ALLAHIN, BZM GELECEKTE NASIL BR NSAN OLACAIMIZI BLMES, DEMEYEN ALLAHIN BR HKMM, YOKSA..?

Bugnk makalemin konusu, Allah gelecekte olacaklar biliyorsa, bizleri imtihan etmesi ne kadar doru, sorusu zerine olacak. Bu konu ok farkl ekillere brndrlerek anlatlr ve inanlmaz yalan yanl kader konusuyla da ilikilendirilir. Hatta bazlar, Allah gelecei bildiinden bizlerin kaderini yazm ve bizler O kaderi yayoruz ve bu kaderi deitirmemiz mmkn deil diyebilmektedirler. EER BZLER ALLAH IN BZLER N YAZDII BR KADER YAIYORSAK VE DETRME GCMZ YOKSA, BUNA MTHAN YAN SINAMA DEMEMZ MMKN DEL. Hatta Allah n resuller ve kitaplar gnderip, kullarn doru yola davet etmesi de bu dnceye, inanca ters dmesi gerekir. Ltfen Allah a, byle adaletsiz bir dnceyi isnat etmeyelim. ALLAH BZLER DENEDN, SINADIINI YAN MTHAN ETTN SYLYORSA, BZLERN ZGR RADEMZLE HER AN DEEBLECEK BR KADERMZ VAR DEMEKTR. DEERL BR ARKADAIMIZ, ABMZ BU KONUYU YLE ZETLEM.

"HAYIR VE ER'DEN HANGSN ALLAH IN SEECEMZ BLMES, ALLAHIN LM SIFATI GEREDIR. KULLARINA ERDEN KAINIP HAYR'I TAVSYE ETMES, MERHAMET GEREDR. SEM HAKKINI VERMES ISE ADLET' GEREDR."

Allah gelecei bildiini aka, Kur an da sylyor. PEK, ALLAH IN BZM GELECEKTE, NASIL BR NSAN OLACAIMIZI BLMES, DEMEYEN ALLAH IN HKMM, YOKSA NSANIN KEND ABASIYLA, DETREBECE BR DURUM MU? te buras ok nemli. Ne yazk ki bizler yanl inanlarn etkisiyle, Allah n adalet anlayn tam alglayamadmz gibi, bizlere rehber olsun diye gnderdii kitaplarnda farknda olamadmz iin, BZLERN BU DNYADA KENDMZE BLE YAKITIRAMAYACAIMIZ ADALETSZ KONULARI, Allah a nispet etmekten ekinmiyoruz. nce unu asla unutmayalm. ALLAH H BR KULUNU, HAK ETMED YAN ZGR RADESYLE YAAMADII YANLILARINDAN DOLAYI CEZALANDIRMAZ. Allah bizlere, bir anne babann gsterecei efkatin, kat kat fazlasn gstereceini, nce unutmamalyz. Bizler ne yazk bir ki bir anne babann, evladna asla yapmayaca bir davran, ne yazk ki Allah a nispet edebiliyoruz. Kuran bir kez anlayarak ve dnerek okuyan bir Mslman, bunun tersini syleyemez.

ALLAH IN GELECEKTE KULUNUN, KT BR NSAN OLACAINI BLMES, ONLARI OLURUNA BIRAKIP, O BLD HAYATINI YAAMASINA ZN VERMES, ALLAH IN ADALETNE, ANINA, YCELNE YAKIMAZ. Bizler anne ve baba olarak, evlatlarmzn gelecekte okuyup okuyamayacan, ya da nasl bir meslee daha yatkn olacan, en azndan tahmin ederiz. Bunu tahmin ediyor olmamz, bizlerin hibir mdahalede bulunmamamz gerektirmez. Bizler gerekirse eksik ynlerini tamamlamak iin dersler aldrr, eitimlerinde baarl olabilmeleri iin aba harcarz. Yani evlatlarmza elimizden gelen yardm yaparz. Daha sonras, elbette kendisine kalmtr. BU DURUMDA BAILAYICILIININ VE YCELNN SINIRLARINI, TAHMN BLE EDEMEYECEMZ YCE ALLAH, BZLERN GELECEKTE KT BR NSAN/KUL OLACAIMIZI BLD HALDE, BZLER DORU YOLA DAVET ETMEK N ABA HARCAMAZ MI?

Elbette aba harcyor ve gelecei bilen Rabbimiz, bizlere gnderdii Eliler ve kitaplarla uyaryor. Daha sonrada yaptmz sapknlklar, yanllar konusunda ikaz ederek, bizleri doru yola davet ediyor. Baz kiiler Allah kulunu imtihan, snav yapmaz diyorlar. Hlbuki bu dnyada da her anmzda kendi aramzda, iimizde snavdan geiyoruz. e alrken iyeri sahibi snav yapar. Peki neden? nk ie alaca kiinin zelliklerini anlamak ve ie kar yatknln grmek ister. Zaten SINAV kelimesinin anlam, DRENME, DAYANMA, KATLANMA GCNN, BLGNN LS TESTDR.

Allah da gelecei grdnden, kullarn kt yoldan doru yola davet etmek adna, Elileri kanalyla yapt ilk yardmlarnn, ne derece dikkate alndn, onlarn hem nefsine, ruhlarna hem de bedenlerine kar nasl davrandklarn, YAN KENDSN NE LDE DNLEYP DNLEMEDKLERN, BZZAT KAYDA ALDIRARAK LYOR YAN SINIYOR. Bunun adna da zaten imtihan deniyor. Allah ben uyarmadka yani zikrimiz uyarmz ulamayan kullarm sorumlu tutmam, hesap sormam diyorsa, ltfen Allah n adaletini doru anlayalm. Allah yaptklarmzn hesabnn maher gn sorulacan sylyor Kuran da. Ama birok ayetinde de sizleri uyarmtm ve sakn bu yanllar yapmayn demitim deneceini ve bu ikazlarm dikkate almadnz iin azab tadn denecei, imdiden bildiriliyor bizlere. DEMEK K ALLAH MAHER GN BZLERN, BAHANELER BULMAMASI N UYARIYOR VE DORUYA DAVET EDYOR. EER ALLAH IN GELECE BLMESNN, ASLA DEMEZ BR YAZGI OLDUUNU SYLERSEK, ELLER VE KTAPLAR GNDERP, BU UYARI VE KAZLARIN NE MAKSATLA YAPILDIINI, MANTIKLA VE KURAN LE AIKLAYAMAYIZ. Tekrar hatrlatmak gerekirse, Allah bizlerin hesap gn hibir bahane bulmamamz iin, her trl nlemi alm ve ALLAH KULLARININ KEND GELECEKLERN BZZAT KENDLERNN, DETREBLECEKLER BLGSN DE VERMTR.

Allah biz kullarn yalnz brakmam, her anmzda yardmcmz olmu ve yardmnn karln da bizlerden beklediinin birok rneini, gnderdii Kuran da bildirmitir. Doruya davet iinde yaptklarmzn dlnn ya da cezasnn olduu ikazn da yapmtr. Allah bizleri zgr irademizle serbest brakm ve Kehf suresi 29. ayetinde bakn ne diyor. DE K: TE RABBNZ TARAFINDAN GEREK GELD. ARTIK DLEYEN MAN ETSN, DLEYEN NKR ETSN. Buradan da anlyoruz ki Allah, gelecei biliyor ama kullarn yapacaklar yanllardan doruya ynlendirmek iin, Eliler ve Rehber kitaplar gnderiyor ve diyor ki, STEYEN DORUYU GNDERDM REHBERDEN RENR DORUYA YNELR, STEYEN KEND NEFSNN GTRD YANLITA ISRAR EDER. Demek ki Allah n gelecei bilmesinin, bizlere en nemli faydas, bizleri zamanndan nce uyarp ikaz etmesi olduu anlalyor.

DLERM CMLEMZ BATILIN ETKSNDE KALMADAN, YALNIZ ALLAH N PNE SARILAN, ALLAH I ANINA YAKIIR BR EKLDE TESBH EDP ONA KULLUK EDEN, KAZ VE UYARILARINI DKKATE ALAN, ALLAH IN AZINLIK HALS KULLARI ARASINDA OLURUZ.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/