-i vhidiyet bulunduu gibi, mnsnda ve iaretinde gayet nurn bir cilve-i Ehadiyet ve ok kuvvetli bir hccet-i tevhid ve " zamirinin mutlak ve mphem iareti, hangi zta bakyor?" iaretine bir karne-i taayyn, o hccette bulunmas iindir ki, hem Kur'n- Mu'ciz'l-Beyn, hem ehl-i zikir, makam- tevhidde bu kuds kelimeyi ok tekrar ederler diye ilmelyakn ile bildim.

  Evet, mesel, bir nokta beyaz ktta, iki nokta konulsa, kart; ve bir adam, muhtelif ok vazifeleri beraber yapmasyla araca; ve bir kk zhayata ok ykler yklenmesiyle, altnda ezildii; ve bir lisn ve bir kulak, ayn anda mteaddit kelimelerin beraber kmas ve girmesi intizamn bozup, karaca halde, aynelyakn grdm ki, 'nin anahtar ile ve pusulasyla fikren seyahat ettiim hava unsurunda, herbir paras, hatt herbir zerresi iine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduu veya konulabilecei halde, karmadn ve intizamn bozmadn; hem, ayr ayr pekok vazifeler yapt halde, hi armadan yapldn; ve o paraya ve zerreye pekok ar ykler yklendii halde, hi zaaf gstermeyerek, geri kalmayarak, intizam ile tadn; hem binler ayr ayr kelime, ayr ayr tarzda, mnda o kck kulak ve lisnlara keml-i intizamla gelip, kp, hi karmayarak, bozulmayarak o kck kulaklara girip, o gayet incecik lisnlardan kt; ve o her zerre ve her parack, bu acb vazifeleri grmekle beraber, keml-i serbestiyet ile cezbedarne hal dili ile ve mezkr hakikatin ehdeti ve lisanyla ve * deyip gezer; ve frtnalarn ve imek ve berk ve gkgrlts gibi havay arptrc dalgalar ierisinde, intizamn ve vazifelerini hi bozmuyor ve armyor; ve bir i dier bir ie mni olmuyor. Ben aynelyakn mhede ettim.

  Demek, ya herbir zerre ve herbir para havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, irdesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve btn zerrta hkim-i mutlak bir hssalar bulunmak lzmdr ki, bu ilere medr olabilsin. Bu ise, zerreler adedince muhl ve btldr. Hibir eytan dahi bunu hatra getiremez. yle ise, bu sahife-i havann, hakkalyakn, aynelyakn, ilmelyakn derecesinde bedhetle, Zt- Zlcellin hadsiz gayr-i mtenh ilmi ve hikmetle altrd kalem-i kudret ve kaderin mtebeddil sayfas ve bir levh-i mahfuzun lem-i tegayyrde ve mtebeddil untnda bir levh-i mahv, ispat nmnda yazar bozar tahtas hkmndedir.

  te, hava unsurunun yalnz nakl-i asvt vazifesinde, mezkr cilve-i Vahdniyeti ve mezkr acibi gsterdii ve dalletin hadsiz muhliyetini izhr ettii gibi, unsur-u havnin sir ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, czibe, dfia, ziy gibi sir letifin naklinde armadan, muntazaman, asvt naklindeki vazifeyi grd ayn zamanda, bu vazifeleri dahi grd ayn zamannda, btn nebtt ve hayvanta teneffs ve telkih gibi hayata lzumu bulunan levzmt, keml-i intizam ile yetitiriyor. Emir ve irde-i lhiyenin bir ar olduunu kat bir srette ispat ediyor ve serseri tesadf ve kr kuvvet ve sar tabiat ve kark, hedefsiz esbb ve ciz, cmid, chil maddeler, bu sahife-i haviyenin kitbetine ve vazifelerine karmas, hibir cihetle ihtiml ve imkn bulunmadn aynelyakn derecesinde ispat ettiini kat kanaat getirdim. Ve herbir zerre ve herbir para, lisn- hal ile ve dediklerini bildim ve bu anahtar ile havann madd cihetindeki bu acibi grdm gibi, hava unsuru da bir olarak lem-i misl ve lem-i mnya bir anahtar oldu.

  Grdm ki, lem-i misl, nihayetsiz fotoraflar ve herbir fotoraf hadsiz hdist- dnyeviyeyi ayn zamanda, hi kartrmayarak alyor. Binler dnya kadar byk ve geni bir sinema-i uhreviye; ve fniytn, fn ve zil hallerini ve vaziyetlerini ve geici hayatlarnn meyvelerini sermed temghlarda ve Cennette saadet-i ebediye ashblarna dnya mceralarn ve eski htralarn, levhalar ile gzlerine gstermek iin pek byk bir fotoraf makinesi olarak bildim. Haiye  --------------------------------------------------------------------------------  Haiye: Fakat zhir hakikatler gibi kuvvetli brhanlarla ve hccetlerle ispat etmeye zaman ve zemin, hal ve vaziyet msaade etmediinden ksa kesildi.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •