Sayfa 3/3 lklk 123
25 sonutan 21 ile 25 aras

Konu: Onuncu sz

 1. #21
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Elhsl: Hare mni hibir ey yoktur; muktaz ise, hereydir. Evet, maher-i acib olan u koca arz di bir hayvan gibi imte ve ihy eden ve beer ve hayvana ho bir beik, gzel bir gemi yapan ve gnei onlara u misafirhnede k verici ve sndrc bir lmba eden, seyyrt meleklerine tayyre yapan bir Ztn, bu derece muhteem ve sermed Rubbiyeti ve bu derece muazzam ve muht hkimiyeti, elbette yalnz byle geici, devamsz, bkarar, ehemmiyetsiz, mtegayyir, beksz, nks, tekemmlsz umr-u dnya zerinde kurulmaz ve durmaz. Demek, Ona yeste, dim, berkarar, zevlsiz, muhteem bir diyr- her var, baka bk bir memleketi vardr. Bizi onun iin altrr. Oraya dvet eder ve oraya nakledeceine, zhirden hakikate geen ve kurb-u huzuruna merref olan btn ervh- neyyire ashb, btn kulb-u mnevvere aktb, btn ukl- nurniye erbb ehdet ediyorlar ve bir mkfat ve mczt ihzr ettiini mttefikan haber veriyorlar ve mkerreren pek kuvvetli vaad ve pek iddetli tehdit eder, naklederler.

  Hulf'l-vaad ise, hem zillet, hem tezellldr. Hibir cihetle cell-i kudsiyetine yanaamaz. Hulf'l-vad ise, ya afdan, ya aczden gelir. Halbuki, kfr cinyet-i mutlakadr, Haiye affa kbil deil. Kadr-i Mutlak ise, aczden mnezzeh ve mukaddestir.

  hidler, muhbirler ise, mesleklerinde, mereblerinde, mezheblerinde muhtelif olduklar halde, keml-i ittifak ile u meselenin essnda mttehittirler. Kesrete tevtr derecesindedirler; keyfiyete icm kuvvetindedirler; mevkce her biri nev-i beerin bir yldz, bir tifenin gz, bir milletin azzidirler; ehemmiyete u meselede hem ehl-i ihtisas, hem ehl-i ispattrlar. Halbuki, bir fende veya bir san'atta iki ehl-i ihtisas, binler bakalardan mreccahtrlar ve ihbarda iki msbit, binler nflere tercih edilir. Mesel, Ramazan hillinin sbtunu ihbar eden iki adam, binler mnkirlerin inkrlarn hie atarlar.

  Elhsl, dnyada bundan daha doru bir haber, daha salam bir dv, daha zhir bir hakikat olamaz. Demek, phesiz dnya bir mezraadr, maher ise bir beyderdir, harmandr; Cennet, Cehennem ise birer mahzendir.

  Onuncu Hakikat:

  Bb- hikmet, inyet, rahmet, adlettir; ism-i Hakm, Kerm, dil, Rahmin cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, u beksz misafirhne-i dnyada ve u devamsz meydan- imtihanda ve u sebatsz tehirgh- arzda bu derece bhir bir hikmet, bu derece zhir bir inyet ve bu derece khir bir adlet ve bu derece vsi bir merhametin srn gsteren Mlik'l-Mlk- Zlcellin daire-i memleketinde ve lem-i mlk ve melektunda dim meskenler, ebed skinler, bk makamlar, mukm mahlklar bulunmayp, u grnen hikmet, inyet, adlet, merhametin hakikatleri hie insin?
  --------------------------------------------------------------------------------  Haiye: Evet, kfr mevcudtn kymetini skat ve mnszlkla ittiham ettiinden, btn kinata kar bir tahkir; ve mevcudt aynalarnda cilve-i esmy inkr olduundan, btn esm-i lhiyeye kar bir tezyif; ve mevcudtn Vahdniyete olan ehdetlerini reddettiinden, btn mahlkata kar bir tekzib olduundan, istidad- insanyi yle ifsad eder ki, salh ve hayr kabule liykati kalmaz. Hem, bir zlm- azmdir ki, umum mahlkatn ve btn esm-i lhiyenin hukukuna bir tecavzdr.

  te, u hukukun muhfazas ve nefs-i kfir hayra kabiliyetsizlii, kfrn adem-i affn iktiz eder. (Muhakkak ki irk pek byk bir zulmdr. (Lokman Sresi: 13.)) u mny ifade eder.
  Hem hi kbil midir ki, o Zt- Hakm u insan btn mahlkat iinde kendine kll muhatap ve cmi' bir ayna yapp, btn hazin-i rahmetinin mtemiltn ona tattrsn, hem tarttrsn, hem tanttrsn; Kendini btn esmsyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin; sonra, o bare insan o ebed memleketine gndermesin, o dim saadetgha dvet edip mes'ud etmesin?

  Hem hi mkul mdr ki, hatt ekirdek kadar her bir mevcuda bir aa kadar vazife yk yklesin, iekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatlar taksn da, btn o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dnyaya mteveccih yalnz bir ekirdek kadar gye versin, bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dnyev beksn gye yapsn; ve bunlar, lem-i mnya ekirdekler ve lem-i hirete bir mezraa yapmasn; t, hakiki ve lyk gyelerini versinler ve bu kadar mhim ihtiflt- mhimmeyi gyesiz, bo, abes braksn, onlarn yzn lem-i mnya, lem-i hirete evirmesin; t, asl gyeleri ve lyk meyvelerini gstersin? Evet, hi mmkn mdr ki, bu eyleri byle hilf- hakikat yapmakla, Kendi evsf- hakikiyesi olan Hakm, Kerm, dil, Rahmin zdlaryla-h, smme h-muttasf gsterip, hikmet ve keremine, adl ve rahmetine dellet eden btn kinatn hakikn tekzib etsin, btn mevcudtn ehdetlerini reddetsin, btn masnutn delletlerini iptal etsin?

  Hem, hi akl kabul eder mi ki, insann bana ve iindeki havssna salar adedince vazifeler ykletsin de, yalnz bir sa hkmnde ona bir cret-i dnyeviye versin, adlet-i hakikiyesine zd olarak ve hikmet-i hakikiyesine mnfi, mnsz i yapsn?

  Hem hi mmkn mdr ki, bir aaca takt neticeler, meyveler miktarnca, her bir zhayata, belki lisn gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatlar takmakla, Kendisinin bir Hakm-i Mutlak olduunu ispat edip gstersin, sonra btn hikmetlerin en by ve btn maslahatlarn en mhimmi ve btn neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve btn hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatlarn menba ve gyesi olan bek ve liky ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek, btn ilerini abesiyet-i mutlaka derekesine drsn; ve kendini o zta benzetsin ki, yle bir saray yapar, her bir tanda binlerce naklar, her bir tarafnda binler znetler ve her bir menzilinde binler kymettar lt ve levzmt- beytiye bulundursun da, sonra ona dam yapmasn; her ey rsn, beyhde bozulsun. H ve kell!.. Hayr- mutlaktan hayr gelir, Ceml-i Mutlaktan gzellik gelir, Hakm-i Mutlaktan abes birey gelmez.
  Evet, her kim fikren tarihe binip mzi cihetine gitse, u zaman- hazrda grdmz menzil-i dnya, meydan- ibtil, meher-i eya gibi, seneler adedince veft etmi menziller, meydanlar, meherler, lemler grecek. Srete, keyfiyete birbirinden ayr olduklar halde, intizamca, acibe, Sniin kudret ve hikmetini gstermeke birbirine benzer. Hem grecek ki, o sebatsz menzillerde, o devamsz meydanlarda, o beksz meherlerde o kadar bhir bir hikmetin intizamtn, o derece zhir bir inyetin irtn, o mertebe khir bir adletin emrtn, o derece vsi bir merhametin semertn grecek. Basretsiz olmamak artyla, yaknen bilecek ki; o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o sr grnen inyetten daha ecmel bir inyet kbil deil ve o emrt grnen adletten daha ecell bir adlet yoktur ve o semert grnen merhametten daha emel bir merhamet tasavvur edilmez. Eer, farz- muhl olarak u ileri eviren, u misafirleri ve misafirhneleri deitiren Sultan- Sermednin daire-i memleketinde dim menziller, l meknlar, sabit makamlar, bk meskenler, mukm ahali, mes'ud ibd bulunmazsa, ziy, hava, su toprak gibi kuvvetli ve mll drt ansr- mneviye olan hikmet, adlet, inyet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o ansr- zhiriye gibi grnen vcudlarn inkr etmek lzm gelir. nk, u beksz dnya ve mfih, onlarn tam hakikatlerine mazhar olamad mlmdur. Eer, baka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekn bulunmazsa, o vakit, gndz dolduran ziyy grd halde, gnein vcudunu inkr etmek derecesinde bir divnelikle, u her eyde bulunan gzmz nndeki hikmeti inkr etmek, u nefsimizde ve ekser eyada her vakit mhede ettiimiz inyeti inkr etmek ve u pek kuvvetli emrt grnen adleti inkr etmek Haiye ve u her yerde grdmz merhameti inkr etmek lzm geldii gibi, u kinatta grdmz icraat- hakmne ve ef'l-i kermne ve ihsant- rahmnenin sahibini-h, smme h-sefih bir oyuncu, gaddar bir zlim olduunu kabul etmek lzm gelir ki; nihayetsiz muhl bir inklb- hakiktir. Hatt her eyin vcudunu ve kendi nefsinin vcudunu inkr eden ahmak Sofestler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaamazlar.

  Elhsl: u grnen unt, dnyadaki vs'atli itimt- hayatiye ve sratli iftirakt-i mevtiye ve hametli toplanmalar ve abuk dalmalar ve azametli ihtiflt ve byk tecelliyt ile ve onlarn bu leme it bu dnya-i fnde ksa bir zamanda mlmumuz olan semert- cz'iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gyeleri mbeyninde hi mnsebet olmadndan, det kk bir taa bir byk da kadar hikmetler, gyeler takmak, bir byk daa, bir kk ta gibi muvakkat bir gye-i cz'iye vermeye benzer ki, hibir akl ve hikmete uygun gelemez.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Evet, adlet iki ktr: Biri msbet, dieri menfdir. Msbet ise, hak sahibine hakkn vermektir. u ksm adletin bu dnyada bedhet derecesinde ihtas vardr. nk, "nc Hakikat"te ispat edildii gibi, hereyin istidad lisniyle ve ihtiyac- ftr lisniyle ve ztrr lisniyle Ftr- Zlcellden istedii btn matlubtn ve vcud ve hayatna lzm olan btn hukukunu, mahsus mzanlarla, muayyen llerle bilmhede veriyor. Demek, adletin u ksm, vcud ve hayat derecesinde kat vardr.

  kinci ksm menfdir ki, hakszlar terbiye etmektir. Yani, hakszlarn hakkn, tzib ve tecziye ile veriyor. u k ise, endan tamamyla u dnyada tezhr etmiyor, fakat o hakikatin vcudunu ihss edecek bir srette hadsiz irt ve emrt vardr. Ezcmle, Kavm-i Ad ve Semd'dan tut, t u zamann mtemerrid kavimlerine kadar, gelen sille-i te'dib ve tziyne-i tzib, gayet l bir adletin hkmran olduunu hads-i kat ile gsteriyor.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #22
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Demek, u mevcudt ve unt ile ve dnyaya it gyeleri ortasnda bu derece nisbetsizlik, katiyen ehdet eder ki, bu mevcudtn yzleri lem-i mnya mteveccihtir. Mnsip meyveleri orada veriyor ve gzleri esm-i kudsiyeye dikkat ediyorlar. Gyeleri o leme bakyor. Ve zleri dnya topra altnda, smblleri lem-i mislde inkiaf ediyor. nsan, istidad nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, hirette mahsl alyor. Evet, u eyann esm-i lhiyeye ve lem-i hirete mteveccih yzlerine baksan greceksin ki; mu'cize-i kudret olan her bir ekirdein bir aa kadar gyesi var, kelime-i hikmet olan her bir iein Haiye bir aa iekleri kadar mnlar var ve o hrika-i san'at ve manzme-i rahmet olan her bir meyvenin, bir aacn meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rzk olmas ise, o binler hikmetlerinden birtek hikmettir ki, vazifesi biter, mnsn ifade eder, veft eder, midemizde defnedilir. Mdem, bu fn eya baka yerde bk meyveler verirler ve dim sretler brakr ve baka cihette ebed mnlar ifade eder. Sermed tesbiht yapar ve insan ise, onlarn u cihetine bakan yzlerine bakmakla insan olur. Fnde, bkye yol bulur.

  Demek, bu hayat ve mevt iinde yuvarlanan, toplanp dalan mevcudt iinde baka maksad var. Temsilde kusur yoktur; u ahvl taklid ve temsil iin tekil ve tertib edilen ahvle benzer. Nasl, byk masrafla ksa itimlar, dalmalar yaplyor; t, sretler alnsn, terkib edilsin, sinemada dim gsterilsin. Onun gibi, bu dnyada, ksa bir mddet zarfnda, hayat- ahsiye ve hayat- itimiye geirmenin bir gyesi udur ki: Sretler alnp terkib edilsin, netice-i amelleri alnp hfzedilsin; t, bir mecm- ekberde muhasebesi grlsn ve bir meher-i zamda gsterilsin ve bir saadet-i uzmya istidad gsterilsin. Demek, hads-i erifte, "Dnya hiret mezraasdr" * diye, bu hakikati ifade ediyor.

  Mdem dnya var; ve dnya iinde, bu sryla hikmet ve inyet ve rahmet ve adlet var. Elbette, dnyann vcudu gibi kat olarak hiret de var. Mdem dnyada her ey bir cihette o leme bakyor; demek oraya gidiliyor. hireti inkr etmek, dnya ve mfihy inkr etmek demektir.

  Demek ecel ve kabir insan bekledii gibi, Cennet ve Cehennem de insan bekliyor ve gzlyor.  --------------------------------------------------------------------------------

  * el-Acln, Kef'l-Haf: 1320.
  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Sul: Eer dense, "Neden en ok mislleri iekten ve ekirdekten ve meyveden getiriyorsun?"

  Elcevap: nk onlar hem mu'cizt- kudretin en antikalar, en hrikalar, en nzeninleridirler, hem ehl-i tabiat ve ehl-i dallet ve ehl-i felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazd ince hatt okuyamadklar iin onlarda boulmular, tabiat bataklna dmler.
  On Birinci Hakikat:  Bb- insaniyettir; ism-i Hakkn cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, Cenb- Hak ve Ma'bud-u Bilhak, insan u kinat iinde rubbiyet-i mutlakasna ve umum lemlere, rubbiyet-i mmesine kar en ehemmiyetli bir abd ve hitbt- sbhniyesine en mtefekkir bir muhatap ve mazhariyet-i esmsna en cmi' bir ayna ve onu sm-i zamn tecellsine ve her isimde bulunan ism-i zamlk mertebesinin tecellsine mazhar bir ahsen-i takvmde en gzel bir mu'cize-i kudret ve hazin-i rahmetinin mtemiltn tartmak, tanmak iin en ziyde mzan ve letlere mlik bir mdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyde muhta ve fendan en ziyde mteellim ve bekya en ziyde mtak ve hayvant iinde en nzik ve en nzdar ve en fakir ve en muhta ve hayat- dnyeviyece en mteellim ve en bedbaht ve istidadca en ulv ve en yksek srette, mahiyette yaratsn da, onu mstaid olduu ve mtak olduu ve lyk olduu bir dr- ebedye gndermeyip, hakikat-i insaniyeyi iptal ederek, Kendi hakkniyetine taban tabana zd ve hakikat nazarnda irkin bir hakszlk etsin?

  Hem, hi kbil midir ki, Hkim-i Bilhak, Rahm-i Mutlak, insana yle bir istidad verip, yer ile gkler ve dalar tahammlnden ekindii emnet-i kbry tahamml edip, yani kck, cz lleriyle, san'atklaryla Hlknn muht sfatlarn, kll untn, nihayetsiz tecelliytn lerek bilip; hem, yerde en nzik, nzenin, nazdar, ciz, zayf yaratp, halbuki btn yerin nebt ve hayvan olan mahlkatna bir nevi tanzimt memuru yapp, onlarn tarz- tesbiht ve ibdetlerine mdhale ettirip, kinattaki icraat- lhiyeye kck mikyasta bir temsil gsterip, Rubbiyet-i Sbhniyeyi fiilen ve klen kinatta iln ettirmek; meleklerine tercih edip, hilfet rtbesini verdii halde, ona btn bu vazifelerinin gyesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin, onu btn mahlkatnn en bedbaht, en bare, en musbetzede, en dertmend, en zell bir derekeye atp, en mbrek, nurn ve let-i tes'd bir hediye-i hikmeti olan akl o bareye en me'um ve zulmn bir let-i tzib yapp, hikmet-i mutlakasna bsbtn zd ve merhamet-i mutlakasna klliyen mnfi bir merhametsizlik etsin? H ve kell!

  Elhsl: Nasl hikye-i temsiliyede bir zbitin czdanna ve defterine bakp grm idik ki; hem rtbesi, hem vazifesi, hem maa, hem dstur-u hareketi, hem cihazt bize gsterdi ki, o zbit, o muvakkat meydan iin deil, belki mstekar bir memlekete gidecek de, ona gre alyor. Aynen onun gibi, insann kalb czdanndaki letif ve akl defterindeki havs ve istidadndaki cihazt tamamen ve mttefikan saadet-i ebediyeye mteveccih ve ona gre verilmi ve ona gre tehiz edilmi olduuna ehl-i tahkik ve keif mttefiktirler.

  Ezcmle: Mesel, akln bir hizmetkr ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki, sana bir milyon sene mr ile saltanat- dnya verilecek, fakat hirde mutlaka hi olacaksn. Tevehhm aldatmamak, nefis karmamak artyla "Oh" yerine "Ah" diyecek ve teessf edecek. Demek, en byk fn, en kk bir let ve cihazt- insaniyeyi doyuramyor.

  te bu istidaddandr ki, insann ebede uzanm emelleri ve kinat ihta etmi efkrlar ve ebed saadetlerinin envna yaylm arzular gsterir ki, bu insan ebed iin halk edilmi ve ebede gidecektir; bu dnya, ona bir misafirhnedir ve hiretine bir intizar salonudur.
  On kinci Hakikat:

  Bb- rislet ve tenzildir; Bismillhirrahmnirrahm'in cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, btn enbiy, mu'cizelerine istinad ederek, szn teyid ettikleri; ve btn evliy, keif ve kermetlerine istinad edip, dvsn tasdik ettikleri; ve btn asfiy, tahkikatna istinad ederek hakkniyetine ehdet ettikleri Resl-i Ekrem Sallllah Aleyhi ve Sellemin tahakkuk etmi bin mu'ciztnn kuvvetine istinad edip, btn kuvvetiyle, hem krk vecihle mu'cize olan Kur'n- Hakm, binler yt- katiyesine istinad ederek, btn katiyetle atklar hiret yolunu ve kd ettikleri Cennet kapsn, sinek kanad kadar kuvveti bulunmayan vh vehimler, ne haddi var ki, kapatabilsin?

  Geen hakikatlerden anlald ki, hair meselesi yle rsih bir hakikattir ki, kre-i arz yerinden kaldracak, krp atacak bir kuvvet, o hakikati sarsamaz. Zr, o hakikati, Cenb- Hak btn esm ve sfatnn iktizs ile tesbit ediyor; ve Resl-i Ekremi, btn mu'cizt ve berhiniyle tasdik ediyor; ve Kur'n- Hakm, btn hakik ve ytyla onu ispat ediyor; ve u kinat, btn yt- tekviniye ve unt- hakmnesi ile ehdet ediyor. Acaba, hi mmkn mdr ki, hair meselesinde, Vcib'l-Vcud ile btn mevcudt-kfirler mstesn olarak-ittifak etmi olsun; kl kadar kuvveti olmayan pheler, eytn vesveseler o da gibi hakikat-i rsih-i liyeyi sarssn, yerinden kaldrsn? H ve kell!..

  Sakn zannetme, delil-i hariye, bahsettiimiz On ki Hakikate mnhasrdr. Hayr, belki yalnz Kur'n- Hakm, geen u On ki Hakikatleri bize ders verdii gibi, daha binler vcha iaret edip; her bir vecih kav bir emredir ki, Hlkmz bizi bu dr- fnden bir dr- bkye nakledecektir.

  Hem, sakn zannetme ki, hari iktiz eden esm-i lhiye, bahsettiimiz gibi yalnz Hakm, Kerm, Rahm, dil, Hafz isimlerine mnhasrdr. Hayr, belki kinatn tedbrinde tecell eden btn esm-i lhiye, hireti iktiz eder, belki istilzam eder.

  Hem, zannetme ki, hare dellet eden kinatn yt- tekviniyesi, u geen bahsettiimize mnhasrdr. Hayr, belki ekser mevcudtta, saa sola alr perdeler gibi, vecih ve keyfiyetleri vardr ki, bir vechi Snia ehdet ettii gibi, dier vechi de hare iaret eder. Mesel, insann ahsen-i takvmdeki hsn- masnuiyeti Snii gsterdii gibi, o ahsen-i takvmdeki kabiliyet-i cmiasyla ksa bir zamanda zevl bulmas hari gsterir. Bz kere, bir vecihle, iki nazarla baklsa, hem Snii, hem hari gsterir. Mesel, ekser eyada grnen hikmetin tanzimi, inyetin tezyini, adletin tevzni ve rahmetin taltifi, nasl ki, mahiyetlerine baklsa, bir Sni-i Hakm, Kerm, dil, Rahm'in dest-i kudretinden ktn gsterirler; onun gibi, bunlarn kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber, unlarn mazharlar olan u fn mevcudtn ehemmiyetsiz ve az yaamasna baklsa, hiret grnr. Demek ki, her ey lisn- hal ile, okuyor ve okutturuyor.

  Allah'a ve hiret gnne mn ettim.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #23
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Htime


  Geen On ki Hakikat, birbirini teyid eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Btn onlar birden ittihad ederek, neticeyi gsterir. Hangi vehmin haddi var u demir gibi, belki elmas gibi on iki muhkem surlar delip geebilsin; t, hsn- hasnde olan har-i imnyi sarssn?

  -1- yet-i kermesi ifade ediyor ki, "Btn insanlarn halk olunmas ve haredilmesi, kudret-i lhiyeye nisbeten, birtek insann halk ve hari gibi sandr."

  Evet yledir. Nokta nmnda bir rislede hair bahsinde u yetin ifade ettii hakikati tafslen yazmm; burada, yalnz bir ksm temsiltiyle, hulsasna bir iaret edeceiz. Eer istersen o Nokta'ya mrcaat et.

  Mesel, -2- -temsilde kusur yok- nasl ki, nurniyet srryla, gnein cilvesi, kendi ihtiyryla olsa da, bir zerreye suhletle verdii cilveyi, ayn suhletle hadsiz efffta da verir.

  Hem, efffiyet srryla, bir zerre-i efffenin kk gzbebei, gnein aksini almasnda, denizin geni yzne msvidir.

  Hem, intizam srryla, bir ocuk parmayla gemi sretindeki oyuncan evirdii gibi, kocaman bir diritnotu da evirir.

  Hem, imtisl srryla, bir kumandan, birtek neferi bir ar emriyle tahrik ettii gibi, bir koca orduyu da ayn kelime ile tahrik eder.

  Hem, muvzene srryla, cevv-i fezda bir terazi ki, yle hakiki hassas ve o derece byk farz edelim ki, iki ceviz terazinin iki gzne konulsa hisseder. Ve iki gnei de istib edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semvta, birini yere indiren ayn kuvvetle, iki ems bulunsa, birini ara, dierini fere kaldrr, indirir.

  Mdem u di, nks, fn mmkintta nurniyet ve efffiyet ve intizam ve imtisl ve muvzene srlaryla en byk ey en kk eye msvi olur, hadsiz hesabsz eyler birtek eye msvi grnr; elbette Kadr-i Mutlakn zt ve nihayetsiz ve gayet kemlde olan kudretinin nurn tecelliyt ve melektiyet-i eyann efffiyeti ve hikmet ve kaderin intizamt ve eyann evmir-i tekviniyesine keml-i imtisli ve mmkintn vcud ve ademinin msvtndan ibret olan imknndaki muvzenesi srryla, az ok, byk kk Ona msvi olduu gibi, btn insanlar birtek insan gibi bir sayha ile hare getirebilir.


  1- Sizin yaratlmanz da, diriltilmeniz de, tek bir kiinin yaratlp diriltilmesi gibidir. (Lokman Sresi: 28.)

  2- En yce sfatlar Allah'ndr. (Nahl Sresi: 60.)
  Hem, bir eyin kuvvet ve zaafa mertibi, o eyin iine zddnn mdhalesidir. Mesel, hararetin derect, souun mdhalesidir; gzelliin mertibi, irkinliin mdhalesidir; ziynn tabakt, karanln mdhalesidir. Fakat, birey zt olsa, rz olmazsa, onun zdd ona mdhale edemez. nk, cem'-i zddeyn lzm gelir. Bu ise, muhldir. Demek asl, zt olan bir eyde mertib yoktur. Mdem, Kadr-i Mutlakn kudreti ztdir, mmkint gibi rz deildir ve keml-i mutlaktadr. Onun zdd olan acz ise, muhldir ki, tedhl etsin. Demek, bir bahar halk etmek, Zt- Zlcelline bir iek kadar ehvendir. Eer esbba isnad edilse, bir iek, bir bahar kadar ar olur. Hem, btn insanlar ihy edip haretmek, bir nefsin ihys gibi kolaydr.

  Mesele-i harin bandan buraya kadar olan temsil sretlerine ve hakikatlerine dir olan beyntmz, Kur'n- Hakmin feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzrdan ibrettir. Asl sz ise Kur'n'ndr. Zr sz odur ve sz onundur. Dinleyelim:


  --------------------------------------------------------------------------------  Tam ve kesin delil Allah'ndr. (En'm Sresi: 149.)

  imdi bak Allah'n rahmet eserlerine: Yeryzn lmnn ardndan nasl diriltiyor. Bunu yapan, elbette lleri de ylece diriltecektir; O hereye hakkyla kdirdir. (Rum Sresi: 50.)

  Dedi ki: "rm kemikleri kim diriltecek?" De ki: Onu ilk nce kim yaratmsa tekrar O diriltecek. O hereyin yaratln hakkyla bilendir. (Ysin Sresi: 78-79.)

  Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Kymet gnnn zelzelesi, muhakkak ki pek byk bireydir. Onu grdnz gn, herbir emzikli kadn emzirdiini unutur, herbir hmile kadn ocuunu drr. nsanlar da sarho grrsn, halbuki onlar sarho deillerdir; lkin Allah'n azab pek iddetlidir. (Hac Sresi: 1-2.)

  Allah Tel ki, Ondan baka ibdete lyk hibir ilh yoktur. And olsun ki, geleceinden phe olmayan kymet gnnde O sizi kabirlerinizden toplayp diriltecektir. Allah'tan daha doru szl kim vardr? (Nis Sresi: 87.)

  hls ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet iindedir.
  • Gnaha daha kfirler ise Cehennem ateindedir. (nfitar Sresi: 13-14.)

  Ne zaman ki yer mthi bir sarsntyla sarslr.
  • Ve yer btn arlklarn dar karr.
  • Ve insan "Ne oluyor buna?" der.
  • O gn yer, zerinde herkesin ne i yaptn haber verir.
  • nk Rabbin ona konumasn emretmitir.
  • O gn insanlar amelleri kendilerine gsterilmesi iin hesap yerine blk blk dnerler.
  • Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mkftn grr.
  • Kim zerre kadar bir ktlk yaparsa onun cezasn grr. (Zilzl Sresi: 1-8.)

  arpacak olan felket!
  • Nedir o arpacak olan felket?
  • O arpacak felketin ne olduunu bilir misin?
  • O gn insanlar atee arpp yere serilmi pervnelere dner.
  • Dalar ise atlm rengrenk yn gibi olur.
  • Mzan ar gelen, honut olaca bir yaay iindedir.

  Mzan hafif gelenin snaca yer de hviyedir.
  • Hviyenin ne olduunu bilir misin?.
  • O kzgn bir atetir. (Kria Sresi: 1-10.)

  Gklerin ve yerin gizliliklerini bilmek Allah'a mahsustur. Kymetin gereklemesi ise gz ap kapayncaya kadar, yahut ondan da yakndr. phesiz ki Allah'n kudreti hereye yeter. (Nahl Sresi: 77.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 4. #24
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Daha bunlar gibi yt- beyyint- Kur'niyeyi dinleyip, menn ve saddakn diyelim.  Allah'a, meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine, hiret gnne, kadere, hayr ve errin Allah'tan geldiine inandm. Hi phesiz ldkten sonra dirili haktr, Cennet haktr, Cehennem haktr, efaat haktr, Mnker ve Nekr melekleri haktr. Allah'n kabirlerdeki lleri tekrar dirilteceine mn ettim. Allah'tan baka ibdete lyk hibir ilh olmadna ve Muhammed'in (a.s.m.) Allah'n resl olduuna ehdet ederim.

  Allahm! Senin rahmet aacnn en latf, en erif, en mkemmel ve en gzel meyvesi olan, lemlere rahmet olarak ve Senin rahmet aacnn hiret yurdu zerine sarkan en ssl, en gzel, en parlak ve en yce meyvelerine, yani Cennete ulamamza vesle olarak gnderdiin zta salt ve selm eyle.

  Allahm! Setiin Peygamberinin hrmetine, bizi, anne ve babamz Cehennem ateinden koru. Bizi, anne ve babamz iyilerle beraber Cennete koy. Dumz kabul buyur.
  Ey u risleyi insaf ile mtla eden karde! Deme, "Niin bu Onuncu Sz birden, tamamyla anlayamyorum?" Ve tamam anlamadn iin sklma. nk, bn-i Sin gibi bir dh-i hikmet, demi; "mn ederiz, fakat akl bu yolda gidemez" diye hkmetmitir. Hem, btn ulem-i slm, "Hair, bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir; akl ile ona gidilmez" diye mttefikan hkmettikleri halde, elbette o kadar derin ve mnen pek yksek bir yol, birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hkmne geemez. Kur'n- Hakmin feyziyle ve Hlk- Rahmin rahmetiyle, u taklidi krlm ve teslimi bozulmu asrda, o derin ve yksek yolu u derece ihsan ettiinden, bin kr etmeliyiz. nk, imnmzn kurtulmasna kfi gelir. Fehmettiimiz miktarna memnun olup, tekrar mtla ile izdiydna almalyz.

  Hare, akl ile gidilmemesinin bir srr udur ki:

  Har-i zam, sm-i zamn tecellsiyle olduundan, Cenb- Hakkn sm-i zamnn ve her ismin zam mertebesindeki tecellsiyle zhir olan ef'l-i azmeyi grmek ve gstermekle, har-i zam bahar gibi kolay ispat ve kat iz'an ve tahkik mn edilir.

  u Onuncu Szde, feyz-i Kur'n ile, yle grlyor ve gsteriliyor. Yoksa akl, dar ve kk dsturlaryla kendi bana kalsa, ciz kalr, taklide mecbur olur.

  ldkten sonra dirili (hair) akln lleriyle kavranamaz
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 5. #25
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Onuncu Szn Mhim Bir Zeyli ve Lhikasnn Birinci Paras
  Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.

  Akama erdiinizde ve sabaha kavutuunuzda Allah' tesbih edin.

  • Gklerde ve yerde olanlarn hamd ve sens Ona mahsustur. Gndzn sonuna doru ve le vaktine eriince de Allah' tesbih edip namaz kln.

  • lden diriyi, diriden ly O karr. lmnden sonra yeryzn O diriltir. Siz de kabirlerinizden byle karlacaksnz.

  • Yine Onun yetlerindendir ki, sizi topraktan yaratmtr; sonra siz birer insan olarak yeryzne yaylrsnz.

  • Yine Onun yetlerindendir ki, size hemcinslerinizden kendilerine snacanz eler yaratm, aranza muhabbet ve merhamet vermitir. Dnen bir topluluk iin elbette bunda Allah'n varlk ve birliine, kudret ve rahmetine deliller vardr.

  • Gklerin ve yerin yaratl ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve smlarnzn farkll da yine Onun yetlerindendir. lim sahipleri iin elbette bunda deliller vardr.

  • Gece ve gndzde uyumanz ve Onun ltfundan rzk aramanz da yine Onun yetlerindendir. Kulak veren bir topluluk iin bunda elbette deliller vardr.

  • Yine Onun yetlerindendir ki, size korku ve mit vermek iin imei gsterir, gkten bir su indirir ve lmnden sonra yeryzn onunla diriltir. Akl sahibi bir topluluk iin elbette bunda deliller vardr.

  • Yine Onun yetlerindendir ki, gk ve yer Onun emriyle ayakta durur. Sonra O sizi bir emirle ardnda derhal kabirlerinizden karsnz.

  • Gklerde ve yerde ne varsa Onundur; hepsi de Ona boyun eer.

  • Mahlkat nce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan Odur; bu ise Onun iin daha kolaydr. Gklerde ve yerde tecelli eden en yce sfatlar Onundur. Onun kudreti hereye galiptir; O hereyi hikmetle yapar. (Rm Sresi: 17-27.)
  mnn bir kutbunu gsteren bu semv yt- kbrnn ve hari ispat eden u kuds berhin-i uzmnn, bir nkte-i ekberi ve bir hccet-i zam, bu Dokuzuncu uda beyn edilecek.

  Latf bir inyet-i Rabbniyedir ki, bundan otuz sene evvel, Eski Said, yazd tefsir mukaddimesi Muhkemt nmndaki eserin hirinde,

  "kinci Maksad: Kur'n'da hare iaret eden iki yet tefsir ve beyn edilecek.

  -1- deyip durmu; daha yazamam. Hlk- Rahmime delil ve emrt- hariye adedince kr ve hamd olsun ki: Otuz sene sonra tevfk ihsan eyledi. Evet, bundan dokuz on sene evvel o iki yetten birinci yet olan,

  -2-


  ferman- lhnin iki parlak ve ok kuvvetli hccetleri ve tefsirleri bulunan Onuncu Sz ile Yirmi Dokuzuncu Sz in'm etti; mnkirleri susturdu.

  Hem imn- harnin hcum edilmez ve iki metn kalesinden dokuz ve on sene sonra ikinci yet olan bata mezkr yt- ekberin tefsirini bu risle ile ikram etti.

  te bu Dokuzuncu u, mezkr ytyla iaret edilen dokuz l Makam ve bir ehemmiyetli Mukaddimeden ibrettir.  1- Haydi yleyse, Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.

  2- imdi bak Allah'n rahmet eserlerine: Yeryzn lmnn ardndan nasl diriltiyor. Bunu yapan, elbette lleri de ylece diriltecektir; O hereye hakkyla kdirdir. (Rm Sresi: 50.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Sayfa 3/3 lklk 123

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •