5 sonutan 1 ile 5 aras

Konu: Osmanl Devleti'nin kuruluu. (1299)

 1. #1
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Osmanl Devleti'nin kuruluu. (1299)

  Osmanl Devleti, ya da Osmanl mparatorluu[1] (Osmanlca: دولت عالیه عثمانیه, Devlet-i liyye-i Osmaniyye) 1299 senesinde imdiki Trkiye Cumhuriyeti'nin Bilecik ilinin St ilesinde, Anadolu Seluklu Devleti zamannda Osman Bey tarafndan Osmanoullar Beylii olarak kurulmutur.

  En geni zamannda devlet, ktaya yaylm, stanbul ile snrl bir ehir devletine dnm olan Bizans mparatorluu'nu ykm, baz tarihilere gre bu Yeni a' balatan olay olmutur. Devletin kurucusu ve Osmanl Hanedannn atas olan Osman Bey, Ouzlarn Kay boyundandr. Osmanl Devleti Snni Mslman hakim kltrn ynetim, yasama ve yargda hakim olduu, Hristiyan,Musevi ve dier aznlklarn ise belirli yasal dzenleme ve snrlamalar ayrtrlmasna ramen greceli olarak dini zgrlklere sahip olduu bir devletti[2]. Hakimiyeti altnda bulunan topraklarda yaayan halklar zaman zaman, toplu ya da yerel ayaklanmalar ile Osmanl iktidarna kar kmlardr. Trkiye'deki kimi, ve Trkiye dndaki tarihilerin ouna gre Osmanl Devleti ynetim ve yrtmede temel esaslar Dou Roma mparatorluu'ndan alm bir imparatorluktur[kaynak belirtilmeli], ada anlamda emperyalizm ve smr arm yapmas sebebiyle Trkiye'de Osmanl mparatorluu yerine Osmanl Devleti kullanm tercih edilmektedir.

  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 2. #2
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Ynt: Osmanl Devleti'nin kuruluu. (1299)

  OSMANLI DEVLET’NN KURULUU
  Hasan EFE
  Bir Cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer alm olan Osmanl Devleti'nin Bat Anadolu'nun kuzey kesiminde, Domani ve St'te kk bir beylik halinde ortaya kn, 13.yzylda Orta Anadolu'daki gelimeler ve Bat Anadolu'da Bizans topraklar zerinde gazi Trkmen beyliklerinin kuruluu sreci iinde incelemek gerekir.

  lk Osmanllarn tarih sahnesine klar 13.yzyl Anadolu'sundaki ok nemli sosyal deiime dayanr.Bu deiimin temeline 1071'den itibaren Anadolu yarmadasna kat'i olarak yerleen ve siyasi birlikler kuran Seluklular' yerletirmek gerekir. Seluklu idaresindeki Anadolu, Osmanllar iin her eyin balangcn oluturacak olan 13.asr sonlarna doru hemen hemen Trkleme vetiresini tamamlam bir grn arzeder.Bu grn ve “Trkleme”, bir ksm yerli unsurlarn slamlamasnn yan sra geni lde Trkmen/Ouz boylarnn Anadolu'ya ynelik glerinin bir sonucudur.

  13.YZYIL ANADOLU'SUNDA GENEL GRNM OUZ/TRKMENLERN ANADOLU'YA G
  Byk Seluklu Sultan Alparslan'n 1071'de Malazgirt zaferiyle Bizans Anadolu'sunu fethetmesi, Ouzlarn batya byk glerinin ilk aamasn oluturur.Asl ikinci byk g, 1220'lerden sonra doudan gelen ykc, acmasz Mool istilas sonucu Trkmenlerin Orta Asya'dan ve youn yerleme merkezleri olan Azerbaycan'dan Anadolu'ya gleridir.G, her snftan dehet iindeki ahali iin bir eit kavimler g niteliini ald.Seluklu ve ran (Mool) hanlar altnda ran brokrasisi, vergi kayna tarm alanlarndan uzaklatrmak iin Ouz/Trkmen boylarn bat snrlarna, srmeye alyorlard.Bu gmenler arasnda ehirli halk, ulema, tccar ve sanatkarlar da vard.13.yzylda Anadolu, her bakmdan bir Trk yurdu grn almtr.
  Trkmen boylarnn Anadolu'ya youn g, 1230 tarihinde Moollarn Azerbaycan'da geni otlaklar gelip almalaryla balar.Trkmenler bu zengin gzel otlaklar boaltmak zorunda kalmlardr. Moollar'n ran ve Azerbaycan'a hakim olmalaryla yeni ve belki de dierlerinden daha byk bir g dalgas meydana gelmitir.Bu durum sadece Anadolu'yu deil ileride onunla balantl olacak olan Karadeniz'in kuzey steplerinden Balkanlarn kuzey kesimlerine kadar ulaan blgeleri de ilgilendiren gelimelerin balangcn tekil etmitir.

  Anadolu Seluklu Devleti 1235'te Moollarn stn hakimiyetini tanmak zorunda kalm, asl Mool hakimiyeti 1243'te Mool generali Baycu'nun kalabalk bir ordu ve Mool-Trk airetleriyle Anadolu'yu istilas ile gereklemitir.13.yzyln ikinci yarsnda Orta Anadolu'da Mool basks gittike glenmi ve Trkmenlerin bu bask altnda Bat Anadolu'yu isknna yol amtr. Mool basks sonucu Seluklu Devleti dalrken, i blgedeki yaylaklarn kaybeden Trkmen boylar, Anadolu'nun bat u kesimlerine ylmaya balamlardr.Kuzeydou Anadolu'nun dalk kesimleriyle, Kastamonu blgesinden Antalya'ya kadar uzanan hat Trkmen boylaryla dolup tamtr. nceleri Orta ve Dou Anadolu'da grlen “u sistemi” 13.yzylda Moollar'n ortaya karak Anadolu'yu tehdit altnda brakmalaryla yeni bir hamle ve ivme kazand. Beklenmedik bu gelime sadece Yakndou tarihini deil, Avrupa tarihini de derinden etkileyecek olan hatta amza kadar uzanan yeni oluumlara zemin hazrlad.

  Trkiye Seluklu Devleti eklen mevcut olmakla beraber, asl idare Anadolu'yu istila eden Moollar'n elinde idi.Moollar'n Anadolu'daki basks daha ok Orta ve Dou Anadolu'da hissediliyordu.Bu bakmdan buralarda yaayan Trkmenler'in byk bir ksm gzlerini Bat'ya evirmi ve Bat Uc (Serhad) blgelerinde byk bir Trk nfusu ylmt.Bu snr blgeleri, daha 13.yzyln bandan itibaren Mool saldrlarndan Anadolu'ya gelen Trkmenler iin bir snak yeri olmutu.Orta ve Dou Anadolu'ya nisbetle, Moollarn basksndan daha uzak kalan blgeler, devleti karklktan kurtaracak olan yeni bir siyasi hareketin domasna en msait yerlerdi. Byle bir hareketi salayacak olanlar ise phesiz Uc'lardaki Trkmen Beyleri idiler.Nitekim, Anadolu'da idarenin hakikatte Moollar'n eline gemesiyle, Uc blgelerinde fetihler yapan Trkmen beyleri, Trkiye Seluklu Devleti olan balarn yava yava koparmaya ve nfuzlar altndaki yerleri muntazam bir devlet haline getirmeye baladlar.Bunun neticesinde 13.yzyl sonlarna doru Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Trkmen Beylikleri kurulmaya baland.

  OSMANLILAR'IN MENSUP OLDUU BOYUN BATIYA / ANADOLU'YA G
  Osmanl Devleti'ni kurmu olan aile, tarihi kaytlara, etnik incelemelere, geleneklere ve mevcut damgalarna gre, Ouzlar'n Bozok kolunun Kay boyuna mensuptur.Ouz boyu iinde nemli bir mevkiye sahip olan Kay boyunun damgas, iki ok ile bir yaydan ibaretti.Kay'nn manas ise: “Muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir.
  Byk Seluklular, 1071 Malazgirt Meydan Zaferi'nden sonra Anadolu'yu fethe baladklar srada kendilerine bal Trkmen boylarn, bu lkenin muhtelif blgelerine iskan etmilerdir.Yerletirilen Trkmenler iinde Osmanl Devleti'ni kuran Kayhanllar da mevcuttu. Kayhanllar'n tarihi, Anadolu'ya g etmelerinden itibaren balamaktadr. Kayhanllarn 9.asrdan itibaren Ceyhun nehrini geerek ran'a geldikleri hakknda tarihiler ittifak etmektedirler.Ceyhun'u geen Kayhanllar Horasan'da Merv ve Mahan tarafna yerlemiler ve sonra Moollar'n saldrlar zerine yerlerini brakarak Azerbaycan'a ve Dou Anadolu'da Ahlat taraflarna gelmilerdir.Bu kaytlara gre Kay Boyu, Seluklularla beraber Horasan'a ve Moollar'n tecavzleri zerine, Celaleddin Harezmah ile Azerbaycan'a ve Dou Anadolu'ya g etmilerdir.

  Sleymanah (Gndzalp), Ouz Trklerinden Kay boyunun ve Horasan yahut ran'daki Mahan ehrinin beyi iken Cengiz devrindeki Mool istilas zerine kabilesiyle beraber, batya doru g edip Ahlat, Erzincan ve Amasya taraflarna gittikten sonra yokluk, sknt yznden tekrar vatanna dnmek zere Elbistan ve Halep zerinden Caber Kalesi'nin nne gelmi ve burada Frat rman geerken boulup bugn “Trk Mezar” diye mehur olan yere gmlmtr.Sleymanah'n (Gndzalp) drt olundan Sungurtekin ile Gndodu bu hadise zerine vatanlarna dnmlerse de, Dndar ve Erturul ismindeki dier iki olu ve ei Hayme Ana Pasin ovasyla Srmeliukur taraflarna gitmilerdir.Fakat bu blgeden memnun olmayan Erturul Bey, oullarndan Saru Batu Savc Bey'i Konya'ya gnderip, Anadolu Seluklu Sultan 1.Alaeddin Keykubad'a boyunu iskan edebilmek iin bir yer istemi ve bunun zerine Ankara civarndaki Karacada verilmitir.Erturul Bey burada iken gerek Moollar'a ve gerekse Bizans Rumlarna kar Seluklular'a mhim hizmetlerde bulunmu olduu iin nihayet kendisine mkafat olarak Uc'da yani Bizans snrnda “St Kla” ile “Domani Yayla” ikta olarak verilmi ve bunun zerine bu blge mstakbel Osmanl Devleti'nin beii olmutur.

  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 3. #3
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Ynt: Osmanl Devleti'nin kuruluu. (1299)

  OSMANLI DEVLET'NN KURULUU SIRASINDA ANADOLU BEYLKLERNN DURUMU
  Anadolu Seluklular' dalmaya yz tuttuu srada daha evvel bu devletin himayesi altnda Anadolu'da yaayan bir takm Trk Beylikleri'nin tarih sahnesine (Tavif-i Mlk/Beylikler Dnemi) ktn biliyoruz.Orta Anadolu'da skp kalan ve lhanl hakimiyetini kabul eden Seluklular'a kar onlara szde bal Trkmen beylikleri, merkezi otoritesi zayflayan Bizans'n iinde bulunduu siyasi bunalmdan istifadeyle Bat Anadolu'da youn bir faaliyete giritiler. Zamanla sz konusu blgede mstakil ve yar mstakil hale gelecek olan ve birer devlet eklinde tekilatlanan beylikler arasnda zellikle eski Seluklu payitahtn ele geiren Karamanoullar stn bir mevki kazandlar.Bunlar Seluklu varisi olma iddialarn ve siyasetlerini dier Trkmen beylerine kar n plana kardlar.Daha batdaki beylikler iinde Ktahya merkezli kurulmu Germiyanoullar ile Kastamonu-Sinop havalisindeki Candaroullar, ilk dnemlerde gl beylikler olarak sivrilmilerdi.Karaman ve Germiyan beylikleri, nceleri kudretli birer siyasi teekkl olarak grnmekte iseler de, birincisi corafi mevki, Germiyan Beylii ise daha nce kendisine tabi Aydnoullar ve Saruhanoullar'nn kuvvetlenerek bu beylik ile mnasebetlerini kesmeleri zerine bir i devlet hakimi olmulard.Bylece kuvvetli komularnn tazyiki karsnda gelimek imkann kaybetmilerdi.

  Karesi, Aydn, Saruhan, Mentee beylikleri nceleri, formel “gaza” ideolojisinin mahiyet deitirip idealize edildii bir itici gcn ynlendirdii beylikler durumundayd. zellikle Germiyan ve Candaroullar Bizans'n payitahtna yakn snrlarda yer alm olmakla snr hattnda kendilerine bal her biri boy beyi olan sava liderleri devreye sokmulard. Bunlar muhtemelen yar bamsz ou defa da kendi namlarna hareket ediyorlar, zaman zaman kendileri gibi olan dier beylerle birleebiliyorlar, snr blgelerindeki Bizans feodal beylerine kar mterek saldrlar dzenleyebiliyorlard. Bu oluumlarn Bolu hattndan Eskiehir hattna kadar olan yerlerde ve Sakarya havzasnda younlat, hatta Umurlu, Osmanl, Karesi beyliklerinin bu gibi blklerden ortaya kt zerinde durulur.te yandan Bat Anadolu'nun d cephesinde Eretna, Kad Burhaneddin, Erefoullar, Ladik beyleri, gneyde Hamidoullar, kuzeyde Trazon Rum Devleti hudutlar evresinde epni beyleri (Taceddinoullar, Hac Emir oullar) yer almaktayd.Fakat zellikle Bizans hududuna yakn Bat U kesimindeki beylikler iinde Germiyan ve Candaroullar arasnda skm blgede bulunan kk bir beylik yava yava siyasi artlarn ve jeopolitik durumun kendisine salad avantajlarla ykselmeye ve dikkat ekmeye balad.

  OSMANLI DEVLET'NN KURULUU SIRASINDA BZANS ve BALKANLARIN DURUMU
  Ortaa'n en gl devletlerinden birisi olan Bizans artk gerileme dnemine girmiti.Malazgirt savandan sonra Bizansllar Anadolu'yu yava yava kaybetmeye balamlard.Geri Bizansllar bu savatan sonra Trkleri Anadolu'dan atmak iin birka kez daha Trklerle karlamlarsa da, baarl olamamlardr.Sultan II.Kl Arslan'n 1176 ylnda Bizansllara kar kazanm olduu Miryakefalon sava ile Anadolu'nun Trk vatan olduu bir kez daha btn dnyaya duyurulmutu.

  Trklerin Anadolu'daki bu baarlar sonucunda Avrupa'dan gelen Hal ordular da Bizans Devleti iin pek faydal olmamt.Zira bu seferler, stanbul'un tahrip edilmesine ve 4.Hal seferi srasnda da Latinlerin eline gemesine sebep olmutu.Latinler 1204'te Bizans'n bakenti stanbul'a girmiler, bylece Constantinus zamanndan beri ele geirilmesi mmkn olmayan bir ehir olarak bilinen stanbul, Hallar'a teslim olmutu.Bu arada III.Aleksios'un mehur komutanlarndan olan Theodoros Laskaris, Anadolu'ya kaarak znik'te bir devlet kurdu.znik Devleti, stanbul'u Latinlerden almak iin 57 yl mcadele etti.Nihayet Palaeologoslar slalesi 1261'de Latin mparatorluu'na son vererek tekrar stanbul'a hakim oldu.Bu srada mparatorluk her akmdan zayflam, arazisi klm ve ordusu dalmt.

  13.yzyln ikinci yarsnda Anadolu, Mool istilasna uram ve Seluklu Devleti lhanl nfuzu altna irmiti.Buna ramen Bizansllar, zayf durumda olduklar iin Anadolu'nun bu kark dneminden faydalanamadlar. mparator II.Andronikos (1282-1328) zamannda ise, Anadolu'da yepyeni bir kuvvet ortaya kyordu.Seluklu Devleti topraklarnn Bizans snrlarnda kurulan Osmanl Beylii'nin aknlar karsnda Bizans'n durumu olduka zayf kalyordu.Bizans'n znik Devleti zamannda kurulan savunma sistemi yklm ve lke dtan gelen hcumlara kar koyamaz duruma dmt. Bizans'n askeri yaps Anadolu'daki Trk yaylmasn durduracak gte deildi.Bunun yannda devletin dini ve ekonomik durumu da karkt.Britinya, Frigya ve Paflagonya gibi blgelerde Bizans snrlarn koruyan halk, daha nce vergilerden muaf tutulduu halde, Andrinokos ar bir vergi koymu, bunun neticesinde de snrlarda yaayan halkn nefretini kazanmt.
  Balkanlarda da kuvvetli bir devlet yoktu.Bizans'n 1204'de Hallar tarafndan igali srasnda stanbul'dan kaan bir ksm Bizansllar Yunanistan'da Epiros Devleti (1204-1340) ve Teselya'da Teselya Devleti'ni (1271-1318) kurmulard.Bulgaristan'da ise II.Bulgar Devleti (1186-1393) vard.Srbistan'da 15.yzyl ortalarna kadar hkm sren Srp Krall bulunuyordu.Bu devletler hem kendi aralarnda mcadele ediyorlar, hem de Bizans mparatorluu'na kar savayorlard.Balkanlar'da bulunan bu devletlerin en kuvvetlisi olan Srplar, btn Balkanlar' hakimiyetleri altna almak istiyorlard.Fakat bu srada Balkanlar'da siyasi bir birlik olmad gibi, dini ve sosyal beraberlikler yoktu. Halk derebeylerin zulmnden ve vergilerin fazlalndan usanmt.

  OSMANLI DEVLET'NN KURULU ve GELMESNDEK TC GLER
  a) Osmanllarn la-y Kelimetullah davasna sahip olmalar yani Allah kelamnn,
  slamiyetin ulviyetini ve hakikatlerinin kymetini bildirme ve yayma davasna sahip olmalar.Hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin neir ve tamimine cehd ile almalar (cihad ruhu), Nizam- lem- Kzl Elma davasnn, Cihan Hakimiyeti Mefkuresi'nin en kudretli temsilcileri olmalar.

  b) Osmanl Beylii'nin corafi durumu.Bu corafi durum sayesinde Osmanllar topraklarn, ilk zamanlar adeta komularndan kimseye hissettirmeden bytebilmilerdir.Komularndan sadece Bizans' muhasr olarak tutmulardr.Dier Trk beylikleri bu yeni siyasi teekkle kar dmanca bir harekette bulunmamlardr.
  c) Trk fethinin dayand prensipler.Osmanl Beylii'nin kurulma aamasnda beyliin bnyesinde yer alan drt bamsz tekilat vard.Bunlardan birincisi, Alpler veya Alperenler olup, bu tekilata ularda rastlanmaktayd.Nitekim Osman Bey ve Orhan Bey'in mahiyetlerinde Konur Alp, Aygut Alp, Hasan Alp, Turgut Alp gibi Alp lakabn tayan bir ok kumandan vard.kinci byk zmre ise Ahiler idi. Antalya, Burdur, Ladik, Milas, Birgi, Tire, Manisa, Balkesir, Bursa, Gerede, Geyve, Bolu, Kastamonu gibi merkezlerde Ahiyet'l-Fityan (Karde yiitler) zaviyeleri bulunmaktayd.Ahilik sadece esnaf tekilat deildir. Gerek Osmanl Devleti'nin kuruluunda, gerekse yenieri tekilatnn meydana getirilmesinde byk rolleri olmutur.nc sosyal teekkl Baciyan- Rum yani kadnlar tekilatdr.Anadolu Baclar Tekilat, Trkmen kadnlar zerinde sosyal, kltrel ve dini konularda ynlendirici rol stlenmilerdir.Drdnc zmre ise Abdalan- Rum adn tayan dervilerdir.Osmanl'nn kurulu yllarnda abdal veya baba lakabn tayan bu tahta kll, cezbeli dervilerden bahsedilmekte olup, ilk Osmanl beylerinin yannda yer alan bu derviler arasnda Abdal Musa, Mahmud Abdal ve Kumral Abdal' sayabiliriz.
  d) Erturul Gazi ve Osman Gazi'nin byk kuruculuk meziyetlerine haiz olmalar. Osmanl hanedann zellii.
  e) Beyliin ynetim ve tekilat yaps
  f) Fetih ve iskn siyaseti

  DOMAN ve ST'TE TARHN EN BYK DEVLET'NN TEMELLER ATILIYOR
  Osmanl Devleti'nin Kurulu Yllarndaki Askeri ve Siyasi Olaylar:
  13.yzyln ilk yarsnda Erturul Gazi idaresindeki Kayhan Airet Beylii, Bat Uc blgesindeki Domani ve St' yurt tutmutu.Erturul Bey, Bizans hudut blgesini tekil eden bu blgeye geldikten sonra, Trkiye Seluklu Devleti'ne olan ball devam etti.Ancak bu sralarda Uc blgelerindeki Trkmen beyleri, Bizans'a kar gaza hareketlerinde bulunduklarndan, kendisi de zaman zaman bu hareketlere katlmakta idi.Erturul Bey'in Bat Uc blgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya balamas (negl akn/Yeniehir Muharebesi, Karacahisar'n zapt), ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatnda Uc ananesinin yerlemesine ve Bizans zerine daimi gaza hareketlerinde bulunulmasna sebep oldu.
  Erturul Gazi'nin 1281'de vefatndan sonra yerine oullarnn en k Osman Bey geti.Osman Bey, beyliin ilk devirlerinde Kastamonu Uc eylerinden obanoullar'na bal bir boy beyi idi.obanoullar, Bizans'a kar yaplan gaza hareketlerini gevek tuttuu halde, Osman Bey bu Uc'un en ileri hattnda faaliyet gstermekte ve gazaya iddetle devam etmekte idi.Bu durum Osman Bey'in dardan gelen gaziler ve alplerle daha da kuvvetlenmesine sebep oldu.Bu gazi ve alplerin baars ve gelecei Osman Bey'e bal idi.Bu bakmdan Osman Bey, bunlarn tabii bir lideri durumuna geldi.Bunun yan sra Osman Bey'in Uc'lardaki Trkmenler arasnda byk bir nfuza sahip olan Ahi Reisi eyh Edebal'ya yaknlk salamas, bata Ahiler arasnda olmak zere Uc'lardaki liderliini meru bir hale getirdi. Onun bu gazi liderliini ele alarak Uc ananesini ve daimi gazay iar edinmesi, Osmanl Devleti'nin kuruluunun dinamik bir unsuru olmutur.
  Osman Bey'in Siyasi Bir ahsiyet Kazanmaya Balamas:
  Domani ve St'te kurulan Osmanl Beylii'nin komularndan negl Rum tekfuru Osman Bey'in ileride kendileri iin byk bir tehlike oluturacan dier komu tekfurlarna bildiriyor ve Osman Bey'e bal Trk kabilelerine birtakm zararlar vermekten geri kalmyordu. Bunun zerine negl'n zaptna karar veren Osman Bey, kuvvetleriyle negl zerine yola kt.negl tekfurunun Ermenibeli'nde pusu kurduu renilmesine ramen, bu kuvvetli dman ile arpmaktan ekinilmedi(1284).Osman Bey, Ermenibeli'nde cereyan eden iddetli arpmada yeeni, Saru Batu Savc Bey'in olu Bayhoca'y kaybetmesi zerine geri ekildi.Bayhoca ava alan yaknlarndaki Hamzabey kyne defnedildi.
  Ermenibeli muharebesinden sonra Kayhanllar tarafndan negl'e yakn bir mesafedeki Kulacahisar kalesi basld. Kulacahisar halk teslim oldu, kale zaptedildi (1285). Kayhanllar'n negl'e (Kulaca'ya) doru genileyerek tehditkar bir durum almas, negl tekfuru ile Karacahisar tekfurunun birlemesine sebep oldu. negl ve Karacahisar tekfurunun kuvvetlerinden oluan mttefik Bizans ordusu, Karacahisar tekfurunun yeeni Kalanoz/Keloz adl bir kumandann idaresinde harekete geirilerek Domani'e sevkedildi.
  Domani'e yakn kizce arazisinde Kayhanllar'n savletiyle balayan muharebe, Saru Batu Savc Bey ve Osman Bey'in secaat ve mdebbirane hareketi sayesinde, dman bozularak kat (1287). Zafer kazanld ise de Saru Batu Savc Bey kizce arazisindeki Alay/Akmehed mevkii yaknndaki am korulukta, bir amn (kandilliam) dibinde ehit dt.
  Osman Bey kizce muvaffakiyetinden sonra Karacahisar' fethetti.(1288).Bu baarsndan dolay Trkiye Seluklu Sultan'nn gnderdii hakimiyet (beylik) sembollerini alarak, bir sancak beyi durumuna geldi.
  Osmanl Tarihinin Domaya Balamas:
  Osman Bey, Karacahisar'n fethinden sonra kuzeye Sakarya vadisine yneldi.Mudurnu taraflarnda bulunan Samsa avu ve Harmankaya tekfuru Kse Mihal de beraber olduu halde Sorkun, Tarakl ve Gynk taraflarna aknlar yaptlar.Osman Gazi'nin muvaffakiyetleri komu Rum tekfurlarn korkuttuu iin, bunlar Osman Bey'i Yarhisar Rum tekfurunun dnne davet ederek o vesile ile kendisini ldrmek istemilerdi; fakat Osman Bey'i dne davete gelmi olan Kse Mihal, Osman Bey'i gizli plandan haberdar etmi ve tedbirli hareket eden Osman Bey ald tertibat zere Yarhisar ile Bilecik'i fethetmitir.Osman Bey bundan sonra Turut Alp'i gndererek negl kalesini muhasara ettirdi ve arkasndan kendisi de gelerek burasn fethetti (1299).
  1299 tarihinde lhanllar'a kar yaplan Sulam isyan sebebiyle Seluklu Sultan III.Alaeddin Keykuad devlet merkezini terketmi, Seluklular bir mddet basz kalmlardr. Osman Bey, Seluklu merkezindeki baszlk ve karklk gnlerinden itibaren daha serbeste hareket etmeye balam, Bizans aleyhine mtemadiyen genilemi ve bu genilemede lhanl nfuzu engel olmamtr.Dolaysyla tarihiler tarafndan bu tarih (1299) “stikll Yl” olarak kabul edilmitir.Bylece 1299 tarihinde, 622 sene ktada hkm sren Mslman Trk Devleti “Osmanl Devleti” kurulmutur.
  (Hasan EFE/ Domani Tarihi Aratrmalar Grubu yesi)
  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 4. #4
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Devlet-i Aliyye-i Osmaniye[6]) 1299-1922

  Osmanl Devleti ya da Osmanl mparatorluu[2][3][4][5] (Osmanl Trkesi: دولت عالیه عثمانیه, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye[6]) 1299-1922 yllar arasnda varln srdrm Trk devletidir. 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Trkiye Cumhuriyeti bu devletin ardl olarak kabul edilmektedir.

  Devletin kurucusu ve Osmanl Hanedannn atas olan Osman Gazi, Ouzlarn Bozok kolunun Kay boyundandr.[7] Devlet, Bilecik ilinin St ilesinde kurulmutur. stanbul ile snrl bir ehir devletine dnm olan Bizans mparatorluu'nu ykm, baz tarihilere gre bu Yeni a' balatan olay olmutur. Osmanl Devleti gcnn doruunda olduu 16. ve 17. yzyllarda ktaya yaylm ve Gneydou Avrupa, Orta Dou ve Kuzey Afrika'nn byk blmn egemenlii altnda tutmutur. lkenin snrlar batda Cebelitark Boaz (ve 1553'te Fas kylar'na, douda Hazar Denizi ve Basra Krfezi'ne, kuzeyde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna'nn bir blmne ve gneyde Sudan, Eritre, Somali ve Yemen'e uzanmaktayd.[8] Osmanl Devleti 29 eyaletten ve vergiye balanm Bodan, Erdel ve Eflak prensliklerinden olumaktayd. Devlet zaman zaman denizar topraklarda da sz sahibi olmutur. Atlantik Okyanusu'ndaki ksa sreli toprak kazanmlar Lanzarote[9] (1585), Madeira (1617), Vestmannaeyjar[10] (1627) ve Lundy[11] (1655) bu duruma rnek olarak gsterilebilir.

  Devlet alt yzyl boyunca Dou dnyas ile Bat dnyas arasnda bir kpr ilevi grmtr. Byk Jstinyen'in 1000 yl nce egemen olduu Konstantinopolis (bakent stanbul ve Kanuni Sultan Sleyman dneminde ele geirilen evre blgeler)'e sahip olan Osmanl Devleti, Bizans mparatorluu'nun Mslman bir ardl olarak kabul edilir. Osmanl Devleti, Bizansllarn mimari, mutfak, mzik, bo zaman etkinlikleri ve devlet ynetimi alanlarndaki gelenk, grenekler ve tarihi birikimini de benimsemi ve bu kavramlar devlet bnyesinde yaamakta olan Asya Trk Kltr ve slam Kltr araclyla Osmanl kltrel kimlii olarak adlandrlan zgn bir biime dntrmlerdir. Hakimiyeti altnda bulunan topraklarda yaayan halklar zaman zaman, toplu ya da yerel ayaklanmalar ile Osmanl iktidarna kar kmlardr. Genel olarak din, dil ve rk ayrmndan uzak durduu iin yzyllarca birok devleti ve milleti hakimiyeti altnda tutmay baarmtr.[12] Osmanl Devleti, eski Trk rf ve adetlerinin ve slam kltrnn ykmllklerinin dorultusunda bir ynetim ekli belirlemitir.[13]
  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 5. #5
  Tecrbeli ye obanYldz - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Feb 2009
  Yer
  Dzce
  Mesajlar
  126
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  3 Konusuna 4 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  13

  Standart Ynt: Osmanl Devleti'nin kuruluu. (1299)

  nsann gemii ile gurur duymas ok mthi.
  bunu btn dnya da biliyor .Tohum topraa dt dallanp yeerdi,nar oldu
  hala glgesinin esintisini hissediyoruz .Peygamberimizin vgsne mazhar oldular ne mutlu bize ne mutlu ki torunlar olduk.
  Kimsesiz hi kimse yok,herkesin var bir kimsesi.Bir tek ben kimsesiz kaldm

  yeti ey Kimsesizler Kimsesi

Benzer Konular

 1. GNN TARH - OSMANLI DEVLET'NN KURULUU
  By bulut_bey79 in forum Tarihde bugn
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27-01-13, 13:22
 2. Osmanl Devleti Tekrar M Diriliyor?
  By AskSairi in forum Gndeme dair ne varsa
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-06-09, 00:32
 3. Son Osmanl
  By AskSairi in forum Tarihde bugn
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11-02-08, 23:29
 4. Osmanl padiahlar
  By eyllyamuru in forum Osmanl Medeniyeti
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14-05-07, 14:56
 5. Dou Trkistan Uygur Devleti
  By ahmadov4181 in forum Trk Tarihi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27-04-07, 19:35

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •