7 sonutan 1 ile 7 aras

Konu: dokuzuncu sz

 1. #1
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart dokuzuncu sz

  Dokuzuncu Sz


  -1-


  -2-


  Ey birader! Benden namazn u muayyen be vakte hikmet-i tahssini soruyorsun. Pekok hikmetlerinden yalnz birisine iaret ederiz:

  Evet, herbir namazn vakti, mhim bir inklb ba olduu gibi, azm bir tasarruf-u lhnin aynas ve o tasarruf iinde ihsant- klliye-i lhiyenin birer ma'kesi olduundan, Kadr-i Zlcelle o vakitlerde daha ziyde tesbih ve tzim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasnda toplanm yeknuna kar kr ve hamd demek olan namaza emredilmitir. u ince ve derin mny bir para fehmetmek iin "Be Nkte"yi nefsimle beraber dinlemek lzm.

  Birinci Nkte: Namazn mns, Cenb- Hakk tesbih ve tzim ve krdr. Yani, celline kar, kavlen ve fiilen "SbhanAllah" -3- deyip takds etmek; hem, kemline kar lfzen ve amelen "Allahu Ekber" -4- deyip tzim etmek; hem, cemline kar kalben ve lisnen ve bedenen "Elhamdulillah" -5- deyip, kretmektir.  --------------------------------------------------------------------------------  1- Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.

  2- Akama erdiinizde ve sabaha kavutuunuzda Allah' tesbih edin. Gklerde ve yerde olanlarn hamd ve sens Ona mahsustur. Gndzn sonuna doru ve le vaktine girince de Allah' tesbih edip namaz kln. (Rum Sresi: 17-18.)

  3- Allah her trl kusur ve noksandan uzaktr.

  4- Allah en byktr, en ycedir.

  5- Ezelden ebede her trl hamd, kr, vg ve minnet Allah'a mahsustur.
  Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazn ekirdekleri hkmndedirler. Ondandr ki, namazn harekt ve ezkrnda, bu ey, her tarafnda bulunuyorlar. Hem, ondandr ki, namazdan sonra, namazn mnsn te'kid ve takviye iin u kelimt- mbreke, otuz defa tekrar edilir. Namazn mns, u mcmel hulsalarla te'kid edilir.

  kinci Nkte: bdetin mns udur ki: Dergh- lhde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrn grp, keml-i Rubbiyetin ve kudret-i Samedniyenin ve rahmet-i lhiyenin nnde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

  Yani, Rubbiyetin saltanat, nasl ki ubdiyeti ve itaati ister; Rubbiyetin kudsiyeti, pkl dahi ister ki, abd, kendi kusurunu grp istifar ile ve Rabbini btn nekisten pk ve mberr ve ehl-i dalletin efkr- btlasndan mnezzeh ve muall ve kinatn btn kusurtndan mukaddes ve muarr olduunu tesbih ile, "SbhanAllah" -1- ile iln etsin.

  Hem de, Rubbiyetin keml-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafn ve mahlkatn aczini grmekle, kudret-i Samedniyenin azamet-i srna kar istihsan ve hayret iinde " Allahu Ekber" -2- deyip, huz ile rka gidip, Ona iltic ve tevekkl etsin.

  Hem, Rubbiyetin nihayetsiz hazne-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacn ve btn mahlkatn fakr ve ihtiyactn sul ve du lisniyle izhr ve Rabbinin ihsan ve in'mtn kr ve sen ile ve "Elhamdulillah" -3- ile iln etsin.

  Demek, namazn ef'l ve akvli, bu mnlar tazammun ediyor ve bunlar iin taraf- lhden vaz' edilmiler.

  nc Nkte: Nasl ki, insan, u lem-i kebrin bir misl-i musaardr. Ve Ftiha-i erfe u Kur'n- Azmnn bir timsl-i mnevveridir. Namaz dahi, btn ibdtn envn mil bir fihriste-i nurniyedir. Ve btn esnf- mahlkatn elvn- ibdetlerine iaret eden bir harita-i kudsiyedir.

  Drdnc Nkte: Nasl ki, haftalk bir saatin sniye ve dakika ve saat ve gnlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin mislidirler ve birbirinin hkmn alrlar. yle de, Cenb- Hakkn bir saat- kbrs olan u lem-i dnyann, sniyesi hkmnde olan gece ve gndz devern ve dakikalar sayan seneler ve saatleri sayan tabakt- mr- insan ve gnleri sayan edvr- mr- lem birbirine bakarlar, birbirinin mislidirler ve birbirinin hkmndedirler ve birbirini hatrlatrlar.  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Allah her trl kusur ve noksandan uzaktr.
  2- Allah en byktr, en ycedir.
  3- Ezelden ebede her trl hamd, kr, vg ve minnet Allah'a mahsustur.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #2
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  Mesel fecir zaman-tula kadar-evvel-i bahar zamanna, hem insann rahm- mdere dt vnna, hem semvt ve arzn alt gn hilkatinden birinci gnne benzer ve hatrlatr ve onlardaki unt- lhiyeyi ihtar eder.

  Zuhr zaman ise yaz mevsiminin ortasna, hem genlik kemline, hem mr- dnyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve iaret eder. Ve onlardaki tecelliyt- rahmeti ve fyzt- nimeti hatrlatr.

  Asr zaman ise gz mevsimine, hem ihtiyarlk vaktine, hem hirzaman Peygamberinin (Aleyhissalt Vesselm) Asr- Saadetine benzer. Ve onlardaki unt- lhiyeyi ve in'mt- Rahmniyeyi ihtar eder.

  Marib zaman ise, gz mevsiminin hirinde pekok mahlkatn gurbunu, hem insann veftn, hem dnyann Kymet ibtidsndaki harbiyetini ihtar ile, tecelliyt- Celliyeyi ifham ve beeri gaflet uykusundan uyandrr, ikaz eder.

  vakti ise, lem-i zulmt, nehar leminin btn srn siyah kefeni ile setretmesini, hem kn beyaz kefeni ile lm yerin yzn rtmesini, hem veft etmi insann bakye-i sr dahi veft edip nisyan perdesi altna girmesini, hem bu dr- imtihan olan dnyann btn btn kapanmasn ihtar ile, Kahhr- Zlcellin cellli tasarruftn iln eder.

  Gece vakti ise hem k, hem kabri, hem lem-i berzah ifham ile, ruh-u beer rahmet-i Rahmna ne derece muhta olduunu insana hatrlatr. Ve gecede teheccd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlnda ne kadar lzumlu bir k olduunu bildirir, ikaz eder. Ve btn bu inklbt iinde, Cenb- Mn'im-i Hakiknin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile, ne derece hamd ve senya mstehak olduunu iln eder.

  kinci sabah ise, sabah- hari ihtar eder. Evet, u gecenin sabah ve u kn bahar ne kadar mkul ve lzm ve kat' ise, harin sabah da, berzahn bahar da o kat'iyettedir.

  Demek bu be vaktin herbiri, bir mhim inklb banda olduu ve byk inklblar ihtar ettii gibi, kudret-i Samedniyenin tasarruft- azme-i yevmiyesinin iaretiyle hem senev, hem asr, hem dehr Kudretin mu'ciztn ve Rahmetin hedysn hatrlatr. Demek asl vazife-i ftrat ve ess- ubdiyet ve kat' bor olan farz namaz, u vakitlerde lyktr ve ensebdir.

  Beinci Nkte: nsan ftraten gayet zayftr; halbuki herey ona iliir, onu mteessir ve mteellim eder. Hem gayet cizdir; halbuki bellar ve dmanlar pekoktur. Hem gayet fakirdir; halbuki ihtiyact pek ziydedir. Hem tenbel ve iktidarszdr; halbuki hayatn teklifi gayet ardr. Hem, insaniyet onu kinatla alkadar etmitir; halbuki sevdii, nsiyet ettii eylerin zevl ve firk mtemdiyen onu incitiyor. Hem, akl ona yksek maksadlar ve bk meyveler gsteriyor; halbuki eli ksa, mr ksa, iktidar ksa, sabr ksadr.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #3
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  te bu vaziyette bir ruh, fecir zamannda bir Kadr-i Zlcellin, bir Rahm-i Zlcemlin derghna niyaz ile, namaz ile mrcaat edip arz- hal etmek, tevfk ve meded istemek ne kadar elzem ve peindeki gndz leminde bana gelecek, beline yklenecek ileri, vazifeleri tahamml iin ne kadar lzumlu bir nokta-i istinad olduu bedheten anlalr.

  Ve zuhr zamannda-ki o zaman-gndzn kemli ve zevle meyli ve yevm ilerin vn- tekemml ve megilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zaman ve fn dnyann beksz ve ar ilerin verdii gaflet ve sersemlikten ruhun teneffse ihtiya vakti ve in'mt- lhiyenin tezhr ettii bir andr. Ruh-u beer o tazyikten kurtulup, o gafletten syrlp, o mnsz ve beksz eylerden kp, Kayym-u Bk olan Mn'im-i Hakiknin derghna gidip el balayarak, yekn nimetlerine kr ve hamd edip ve istine etmek ve cell ve azametine kar rk ile aczini izhr etmek ve keml-i bzevline ve ceml-i bmisline kar secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini iln etmek demek olan zuhr namazn klmak ne kadar gzel, ne kadar ho, ne kadar lzm ve mnsip olduunu anlamayan insan, insan deil.

  Asr vaktinde - ki, o vakit - hem gz mevsim-i hazinnesini ve ihtiyarlk hlet-i mahzunnesini ve hirzaman mevsim-i elmnesini andrr ve hatrlattrr; hem yevm ilerin neticelenmesi zaman, hem o gnde mazhar olduu shhat ve selmet ve hayrl hizmet gibi nim- lhiyenin bir yekn-u azm tekil ettii zaman, hem o koca gnein ufle meyletmesi iaretiyle insan bir misafir memur ve herey geici, bkarar olduunu iln etmek zamndr.

  imdi, ebediyeti isteyen ve ebed iin halk olunan ve ihsana kar peresti eden ve firktan mteellim olan ruh-u insan, kalkp, abdest alp, u asr vaktinde ikindi namazn klmak iin Kadm-i Bk ve Kayym-u Sermednin dergh- Samedniyesine arz- mnct ederek; zevlsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatna iltic edip, hesabsz nimetlerine kar kr ve hamd ederek; izzet-i Rubbiyetine kar zelilne rka gidip, sermediyet-i Ulhiyetine kar mahviyetkrne secde ederek; hakiki bir teselli, bir rahat- ruh bulup, huzur-u kibriysnda kemerbeste-i ubdiyet olmak demek olan asr namazn klmak ne kadar ulv bir vazife, ne kadar mnsip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borc-u ftrat ed etmek; belki gayet ho bir saadet elde etmek olduunu, insan olan anlar.

  Marib vaktinde - ki, o zaman - hem kn balamasndan, yaz ve gz leminin nzenin ve gzel mahlkatnn ved-i hazinnesi iinde gurb etmesinin zamann andrr. Hem, insann, veftyla btn sevdiklerinden bir firk- elmne iinde ayrlp kabre girmek zamann hatrlatr. Hem, dnyann, zelzele-i sekert iinde veftyla, btn sekenesi, baka lemlere gmesi ve bu dr- imtihan lmbasnn sndrlmesi zamann andrr, hatrlatr. Ve zevlde gurb eden mahbublara peresti edenleri iddetle ikaz eder bir zamandr.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 4. #4
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  te, akam namaz iin byle bir vakitte, ftraten bir ceml-i bkye yine-i mtak olan ruh-u beer, u azm ileri yapan ve bu cesm lemleri eviren, tebdil eden Kadm-i Lemyezel ve Bk-i Lyezlin Ar- Azametine yzn evirip, bu fnlerin stnde "Allahu Ekber" -1- deyip, onlardan ellerini ekip, hizmet-i Mevl iin el balayp, Dim-i Bknin huzurunda kyam edip; "Elhamdulillah" -2- demekle kusursuz kemline, misilsiz cemline, nihayetsiz rahmetine kar hamd sen edip;

  -3- demekle munsiz Rubbiyetine, eriksiz Ulhiyetine, vezirsiz saltanatna kar arz- ubdiyet ve istine etmek;

  hem nihayetsiz kibriysna, hadsiz kudretine ve cizsiz izzetine kar rka gidip, btn kinatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhr etmekle -4- deyip, Rabb-i Azmini tesbih edip; hem zevlsiz ceml-i Ztna, tegayyrsz sft- kudsiyesine, tebeddlsz keml-i sermediyetine kar secde edip, hayret ve mahviyet iinde terk-i msiv ile muhabbet ve ubdiyetini iln edip, hem btn fnlere bedel bir Ceml-i Bk, bir Rahm-i Sermed bulup, demekle zevlden mnezzeh, kusurdan mberr Rabb-i lsn takds etmek; sonra teehhd edip, oturup btn mahlkatn tahiyyt- mbrekelerini ve salvt- tayyibelerini kendi hesbna o Ceml-i Lemyezel ve Cell-i Lyezle hediye edip ve Resl-i Ekremine selm etmekle batn tecdid ve evmirine itaatini izhr edip ve imnn tecdid ile tenvir etmek iin u kasr- kinatn intizam- hakmnesini mhede edip Sni-i Zlcellin vahdniyetine ehdet etmek;

  Hem, saltanat- Rubbiyetin delll ve mbelli-i marziyt ve kitb- kinatn tercman- yt olan Muhammed-i Arab Aleyhissalt Vesselmn risletine ehdet etmek demek olan marib namazn klmak ne kadar latf, nazf bir vazife, ne kadar azz, leziz bir hizmet, ne kadar ho ve gzel bir ubdiyet, ne kadar cidd bir hakikat ve bu fn misafirhnede bkiyne bir sohbet ve dimne bir saadet olduunu anlamayan adam, nasl adam olabilir?  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Allah en byktr, en ycedir.
  2- Ezelden ebede her trl hamd, kr, vg ve minnet Allah'a mahsustur.
  3- Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardm isteriz. (Ftiha Sresi: 5.)
  4- Yce olan Rabbimi her trl noksandan tenzih ederim
  5- En yce olan Rabbimi her trl noksandan tenzih ederim.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 5. #5
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  vaktinde ki, o vakit gndzn ufukta kalan bakye-i sr dahi kaybolup, gece lemi kinat kaplar. -1- olan Kadr-i Zlcellin, o beyaz sayfay bu siyah sayfaya evirmesindeki tasarruft- Rabbniyesiyle, yazn mzeyyen yeil sayfasn kn brid beyaz sayfasna evirmesindeki -2- olan Hakm-i Zlkemlin icraat- lhiyesini hatrlatr. Hem, mrr-u zamanla ehl-i kuburun bakye-i sr dahi u dnyadan kesilmesiyle btn btn baka leme gemesindeki Hlk- Mevt ve Hayatn unt- lhiyesini andrr. Hem, dar ve fn ve hakr dnyann tamamen harab olup, azm sekertyla veft edip, geni ve bk ve azametli lem-i hiretin inkiafnda, Hlk- Arz ve Semvtn tasarruft- Celliyesini ve tecelliyt- Cemliyesini andrr, hatrlattrr bir zamandr. Hem, u kinatn Mlik ve Mutasarrf- Hakikisi, Ma'bud ve Mahbub-u Hakikisi o zt olabilir ki; gece gndz, k ve yaz, dnya ve hireti bir kitbn sayfalar gibi shletle evirir, yazar, bozar, deitirir; btn bunlara hkmeder bir Kadr-i Mutlak olduunu ispat eden bir vaziyettir.

  te, nihayetsiz ciz, zayf, hem nihayetsiz fakir, muhta, hem nihayetsiz bir istikbl zulmtna dalmakta, hem nihayetsiz hdist iinde alkanmakta olan ruh-u beer, yats namazn klmak iin u mndaki ida, brhimvr deyip, Ma'bud-u Lemyezel, Mahbub-u Lyezlin derghna namaz ile iltic edip ve u fn lemde ve fn mrde ve karanlk dnyada ve karanlk istikblde, bir Bk-i Sermed ile mnct edip, bir parack bir sohbet-i bkye, birka dakikack bir mr- bk iinde dnyasna nur serpecek, istikblini klandracak, mevcudtn ve ahbabnn firk ve zevlinden ne'et eden yaralarna merhem srecek olan Rahmn- Rahmin iltifat- rahmetini ve nur-u hidyetini grp istemek;

  Hem, muvakkaten onu unutan ve gizlenen dnyay o dahi unutup, dertlerini kalbin alamasyla dergh- rahmette dkp;

  Hem ne olur ne olmaz lme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubdiyetini yapp, yevmiye defter-i amelini hsn- htime ile balamak iin salta kyam etmek, yani btn fn sevdiklerine bedel, bir Ma'bud ve Mahbub-u Bknin ve btn dilencilik ettii cizlere bedel, bir Kadr-i Kermin ve btn titredii muzrlarn errinden kurtulmak iin bir Hafz-i Rahmin huzuruna kmak;  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Gece ve gndz eviren.
  2- Gnee ve aya boyun ediren.
  3- Ben batp gidenleri sevmem. (En'm Sresi: 76.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 6. #6
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  Hem Ftiha ile balamak, yani, bireye yaramayan ve yerinde olmayan nks, fakir mahlklar medih ve minnettarla bedel, bir Kmil-i Mutlak ve Gan-i Mutlak ve Rahm, Kerm olan Rabb'l-Alemni medh sen etmek, hem -1- hitbna terakk etmek, yani kkl, hilii, kimsesizlii ile beraber, Ezel ve Ebed Sultan olan -2- intisabyla u kinatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamna girip, -3- demekle btn mahlkat nmna, kinatn cemaat-i kbrs ve cemiyet-i uzmsndaki ibdt ve istint Ona takdim etmek; hem, -4- demekle, istikbl karanl iinde saadet-i ebediyeye giden nurn yolu olan srat- mstakme hidyeti istemek;

  Hem, imdi yatm nebtt, hayvant gibi gizlenmi gneler, hyr yldzlar, birer nefer misill emrine musahhar ve bu misafirhne-i lemde birer lmbas ve hizmetkr olan Zt- Zlcellin kibriysn dnp, -5- deyip rka varmak;

  Hem btn mahlkatn secde-i kbrsn dnp, yani u gecede yatm mahlkat gibi her senede, her asrdaki env- mevcudt, hatt arz, hatt dnya birer muntazam ordu, belki birer mut nefer gibi, vazife-i ubdiyet-i dnyeviyesinden emr-i -6- ile terhis edildii zaman, yani, lem-i gayba gnderildii vakit, nihayet intizam ile zevlde gurb seccdesinde, deyip secde ettikleri; hem emr-i 'den gelen bir sayha-i ihy ve ikaz ile yine baharda ksmen aynen, ksmen mislen harolup, kyam edip kemerbeste-i hizmet-i Mevl olduklar gibi; u insanck, onlara iktiden o Rahmn- Zlkemlin, o Rahm-i Zlcemlin brgh- huzurunda hayretld bir muhabbet, bekld bir mahviyet, izzetld bir tezelll iinde, deyip scda gitmek, yani, bir nevi Mi'raca kmak demek olan i namazn klmak ne kadar ho, ne kadar gzel, ne kadar irin, ne kadar yksek, ne kadar azz ve leziz, ne kadar mkul ve mnsip bir vazife, bir hizmet, bir ubdiyet, bir cidd hakikat olduunu elbette anladn.

  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 7. #7
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: dokuzuncu sz

  Demek, u be vakit, herbiri birer inklb- azmin irt ve icraat- cesme-i Rabbniyenin emrt ve in'mt- klliye-i lhiyenin almt olduklarndan, bor ve zimmet olan farz namazn o zamanlara tahssi nihayet hikmettir.  1- Seni her trl noksandan tenzih ederiz. Senin bize rettiinden baka bilgimiz yoktur. Sen hereyi hakkyla bilir, her ii hikmetle yaparsn. (Bakara Sresi: 32.)


  2- Allahm, Seni nasl tanmalar, Sana nasl kullukta bulunmalar gerektiini retmek iin kullarna muallim, isimlerinin haznelerini tantc, kinat kitbnn yetlerinin tercmn, kulluuyla rubbiyet gzelliinin aynas olarak gnderdiin zta, onun btn l ve ashbna salt ve selm eyle. Bize ve erkek, kadn btn m'minlere merhamet eyle. Amin. Bunu rahmetinle yap ey, merhamet edenlerin en merhametlisi!
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •