Bu makalemde sizlerin, zerinde dnmenize vesile olmak istediim ayet, Bakara suresi 183 ile 187. ayetler arasnda geen, ORU konusu ile ilgili ayetler olacak. nce Bakara suresi 183. ayeti hatrlayalm.

EY MAN EDENLER! ALLAHA KARI GELMEKTEN SAKINMANIZ N ORU, SZDEN NCEKLERE FARZ KILINDII GB, SZE DE FARZ KILINDI. (Bakara 183)

Ayette ok ak bir bilgi veriyor Allah bizlere ve diyor ki, Allah a kar gelmekten saknmanz iin, ORU SZDEN NCEK TOPLUMLARA FARZ KILINDII GB, SZLEREDE FARZ KILINDI. Siz bu ayetten ne anladnz? Sizden nceki toplumlara da Orucu emretmitim, Orucun nasl tutulduunu, artlarn onlardan renin ve orucu tutmaya balayn diye emretmitir diye mi anladnz, yoksa Allah bu ayette, gemi Kitap ehline de Orucu emretmitim, size de emrediyorum diyerek, daha sonraki ayetlerde Oru hakknda detayl bilgileri mi veriyor, ne dersiz? Allah sizce aklamayp, detay vermedii bir emri verip, detayn gemi toplumlardan renin der mi? Allah yoldan sapm Allah n emrettii gibi oru tutmayan, namaz klmayan yada Hacc atalarnn kendi batl kuralllar ile yapan bir toplumu rnek gsterir, onlar gibi oru tutmaya balayn diyeceine nasl inanrz. Allah daha nce gnderdii vahiy bozulduu iin, yeni Resul ve yeni bir kitap gnderiyor. BU DURUMDA ALLAH NCE KTAP EHLNE BAKIN, ONLAR NASIL ORU TUTUYORSA SZDE TUTUN DEMES MMKN DEL. NK ORTADA NEREDEYSE ALLAH IN NDRD DN KALMAMI, YAANMIYOR K ONLARA SORUP, ORU NASIL TUTULUR RENSNLER.

Konuyu detaylandrmaya devam edelim ki, sorumuza doru cevap bulalm. Devamndaki 184. ayetinde de, farz klnan orucun detaylarndan bahsediyor ve oru sayl gnlerdir, hasta ya da yolculuk halinde tutamad gnler kadar baka gnlerde tutsun. Oruca gc yetmeyenler, yani srekli rahatsz tutamayacak durumda olanlar, yoksulu doyuracak Fidye versin bilgisini de veriyor. Ayetin sonunda da, orucun bizler iin ok hayrl, faydal olaca bildiriliyor.

Bakara 185. ayetinde de, Allah Oru konusunda detay vermeye devam ederek, Kuran n Ramazan aynda indirildiini, bu aya ulaanlarn bu ay orulu geirmesi gerektii aklamas yaplyor. Yine hasta ve yolcu olanlarn bu ay bitiminde tutamad gnler kadar tutmas gerektii bilgileri veriliyor. Allah zorluk deil kolaylk salar diye de aklama yapyor. Bakara 186. ayetinde de tm bu aklamalardan sonra, Kullarm benim davetime uysunlar, bana gvensizler ki doru yolu bulabilsinler diyor. Buraya kadar her ey ok normal. Grdnz gibi Allah ORU emrini veriyor ve gereken aklamalar, detayl bir ekilde yapyor. ELBETTE YERNE GETRMEMZ GEREKEN BR EMR VERDYSE ALLAH, HAYATA GEREBLMEMZ NDE, DETAYLI BLG VERMES GEREKR. Nasl salt edin, zekt verin, Hacca gidin emrini verdikten sonra, gemi toplumlara da bunlar farzd, onlar nasl uyguladysalar yle yapn demeden, bizzat sorumlu tutacana hkmettii Kuran da bu konular da yeterli detay verdii gibi, Oru konusunda da gereken bilgileri bizzat veriyor. imdide gelelim Bakara suresi 187. ayete. nk makalemin asl konusu, bu ayette geen bir konuyla ilgili. nce ayeti yazalm.

ORU GECESNDE KADINLARINIZA YAKLAMAK SZE HELL KILINDI. Onlar sizin iin birer elbise, siz de onlar iin birer elbisesiniz. ALLAH SZN KENDNZE KTLK ETTNZ BLD VE TVBENZ KABUL EDP BAILADI. ARTIK RAMAZAN GECELERNDE HANIMLARINIZA YAKLAIN VE ALLAHIN SZN N TAKDR ETTKLERN STEYNZ. Sabahn beyaz iplii siyah ipliinden ayrt edilinceye kadar yiyiniz, iiniz, sonra akama kadar orucu tamamlaynz. Mescitlerde itikfa ekilmi olduunuz zamanlarda kadnlarla birlemeyiniz. Bunlar Allahn koyduu snrlardr. Sakn bu snrlara yaklamaynz. te bylece Allah, ayetlerini insanlara aklar. Umulur ki korunurlar. Bakara 187

Ayeti, dier ayetlerin devamnda okuduunuzda, bu ayetten de ok ak unu anlyoruz. Gemi toplumlara yani dier Kitap Ehline Oru emredilirken, orucun tutulaca koullar arasnda, demek ki eskiden oru gecelerinde elerin cinsel ilikileri de yasakm. Ama Allah Kuran indirilirken, ORU emrinin detaylarn bizlere anlatrken, bu hkm deitiriyor ve bundan byle sizler oru tutarken, artk Oru gecelerinde bu yasa kaldryorum, nesih ediyorum ve elerinizle birlikte olabilirsiniz diyor. AYETN DEVAMINDA DA YNE, ORUCUN BALADII VE BTT NOKTALARIN DETAYINI BLDRYOR BZLERE.

yide bunu anlamayacak ne var, neden bu ayetleri makalenizin konusu yaptnz diyebilirsiniz. Baz kiiler bu ayetleri topluma anlatrken, yle aklama yapyorlar. Oru emri Mslmanlara Bakara suresi 183. ayetle emredilmi ve bu ayette, SZDEN NCEKLERE FARZ KILINDII GB SZE FARZ KILNDI DENYOR, BU DURUMDA MSLMANLAR BAKARA SURES 187. AYET GELENE KADAR, ORU GECELERNDE ELERYLE CNSEL LKYE GREMYORLARDI, ORUCU BU EKLDE TUTUYORLARDI. Allah Bakara suresi 187. ayeti indirdikten sonra, oru geceleri eleriyle birlikte olmas serbest oldu diyenler var. Peki, bu bilgiyi nereden alyorlar? Allah n byle bir aklamas Kuran da yok. Daha da ilginci ve tehlikelisi, Allah ok yakn bir zaman bile gemi olsa, ORU ayetinin bu hkmn NESH etmitir, hkmn kaldrmtr diye topluma anlatanlar gryoruz. Allah deitirecei bir hkm, ksa bir zaman iin neden emretsin? BU YANLI RNEK DEN YOLA IKARAK, MEZHEPLERN RETS BATIL NANLARINI AKLAYABLMEK N, BROK AYETN HKMNN KURAN DA KALKTIINA, NESH EDLDNE NANILMAKTADIR. AYRICA MEZHEPLERN, DNE YAPTIKLARI LAVELER HAKLI GSTEREBLMEK N, ALLAH GEM TOPLUMLAR NASIL UYGULADIYSALAR YLE YAPIN, EMRN VERM ZLENM VERLEREK, KURAN IN BAHSETMED ONCA TKAT, DNN EMR GB GSTERLMTR.

Buna inandmz andan itibaren, Kuran n zne aykr bir dnceyi kabul etmi olacamz gibi, ayetleri de kendi dncelerimiz dorultusunda, birbirinden ayrm paralam kendimizce anlamlar vermi ve baz ayetleri hkmsz klm oluruz. Bakara 85. ayetinde Allah, SZ KTABIN BR KISMINA NANIYOR, BR KISMINI NKR MI EDYORSUNUZ? diye uyararak, bizlerin eksiksiz Kuran a iman etmemizi emretmitir. Bakara 183. ayet ile 187. ayetlerin tamam, ORU ile ilgili gereken detaylar veriyor. Birbirinden ayr asla dnemeyiz. Yani Allah 183. ayette, gemi toplumlara farz kldm orucu, bizlere de farz kld bilgisini veriyor ama detayn da bildiriyor. Burada anlatlmak istenen, ORUCUN GEM TOPLUMLARADA, FARZ OLDUU BLGSDR.

KURANDA KTAP EHLNN, ATALARININ NANCINI DNE YAPTIKLARI LAVELERLE ADETA KENDLERNE BEER BR DN YARATARAK, YOLDAN SAPTIKLARI ANLATILIR. BU AIKLAMALARI YAPAN ALLAH, ONLAR NASIL ORU TUTUYORSA, SZDE ONLARDAN RENN ORU TUTMAYA BALAYIN DERM? Elbette mmkn deil. Aklanmam, detay verilmemi bir emri Allah n verdiine nasl inanrz. Bu ayetinde Allah, Oru emrini nce veriyor ve dier ayetlerinde de Orucun detaylar hakknda bilgi veriyor. Hatta diyor ki, daha nce Kitap Ehline oru geceleri eleri ile birlikte olmak da yasakt. Ama Allah sizin kendinize, nefsinize ktlk ettiinizi bildi, yani bu emrimi nefsinize uymayarak yerine getirmediinizi, zaman zaman grd ve sizlerin tvbesini kabul edip balad. Artk Oru gecelerinde sizler elerinizle beraber olabilirsiniz, aklamas yaplyor. YAN ORUCUN KURALLARINDA, GEM TOPLUMLARA GEERL OLAN BR HKM ALLAH, BZLERE UYGULAMIYOR, NESH ETTN SYLYOR.

Kuran iinde, tm slam toplumlarn ilgilendiren, balayc olan hi bir ayet nesih edilmemi ve hkm kalkmamtr. NESH, ALLAH IN GNDERD KTAPLAR ARASINDA OLMUTUR, BUNU KURAN DAN ANLIYORUZ. Bakara suresi 106. ayetinde Allah, Biz bir ayetten her neyi nesh eder veya unutturursak, ondan daha hayrlsn yahut mislini getiririz der. Maide suresi 101. ayetinde de, SZE AIKLANDIINDA CANINIZI SIKACAK EYLERLE LGL SORU SORMAYIN. KURAN NDRLMEKTE KEN ONLARI SORARSANIZ, SZE AIKLANIR. ALLAH ONLARDAN VAZGEMTR, NESH ETMTR DYE GEER. Ne yazk ki buna benzer baz ayetleri ne srp, kendilerince anlamlar verip, u ayet gelince bu ayetin hkm kalkmtr eklindeki yanl dnceler, bizlerin Kuran yanl anlamamza neden olmaktadr.

Bu dncelerimi sylediimde, baz kardelerim u rnei veriyorlar Kuran dan. Mcadele suresi 12. ayetinde Allah, nce yle bir ayet indiriyor. EY MAN EDENLER! EL LE ZEL BR EY KONUACAINIZ ZAMAN, BU ZEL KONUMANIZDAN NCE BR SADAKA VERN! diye ayet indiriyor ama bu hkm yerine getirmek Mslmanlara zor geldiinde Allah, bu emrini daha sonraki ayetiyle NESH edip hkmn kaldryor ve bakn ne diyor. ZEL KONUMANIZDAN NCE SADAKALARI VERMEKTEN EKNDNZ M? NK SADAKA VERMEY YERNE GETRMEDNZ, ALLAH DA SZ AFFETT. Bu iki ayet rnek gsterilip, bakn Kuran iinde de NESH varm, demek ki diyenleri duyarsnz. Hlbuki bu ayetleri ile Allah ilk nce Elisini ikide bir, olur olmaz gereksiz yere evine giderek rahatsz edilmesini engellemek ve de o gnk kullarn bu hkm ile geici snadn gryoruz. YAN BU EMR TM MSLMANLARI DEL, YALNIZ O GNK MSLMANLARA HTABEN, ZELLKLE ELSNN ZEL DURUMU LE LGL NDRLM AYETLEDR. NK ALLAH IN RESULNN, BU RAHATSIZLIINI DLE GETREMED BELRTLYOR ZELLKLE AHZAB 53. AYETNDE. LTFEN ONUDA OKUYUNUZ.

Deerli kardelerim, ltfen ayetleri anlamaya alrken, Kuran d bilgilerin etkisinde kalmadan, Kuran btnlnde ayetleri anlamaya alalm. ABA BZDEN, YARDIM YCE RABBMZDEN. Dilerim cmlemiz, gnl gzleri Kuran ile aydnlanan, Allah n aznlk halis kullar arasnda oluruz.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/