Bizler batl inanlarmz yaayabilmek iin, akln ve mantn kabul etmedii yle kantlar yaratyoruz ki kendimize, adeta Kuran dan uzak bir din yayoruz. Kuran bir rehberdir ve Allah n mesajdr. Allah Kuran anlayalm ve hi kimseye muhta olmayalm diye kolaylatrdn syler. Ayetlerinde yasaklad, haram sayd konular tek tek aklar, aklamadklar zaten serbest olanlardr, onlardan bahsedilmez. Onun iin Allah, ayetler zerinde dn akln kullan emrini verir. ok daha dndrc olan ise Kuran dan sorumlu olacamz bildirdikten sonra, Onun ipine sarlmamz emrini verir. Bir arkadamz Mminun suresi 34. ayetinde, KENDNZ GB BR BEERE TAAT EDERSENZ, MUTLAKA ZYANA URARSINIZ. eklinde geen ayette bahsedilen szlerin, Allah a ait olmad, mriklerin szleri olduunu da syleyerek, bakn bana nasl bir cevap veriyor.

NEBYE UYMAYIN, SZN GB BEERDR DYEN ayeti yazar msnz? taata (Uyma) gelince ALLAH a itaat ayrdr. Resul / Nebiye itaat ayrdr. Komutana, Amire itaat ayrdr. Ana babaya itaat ayrdr. retmene itaat ayrdr, bye itaat ayrdr. Sapla saman karmasn. Ama nce Muminin 34 Kimin sz?

lgintir bu arkadamz, Nebiye uymayn, sizin gibi beerdir diye geen bir ayet aryor. Allah uyulmas gerekenleri ya da haram saydklarn aklar, daha sonrada bizlerin ayetler zerinde dnmemizi, aklmz kullanmamz emreder. Kuran da Resulme uyun der ama hibir ayette Nebime uyun demez. Peki neden? te bunu Kuran anlayarak ve dnerek okuyan anlar da ondan. rnein unlar haramdr yemeyin ya da yapmayn dedikten sonra, helal olanlar ya da yaplmas gerekenleri saymasna gerek yoktur. Allah Elisine Deki onara diyerek, Fussilet 6. ayetinde ne diyordu hatrlayalm. DE K: BEN ANCAK BENZERNZ OLAN BR BEERM. BANA YALNIZCA, SZN LAHINIZIN BR TEK LAH OLDUU VAHYOLUNUR. YLEYSE ONA YNELN VE ONDAN MAFRET DLEYN. VAY HALNE O MRKLERN. Bakn bu ayette Allah n Elisi bende sizin gibi bir beerim, insanm dedikten sonra, bana yalnz tek bir ilah olduu ve YALNIZ ONA YNELMEMZ GEREKT, ondan baka hi kimseden mafiret, yani efaat yardm dilenmeyecei bildirildi diyor. Yani Resul/Eli bana deil Allah a uymanz ve yalnz ondan balanma dilememiz gerektiinden bahsediyor. DEMEK K ALLAH, BZLER GB BR BEERE DEL, ALLAH A ONUN VAHYNE UYMAMIZI EMREDYOR.

Kuran da itaat konusundan bahsedilirken, Allah hibir ayetinde bana ve Nebime uyun diye gemez. Bana ve Resulme yani Elime uyun der. nk Allah Elisine verdii grev gerei, O yalnz Allah dan ald vahyi tebli edecekte ondan. Nisa suresi 80. ayetinde Allah bakn ne diyor. KM RESULE TAAT EDERSE, H PHESZ ALLAHA TAAT ETM OLUR. Peki, Allah Elisine nasl bir emir vermiti imdide onu hatrlayalm. BU KURAN BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKES UYARAYIM. (Enam 19) Demek ki Allah Elisine, kullarm Kuran ile uyar diyor. Yani Elime uyun derken, onun tebli ettii Kuran a uyun emrini vermi oluyor bizlere. ok ilgintir Enfal suresi 64. ayetinde Allah, Nebisine hitaben, Ey Nebi Allah sana da, sana uyan mminlere de yeter diyor. Peki, burada neden Nebi diyor da Resul demiyor, hi dndnz m? NK RESULLK, AYETLER TEBL ETTNDE GEREKLER. Nebi bizler gibi bir beerdir ve oda bizler gibi bir insan olduu iin, onunda bizler gibi yalnz Kuran a, yani Allah n vahyine uymas gerektii ve Allah n bizlere yettii gibi, Nebisine de Allah n yetecei uyarsn yapyor. Hatrlaynz Casiye 6. ayetinde nasl bir uyar vard. ALLAHTAN VE ONUN AYETLERNDEN SONRA HANG SZE NANACAKLAR? Demek ki hkm yalnz Allah n dr ayeti gerei, Allah n hkmnn dnda, iman edenlerin inanaca hibir bilgi, kaynak yoktur. YAN ALLAH BZLERN BEER SZLERE DEL, ALLAH IN VAHYNE UYMAMIZI EMREDYOR.

slam dininde itaat, boyun emek, sorgusuz kabul etmek, yalnz Allah a kar yaplr. Eer din ve iman adna Allah n yannda itaat edecein kiiler varsa, Allah a irk kouyorsun demektir. Anne babaya ya da byklere itaat din ve iman adna yaplmaz. Bunlar farkl konulardr. MAN yalnz Allah a kar yaplr. Onun iin Allah a itaat etmek baka, Resule itaat etmek baka diyemeyiz. ALLAH IN RESUL, YALNIZ ALLAH A TAAT ETTYSE, BZLERE DE YALNIZ ALLAH A TAAT ETMEMZ VE YALNIZ ONDAN YARDIM DLEMEMZ GEREKTN AYETLERDE TEBL ETTYSE, NASIL OLURDA ALLAH A BAKA, RESULNE BAKA TAAT DERZ. Gnmzde Allah n resul yaamyor, onun adna sylenen szlerin, onun sz olup olmadn nasl bileceiz? Bilemiyorsak, Allah n ve Elisinin nerdii yolu izlemeli ve yalnz Kuran n ipine sarlmalyz. ALLAH KULA KULLUKLUK YAPAMAYACAIMIZI, YALNIZ ALLAH A KULLUK YAPMAMIZ GEREKT UYARISINI YAPAR. Kitap Ehli Allah n Elisinden, vahyin dnda da hkmler vermesini istediinde, Allah nasl bir ayet indirmiti hatrlayalm.

ONLARA HERHANG BR DELL GETRMEDN ZAMAN, ONU DA DERLEYP GETRSEYDN YA! DERLER. DE K: BEN SADECE RABBMDEN BANA VAH YEDLENE UYUYORUM. BU KURAN, RABBNZDEN GELEN NGRLERDR; (AYRICA) NANAN BR TOPLUM N YOL GSTERME VE MERHAMETTR. (ARAF 203)

Demek ki bizler dinimizi ve imanmz yaayabilmek adna, Allah n Resulne deil, onun bizlere tebli ettii, Allah n ayetlerine itaat ediyoruz. Onun iindir ki Allah, atalarnn batl inanlarn yaayabilmek adna beeri uydurma rivayet, san szleri ne srerek, Allah n vahyinin tam tersi szleri syleyenlere Rabbimiz, Mminun suresi 34. ayette sesleniyor ve nasl uyaryordu hatrlayalm. KENDNZ GB BR BEERE TAAT EDERSENZ, MUTLAKA ZYANA URARSINIZ. Onun iin Allah, gvenilecek veliniz yalnz benim, sakn veliler edinmeyin diye bizleri uyaryor. Bu ayetin gereklerini gnmzde kabul etmek istemeyenler, bu szler Allah n szleri deil, inkrclarn szleri olduunu syleyebilmektedirler. Allah n szleri olduunu kabul ettikleri andan itibaren, inandklar onca atalarnn rivayet ve san bilgilerinin/szlerin doru olmayabilecei gerei kyor ortaya. BU GEREK NE YAZIK K, BAZI KLERDE KORKU VE TELAA NEDEN OLUYOR. Bahsettiimiz ayetin devamna baktmzda, bakn Allah ayetlerinde ne diyor ve Elisi ile arasnda nasl bir diyalog geiyor.

Mminun 38: O, Allah hakknda yalan uyduran bir kiiden baka biri deildir. Biz, ona asla inanmyoruz. Mminun 3940: (Eli) dedi ki: Rabbim! ONLARIN BEN YALANLAMALARINA KARI BANA YARDIM ET! (Allah da) yle buyurmutu: Pek yaknda onlar mutlaka piman olacaklar!

Bakn bu ayetin devamnda Allah n Elisi iin, inkrclar ne diyorlar. O Allah hakknda yalan uyduruyor ve ona inanmayacaklarn sylyorlar. Peki, inanmamalarnn nedenleri neydi? nk onlara retilen beeri bilgi ve inanlarnn etkisindelerdi de ondan. Allah da 34. ayetinde sizlere anlatlan beerin szlerine, rivayetlerine san bilgilerine uyarsanz, ziyana urarsnz diye uyaryordu. 39 ve 40. ayetinde de Allah n Elisi Allah a, Rabbim onlarn beni yalanlamalarna kar bana yardm et diyor. Yani bu anlattklarm benim szlerim olmadn, Allah n vahyi olduunu onlara gster demek istiyor. Allah da Elisini yattryor ve yaknda gerekleri grecekler diyor. DEMEK K MMNUN 34. AYETTE ALLAH, NKRCILARI UYARIYOR VE ATALARINIZIN BEER YALANLARINA UYARSANIZ, ZYANA URARSINIZ DYOR. Bu ayeti daha iyi anlayabilmemiz iin ncesindeki ayetlerle birlikte anlamaya alalm.

Mminun suresi 32. ayetinde Allah yle bir ayet gnderiyor. ONLARA LERNDEN, ALLAHA KULLUK EDNZ, SZN ONDAN BAKA HBR LAHINIZ YOKTUR, SAYGI DUYMUYOR MUSUNUZ? DYEN BR RESUL GNDERDK. Bu ayetin bu uyarnn sonunda, inkrda srar edenler ne demiti 33. Ayetinde hatrlayalm. BU DA SZN GB, NSANDAN BAKA BR EY DELDR. YEDNZDEN YYOR, TNZDEN YOR. imdide 34. ayete bakalm, acaba bu ayette sylenen szleri Allah m sylyor, yoksa inkrda srar edenler mi? Bunlar syleyenler inkrda srar edenler. Hemen devamnda ise Allah bu szleri syleyenlere cevap veriyor ve KENDNZ GB BR BEERE TAAT EDERSENZ, MUTLAKA ZYANA URARSINIZ. Diyerek atalarnn bunca yalan ve iftiralarna inanan bu insanlara Allah, sizin syledikleriniz sizin gibi bir beerin szleridir diyor. Eer bir beerin szlerine inanrsanz, mutlaka kaybeder ve ziyana urarsnz diye de aklama yapyor. NK ALLAH IN RESULNN TEBL ETT SZLER/AYETLER ONUN KEND SZLER DEL, ALLAH IN SZLER/AYETLERDR. Onun iin Allah gvenilecek Veliniz yalnz benim, sakn veliler edinip ard sra gitmeyin, Kuran n ipine sarlm, sizleri Kuran dan hesaba ekeceim uyarsn yapyor.

Ne yazk ki bizler, inanlarmza uygun dmeyen ayetlerin anlamlarn bile deitirmeye, baka anlamlar vermeye alyoruz. Tabi kaybedenlerden olduumuzun farknda bile olamyoruz. Allah Enbiya suresi 10. ayetinde, Andolsun, SZE YLE BR KTAP NDRDK K, SZN BTN EREF VE ANINIZ ONDADIR. Dedii halde, hala gveneceimiz itaat edeceimiz rehberler, veli kiiler aramaktan ekinmiyor, hatta Allah n Resulnn adn kullanarak, Kuran n hi bahsetmedii, onaylamad szleri ona isnat ederek, atalarmzn rivayet-san inanlarn yaamak adna, ayetlere yanl anlamlar bile vermekten korkmuyoruz. Mminun suresi 34. ayetinde geen, KENDNZ GB BR BEERE TAAT EDERSENZ KAYBEDENLERDEN OLURSUNUZ sznn Allah a ayet olduunun, bir baka ayet ile de kantlamak istiyorum. nk Kuran, kendisini anlatan ve aklayan esiz bir nurdur.

BZ, SENDEN NCE HBR RASL VE NEB GNDERMEDK K O, BR TEMENNDE BULUNDUUNDA, EYTAN ONUN DLENE LLE DE BEER ARZULAR KATMAYA KALKIMASIN. NE VAR K ALLAH, EYTANIN KATACAI EY PTAL EDER. SONRA ALLAH, KEND AYETLERN SALAM OLARAK YERLETRR. Allah, bilendir; hikmet sahibidir. (Hac 52)

Bakn Allah n vahyinin dnda, beeri kiilere ve onlarn szlerine Kuran dan delilsiz ve kantsz uymann ne kadar yanl olduunu sylyor. ALLAH GNDERDM RESULLERME BLE, EYTAN MDAHALE EDEREK, DNCELERNE BEER ARZULAR KATTIINI BLDRYOR. Ama Allah grev verdii Elisini srekli izleyip, ikaz edip, vahyin asla deimeden tebliini bizzat saladn ve eytann grev verdii Resulnn dncelerine mdahale etmesine izin vermediini bildiriyor. ONUN N ALLAH, DNMEDEN KESN KANIT OLMADAN, ATALARINIZIN NANCINIZI YAAYABLMEK N, KENDNZ GB BR BEERE UYARSANIZ, ZYANA URARSINIZ DYOR. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin, Mmin suresi 83. ayette bakalm imdide.

RESUL ONLARA APAIK BLGLER GETRNCE, ONLAR KENDLERNDE BULUNAN BEER BLGYE GVENDLER (onu alaya aldlar). Alaya aldklar ey kendilerini bouverdi. (Mmin 83)

Bakn Resul, nereden apak bilgileri getiriyormu? Elbette Allah dan. DEMEK K BZLER RESULE DEL, ONUN GETRD VAHYE UYUYORUZ. Resul apak bilgiler/ayetler getirdiinde, inkarclar kendilerinde bulunan beeri rivayet batl bilgilere gvenip inandklar iin, Resuln Allah dan getirdii vahyi alaya aldlar diyor. Demek ki Mminun suresi 34. ayetinde Allah, inkrda srar edenlere kar, sizin beeri szleriniz birer iftiradr. Kendiniz gibi bir beere uyarsanz, ziyana urarsnz diye bizzat Allah uyaryor. BU GERE KABULLENMEKTE ZORLANANLAR, BU SZLER NKRCILAR ALLAH IN ELSNE SYLYOR DYEREK, BYK BR GEREN STN RTYORLAR. Bu konuda bir ayet daha hatrlatmak istiyorum. nk Allah Elime uymak bana uymak gibidir dedikten sonra, birok ayetinde Resulm sizleri benim vahyimle uyaracak, asla kendisinden hibir ey ilave etmeyecek, hatta kendince unlarda Allah n emri demi olsayd, onun ah damarn keserdik diye uyardn, ltfen unutmadan konuyu anlamaya alalm. KURAN A UYAN, RESULNE UYMU, ONUN YOLUNDAN GDYOR DEMEKTR.

Kehf 110: DE K: BEN, YALNIZCA SZN GB BR BEERM. (u var ki) bana, lhnzn, sadece bir lh olduu vahyolunuyor. Artk her kim Rabbine kavumay umuyorsa, iyi i yapsn ve Rabbine ibadette hibir eyi ortak komasn.

Bakn Allah, Elisinin ne sylemesini istiyor. Bende sizin gibi bir beerim. nk benim sylediklerim, sizlerin yaadnz gibi atalarnn beeri szleri deil, Allah n szleri/ayetleridir. Ben sizleri bana deil, Allah a uymaya, ona itaat etmeye davet ediyorum. Yani hepimizin ilah tektir ve yalnz Allah a ibadet eder, yalnz ondan yardm dileriz, diye de aklama getiriyor. TM BU BLGLERDEN SONRA, OK AIK UNU ANLIYORUZ. ALLAH MMNUN SURES 34. AYETNDE YAPTII UYARIYI BZLERE AIKLIYOR VE ALLAH DAN BAKA H KMSE DNDE HKM KOYAMAZ, YAN HKM KOYMAK ALLAH A MAHSUSTUR VE UYACAIMIZ, TAAT EDECEMZ YALNIZ ALLAH TIR, ONUN VAHY KURAN DIR. SAKIN ATALARINIZIN UYDURMA RVAYET BEER SZLERNE NANARAK, KAYBEDENLERDEN OLMAYIN DYOR.

Dilerim batl ve rivayetlerin etkisinde kalmadan, Allah n ipine sarlan, Allah n aznlk halis kullar arasnda oluruz.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/