Bu makalemde sizleri, gnmzde ok konuulan, konu hakknda ok fazla bilgi sahibi olmad iin, toplumun kafasnn kart ERAT konusu zerinde dnmeye davet etmek istiyorum. Ltfen unutmayalm slam hukuku, Allah n eriat yalnz Kuran dr. Onun iin Allah, sizleri Kuran dan hesaba ekeceim hkmn vermitir. Kuran n bahsetmedii eriat batldr, hurafedir. Bakn bu konuyla ilgili, Allah Elisine ayetinde ne diyor.


SONRA SANA DA EMRMZDEN BR ERAT/ YASA/KANUN BELRLEDK, ARTIK ONA UY, BLMEYENLERN ARZULARINA UYMA! (Casiye 18)


SANA DA, DAHA NCEK KTABI DORULAMAK VE ONU KORUMAK ZERE HAK OLARAK KTABI (KURANI) GNDERDK. ARTIK ARALARINDA ALLAHIN NDRD LE HKMET; SANA GELEN GERE BIRAKIP DA ONLARIN ARZULARINA UYMA. HER BRNZE BR ERAT VE BR YOL BELRLEDK. (Maide 48)


Bu ayetlerden de ok ak anlald gibi, ALLAH ELSNE DN ADINA SANA ERATI BZ BELRLEDK, din adna yasay, kanunu biz Kuran da koyduk, O ERATA UY, sakn kendi nefislerinde yarattklar eriata, din adna koyduklar yasalara uyma diye Allah Elisini uyaryor. Bu uyary ve ikaz alan Allah n Resul, kendiside Kuran n dndan eriat kanunlar koyar m? Akl olan Kuran ile buluan, tm gereklerin farknda olacaktr. DEMEK K ALLAH IN ELSNN UYDUU ERAT-KANUNLAR, KURAN IN KOYDUU ERAT OLDUUNU OK AIK ANLIYORUZ. Devleti ynetenler, an gerekleri dorultusunda, toplumun huzuru ve mutluluu iin farkl kanunlar kartr. Bu kanunlar zaman geldiinde deitirilebilir. Bu kanunlarla ltfen Allah n eriatn, dinini kartrmayalm, nk Allah n kanunu deimez. Allah gelecei bildii iin, kullarnn yaam ekline ok fazla mdahale etmemi, baz konularda uyarlarda bulunmutur. ALLAH IN ERATI KURAN DA EMREDLEN ERATTIR VE BZLER DN ADINA LGLENDREN KONULAR OLDUU GB, DEVLET YNETENLERN ZNDE UYMASI GEREKEN KURALLARDIR.


Peki, gnmzde baz Mslmanlarn azlarndan drmedii eriat ile Allah n emrettii ve Kuran da bahsedilen eriat aynm? Elbette hayr. nk gnmzde eriatla ynetildiini iddia eden lkelerin eriat, ALLAH IN KANUNLARI DEL, RVAYET VE SANI SZLERN, MEZHEPLERN FIKIH NANCININ, YAN NSANLARIN YARATTII VE EKLLENDRD ERATTIR. Hatta Taliban kadnlarn spor yarmalarna girmesini yasaklad ve slam buna izin vermez dedi. zin vermeyen Allah n slam deil, kendi nefislerinde yarattklar ve adna slam dedikleri inan onlara izin vermiyor. ONUN NDE BU ERAT, KENDLERNN YARATTIKLARI SLAM, NSANLARIN YAPISINA, KAREKTERNE VE RUHUNA UYMUYOR. ALLAH YARATTII KULUNUN ZELLKLERNE GRE, KOLAYLATIRILMI BR ERATI, SLAM I BZLERE SEM VE KURAN DA BU ERATIMA UYUN EMRN VERMTR.


GNMZDE YAANAN ERAT, ALLAH IN ERATIDIR DYE, ALLAH A VE RESULNE FTRA ATARAK YAANAN ERATTIR. ONUN NDR K MSLMAN TOPLUMLARIN OU, BU ERATTAN MEMNUN OLMADIKLARI N, O LKELERDEN KAIYORLAR. LGN OLAN SE, MSLMAN OLMAYAN TOPLUMLARA SIINIYORLAR. Eer Allah n koyduu bir eriat/kanun ve kurallar olsayd, bylemi olurdu? Elbette hayr. Gnmzde eriatla ynetildiini iddia ettikleri lkelerin kanunlar, Peygamberimizin hadisleridir diye iddia ettikleri szlerin, rivayet ve san bilgilerin yaratt eriattr ki, BUNLARIN ALLAH IN ERATI LE ASLA BR LGS YOKTUR.


Kuran anlayarak ve dnerek okuyan bir Mslman, slam dininde kanun koyucu, eriat belirleyici yalnz Allah olduunu onlarca ayetinden grr ve tebli alr. nk Allah Elisine, sana indirdiim eriatla, kanunlarla kullarma hkmet emrini vermi ve Allah hkmne hi kimseyi ortak etmeyeceini aka bildirmitir. LTFEN ALLAH IN ERATINI, KURAN DAN DKKATLE OKUYARAK RENNZ. NE DEMEK STEDM, TE O ZAMAN ANLAYACAKSINIZ. Bakn sra 77.ve fetih 23. ayetlerinde Allah ne diyor Elisine.


SENDEN NCE GNDERDMZ RESULLER HAKKINDAK, ALLAH IN SNNET, KANUNU DA BUDUR. BZM KANUNUMUZDA, HBR DEKLK BULAMAZSIN. sra 77


ALLAHIN TEDEN BER LEYP DURAN SNNET/KANUNU BUDUR. ALLAHIN SNNETNDE/KANUNUNDA ASLA BR DEKLK BULAMAZSIN. Fetih 23


Allah slam eriatnda, snnetinde, kanunlarnda asla deiiklik yapmadn, daha nce grev verdii Resullere ne gnderdiyse, sana da znde ayn slam eriat, snneti gnderdim diyor. Ama bizlerin Kuran ile bamz kestikleri iin, MEZHEPLERN VE RVAYETLERN EKLLENDRD ERATI, SNNET ALLAH IN ERATI, SNNET ZANNEDYORUZ. SLAM DNNDE TEK BR SNNET, ERAT VARDIR ODA KURAN DA EMREDLEN ALLAH IN SNNET, ERATIDIR. ONUN NDR K PEYGAMBERMZ YALNIZ ALLAH IN SNNETNE VE ERATINA UYMU, MMETNE ALLAH IN SNNETN VE ERATINI TEBL ETMTR. Ama bizler ne yazk ki kendimize, ALLAH IN ERATINI YETERL GRMEDMZ N, mezheplerin rivayetlerin etkisinde beeri snnetler, eriatlar ediniyoruz. ltfen bu gerei Kuran dan aratralm ki, bizlere kurulan BEER ERAT, SNNET TUZAINA DMEYELM. HUZUR BULMAK STYORSAK, SAHTE SLAM I DEL, ALLAH N SLAMINI YAAYALIM.


Allah n eriatn, yani kanunlarn Kuran da ikiye ayrabiliriz. Birincisi her Mslman n bizzat kendisinin uymas gereken kanun ve kurallar ki, bunlarn hi birisinin yaanmas adna, hi kimse bir baka kiiye zorlama yapamaz. NK HER MSLMAN, ALLAH IN BZZAT KNN ZGR RADES LE YAAMASI GEREKEN KANUNLARIYLA, BZLER MTHAN EDYOR. Zorla imtihan olur mu? Detayn ok fazla vermek istemiyorum ama birka tanesini sayalm. Allah a kar ibadetlerimiz, bunu SALT bal altnda toplayabiliriz. Yani Allah a kar saygmz belirtmek adna namaz klmak, yalnz ona kulluk edip, yalnz ondan yardm istemek. htiya sahiplerine mal ve mlkmzden paylamak, onlara yardm/infak etmek ve toplum iinde Mslmanlarn bir birine destek olmas diye, ksaca sayabiliriz.


Bunlarn dnda da Kuran n bahsettii ve dikkatimizi ektii, tek bamza zgr irademizle yapmamz Allah n istedii tm konular da unutmayalm. ALLAH IN EMRETT VE KSEL OLARAK YAPMAMIZI STED KONULARI YERNE GETRMEDMZDE, BU DNYADA H KMSE NEDEN YAPMADIN DYE CEZALANDIRAMAZ. CEZAYI VE MKFATI VEREN YALNIZ ALLAH TIR. LTFEN BUNU UNUTMAYALIM. N MTHANINDA H KMSE ZORLANAMAZ. Bu kanun ve kurallara, yani Allah n eriatna uyduumuz takdirde, hem kiisel olarak bizlerin daha mutlu, huzurlu yaamamz salayaca gibi, toplum olarak da adaletli ve eit yaamamz salayacaktr. ALLAH BAKARA 256. AYETNDE YLE BUYURUYOR. DNDE ZORLAMA YOKTUR. ARTIK DORU, YANLITAN AYRILMITIR. Buda ok ak unu anlatyor bizlere. Hi kimseyi imtihan gerei, din adna zorlayamazsnz. Akln Kuran ile kullanan Allah n kulu, doru ile yanln birok rneklerle anlatld Kuran da, yani Allah n eriatnda gerekleri grecektir. Yanltan doruyu ayran, huzuru ve mutluluu bulacaktr.


Bunca ak ayetlerden sonra, Allah n eriatna kendi nefislerimizce, atalarmzn inanlarn ilave ederde bunlarda Allah n eriat dersek, Allah n hkmne ortak olmu ve h sanki doru ve eriyi hakla batl Allah, tam aklamam ve Kuran da bildirmemi gibi, kendimizce ilaveler yaparak ALLAH IN ERATINA KARI, BEER ERAT YARATMI OLURUZ. BUDA AIKA RKTR. ALLAH IN DNNE ORTAK OLMA ABASIDIR. NE YAZIK K GNMZDE ERAT KELMESNDEN MSLMANLAR KORKUYOR VE ADETA YARATILAN BEER ERATTAN KAIYORLAR. ALLAH ERATINI KURAN LE GNDERM VE KURAN LE SINIRLARINI ZMTR. NK ALLAH IN ERATI, ALLAH IN YEMNLE SYLED GB, KOLAYLATIRILMITIR. Kuran n bahsettii ikinci eriat konusuna gelince. Bu kanun ve hkmlerde, halkn yetki verdii ve setii devlet yneticilerini ilgilendiriyor. Allah onlara da seslenerek ne diyordu hatrlayalm.


ALLAH SZE, MUTLAKA EMANETLER EHL OLANLARA VERMENZ VE NSANLAR ARASINDA HKMETTNZ ZAMAN ADALETLE HKMETMENZ EMREDER. ALLAH SZE NE KADAR GZEL TLER VERYOR! PHESZ ALLAH, HER EY TENDR; HER EY GRENDR. Nisa 58


Demek ki bizler nce, iin ehli insanlar ynetici olarak seeceiz ve onlarda bizleri adaletle, hakkn kanunlar ile ynetecek, BEERN YARATTII MEZHEPLERN ERATI LE DEL. te Allah n eriatnn toplum ynetiminde olmazsa olmaz emri, kanunu. Devleti ynetenler, Allah n eriatnda hkmettii gibi toplum, slam yaarken bask yapmadan, imtihanlarna karmadan, onlarn zgrce imtihanlarn yaamalar iin zemin hazrlanmas da, eriatn grevidir. Maide 8. ayetinde Allah Mslmanlar bakn nasl uyaryor. EY MAN EDENLER! ALLAH N HAKKI AYAKTA TUTAN, ADALETLE AHTLK EDEN KMSELER OLUNUZ. BR TOPLULUA DUYDUUNUZ KN, SZ DL DAVRANMAMAYA TMESN Demek ki Allah n eriatnda, karmzda kim olursa olsun, adaletli davranmak var. Bugn eriatla ynetildiini iddia edenler, sizce Allah n kanunlarna/eriatna uyuyorlar m?


rnein Allah, toplu yaamn kurallar arasnda, zinay yasaklamtr. Bunun nedenide toplumun huzurunu salamak adnadr. Eer bizleri ynetenler Allah n bu hkmn grmezden geliyorlarsa, o toplumda huzur ve aile birlii olmayacaktr. Toplumu ilgilendiren kurallar, toplumun huzuru iindir ve herkezin sorumluluundadr. Yerine getirilmediinde de cezas vardr. Yine Allah n eriatnda kii ve devleti ynetenlere dikkat ekici bir uyarda, Araf 181. ayetinde bakn ne diyor. YARATTIKLARIMIZDAN, HAKKA SARILARAK DORU YOLU GSTEREN VE HAK LE ADALET GEREKLETREN BR TOPLULUK VARDIR. te Allah n eriat bunlar emrediyor. Allah n emrettii gibi ayrm yapmadan sizden, bizden demeden adaleti ayakta tutarak hakkn/Allah n kanunlar ile yaamak. Ama bizler Allah n kanunlarn, eriatn yeterli grmediimiz iin, MEZHEPLERN KEND ERATINI YARATARAK, BUNLAR ALLAH IN VE RESULNN ERATI DYEREK, HEM ALLAH A HEMDE RESULNE FTRA ATMAKTAN KORKMUYORUZ. Elbette yaptklarmzn sonucunu da gryoruz. Ac, mutsuzluk, adaletsizlik, slam toplumundan eksik olmuyor. Allah Mslman olmayan toplumlara bile iyi davranmamz, onlara ktlk yapmamz emretmez, tam tersine iyilikle, adaletle karlk verin der,


ALLAH SZNLE DN URUNDA SAVAMAYAN VE SZ YURTLARINIZDAN IKARMAYANLARA YLK YAPMANIZI VE ONLARA ADL DAVRANMANIZI YASAKLAMAZ. PHESZ K ALLAH ADL DAVRANANLARI SEVER. Mmtehine 8


Bu ayetlere benzer birok ayet vardr ki, Allah n eriat herkesin adaletle ve huzur iinde yaamay arzu ettii bir eriattr ama ne yazk ki dnya zerinde byle bir eriat yaanmyor. LTFEN SLAM IN ERATI DYE NE SRDKLER, BEER ERATLARIN TUZAINA DMEYELM. KURAN I DKKATLE ANLADIIMIZ DLDEN OKUYALIM VE ALLAH IN ERATINI RENELM. DLERM BR GN, KURAN DA BAHSEDLEN ALLAH IN ADALETL, HUZUR VEREN ERATI FARK EDLR VE YAANIR.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/