5 sonutan 1 ile 5 aras

Konu: Kelolan Masallar

 1. #1
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  59
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Smile Kelolan Masallar

  KELOLAN VE DACILAR
  Anadolu'da bir Kelolan varm. Hayat ortadan ikiye yarm. Bir yarsn Marmara'ya atm. Dier yarsn daa frlatm.

  Deniz Marmara'ym, da Uluda'm.
  K gn Uluda kar-buz kaplym.
  Dadaki a kurtlar kylere inmi.
  Kelolan korkudan evine sinmi.
  * * * *
  Bir gn kar dinmi, kurtlar hemen gitmi.
  Kelolan evden km, bir oh ekmi.
  Kolay deil, bir hafta evde yatm.
  Bir hafta bin hafta yerine gemi.
  * * * *
  Ertesi gn kye daclar gelmi.
  Kyller, Kelolan'a haber vermi.
  Daa kacak bir adam gerekmi.
  Baka kimse daclarla gitmemi.
  * * * *
  " Kelolan demi, ben sizinle gelmem.
  Ne istersiniz Uluda'dan bilmem.
  kp da ne olacak zirvesine.
  Zarar verir zirvesi cmlesine. "
  * * * *
  " Brak Kelolan ciddi olamazsn.
  Biz zirveye karken bakamazsn.
  Adn nde anlsn, imek aksn.
  El yazmas kitaplarda sen varsn. "
  * * * *
  " Ben ksrsem halkmz sahiplenir.
  Eer daa kmazsanz sevinir.
  Dacy durdurdu Kelolan denir.
  Herkes neelenir, ekerler yenir.
  * * * *
  Aalar etmeyin daa gitmeyin.
  Da arr durur, nemsemeyin.
  El ele tutuun, fire vermeyin.
  Hepiniz gesiniz, erken gmeyin. "
  * * * *
  Daclar, Kelolan' dinlememi.
  leri deyip, Uluda'a km.
  Ama hibiri geri dnememi.
  dm, onlar hayattan silmi.
  * * * *
  Daa kanlar, korkusuz, yiitmi.
  Buz ok kayganm, kar acmaszm.
  Kaygan ortamda yiitlik skmezmi.
  Karl dalarda bir felaketmi.
  * * * *
  Kelolan bu sonuca ok zlm.
  Yazcya gitmi, ona anlatm.
  Kn kimse daa kmasn, demi.
  kmak isteyen yanl yapar, demi.
  * * * *
  Serdar Yldrm bu masal yazm.
  Ne gerek varm, kim daa karm.
  Zaten ortalk buz gibi soukmu.
  Nice daclar dalarda donmu.

  SON

  -----------------------------------------------------
  KELOLAN VE PNOKYO
  Bir varm, iki varm. varm, be varm. Drt yokmu. Drt kere drt yirmi drt eder desem burnum uzar m? Yalan syledim diye okuyucu bana kzar m?
  Kelolan bir gn Pinokyo ile karlam. Pinokyo ok hareketliymi, hemen atlm. Kelolan'n elini skm: " Vay Kelolan, naslsn? " diye sormu.
  Kelolan: " yiyim, sa ol arkada. " demi. " Beni nasl tandn, adm nereden biliyorsun? "
  Bunun zerine Pinokyo: " Seni tanmayan, adn bilmeyen mi var? Avrupa'y gezdim, dolatm. Gittiim her yerde Kelolan adn duydum. Amerika'y kefeden Kristof Kolomb ve dnyay dolaan Ferdinand Macellan gittikleri yerlerde Kelolan adn duyduklarn bana sylediler. "

  Kelolan'n sa gz seirmeye balam. Kuru fasulye nohut aras barbunya durumlar olduunu anlam. Pinokyo'nun burnu konutuka uzuyormu. Yalandan orba yarmas dzenlense Pinokyo'nun birinci olacana eminmi. Kafa saatinde zaman kurmu. Gong aldnda dnya denizlerindeki dalga sona erermi. Bol dalgal Pinokyo denizinde az acl Kelolan kebab ayranla iyi gidermi.

  Kelolan Pinokyo'nun dalga getiini dnyormu. Onun yalanlarna daha fazla yalanla karlk vererek galip gelip, Pinokyo'yu yalan sylemekten vazgeirecekmi:
  " Doru sylyorsun, Pinokyo. Benim adm dnyada duymayan yoktur. En cra kelerde bile adm saygyla anlr. Ben bunu yerinde grdm, yaadm. Dnyay dolatm. Byk Okyanus' taki adalarda, Amazonlarda, Afrika'nn balta girmemi ormanlarnda beni tandlar. Kelolan gelmi, ho gelmi, deyip etrafm sardlar. Yedirdiler, iirdiler. Benim gittiim yerleri Piri Reis haritasnda meyve, sebze resimleri yaparak iaretledi. Kuzey ve gney kutup noktasna Kelolan bayran diktim. "

  Kelolan anlattka, yalan syledike burnu uzam. Pinokyo'nun iki kar burnu yannda Kelolan'n burnu Uluda'n zirvesine ulam. Bu durumdan Uluda rahatsz olmu: "Kelolan, ltfen yalan keser misin? Rahatsz oluyorum. "
  Kelolan cevap vermi: " zr dilerim, Uluda! Seni rahatsz etmek deil, Pinokyo'ya dersini vermek istemitim. "
  " Pinokyo yalan sylemekten vazgemez, senin doru sylemekten vazgemeyecein gibi. "
  Pinokyo Uluda'n szlerinden holanmam. Kelolan'dan yana dnm: " Dersimi aldm Kelolan. Bundan sonra yalan sylediimi duymayacaksn. Haydi, hoa kal. " demi ve yryp gitmi.
  Uluda: " Bu nereye gidiyor byle? " diye sormu.
  Kelolan: " Pinokyo'nun dnp dolaaca yer talya'dr. "
  Uluda: " Dersimi aldm, dedi. Gerekten alm mdr? "
  Kelolan: " Almtr da, son cmleyi syledikten sonra burnu niye uzad, onu anlamadm. "

  Doru szl ol, dokuz kyde misafir ol.
  Onuncu kyn ad, Dorular Ky.
  Doru szl olun, yalandan kan.
  Yalan sylemeyin, doruluk san.

  SON

  ----------------------------------------------------------
  KELOLAN ELMASI
  Bir varm, bir yokmu. Var olan varm da, yok olan neymi? Sert bir rzgar esmi, dallar emi. Bir Kelolan varm. Fikirde, dncede hrm. Ancak bu Kelolan ok tembelmi. Evde yan gelir yatar, keyfine bakarm. Anas bir gn Kelolan'a demi ki: " A olum, evde yatp duracana babandan kalan tarlay bellesene. Al kazmay, krei, git tarlaya kaz. Tohum atarz. Domates, biber, patlcan yetitiririz. "
  Bunun zerine Kelolan yle demi: " Brak ya ana, bir tarla iin rahatm bozamam. Sen u orbay kartr, dibi tutmasn. "Kelolan'n bu szleri zerine anas sopasn kapt gibi Kelolan'n stne yrm: " yapmazsn, srtst yatarsn sonra orba dersin. Al sana orba. "
  Kelolan kendini dar zor atm. Anas peinden kazmayla krei sokaa brakm: " Tarlay bellemeden gelme. Seni ieri almam bilmi ol, " diye barm.

  Kelolan gelip tarlann ortasna srtst yatm. Yannda getirdii kazmayla kree, kaz kazmam, kaz kreim, demi ama nafile, ne kazma ne krek kmldamam. Bu byle olmayacak deyip, tarlann yanndan geen kyllere tarlada elmas bulduunu sylemi. Bu tarlada ok elmas var. Gelin kazn, bulduunuz sizin olsun, deyince kazmasn, kreini kapan kyller akama kadar topra kazmlar.
  Akam anas tarlann kazlmasna ok sevinmi. Kelolan' tarhana orbasyla beslemi.

  Ertesi gn kasabadan gelenler varm. Adamlar, tarlann kenarna kulbe yapmlar. Civar tarlalar kazmlar, elmas aramlar. Bir ey bulamaynca Kelolan ile konuup bulduu elmas satmasn istemiler. Kelolan olmayan elmasn deerini giderek arttrm. Aalar, bin altn verene elmas satarm, demi. altn, be altn pey akesi brakanlar olmu. Bunlar, elmas bakasna satma, bana sat diyenlermi. Bylelikle Kelolan'n bir torba altn olmu. Olaydan haberdar olan o lkenin padiah, Kelolan' saraya davet etmi. Sarayda, Kelolan'n erefine elence dzenlemi, ziyafet vermi. Kelolan, elmas bana satmalsn, demi. Pey akesi olarak yz altn vermi.
  Zamanla dnyann eitli lkelerinden elmas satn almaya gelenler olmu. Elmasn talipleri giderek oalm. Kelolan bir gn bir kartaln elmas kapp katn ve Kaf Da'nn ardna gittiini sylemi. Elmas satn almak isteyenler, Kaf Da'nn ardna gitmek zere yola km. Kelolan toplad altnlarla saray yaptrm. Padiahn kzyla evlenip mutlu olmu.

  SON

  --------------------------------------------------------
  KELOLAN BR KESE ALTIN
  Kelolan kasabaya giderken bir kese altn bulmu. Pazar yerine varnca, yolda bir kese altn buldum, sahibini ararm, demi. Herkes, kese benimdir, ben drdm. i altn doluydu, diyerek ne km. Bunun zerine Kelolan keseyi kimseye vermemi. Kolcubana gitmi: "Kasabaya gelirken, ii altn dolu bir kese buldum. Sahibi size geldi mi? " diye sormu.
  Kolcuba: " Aman Kelolan, kese benimdir. Bugn kasabaya gelirken drmtm. " demi. Kelolan kolcubana inanmad iin, keseyi vermemi. Akamst kye dnm. Evde anasna keseyi gstererek olanlar anlatm. Keseyi vermesi iin, adamlarn yalvardn sylemi.
  Anas: " Kelolan biliyor musun? Keseyi ben drmtm. Geen gn kasabaya gitmitim ya demek ki dnerken drdm. "
  Kelolan: " Ana, kasabaya gitmitin ama ne geen gn? Aradan ka ay geti. Sen bari byle eyler yapma. Yamur yad, gne at. Kese ve altnlar tertemizdi. "
  Anas: " Benim gzel olum, altn amura bulasan ykarsn kar. Altn kirlenir mi? inde altn olan kese kirlenir mi? "
  Kelolan: " Olmaz ana, yarn kesenin sahibini ararm. "
  Kelolan'n keseyi vermediini gren anas, alam, gzya dkm. Kese babandan yadigard. indeki altnlar baban alp biriktirmiti. imdi burada olsa, keseyi anana ver olum, zme anan, derdi.
  Sonunda anasna inanan Kelolan keseyi vermi. Ge vakit Kelolan uyuyunca anas altnlar saym. Yerde bulunan altn bulann olur. Sahibini arar da bulamazsa yalann olur.

  SON

  --------------------------------------------------------
  KELOLAN LE PAMUK PRENSES
  ki yrr, bir koarm.
  Gezer, dalar aarm.
  Yatp dinlenmek varken,
  Tarlada alana aarm.

  Byle deyip duran Kelolan yllardan bir yl tarlalarda, bahelerde alm, toprak kazm, tohum atm, sulam, rn alm, hasat etmi, satm. Kelolan'n kesesi altn dolmu. Keseyi belindeki kuaa balam. Anasna, yabanc diyarlara gidip tccarlk yapacan syleyip yola km. Gitmi de gitmi. Yrm, durmu. Drt ark eskitmi. Sonunda, diyarlarn en yabancsna varm. Bir han odas tutmu, bir dkkan kiralam. Dkkann nnde oturup saa sola baknmaya balam. Gelip geen okmu da selam veren yokmu, nk burada Kelolan' kimse tanmyormu. Aniden gen kzn biri durmu ve Kelolan'a adres sormu. Kz pek gzelmi. Kelolan kza ak olmu. Adresi dilinin dndnce tarif etmi. Kz, teekkr edip gitmi. Kelolan kzn ardndan bakakalm.

  Ertesi gn kz aram ve bulmu. Akn anlatm. Karlk beklemi. Kz: " Tabii ki bana ak olabilirsin. " demi. " Geldiin lkede tannm, sevilen biri olabilirsin ama ben Pamuk Prenses'im ve beyaz atl prensimi bekliyorum, onunla evleneceim. "
  Pamuk Prenses gittikten sonra Kelolan kvranmaya balam. Bir yol, bir yntem, bir k yolu aram. Bu masal yazmakta olan Serdar Yldrm bir defa daha zamanda yolculuk yapm ve Kelolan'n yardmna komu. Kelolan, ben geldim, demi. Kelolan Serdar'n gelmesine ok sevinmi. Serdar sz fazla uzatmam: " Altnlar ne gne duruyor? Karda terzi var. Kendine bir prens elbisesi diktir. Bir de beyaz at satn al. Bin ata ite sana beyaz atl prens. Git Pamuk Prenses'in yanna benimle evlenir misin? diye sor. Evlenmesin seninle de greyim. " demi ve gitmi.
  Kelolan: " Bir grnd, bir yok oldu. Bana faydas ok oldu. " demi ve soluu terzi dkkannda alm.

  ki gn iki gece sonra Kelolan yani beyaz atl prens ehrin sokaklarnda gezer olmu. Bunun zerine ehir halk prensin geldi deyip Pamuk Prenses'i karsna karmlar. Pamuk Prenses, sevdiim geldi, demi ve byk bir trenle evlenmiler. Uzun yllar birlikte mutlu yaamlar.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm

 2. #2
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  59
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Standart Cevap: Kelolan Masallar

  KELOLAN CENGZ HAN'IN HAZNES
  Bir varm, bir yokmu. Bir Kelolan varm. bulup almaz, gezer dururmu. Yolda grd kedileri, kpekleri kovalarm. Sincaplara ta atar, rdeklerin peinden barr, onlarn kalarna bakarak elenirmi. Kelolan bir gn methini ok duyduu Cengiz Han'n Hazinesi'ni bulmak zere yola km. Eek srtnda Konya'ya gelmi. Oradan bir kervana katlarak, ran zerinden Moolistan'a gitmi. Cengiz Han hazinesini bir nehrin altna gmdrm. nce nehrin yata deitirilmi. Hazine gmlm. Sonra nehir eski yatana dndrlm.

  Kelolan sormu, soruturmu, hazine hakknda bilgi toplamaya alm ama bounaym. Tek bilinen ey, hazinenin bu nehrin altnda olduuymu. Nehir dediin de uzunluuna ok uzun, geniliine ok genimi. Moollar, yerini bilsek hazineyi biz karrdk, demiler.
  O yaz hi olmadk bir olay olmu. Havalar kurak gittii iin, nehir kurumu. Bu durum Kelolan iin byk ans olmu ama hazinenin yerini bulmak imkansz gibi bir eymi. Kelolan talihine gveniyormu. Dalara, tepelere km, kuru nehir yatan seyretmi. Nehir yatanda gezmi, gnlerce yrm. Kafasn u dnce kurcalyormu: Ben Cengiz Han'n yerinde olsaydm, hazineyi nereye gmerdim?

  Sonunda dere yatandaki bir kayann dibindeki oyuktan kan maymunun elinde altn olduunu grm. Oyuu genileten Kelolan nne kan merdivenlerden aa inmi ve demir kapy anca hazine odasna girmi. Cengiz Han'n Hazinesi ite buradaym. Altnlar, elmaslar, zmrtler, yakutlar pek okmu. Altndan kral talar bile varm. Bunlardan birazn yanndaki uvala doldurmu, yakndaki ehirden yiyecek, iecek ve yk tamak iin deve satn alm. Birka gn sonra Kelolan girii kaya parasyla kapatm ve tam 54 deve yk hazineyle yola km. Kelolan hazinenin kalann orada brakm. ehirdeki develer o kadarm ve daha deve bulabilse hazinenin hepsini alrm.

  Kelolan aylar sonra kyne varm. 54 deve yk hazineyle gelmesine anas ok sevinmi. Kelolan anasna 2 deve yk hazine hediye etmi. Kelolan ertesi gn evrede ne kadar tarla, ba, bahe varsa satn alm ama eski sahiplerinin buralar ekip bimesine ve rnleri kullanmasna izin vermi. Birka hafta iinde Anadolu'yu, birka sene iinde devletleri, krallklar, imparatorluklar satn alarak dnyann sahibi olmu. Dnya kurulal beri savaarak hibir hakann baaramad ii, Kelolan savamadan, kan dkmeden baarm. Getii yerlerde ta stnde ta, gvde stnde ba brakmayan bir dnya imparatorluu sevdals Cengiz Han'n Hazinesi'yle bunu gerekletirmi.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm

 3. #3
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  59
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Standart Cevap: Kelolan Masallar

  KELOLAN'IN KZ
  Bir varm bir yokmu. Evvel zamanda bir Kelolan varm. Bu Kelolan kasabaya gitmi. Kelolan' han odasndan gren smail adndaki gen adam gzlerine inanamam. Grd tpksnn ayns kendisiymi. Elbiseler farklym. Onun elbiselerini giysem herkes beni o zanneder. Ben de onlara pek gzel hayat dersi veririm, diye dnm. smail, Kelolan'la arkada olmu, kasabada gezmiler, dolamlar. ki gn sonra smail, kadya giderek, Kelolan altn dolu kesemi ald diye iftira atm ve onu zindana attrm.

  Ertesi gn smail terziye diktirdii elbiseleri giymi ve Kelolan gibi saa sola selam verip yryerek, sesini taklit ederek Kelolan olup km. Sonraki on gn Kelolan'n nnden yararlanan smail pek ok kasabaly dolandrm, bor alp dememi, kavga kararak adam dvm ve sonunda kadya giderek ikayetinden vazgetiini sylemi, Kelolan' brakmasn istemi ve ortadan kaybolmu.

  Zindandan kan Kelolan kasabada gezerken arm kalm. Kelolan' grenler, aman, Kelolan geliyor bizi dolandracak, aman Kelolan geliyor bizi dvecek, diye aa yukar kamlar. Dkkan sahipleri kaplarn kilitleyip evlerine ekilmiler. Pazar yerine gittiinde ortalk boalvermi. Pazar yerinde kimse kalmam.

  Kelolan adamlarn arkasndan barm: " Aalar, etmeyin, eylemeyin, neden benden kaarsnz? Allah'n seven biri ksn sylesin. Suum neyse bileyim. "

  Bunun zerine adamn biri aralktan km: "Benden bor aldn demedin. " demi. Bir dieri evin arkasndan km: " Beni geen gn bor vermedim diye dvdn, bak kolum sarl. "
  Bir baka adam: " Zorla evimi elimden alp bakasna sattn. Bir haftadr sokakta yatp kalkyorum. " Pek ok kasabal yaptklarn anlatp Kelolan' Kelolan'a ikayet etmiler.

  Kelolan: " Aalar, ben on gndr zindandaydm. Bu olanlardan haberim yok. A kalrm kimseyi dolandrmam, a yatarm kimsenin evini elinden almam. imdiye kadar birtakm kavgalara kartm ama hep dayak yiyen ben oldum. O koca adam ben nasl dveyim? Beni bilmez misiniz, beni tanmaz msnz? Nasl olur da kt olduuma inanrsnz? "

  Kelolan'n etrafndaki adamlardan biri: " O zaman sen deilsen beni kim dvd? Bu kadar adam kim dolandrd? Beni dven sendin veya senin ikizin gibiydi. Kelolan hakikaten senin bir ikizin var myd? Yani mesela dedim. "

  Kelolan: " kizim mi? Olabilir mi? Hi bilmiyorum. Bu ii bilse bilse anam bilir. Buyrun anama gidelim. " Kelolan nde, kasabal arkada, Kelolan'n anasna gitmiler. Olanlar anlatmlar ve Kelolan'n bir ikizinin olup olmadn sormular.

  Kelolan'n anas: " Dorudur. Kelolan'n bir ikizi vard. Gece biz uyurken hrszlar eve girmiler ve onu karmlar. ok aradm izini bulamadm. Acsn kalbime gmdm. Yanmda bir bu kel kafal kald. Btn sevgimi ona verdim. "

  Kasabalnn biri: " br de bunun gibi kel kafal myd? "
  Kelolan'n anas: " Evet doru. O da bunun gibi keldi. Kafasnda bir tel sa yoktu. Kafasna konan sinek, duramaz, kayar, yere derdi. Bunun ad brahim, onun ad smail'di. "

  Bu sefer kasabal nde, Kelolan arkada, kadnn huzuruna kmlar. Kad, Kelolan'n on gndr zindanda olduunu ve bugn salverildiini sylemi. Kasabal, smail'den ikayeti olmu. Kad, kendisinin de aldatldn, smail'in peine kolcular gnderdiini, yakalanmasnn an meselesi olduunu belirtmi.

  Haftasna kolcular smail'i kasabaya getirmiler ve kadnn karsna karmlar. Huzurda kasabal toplanm. Deliller onun aleyhineymi. Suu sabitmi. Kad, smail'i mr boyu hapse mahkum etmi. Kelolan ile anas gelince iler deimi. Kelolan ile anas, kardeim, olum deyip smail'e sarlmlar. Alayp, yalvarmlar, gzya dkmler. Bunun zerine smail piman olduunu syleyip zr dilemi. Kime ne borcum varsa alp derim deyince kasabaldan kopmalar balam. Kasabal ikayetini geri alnca dava dm ve kolcular smail'in bal ellerini zmler.

  Kelolan ve anas, smail'i evlerine gtrmler. Akam yemeinden sonra yatp uyumular. Sabah olunca Kelolan ile anas uyanmlar. Bir de bakmlar ki, smail'in yata bombo, nk o gece yars kap gitmi. Biraz sonra mutfakta tarhana orbas piiren Kelolan'n anasnn aklna bir tencere iine saklad paralar gelmi. Paralar yerinde yokmu. Anas sormu:
  " Kelolan bu tencerenin iinde para vard. Sen mi aldn? "
  Kelolan: " Hayr ana, ben almadm. "
  Anas: " O zaman kim ald? "
  Kelolan: " Parann kokusunu alan biri. Benzerim, ikizim. "
  Anas: " Evde sadece orada para vard. Ortalk dank deil, ekmeceleri kartrmam. Mutfaa ynelmi ve paray bulmu. "
  Kelolan: " Ana, bu para olayn kadya sylemezsin umarm. "
  Anas: " Yok oul, kimseye bundan sz etmek yok. smail nerede diye soranlara, acele ii varm, gece gitti, deriz. Baka ne diyeyim oul. "

  Onlar paralarn aldrmlar, biz aldrmayalm.
  Huylu huyundan vazgemezmi bunu unutmayalm.
  Cezasn ekmeden suluyu affetmeyelim.
  Bu d vermeden masal bitirmeyelim.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm

 4. #4
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  59
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Standart Cevap: Kelolan Masallar

  KELOLAN LE ULUDA
  Bundan yllar nce Anadolu'da bir Kelolan yaarm. Bu Kelolan anasyla birlikte karnca misali geinir giderlermi. Kelolan almay sevmezmi ama anasnn zorlamasyla i bulup alt ve be kuru kazand olurmu. Kelolan bir gn bir gezginden duyduklar karsnda neredeyse byk dilini yutacakm. Gezginin anlattna gre, Uluda'da yaayan kocam bir ihtiyar varm ve bu ihtiyar 54 milyon yandaym.

  Kelolan kendi etrafnda yle bir dndkten sonra: " Aboov! Sen ne diyorsun gezginim! Hi o kadar yanda insan olur muymu? 54 yanda deseydin inanrdm da yle milyon yaa falan benim aklm ermez. Peki, sen inanyor musun ihtiyarn o kadar yaadna? "
  Bunun zerine gezgin: " Tabi inanyorum. nanmasam sana syler miyim? Kendisini yllardr tanyorum. Ben ocukken ihtiyard, 30 yana girdim yine ihtiyar. Babam, dedem zamannda da ihtiyarm. Dedemin dedesi de onu tanrm ve o zamanda ihtiyarm. En aa hesaba vursan 200 yl kar. 200 ya da az deil hani. "
  Kelolan: " Onun oras yle, 200 yanda olabilir ama 54 milyon bana inanlmaz geldi. Hi inanmadm. "
  Gezgin: " Seni tanrm Kelolan, inanmadm dersin ama aratrma yapmaktan geri durmazsn. Ya doruysa deil mi? Sen merakl kylsn. Uluda'a gidersin. htiyar bulursun. Onunla konuursun. "

  Gezgin, Kelolan' iyi tanyormu. Ertesi sabah anasndan izin alan Kelolan, Uluda'a doru yola km. Kelolan yolda sormu, soruturmu, yeni insanlarla tanm, konuyu aratrm. Gezginin anlattklaryla insanlarn anlattklar birebir rtyormu. Uluda'da milyonlarca yldr yaayan bir ihtiyar varm ve Kelolan onunla bir an nce tanmak iin sabrszlanyormu.

  Sonunda Kelolan ok ya yaam, dileri dklm, iki bklm ihtiyar bulmu. Onunla koyu bir sohbete dalm. Kelolan sormu: " Dedem, ben geldiimde selam dedim, sen kafan kaldrp beni grdn ve ho geldin Kelolan, selam evladm, dedin. Benim adm nereden biliyordun ki? Sanyorum beni ilk kez gryorsun."
  " Bak bu doru Kelolan. Seni ilk kez gryordum ama adn biliyordum. Benimle grmeye gelenlerden bazlar Kelolan deyip bandan gemi bir olay anlattlar. Aslanm, sen ok mehursun. Gezgine de syledim, u Kelolan' kap getir diye. Kendi gelmedi ama seni gnderdi. Benim iin seni tanmak zor olmad. "
  " Dedem, u gnlk dnyada derler, dnya sence de gnlk mdr? "
  " Dnya gnlk deildir. Be gnlk de deildir. Yaad gnlerin pek ounu deerlendirmi, zamann boa geirmemi bilgili, kltrl bir insan u gnlk dnyada deyimini kullanmaz. "
  " Dedem, bu dnyaya yalan dnya diyorlar. "
  " Olur mu Kelolan? Dnya yalan olur mu? Tabi ki bu dnya gerektir. "
  ki bklm ihtiyar aniden doruluvermi: " Bak ben Uluda'm. 54 milyon yandaym. "
  Kelolan: " Nee?! Sen Uluda msn? "
  " Tabi ya ne sandn? Uluda'n bir de insansal karl olmal. Dnya apnda bir da derdini anlatabilmeli. Bak Kelolan, insanlar bir fikir ve dnce sistemine bal kalmamal. Dier fikir ve dncelere sayg duymal. Eletiri kabul etmeli. "
  " Dedem Uluda, seni zdysem beni affet. Nice zamandr bu sorular kafama taklyordu. Soran renir, sormayan ne renmi, derler. Ben de geldim, seninle tantm, memnun oldum. Misafirin iyisi erken kalkandr. zin istiyorum. "
  " zin senindir Kelolan. Ama ok erken kalktn. "
  " Dedem, bu kadar yeterli. Konutuklarmz anlatmama izin kar m? "
  " kar. Ben szlerimin arkasndaym. "
  Kelolan dze indikten sonra kynde ve dier ky ve kasabalarda Uluda'la konutuklarn anlatm. Herkes, Kelolan'n anlattklarn ilgiyle dinlemi. Bir kii bile kar kan olmam. Doru sze ne denir? Demek ki doru syleyen dokuz kyden kovulmuyormu.

  SON

  -------------------------------------------------
  KELOLAN ATALTEPE TEKFURUNA KARI
  Gnler geer, aylar geer, aylar geer, taylar geer. Aradan yzyllar gese de bu masal okuyan baylar, bayanlar geer.

  Bu masal okuyann
  Ya ka olursa olsun,
  yilik srda olsun,
  Yrei sevgiyle dolsun.

  Masal Kelolan masal ama nce Kelolan' deil de, ataltepe Tekfuru'nu tantmakla ie balayalm. Bu tekfur ovaya sur yaptrr da kalesini kurdurur mu? Kurdurmaz. Neden? nk zalim. Da tepelerinde, ataltepelerde frldan maharetle evirecek. Dzden, ovadan geen kervanlar soyduracak. Elma soymak baka, kervan soymak baka.

  Ky ve kasabalara saldr, insanlar yarala, ldr.
  Bre geri zekal tekfur, dur bakalm, geri dur.

  O yrede yaayan insanlar, tekfur belasna dudak bkmler, son are olarak Kelolan'a gitmiler. Olmaz olduran, nice ktlere dersini veren Kelolan krk, elli deil, yz kiiye olur, demi. Yardm ederim, demi. Yz kii gidince Kelolan yz elli gn dnm ama are bulamam:

  " Bir kuru canmla ortaya ksam
  Zalim tekfura yeter artk desem
  Tekfur bin askerini stme salsa
  Bir trl kmadk u canm alsa
  O zaman ne olur, ne deiir?
  Ben yolcu, tekfur hanc
  Daha ok halkn stne reklenir.

  Canm tehlikeye atmadan, tekfurun hakkndan gelmeliyim. Gcm yetmiyorsa yardmc veya yardmclar bulmalym. Ama nasl, kimi ya da kimleri? "

  Kelolan yz elli gndr dnyor ya bir yz elli gn de benden oldu mu sana yz gn. Bir yl bile deil. Tekfurun soyu babadan oula bin yldr hkm sryor. Kelolan bin yllk saltanat ykmak iin, varsn biraz daha dnsn.

  Gnlerden bir gn Kelolan bir dzlkte kendi etrafnda dnerek bir daire izmi ve bu dairenin iine kendini hapsetmiken, bir ses duymu: " Hemerim, dnp durma sonra ban dner, yere dersin. "

  Kelolan sesi duymu, durmu, ba dnm ve yere dm. Kelolan'n yere dmesine sebep olan zincir koparanm. Zincir koparan Kelolan' yerden kaldrm. Bunlar konumular, konutuka birbirlerine almlar. Dertlerini anlatmlar ve bir ortak paydada birlemiler: Tekfur zaliminin zulmne dur demek gerekliymi.

  Kelolan ile zincir koparan ataltepe'ye trmanp naralar atarak tekfurun kalesine saldrmlar ama tekfurun askerleri onlar yakalayp zindana atm. Askerler gittikten sonra Kelolan'n zgn halini gren zincir koparan sormu: " Ne o Kelolan, ok zgnsn? imdi dert ekecek zaman mdr? Bir an nce buradan kurtulmaya bakalm. "

  Bunun zerine Kelolan: " Nasl zlmem! una baksana seni zincirle baladlar, stne krk kilit astlar. Beni ise, adam yerine koymadklar iin, sadece iple baladlar, ne kilit, ne bir ey. "

  " Daha iyi ya Kelolan, sen bir abuk kurtulmaya bak. Benim iim uzun srecek. Hem bana yardm edersin. Zinciri koparrm da u kilitler baa bela. Kalede ne kadar kilit varsa stme taktlar. Beni tandklar iin, zinciri bolca sardlar. "

  " Senin dnceni seveyim zincir koparan. Sevinmem gerekirken zlyormuum. nemli olan, tekfurun ktlklerine son vermek. nsanlar bu beladan kurtarmak. nder ha sen olmusun ha ben. Varsn ben senin izinden gideyim. Sen yeter ki tekfurun saltanatn ykacak areyi bul. "

  " Acele et Kelolan, tekfurun kilitleri anahtarla almaz. Bu kilitleri krmak gerekir. Buradan kurtulduktan sonra da devirene gideceiz. Da deviren tekfurun sarayn da, stnde bulunduu ataltepe'yi de devirir. "

  " Da deviren mi? O da kim? "

  " Grrsn Kelolan, grrsn. ataltepe'yle birlikte tekfurun saray yerle bir olunca onu grrsn. Da devirenin farkna varrsn. "

  Kelolan ile zincir koparan tekfurun sarayndan kurtulduktan sonra da devirenin yanna gitmiler. Zincir koparan olanlar da devirene anlatm ve yardm etmesini istemi. Yllardr zalim tekfur hakknda anlatlanlarla bilenmi olan da deviren zincir koparann drtmesiyle harekete gemi. ataltepe'yi kaldrd gibi yere vurmu. Ortal bir toz bulutu kaplam. Yarm saat sonra toz bulutu kalknca ortada ne ataltepe ne tekfur kalm. Adn kimse bilmeyecei iin, tekfur tarihin karanlklarnda kaybolmu.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm

 5. #5
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  59
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Standart Cevap: Kelolan Masallar

  KELOLAN DDK HELVA
  Bir varm, bir yokmu. Bir ite almayan, gezip dolamay seven bir Kelolan varm. Bu Kelolan komu kasabada gezerken, tellaln sesini duymu: " Ey ahali, duyduk duymadk demen, yola kverin hemen, meneke sokanda, yengenin konanda helva gn yaplyor. Buyurun davetlisiniz, gelin helva yersiniz. "
  Tellaln sylediklerini duyan Kelolan soluu yengenin konanda alm. Konan bahesinde ateler yaklm, kazanlar kaynyormu. Yengenin kocas, konan days bir seici kurul oluturmu. Day, on kiilik seici kuruldan en akll grd Kelolan' kurul bakan semi.

  Drt kazan banda drt yarmac varm. Bunlardan ikisi adam, ikisi kadnm. Helvalar pitikten sonra tabaklar dolusu helva datlm. Kelolan her birinden birer tabak olmak zere drt tabak helva yemi. stne iki bardak su imi. nsanolu aken dnyaya karamsar, tokken glmser bakarm. Keke haftann yedi gn, yedi konakta byle ziyafet verilse. Bugn burada helva, yarn baka yerde dolma, br gnler kfte, pilav, brek, rek, kek. Karnm tok olduktan sonra neden alaym. Yer, ier, yatar, keyfime bakarm, demi, anlatm, durmu.

  Sonunda karar an gelmi. Seici kurul toplanm. Konak sahibi yenge dokuz oy alm. Kelolan, hepsi gzeldi ama hocann helvas bir baka gzeldi diyerek, Nasreddin Hoca'ya oy vermi. Hey gidi Nasreddin Hoca, hey! Senin yaptn helvay yerken tahta kan kranlardan oy alamadn. Fakirsin ya, aznla ku, elinle balk tutsan yaranamazsn.

  Kelolan, Nasreddin Hoca'ya oy vermi ama day araya girmi: " Olmaz Kelolan, Nasreddin Hoca'ya oy versen ne olacak? Bugn buradan oylarn tamamn alan bir birinci kacak. Nasreddin Hoca'ya bo ver, yengeye oy ver. "
  Kelolan'n kararl olduunu gren day: " O zaman seici kurulla birlikte Da Dede'ye gidelim. Da Dede'nin oyu yarmay sonlandrsn. " demi ve Da Dede'nin yaad maaraya gidilmi. Da Dede, daynn dedesiymi. Yz drt yandaym ama uzun sa ve bir metrelik sakal karaym. Hani derler ya, ak sakall dede, yle deilmi. Onun san ve sakaln odun kmryle boyad rivayet edilirmi.

  Da Dede drt tabak helva yemi ve stne drt bardak su imi. Daynn hanmn iaret edip yenge demi. Day, oradakilere otuz iki diini gstermi. Konak sahibi yenge oylarn hepsini alarak birinci ilan edilmi. Konan bahesine gelince, karar, alklarla, dorusu buydu, szleriyle karlanm. Kelolan bu can skc ortamda daha fazla kalamayacan anlayp konaktan ayrldktan sonra toprak yolda uzun sre yrm. " Ben istesem de bu dzene ayak uyduramazdm, diye dnm. Konduu tasn eklini alan su gibi, girdii ortamda renk deitirip bukalemunlaan insanlar sevmiyorum. Yalvarsalar da bir daha bu konaa gelmem.

  Ne yengenin helvasn yerim ne daynn yzn grrm.
  Ne kimsenin nnde eilirim ne de zoraki alklarm.
  Ben buyum ite, benim adm Kelolan.
  Kendisine efendi dememi isteyen dayya gler geerim.

  nsan byk, yce, grkemli bir varlktr.
  Btn insanlar eittir, insanlar arasnda fark yoktur.
  Ne demek yle efendimiz, kim kimin efendisi.
  nsan bakasnn deil, kendisinin efendisi olmal. "

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm

Benzer Konular

 1. Kelolan Don Kiot'a Kar
  By Serdar Yldrm in forum Serdar Yldrm Hikayeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15-05-20, 12:14
 2. Dnyann En Ksa Ve En Gzel Masallar
  By Serdar Yldrm in forum Serdar Yldrm Hikayeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-02-20, 12:54
 3. KELOLAN MCEVHER AACI
  By Serdar Yldrm in forum Serdar Yldrm Hikayeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-09-14, 17:59

Members who have read this thread: 2

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •