kr

Her azann kr var her doan gne iin!
Emelsiz kredersen yaptn kr deil!
flemek sndrmez ki su gerek ate iin!
Temelsiz fikredersen yaptn fikir deil!

Belki de bilmiyordun bundan sonra yap gayr!
Bedeliyle yapmal, misli ile her hayr!
Zikirde fayda vardr onun sevab ayr!
Amelsiz zikredersen yaptn zikir deil!

Mikdat Bal