Gnmzde biz Mslmanlarn yapt en byk yanl, Kuran kelimesinin gerek anlamn bilmeden Kuran okumamzdan kaynaklanyor. Daha dorusu toplumun, Kuran Allah n istedii gibi anlalmasnn nne dini kullanan, ondan faydalanan kar evreleri geiyor. Bizler hi aratrmadan, Allah n vahyi Kuran dnerek anladmz dilden okumadan, her sylenenlere inanyoruz. SANIRIM BU BZM KOLAYIMIZA GELD N, ABA HARCAMADAN HER SYLENEN DORU KABUL EDYORUZ. Okuduumuz kitabn Kuran olabilmesi iin, Allah n vahyini bizler aracsz okuyup anlayabilmeli, yani tebli alabilmeliyiz. Anlayamyorsak ona Kuran diyemeyiz. SZLERN ANLAYAMADIIMIZ, ZERNDE DNP HAYATA GEREMEDMZ BR KTABA, NASIL OLURDA KURAN DERZ. nk Kuran vahyin bizzat teblii iin indirilmitir. Tebli aka gereklemiyorsa, yani anlayamyorsak ayetlerin ne sylediini, ona Kuran dememiz sizce doru olabilir mi? nk Kuran n indirili amac gereklemi demektir. Hlbuki Allah Kuran indirirken ilk emirlerinden biriside neydi hatrlayalm.

Alak 1: YARATAN RABBNN ADIYLA OKU! (Diyanet meali)

Ltfen bu ayeti devamnda bahsedilen konular da gz ard etmeden anlamaya alalm ayeti. Ayetin devamnda hayatn gerekleri, nasl yaratldmz anlatlyor. Allah Elisine, sen Allah n yaratt gc, mucizeleri, delili gr, yani ayetlerimi OKU emriyle Allah, tm lemi izle, anla yani oku emri veriliyor. Ayet kelimesi Arapada, DELL, AIK ALAMET, ARET, MUCZE anlamlarna gelir. Bu ayeti okuduunuzda yle bir soru gelebilir aklnza. Kuran yeni indiriliyor, Allah n elisi neyi okuyacak? Bu durumda KRA kelimesine yalnz oku anlamn vermek, byk hata olur. Allah elisine, sana vah yettiklerimizi topla ve iyi anla, hayatn gerekleri ile karlatr, daha sonrada kullarma tebli et onlarda bilgi sahibi olsun, gereklerle bulusun emri veriliyor. Bu ayetin asl amac, ne yazk ki bizlerden saklanmtr. Bu ayette Allah elisine, BENM SANA VAHYET MEDM H BR EY, DNN EMR DYE TEBLP ETME SAKIN DYOR. Dikkat ettiyseniz ayette okunacak, yani topluma datlp, tebli edilecek olanlarn, yalnz Allah n adyla yani onun emirlerinin anlatlmas datlmas isteniyor. ELLNN DAHA LK GNLERNDE, BU EMR ALAN ALLAH IN ELS, KURAN DIINDA, BUNLARDA BENM DNE KOYDUUM HKMLERDR DERM?

Kuran OKUNAN EY anlamna geldii gibi, toplamak bir araya getirmek anlamlarna da gelir. Peki nasl bir okuma ekli acaba, anlamn bilmeden de okumak Kuran anlamnda olabilir mi? Kuran kendine baka isimlerde vermektedir. Daha ok birer sfat olmakla birlikte, Kur an u kelimeleri de kendisi iin kullanr: Hkim (hikmetlerle dolu), Tenzil (Allahtan indirilen), Nr (k), Kitap, Furkan (kla karanl, iyi ile kty ayran), Zikir (Allahn anlmasn salayan). Sizce byle bir kitap, nasl okunmaldr? Bakn Allah Kuran kelimesiyle bizlere nasl bir okunan, tebli edilen vahiyden, kitaptan bahsediyor onu anlamaya alalm.

Yusuf 12: Elif, lm, r. BUNLAR, APAIK KTABIN AYETLERDR. AKLINIZI KULLANASINIZ DYE BZ ONU ARAPA BR KURN OLARAK NDRDK. (Bayraktar Bayrakl meali)

Zmer 2728: ANDOLSUN, T ALSINLAR DYE BZ BU KURANDA NSANLAR N HER TRL MSAL VERDK. Biz onu, Allaha kar gelmekten saknsnlar diye hibir erilii bulunmayan Arapa bir Kuran olarak indirdik. (Diyanet meali)

Sanrm Allahn okumaktan neyi kast ettiini, imdi ok daha ak anladk. Allah Arap toplumuna, kendilerine tebli edilen Kuran ayetlerini anlayabilmeleri ve ayetler zerinde dnp, akllarn kullanabilsinler diye Arap toplumuna, kendi dillerinden indirildiini sylyor. lk ayette dikkat ettiyseniz, nce KTAP ismini kullanyor, daha sonrada akln kullanp dnebilmeleri iinde ARAPA KURAN OLARAK NDRDK DYOR. BZLER EER KURAN I ANLAMADAN, NE OKUDUUMUZU BLMEDEN OKUYORSAK, O ANCAK BR KTAP OLABLR AMA KURAN OLAMAZ. Eer bizler O kitab anlayarak ve zerinde dnerek okuyabiliyorsak, ALLAH IN VAHYN DNEREK ARACISIZ TEBL ALABLYORSAK, O ancak o zaman Kuran vasfn kazanm olur. Ne okuduumuzun farknda deilsek, bizler O kitaba nasl Kuran deriz? BYLE BR OKUMANIN BZLERE ASLA H BR FAYDASI OLAMAZ. BYLE OKUMAKLA SEVAPTA KAZANAMAYIZ. NK TEBL ALAMIYORUZDA ONDAN.

Zmer SURES 2728. ayetlerde de ayn konuya aklk getiriyor. Yemin ederek, Kuran n indirilmesinin amac olarak, T ALMAMIZ N ALLAH BZLERE, HER TRL MSAL VERDN SYLYOR. Eer anladmz dilden okumuyorsak, nasl t alrz. Bu durumda Kuran n amacn gerekletiremiyorsak, okuduumuz kitaba nasl olurda Kuran deriz. Ayetlerde anlatlmak istenen kitabn Kuran olabilmesi iin, Arapa olmas deil, ANLADIIMIZ DLDEN OKUNUP, AYETLERN TEBL ALINMASI VE HAYATA GERLMESNDEN BAHSEDLYOR. imdi hatrlatacam ayete ltfen dikkat.

Nahl 98: imdi Kurn okumak istediin zaman, NCE O KOVULMU EYTANDAN ALLAHA SIIN. (Elmal meali)

Allah Kuran okumaya balamadan nce, bakn ne yapmamz istiyor. Bu ayet topluma anlatlrken, Kuran okumaya balamadan nce, EUZUBLLAHMNEEYTANRRACM diyerek Kuran okumamz gerektii anlatlr. Hlbuki Allah bu ayetinde bizlere ok nemli bir uyarda bulunuyor ve diyor ki, Kuran anlayabilmeniz iin, nce kafanzdaki eytann ve eytanlam insanlarn sizlere anlatt yalan, yanl rivayetlerden nce kurtulun, gvendiiniz veli edindiiniz kiilere deil, yalnz Allah a snn ve kafanz yanl bilgilerden temizledikten sonra KURAN I OKUMAYA BALAYIN K, KURAN I ANLAYABLESNZ. Eer bunu yapmyor da, bizlere retilen rivayetlerin nda Kuran anlamaya alrsak, Allah asla Kuran anlayamayacamz sylyor. GVENECEMZ TEK KTAP, ERY DORUDAN AYIRAN KURAN DIR, YAN ALLAH DIR. Hlbuki bizlere ne retildi, rivayet hadisler olmasayd Kuran kapal kalr anlalamazd, demiyorlar m? te tm bu sylemler, eytann ve eytanlam insanlarn aldatmacalardr. BUNLARDAN KURTULMAYAN, ASLA KURAN I ANLAYAMAZ. BUNU ALLAH SYLYOR HATIRLATIRIM.

Ltfen Allah n indirdii kitab, anladmz dilden okuyalm. Yoksa Allah n tebliini alamayz. Alamadmz iinde Allah n gerekleri ile de buluamayz. Uydurduklar dinin devam edebilmesi iin, toplumun Kuran ile bulumas engelleniyor. Kuran her dile evrilemez deniyor. Hatrlaynz ltfen Zebur da, Tevrat ta, ncil de Kuran da, o gnk toplumun diliyle indirildi. Ama indirilen kitaplardan, tm toplumlar sorumluydu. Ltfen Kuran n bu konudaki ayetlerini okuyunuz, hepsinde ayetlerin dikkatle, iyice okunup ayetler zerinde dnlmesi istenmektedir. Srf bu ayetler bile, Kuran her toplumun anlad dilden okumas gerektiinin apak kantdr. Ltfen u ayete bakar msnz?

EER BZ ONU BAKA DLDE BR KURAN YAPSAYDIK ONLAR MUTLAKA, ONUN AYETLER GENE AIKLANMALI DEL MYD? BAKA DLDE BR KTAP VE ARAP BR PEYGAMBER YLE M? DERLERD. (Fussilet 44)

Allah hibir kulunun, hesap gn bahane bulmamams iin, tm gnderdii kitaplar kendi dilleri ile gndermi. Eer gndermeseydik, bizim dilimizde gndermemisiniz diye bahane bulurlard diyor. Bu ayetten alacamz ksadan hisseye gelince. Hani Kuran gereklerini saklayanlar sylyorlar ya, Kuran dier dillere tam olarak evrilemez diye. Eer doru olsayd, insanlar unu syleme bahaneleri olmaz myd hesap gn? ALLAH IM BZM DLMZDEN KURAN I GNDERMEMSN, BAKA DLEDE TAM EVRLMYOR, BU DURUMDA BZLER NASIL SORUMLU TUTARSIN KURAN DAN. lgin olan, slam dininde ruhban snf da yok, gveneceimizin yalnz Allah kendisi yani KURAN olduunu sylyor. NK VELLER EDNP ARDI SIRA GTMEYN DYEN, KURAN IN BZZAT KENDS. Bu durumda eer Kuran baka dillere tam ve doru evrilmiyorsa, Kuran n tm insanla indirildiini nasl syleriz.

Ltfen batln ve eytann etkisinde kalan insanlarn yaratt dine inanmayalm. ALLAH IN EMRETT GB, ARACISIZ KURAN I ANLAMAYA ALIALIM. nmze kartlan, toplumu tedirgin eden kendi dilimize batln etkisiyle evrilmi, birok Kuran tercmeleri kacaktr. Onlardan korkmayalm, yeter ki Kuran Allah n dedii gibi, tm batl inanlarmzdan kurtularak, yalnz Allah a snarak okumaya, anlamaya aba gsterelim. ok kr Kuran doru tercme edenler var. Allah onlardan raz olsun inallah. Aralarnda, kendi karlarna alet etmeye alarak, tercme ettikleri ayetleri, inann zamanla fark edeceksiniz. NK ALLAH BU FTNELERN OLACAINI BLD N, KURAN DA AYNI KONULARI BROK AYETNDE FARKLI EKLDE TEKRARLAMI, ZAH ETM K, ART NYETL NSANLARIN FTRALARI, AYETLER TAHRF ETTKLER ORTAYA IKSIN.

Ltfen unutmayalm, Allah adaletlidir ve yemin ederek bizlere kolaylatrd Kuran gnderdiini sylyorsa, bizlerin samimi, iten abalarmzn neticesinde, Kuran gerekleri ile buluacamz unutmayalm. Allah byle kullarmn gnl gzlerini aarm diyor ve her kulunu gc nispetinde sorumlu tutacanda bildiriyor. aba bizden destek Allah dan. ALLAH IN BU YARDIMINI LTFEN UNUTMAYALIM VE EMN OLAMADIIMIZ KLERN SZLERNE DEL, ALLAH IN SZLERNE KULAK VERELM. ALLAH MTHANIMIZDA, CMLEMZN YARDIMCISI OLSUN NALLAH.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/