6 sonutan 1 ile 6 aras

Konu: sekizinci sz

 1. #1
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart sekizinci sz

  Sekizinci Sz  -1-


  u dnya iindeki ruh-u insan ve insanda dinin mahiyet ve kymetlerini; ve eer Din-i Hak olmazsa, dnya bir zindan olmas ve dinsiz insan, en bedbaht mahlk olduunu; ve u lemin tlsmn aan, ruh-u beeryi zulmttan kurtaran -2- ve -3- olduunu anlamak istersen, u temsil hikyecie bak, dinle:

  Eski zamanda, iki karde, uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Git gide, t yol ikileti. O iki yol banda cidd bir adam grdler. Ondan sordular:

  "Hangi yol iyidir?"

  O dahi onlara dedi ki:

  "Sa yolda, kanun ve nizma tebiyet mecburiyeti vardr. Fakat o klfet iinde bir emniyet ve saadet vardr. Sol yolda ise, serbestiyet ve hrriyet vardr. Fakat o serbestiyet iinde bir tehlike ve ekvet vardr. imdi intihabdaki ihtiyar sizdedir."

  Bunu dinledikten sonra gzel huylu karde sa yola -4- deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebiyeti kabul etti. Ahlksz ve serseri olan dier karde, srf serbestlik iin sol yolu tercih etti. Zhiren hafif, mnen ar vaziyette giden bu adam hayalen takip ediyoruz:  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.
  Allah Tel ki, Ondan baka ibdete lyk hibir ilh yoktur. O Hayy'dr; ezel ve ebed hayat sahibidir. O Kayym'dur; varl iin hibir sebebe ihtiyac olmad gibi, herey Onun yaratmasyla ve tedbriyle vcud bulur, devam eder ve vcudda kalr, bek bulur. (Bakara Sresi: 255.) phesiz ki Allah katnda makbul olan din slm dinidir. (Al-i mrn Sresi: 19.)
  2- Ey her eyin sahibi, mliki ve idarecisi olan Allah!
  3- Allah'tan baka hibir ilh yoktur. (Safft Sresi: 35; Muhammed Sresi: 19.)
  4- Allah'a tevekkl ettim (Hd Sresi: 56.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #2
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: sekizinci sz

  te bu adam, dereden tepeden ap, git gide, t hl bir sahrya girdi. Birden mthi bir sad iitti. Bakt ki, dehetli bir aslan, meelikten kp ona hcum ediyor. O da kat. T altm arn derinliinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini iine att. Yarsna kadar dp, elleri bir aaca rast geldi, yapt. Kuyunun duvarnda germi olan o aacn iki kk var. ki fare, biri beyaz biri siyah, o iki kke musallat olup kesiyorlar. Yukarya bakt, grd ki, aslan nbeti gibi kuyunun banda bekliyor. Aaya bakt, grd ki, dehetli bir ejderha iindedir. Ban kaldrm, otuz arn yukardaki ayana takarrb etmi. Az, kuyu az gibi genitir. Kuyunun duvarna bakt, grd ki, src, muzr haert etrafn almlar. Aacn bana bakt, grd ki, bir incir aacdr. Fakat hrika olarak, muhtelif, ok aalarn meyveleri, cevizden nara kadar banda yemiler var.

  te, u adam, s-i fehminden, aklszlndan anlamyor ki, bu di bir i deildir. Bu iler tesadf olamaz. Bu acb iler iinde garip esrar var. Ve pek byk bir ilettirici var olduunu intikal etmedi. imdi bunun kalbi ve ruh ve akl, u elm vaziyetten gizli feryat ve fign ettikleri halde; nefs-i emmresi, gy birey yokmu gibi techl edip, ruh ve kalbin alamasndan kulan kapayp, kendi kendini aldatarak, bir bahede bulunuyor gibi o aacn meyvelerini yemeye balad. Halbuki, o meyvelerin bir ksm zehirli ve muzr idi.

  Bir hads-i kudsde Cenb- Hak buyurmu: Yani, "Kulum Beni nasl tanrsa, onunla yle mumele ederim." te bu bedbaht adam, s-i zan ile ve aklszl ile, grdn di ve ayn- hakikat telkk etti. Ve yle de mumele grd. Ve gryor. Ve grecek. Ne lyor ki kurtulsun, ne de yayor; bylece azab ekiyor. Biz de, u me'umu, bu azabda brakp dneceiz. T teki kardein halini anlayacaz.

  te u mbrek akll zt gidiyor. Fakat birderi gibi sknt ekmiyor. nk gzel ahlkl olduundan gzel eyleri dnr, gzel hlylar eder. Kendi kendine nsiyet eder. Hem, birderi gibi zahmet ve meakkat ekmiyor. nk nizm bilir, tebiyet eder. Teshlt grr. Asyi ve emniyet iinde serbest gidiyor.

  te bir baheye rast geldi; iinde hem gzel iek ve meyveler var, hem baklmad iin murdar eyler de bulunuyor. Kardei dahi byle birisine girmiti. Fakat murdar eylere dikkat edip megul olmu, midesini bulandrm, hi istirahat etmeden kp gitmiti. Bu zt ise, "Hereyin iyisine bak" kaidesiyle amel edip, murdar eylere hi bakmad. yi eylerden iyi istifade etti. Gzelce istirahat ederek kp gidiyor.  --------------------------------------------------------------------------------

  Buhr, Tevhid: 15; Tirmiz, Tevbe: 1, Zhd: 51; bn-i Mce, Edeb: 58; Msned, 2:251, 315.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #3
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: sekizinci sz

  Sonra, git gide, bu dahi evvelki birderi gibi bir sahr-i azmeye girdi. Birden hcum eden bir aslann sesini iitti, korktu. Fakat birderi kadar korkmad. nk, hsn- zannyla ve gzel fikriyle, "u sahrnn bir hkimi var. Ve bu aslan, o hkimin taht- emrinde bir hizmetkr olmas ihtimli var" diye dnp, teselli buldu. Fakat yine kat. T altm arn derinliinde bir susuz kuyuya rast geldi; kendini iine att. Birderi gibi, ortasnda bir aaca eli yapt. Havada muallk kald. Bakt; iki hayvan, o aacn iki kkn kesiyorlar. Yukarya bakt, aslan; aaya bakt, bir ejderha grd. Ayn kardei gibi, bir acb vaziyet grd. Bu dahi tedehh etti. Fakat kardeinin dehetinden bin derece hafif. nk gzel ahlk ona gzel fikir vermi. Ve gzel fikir ise, ona her eyin gzel cihetini gsteriyor. te bu sebepten yle dnd ki:

  "Bu acb iler birbiriyle alkadardr. Hem, bir emir ile hareket ederler gibi grnyor. yle ise, bu ilerde bir tlsm vardr. Evet, bunlar bir gizli hkimin emriyle dnerler. yle ise, ben yalnz deilim. O gizli hkim bana bakyor, beni tecrbe ediyor, bir maksad iin beni bir yere sevk edip dvet ediyor."

  u tatl korku ve gzel fikirden bir merak ne'et eder ki: "Acaba, beni tecrbe edip, kendini bana tanttrmak isteyen ve bu acb yol ile bir maksada sevk eden kimdir?"

  Sonra tanmak merakndan tlsm sahibinin muhabbeti ne'et etti. Ve u muhabbetten tlsm amak arzusu ne'et etti. Ve o arzudan tlsm sahibini rz edecek ve houna gidecek bir gzel vaziyet almak irdesi ne'et etti.

  Sonra aacn bana bakt, grd ki, incir aacdr. Fakat, banda binlerle aacn meyveleri vardr. O vakit btn btn korkusu gitti. nk, kat anlad ki, bu incir aac bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahf hkim, ba ve bostanndaki meyvelerin numunelerini bir tlsm ve bir mucize ile o aaca takm ve kendi misafirlerine ihzr ettii et'imeye birer iaret sretinde o aac tezyin etmi olmal. Yoksa, bir tek aa, binler aalarn meyvelerini vermez.

  Sonra niyaza balad. T, tlsmn anahtar ona ilham oldu. Bard ki:

  "Ey bu yerlerin Hkimi! Senin bahtna dtm. Sana dehlet ediyorum ve sana hizmetkrm ve senin rzn istiyorum ve seni aryorum."

  Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvar yarlp hne, nezh ve gzel bir baheye bir kap ald. Belki ejderha az o kapya inklb etti. Ve aslan ve ejderha iki hizmetkr sretini giydiler. Ve onu ieriye dvet ediyorlar. Hatt, o aslan, kendisine musahhar bir at ekline girdi.

  te ey tenbel nefsim ve ey hayal arkadam! Geliniz, bu iki kardein vaziyetlerini muvzene edelim. T, iyilik nasl iyilik getirir ve fenalk nasl fenalk getirir, grelim, bilelim.

  Baknz, sol yolun bedbaht yolcusu, her vakit ejderhann azna girmeye muntazrdr, titriyor. Ve u bahtiyar ise, meyvedar ve revnaktar bir baheye dvet edilir.

  Hem o bedbaht, elm bir dehette ve azm bir korku iinde kalbi paralanyor. Ve u bahtiyar ise leziz bir ibret, tatl bir havf, mahbub bir mrifet iinde garip eyleri seyir ve tem ediyor.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 4. #4
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: sekizinci sz

  Hem, o bedbaht, vahet ve me'yusiyet ve kimsesizlik iinde azab ekiyor. Ve u bahtiyar ise, nsiyet ve mit ve itiyak iinde telezzz ediyor.

  Hem, o bedbaht, kendini vah canavarlarn hcumuna mruz bir mahpus hkmnde gryor. Ve u bahtiyar ise, bir azz misafirdir ki, misafiri olduu Mihmandr- Kermin acb hizmetkrlar ile nsiyet edip eleniyor.

  Hem, o bedbaht, zhiren leziz mnen zehirli yemileri yemekle azabn tcil ediyor. Zr, o meyveler, numunelerdir; tatmaya izin var. T, asllarna tlip olup, mteri olsun. Yoksa, hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve u bahtiyar ise tadar, ii anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzz eder.

  Hem, o bedbaht, kendi kendine zulmetmi. Gndz gibi gzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basretsizlii ile kendisine muzlim ve zulmtl bir evham, bir Cehennem ekline getirmi. Ne efkate mstehaktr. Ve ne de kimseden ekvya hakk vardr. Mesel, bir adam, gzel bir bahede, ahbablarnn ortasnda, yaz mevsiminde, ho bir ziyfetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis mskirlerle sarho edip, kendisini k ortasnda canavarlar iinde, a, plak tahayyl edip barmaya ve alamaya balasa, nasl efkate lyk deil, kendi kendine zulmediyor, dostlarn canavar grp tahkir ediyor. te bu bedbaht dahi yledir.

  Ve u bahtiyar ise, hakikati grr. Hakikat ise, gzeldir. Hakikatin hsnn derk etmekle, Hakikat Sahibinin kemline hrmet eder, rahmetine mstehak olur. te, "Fenl kendinden, iyilii Allah'tan bil" olan hkm- Kur'nnin srr zhir oluyor.

  Daha bunlar gibi sir farklar muvzene etsen, anlayacaksn ki, evvelkisinin nefs-i emmresi ona bir mnev Cehennem ihzr etmi. Ve tekisinin hsn- niyeti ve hsn- zann ve hsn- hasleti ve hsn- fikri onu byk bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazlete ve feyze mazhar etmi.

  Ey nefsim! Ve ey nefsimle beraber bu hikyeyi dinleyen adam!

  Eer bedbaht karde olmak istemezsen ve bahtiyar karde olmak istersen, Kur'n' dinle ve hkmne mut ol ve ona yap ve ahkmyla amel et.

  u hikye-i temsiliyede olan hakikatleri eer fehmettin ise, hakikat-i dini ve dnyay ve insan ve imn ona tatbik edebilirsin. Mhimlerini ben syleyeceim, incelerini sen kendin istihrc et.

  te, bak: O iki karde ise: Biri ruh-u mmin ve kalb-i slihtir, dieri ruh-u kfir ve kalb-i fsktr. Ve o iki tarkten sa ise, tark- Kur'n ve imndr. Sol ise, tark- isyan ve kfrandr.

  Ve o yoldaki bahe ise, cemiyet-i beeriye ve medeniyet-i insaniye iinde muvakkat hayat- itimiyedir ki, hayr ve er, iyi ve fen, temiz ve pis eyler beraber bulunur. kl odur ki, kaidesiyle amel eder, selmet-i kalb ile gider.

  Ve o sahr ise, u arz ve dnyadr.  --------------------------------------------------------------------------------

  Gzel ve huzur vereni al, irkin ve keder vereni brak.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 5. #5
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: sekizinci sz

  Ve o aslan ise, lm ve eceldir.

  Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zamn- hayattr.

  Ve o altm arn derinlik ise, mr- vasat ve mr- glib olan altm seneye iarettir.

  Ve o aa ise, mddet-i mr ve madde-i hayattr.

  Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise, gece ve gndzdr.

  Ve o ejderha ise, az kabir olan tark- berzahiye ve revk- uhrevdir. Fakat o az, m'min iin zindandan bir baheye alan bir kapdr.

  Ve o haert- muzrra ise, musbt- dnyeviyedir. Fakat, m'min iin, gaflet uykusuna dalmamak iin tatl ikazt- lhiye ve iltifatt- Rahmniye hkmndedir.

  Ve o aataki yemiler ise, dnyev nimetlerdir ki, Cenb- Kerm-i Mutlak onlar hiret nimetlerine bir liste, hem ihtar edici, hem mbihleri, hem Cennet meyvelerine mterileri dvet eden numuneler sretinde yapm.

  Ve o aacn, birliiyle beraber muhtelif baka baka meyveler vermesi ise, kudret-i Samedniyenin sikkesine ve rubbiyet-i lhiyenin htemine ve saltanat- Ulhiyetin turrasna iarettir. nk, birtek eyden hereyi yapmak, yani, bir topraktan btn nebtt ve meyveleri yapmak, hem bir sudan btn hayvant halk etmek, hem basit bir yemekten btn cihazt- hayvaniyeyi icd etmek; bununla beraber, hereyi birtek ey yapmak, yani, zhayatn yedii gayet muhtelif'l-cins taamlardan, o zhayata bir lhm- mahsus yapmak, bir cild-i basit dokumak gibi san'atlar Zt- Ehad-i Samed olan Sultn- Ezel ve Ebedin sikke-i hssasdr, htem-i mahsusudur, taklid edilmez bir turrasdr. Evet, bireyi herey ve hereyi birey yapmak, hereyin Hlkna has ve Kadr-i Kll-i eye mahsus bir niandr, bir yettir.

  Ve o tlsm ise, srr- mn ile alan srr- hikmet-i hilkattir.

  dur.
  Ve o ejderha az bahe kapsna inklb etmesi ise iarettir ki, kabir, ehl-i dallet ve tuyan iin vahet ve nisyan iinde zindan gibi skntl ve bir ejderha batn gibi dar bir mezara alan bir kap olduu halde, ehl-i Kur'n ve mn iin zindan- dnyadan bostan- bekya ve meydan- imtihandan ravza-i cinna ve zahmet-i hayattan rahmet-i Rahmna alan bir kapdr.  --------------------------------------------------------------------------------

  Ey hereyin sahibi, mliki ve idarecisi olan Allah! Allah'tan baka hibir ilah yoktur. Allah Tel ki, Ondan baka ibdete lyk hibir ilh yoktur. O Hayy'dr; ezel ve ebed hayat sahibidir. O Kayym'dur; varl iin hibir sebebe ihtiyac olmad gibi, btn eya Onun yaratmasyla ve tedbriyle devam eder ve vcudda kalr, bek bulur. (Bakara Sresi: 255.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 6. #6
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: sekizinci sz

  Ve o vah aslann dahi mnis bir hizmetkra dnmesi ve musahhar bir at olmas ise, iarettir ki, mevt, ehl-i dallet iin btn mahbubtndan elm bir firk- ebeddir. Hem, kendi cennet-i kzibe-i dnyeviyesinden ihra ve vahet ve yalnzlk iinde, zindan- mezara ithal ve hapis olduu halde, ehl-i hidyet ve ehl-i Kur'n iin, teki leme gitmi eski dost ve ahbablarna kavumaya vesledir. Hem, hakiki vatanlarna ve ebed makam- saadetlerine girmeye vstadr. Hem, zindan- dnyadan bostan- cinna bir dvettir. Hem, Rahmn- Rahmin fazlndan, kendi hizmetine mukabil, ahz- cret etmeye bir nbettir. Hem, vazife-i hayat klfetinden bir terhistir. Hem, ubdiyet ve imtihann tlim ve tlimtndan bir paydostur.

  Elhsl: Her kim hayat- fniyeyi esas maksad yapsa, zhiren bir cennet iinde olsa da, mnen cehennemdedir. Ve her kim, hayat- bkiyeye cidd mteveccih ise, saadet-i dreyne mazhardr. Dnyas ne kadar fen ve skntl olsa da, dnyasn Cennetin intizar salonu hkmnde grd iin, ho grr, tahamml eder, sabr iinde kreder.  Allahm, bizi saadet, selmet, Kur'n ve mn ehlinden eyle. min.
  Allahm, Efendimiz Muhammed'e, onun l ve ashbna, indii gnden itibren t kymete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okumas esnsnda Allah'n izniyle hava dalgalarnn aynasna yansyan btn Kur'n kelimelerinin btn harfleri adedince salt ve selm eyle. Bize, anne ve babamza, erkek ve kadn btn mminlere bu salavtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Dumz kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •