Kalem kılıcı geçmiş
Sözün tercümanıdır
O kendine yol seçmiş
Özün tercümanıdır

Kimi nemruttan beter
Halkı baskıyla güder
Çogunluk zulüm eder
Azın tercümanıdır

Kalemdir zulmü bozan
Onunla yazar ozan
Şaire şiir yazan
Sazın tercümanıdır

Milli şuur, bilincin
Bazen gazbın, hıncın
Tasa, keder, sevincin
Nazın tercümanıdır

Sevenlerin nidası
Aşkı için fedası
Davranışı, edası
Nazın tercümanıdır

Mikdat Bal