Gnmzde slam topluma anlattn zannedenler, Kuran herkesin anlayamayacan, onu Arapa bilen ilim tahsili yapm kiilerin ancak anlayabileceini, Arapann da her dile tam evrilemeyeceini anlatrlar. Hlbuki Allah yemin ederek, Kuran kullarm anlayabilsin, hi kimseye muhta olmasn diye kolaylatrdn, nice rnekler vererek akladn syler Kuran da. lgintir rivayet edilen hadislerde gnmze Arapa yazl olarak gelmitir ama onu tercme ederken, hi kimse farkl tercme etmez ve Arapa olan hadislerin, tam olarak Trkeye evrilemeyecei de hi sylenmez. TM BU OYUNLAR, YAANAN BATIL SLAMIN AIA IKMASINI NLEMEK VE KURAN IN TABRYLE, ATALARININ HURAFE NANCINI, YAAYABLMEK NDR. Sizlere kendisinin akademisyen olduunu syleyen bir arkadamzn, bana verdii cevaplardan baz alntlar yapmak istiyorum. nk bu dnce ve zihniyet, yaanan slam n adeta zn anlatyor bizlere. Faydas olacana inanyorum.

KURANDA HER EY BULAMIYORUZ MAALESEF.. unu bulabilir misin diye sormuyorum. Belki o taraklarda bezin bile yok. NOT: Burada dnmeyi bakasna brakmaktan peygamberi anlyorsanz; o ztn, Allahn retttii, edeplendirdii, lemlere rahmet kld aydnlatc bir kandil olduunu unutuyorsunuz demektir.

EVET, BAZI EYLER BULAMIYORUZ KURNDA.. ALLAH ONLARI EKSK BIRAKMADI, PEYGAMBERNE HAVLE ETT. AMA TAB K KURAN METNNDE YER ALMADAN, BAKA BR YOLLA/BLG KAYNAKLARIYLA BAZILARINI ONA RETT; BAZILARINI DA ONUN TAKDRNE BIRAKTI.

Bu arkadamz hi korkmadan, hatta birazda zlerek Kuran da her eyi bulamyoruz maalesef diyebiliyor. nk kendisi mezheplerin ve rivayetlerin, Kuran dndan dine yaplan ilavelerini Kuran da bulamadnda, Kuran detaysz ve aklanmam gryor ve MAALESEF diyebiliyor. Yani Kuran detayl deil diye, zlyor aslnda. Ben, Allah n Resulne ait olduunu iddia ettikleri hadislerin, gerekten kendisine ait olup olmadn nereden bileceiz, ya deilse dediimde ise, sanki Peygamberimize herhangi bir sz sylemiim gibi, Allah n Resulnn zelliklerini sayyor bana ve onun bizlerin yerine dndn ima ediyor. ALLAH IN RESUL BZLER N RNEKTR AMA YAANTISI VE TAVRIYLA RNEKTR, ODA KURAN DA AIKLANMITIR. Yine arkadamz, Allah n Resulne asla vermedii bir grevi, yetkiyi vererek, Allah Kuran eksik brakmad dedikten sonrada, ama baz konular Peygambere havale etti diyebiliyor. Aka syleyemiyor, eksik varda, Resul tamamlad demeye dili varmyor. OK DAHA LGNC, ALLAH IN RESULNN BU DN TAMAMLADIINI AMA KURAN IN METNNDE YER ALMADAN, BAKA BR YOLLA BLG KAYNAKLARIYLA ONA RETT DYOR. HAN KURAN DAN HESABA EKLECEKTK? HAN YALNIZ KURAN IN PNE SARILACAKTIK? HAN KURAN DA H BR EKSK BIRAKMADIK DYORDU ALLAH. YOKSA BU AYETLERE MAN ETMYOR MUYUZ?

OK DAHA LGNC, BAZILARINIDA RESULN TAKDRNE BIRAKTIINI SYLEYECEK KADAR, KUR AN DAN UZAK SZLER SYLEMEKTEN EKNMYOR. YAN SLAM, ALLAH VE RESULNN ORTAK DN YLEM? Allah bu dnce ve inanlardan bizleri korusun. Byle bir dncede ki bir Mslman a, ne syleseniz syleyin sizi dinlemez. NE YAZIK K SLAM GNMZDE, BU DNCE VE NANCIN ETKSYLE YAANIYOR. Hatrlatrm bu arkadamz kendisinin, akademisyen olduunu sylyor, hatta akademisyen olduunu syledii bir cevabndan alnt yapmak istiyorum. BEN AKADEMSYEN OLARAK N SEBEBN AIKLADIM. YCE, DERNCE-KARILATIRMALI OKUYUN AYETLER. Allah n Kuran da aklamad ini nedenlerini arkadamz, Kuran gibi korunan emin bir kaynaktan alm olmal ki, birde akladn syleyebiliyor. H Kuran adeta tamamlarcasna. Aradan bir mddet geti, bakn virglne bile dokunmadan bana nasl bir cevap verdi bu arkadamz. BEN AKADEMSYEN SANDINIZ HA. BEN DE SEN AKLI BAINDA, ENGN DERYA SANMITIM. Verdii cevaba ok arp, yani siz akademisyen deil misiniz dediimde ise bakn ne cevap verdi. BEN AKADEMSYEN SANDINIZ YA SZNDE NELEME VARDI. AKSNE DURUM YOKTUR. Yorumunu sizlere brakyorum. nk insanlar dnce ve fikirlerini kabul ettirebilmek iin, baz maskeler takmann, bazen inandrc olacana inanabiliyorlar. Bu arkadamzn da gerek niyetini, yalnz Allah bilir demek istiyorum.

Konumuza devam edelim. Eer Arapay en iyi bilen, Kuran en iyi en doru anlayabilseydi, bugn slam en doru, ARAPLAR YAIYOR OLURDU. nk toplumun, Kuran anlad dilden okumasn engellemek iin, Kuran her dile tam evrilemez, herkes Kuran anlayamaz Arapa bilmek ve ilim tahsil yapmak gerekir diyerek, toplum susturulmakta, anlatlan rivayet ve batl inanlarn topluma kabul ettirmeye almaktadrlar. BU NSANLAR ADETA KENDLERN, RUHBAN SINIFI LAN EDEREK, DN TEK ELLERNE ALMAK STYORLAR. DEMEK K SORUN, ARAPAYI BLP BLMEMEK TE DELM. SORUN ALLAH IN NERD GB, KAFAMIZDAK BATIL VE HURAFEDEN KURTULMADAN, KUR AN I OKUMAMIZDA, ANLAMAYA ALIMAMIZDA. Eer yalnz Allah a gvenmeyip, Kuran d rivayet bilgiler nda Kuran anlayacamza inanyorsak, Allah NURUNU bizlere amyor ve kendi ilminden istifade etmemize izin vermiyor. Onun iin Allah byle insanlarn, gzlerine ve kulaklarna perde, kalplerine mhr vurdum diyor.

Allah Elisinin bizlere, bakn nereye uyacan sylemesini istiyor. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYUYORUM VE BEN APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9) Allah n Resul, kendisine vah yedilen Kuran a uyuyorsa, sizce O kitap detaysz ve aklanmam olabilir mi? Yine bir baka ayetinde, RESULE DEN, APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR (Ankebut 18) Diyorsa, sizce Allah n Resul, aklanmam detaysz olduu sylenen bir kitabm tebli ediyor mmetine. KURAN A YAPTIIMIZ SAYGISIZLIIN, LTFEN ARTIK FARKINA VARALIM, yoksa Allah Mslman toplumlarnn yaad O ac, zc ortamdan, asla kurtarmaz bizleri. Sizlere Kuran dan baz ayetler hatrlatmak istiyorum. Sizce bu ayetlerde, Kuran n gerektii gibi ak ve detayl olmadn, ayetleri Allah n Resulnn aklayacan, hatta Kuran da bahsedilmeyen konularda, Resulm hkmler mi verecek diyor? YOKSA H BR TEREDDT YARATMADAN, SZE NDRDM HKMLERE, ERATIMA, KURAN A UYUN MU DYOR?

Casiye 18: SONRA SEN DE DN KONUSUNDA BR ERAT SAHB KILDIK, ONA UY; BLMEYENLERN HEVESLERNE UYMA.

Araf 3: RABBNZDEN SZE NDRLENE UYUN; ONUN BERSNDEN BRTAKIM VELLERN ARDINA DMEYN. SZ NE KADAR DA AZ T ALIYORSUNUZ!

Bakara 170: Onlara, ALLAHIN NDRDNE UYUNUZ DENDNDE, HAYIR, BZ ATALARIMIZI ZERNDE BULDUUMUZ EYE UYARIZ derler. Ya atalar akllarn kullanamam, doruyu da bulamam idiyseler de mi?

Enam 155: te bu (Kuran), bizim indirdiimiz mbarek bir kitaptr. BUNA UYUN VE ALLAHTAN KORKUN K SZE MERHAMET EDLSN.

Lokman 21: Onlara, ALLAHIN NDRDNE UYUNUZ DENNCE; BABALARIMIZI ZERNDE BULDUUMUZ YOLA UYARIZ derler. eytan onlar alevli atee arm olsa da m?

ura 47: Allahtan geri evrilmesi imknsz bir gn gelmezden nce, RABBNZE UYUNUZ! nk o gn, hibiriniz snacak yer bulamazsnz, itiraz da edemezsiniz.

Ayetler hakknda, tek tek konumaya sanrm gerek yok. Dnen batl ve rivayetlerden uzak akln kullanan, tm gerekleri fark edecektir. Siz bu ayetlerden, Resulm benim ayetlerimi aklayacak, anlalr hale getirip detaylandracak, hkm vermediim konularda hkmler verecek, HEM BENM HEMDE KURAN DIINDAN RESULMN VERD HKMLERE UYUN, DYE M ANLADINIZ? Casiye 18. ayetinde Allah, Resulne bakn ne diyor. SANA DN KONUSUNDA, BR ERAT VERDK ONA UY DYOR. Demek ki Allah n Elisinin, dine eriat ilave etme yetkisi yokmu, tam tersine Allah n eriatna uyma emrini veriyor. Allah bu emri verdikten sonra, baka bir ayetinde bunun tam tersi bir hkm verir mi? Elbette vermez.

ura suresi 47. ayetinde Allah, en son ikazn yapyor ve cannz teslim etmeden nce, Allah n gereklerinin farkna varn ve RABBNZE YAN ONUN NDRD VAHYE, KURAN A UYUN DYOR. nk Allah n Elisi de, ben yalnz bana indirilen vahye uyarm demiyor muydu Kuran da? Sizce tm bu ayetlerde, Allah n vahyinin gerektii kadar ak ve detayl olmad, bunu Resulnn aklayp detaylandrdm anlatlyor, yoksa tam tersine, yalnz ve yalnz Allah n indirdiine, onun ipine sarlmamz m emrediyor? BUNCA AIK AYETLERDEN SONRA, HALA ATALARININ BATIL NANLARININ ETKSNDE OLANLARIN, ZATEN KURAN GEREKLERN ANLAMASINI BEKLEYEMEYZ. NK ONLARIN ALLAH, GZLERNE PERDE EKM, GNLLERN MHRLEMTR.

Dilerim Allah dan, gzlerine perde ekilmeyen, gnlleri mhrlenmemi, Allah n aznlk sevgili kullar arasna oluruz.

ura 47: Allahtan geri evrilmesi imknsz bir gn gelmezden nce, RABBNZE UYUNUZ! NK O GN, HBRNZ SIINACAK YER BULAMAZSINIZ, TRAZ DA EDEMEZSNZ.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/