Bu makalemde sizlerin, zerinde dnmenize vesile olmak istediim konu bir Mslman, Kuran anlad dilden dikkatle hibir beeri bilginin etkisi altnda kalmadan tarafszca okuyup, ayetler zerinde dnerek, BEN KURAN DAN BUNU ANLADIM, ALLAH IN EMRN TEBL ALDIM VE ANLADIIMI YAAYACAIM DEME ZGRLNE SAHP DEL M? Ya da slam byle bir inanca izin veriyor mu, konusu zerine olacak. Ne dersiniz, ben Kuran dan bunlar anladm ve byle inanmak yaamak istiyorum inancm deme zgrlmz yok mu? ALLAH KURAN DA BZLERN NANCIMIZI, NASIL YAAMAMIZI STYOR? Gelin bu konu zerinde birlikte dnelim.


Allah birok ayetinde, bizleri bu dnyaya imtihan etmek yani hangimizin davranca daha gzel eyler yaptn snamak iin yarattn syler. Hatta Ankebut suresi 2. ayetinde de bakn nasl bir uyarda bulunur. NSANLAR, NANDIK DEMEKLE MTHAN EDLMEDEN, BIRAKILACAKLARINI MI ZANNEDERLER. Demek ki bu dnyada hepimiz, Allah tarafndan imtihan ediliyoruz, tek tek. Bu durumda imtihanmz da bizzat kendimiz yaamamz gerekmez mi? Bir baka deyile hepimiz bu dnyada SINAVDAN GERLYORUZ. ok ilgintir bunlara benzer onlarca ayete iman ettiimizi sylediimiz halde yalan syleyen, adaletsizlik yapan, hatta hrsz bir insan, eer bizim arkadamz ya da gurubumuzun iinden birisi ise onun yanllarn savunmaya, hatalarnn stn rtmeye alrz. Hlbuki yanl her kim yaparsa yapsn, onun yanl yaptn sylememiz ve ikaz etmemiz gerekmez mi? NE YAZIK K BZLER MTHANIMIZI YAARKEN, NEFSLERMZN ESR OLMAKTAN VE AHS MENFAATLERMZ N GRUPLAARAK, AYRIMAKTAN KURTULAMIYORUZ. yle olunca da kaybedenlerden oluyoruz.


Peki snav, yani imtihan kelime olarak ne anlama geliyor? Hi aratrdnz m? Sizlere hatrlataym, bakn snav yani imtihan kelimesinin anlam neymi. BLG DERECESN ANLAMA, DRENME, DAYANMA, KATLANMA, G GEREKTREN, SONUTA BR DENEYM KAZANDIRAN ZOR DURUM. Snav yani imtihan kelimesinin, zellikle geni anlamn sizlere hatrlattm ki, Allah n bizleri imtihandan/snavdan geirmesinin nedenlerini ve snavn artlarn hatrlayabilelim. Hatrlatmak isterim Allah bizleri, toplu olarak deil, tek tek snav yaptn sylyor. Bu durumda bizlerde imtihanmz verirken yani slam yaarken, bizzat kendi abalarmzla hazrlanp yaamalyz. Allah bizleri zorluklarla, zenginlikle, fakirlikle, salkla, olaylar karsnda adaletli davranp davranmaymzla, Kuran a ne derece bal kalp kalmadmzla, onun snrn ap amadmzla imtihan yaptn syledii gibi, ok nemli bir bilgi veriyor ve bakn O snavn kaynan nasl aklyor.


Zuhruf 44: phesiz ki o (Kuran), senin ve kavmin iin (gerei) hatrlatan (t)tr. LERDE ONDAN SORGULANACAKSINIZ. (Mehmet Okuyan meali)


Demek ki bu dnyada ki imtihanmzn tek kayna Allah n indirdii vahiy olan Kuran m ve ayetin sonunda da O VAHYDEN SORGULANACAKSINIZ, YAN MTHANINIZI KURAN DAN MI VERDNZ, YOKSA ALLAH IN VAHYNN YANINA BEER RVAYET VE SANI NANLAR KOYUP, ONLARADA MI ALITINIZ, HESAP GN BU SORGU YAPILACAK DYOR. nsanlar batl aklamak ve rivayetleri de dinin asli unsuru yapmak isteyenler, her konuda yaptklar gibi, bu ayet hakknda da, burada Kuran gemiyor O iaret zamiri yalnz Kuran deildir, Peygamberimizin rivayet hadisleri de buna dhildir diyerek, sorumlu olduumuz, sorgulanacak kitabn adeta snrlarn geniletmekten, Allah n kitabna irk komaktan korkmuyorlar. Hlbuki Allah Kuran n snrlarn sakn amayn, GEREK YALNIZ ALLAH KATINDAN GELENDR, UYARISINI YAPIYOR.


Makalemin banda, sizlere sorduum soruya gelince. Baz kiiler unu sylyor, herkes Kuran anlayamaz, kendiniz sakn okumayn. Kuran limler anlar. Bizler eer imtihan oluyorsak bu dnyada ve imtihanmzn tek kayna da Kuran ise nasl olur da imtihan olduumuz kitab bizzat kendimiz okuyup anlayamayz, zerinde alp onu hayata geiremeyeceimizi syleriz. Ad stnde imtihan/snav. ALLAH IN BZLER MTHAN ETT KTABI ANLAYABLMEK ADINA, VAR GCMZLE DRENECEZ, YALNIZ ONA DAYANIP, HER ZORLUA KATLANARAK VAR GCMZLE ABA HARCAMALI VE BU ABAMIZIN SONUNDA OK NEML BLGLER ALIP, DENEYMLER KAZANIP, ZORLUKLARIN STESNDEN GELMELYZ. Allah ne diyordu Ali mran 103. ayetinde. ALLAHIN PNE SIMSIKI SARILINIZ, AYRILIA DMEYNZ, Allah n ipinden baka iplere sarlarak imtihann vereceini zannedenler, yanldklarn maherde anlayacaklardr. ONUN NDR K HER MSLMAN KURAN A MRACAAT ETMEL, ONU ANLAYABLMEK ADINA ABA HARCAMALI VE ONU HAYATINA GERMELDR. TE O ZAMAN SLAM TOPLUMU, KEND ARASINDA NANLARINDA OK DAHA AZ FARKLILIKLAR OLACAKTIR. NK KAYNAK TEK OLACAK.


TM BUNLARDAN ANLIYORUZ K HER MSLMAN, MANINI KENDS BZZAT ABA GRTERP ARATIRMAK VE KENDS YAAMAKLA YKMLDR. Hi kimse sen kendi bana slam yaayamazsn diyemez. nk Allah sakn veliler edip ard sra gitmeyin, yalnz Allah a ve onun ipine sarln emrini vermitir. Allah bizleri Kuran dan, vahiyden imtihan ettiini sylyor ve her kulunu gc nispetinde sorumlu tutacana hkmediyorsa, her Mslman mutlaka Allah n Nahl suresi 98. ayetinde uyard gibi, yani nce kafamzdaki tm batl ve hurafeden kurtulup, eytann vesvesesinden uzaklap, ondan sonra ar, duru beynimizle Allah a teslim olarak Kuran okumaya balarsak, Kuran mutlaka doru anlarz. EER SEN KURAN I ANLAYAMAZSIN DYENLERE NANIRSAK, ALLAH IN MTHANINDAN DA KAMI OLURUZ.


Elbette bunu bir anda yapmamz mmkn deildir. Okulda nasl zamanla yllar iinde konular alglyor, baz eylerin farkna zamanla varyorsak, bizlerde gsterdiimiz aba nispetinde Kuran dan faydalanacamz ok aktr. NK ALLAH YEMN EDEREK KURAN I ANLAYALIM DYE, NCE RNEKLERLE KOLAYLATIRDIINI, AIKLADIINI SYLYOR. Karar sizin, ister Allah a gvenip dayanrsnz, isterseniz edindiiniz veli, eyh efendilerin anlattklarna din diye inanr, imtihannz bu bilgilerle yaarsnz. MTHAN SZN MTHANINIZ. ABA GSTERMEDEN, BRLERNDEN KOPYA EKEREK MTHANIMIZI VEREMEYZ. BU MTHAN DEL, HIRSIZLIK OLUR. retmenler bile okulda dersini almayp kopya ekenleri yakaladklarnda, o dersten en dk notu veriyor ve cezalandryor. ALLAH IN HUZURUNDA BU DURUMA, HANGMZ DMEK STER? Ltfen unutmayalm, Allah gcmzn yetmeyecei hibir eyden bizleri sorumlu tutmaz.


Hatrlaynz Allah Kuran da Resuln, bizlere rnek gsteriyor. Allah n Resul MMYD, yani batl ve hurafelerle yaanan ne Yahudilere, nede Hristiyan toplumuna tabi olmamt. nk yoldan sapm byle bir inancn, Allah n dini olamayacan bizzat kendisi fark etmi ve onlarn inancndan uzak durmutu. Ama gereklerin arayn hibir zaman brakmad iinde Allah, onu Resul olarak semiti. BU RNEK BLE BZLERN NANCIMIZI, BZZAT KENDMZN KURAN I ARATIRIP OKUYUP DNEREK YAAMAMIZ GEREKTNE, OK GZEL BR RNEKTR.


Bizler nce kafamzdaki tm san, rivayet bilgilerden arndrarak, tarafsz anladmz dilden Kuran okuma abasnda olmalyz. Elbette evremizden yardm alabiliriz ama alacamz yardmn doru olup olmadn, mutlaka Kuran ile kontrol etmeliyiz. Kuran n onaylamad hibir sz/bilgi Allah n emri, dinin emri olamaz, ltfen bunu unutmayalm. yle syleyenler kacaktr aramzda. KURAN I HERKES KEND BAINA OKURDA, ANLADIINI YAARSA, MLYONLARCA DN ORTAYA IKAR. Bu dnce asla doru deildir, toplumun kafasnda kuku yaratmak iin ortaya atlm bir fitnedir. slam eer Kuran dan renmeyip, kiilerden renirsek, inandklarmzn doru olduundan asla emin olamayz. Bylece bir bakasndan rendiklerimizin, O kiinin yaratt bir din olma ihtimali ok yksektir. Tpk gnmzde mezhepler, cemaatlere, tarikatla blnen toplumlar gibi. Hepside edindikleri VEL, EYH, EFENDLERNN szlerini din zannediyorlar. Bu ok tehlikeli bir yoldur.


Allah n Elisi mmetine yalnz Kuran tebli etmi ve yalnz Kuran n ipine sarlmamz gerektii Kuran da emredilmitir. Bunu Kuran ayetlerinden ok ak anlyoruz. GNMZDE YAANAN SLAM K ODAKLI VE MENFAAT, IKAR EKSENL YAANMAKTADIR. lkemizde gryorsunuz, edindikleri veli, eyh dedikleri kiilerin meslekleri bile yok ama neredeyse milyarlara hkmediyorlar. ALLAH IN GREVLENDRD RESULLERN HEPSNN BR MESLE VARDI. Allah n vahyini tebli ediyor ama geimleri iinde kendi mesleklerini yapyorlard. Bu konuda da Kuran uyaryor ama toplumun Kuran ile ban keserek, sen Kuran sakn anladn dilden okuma gnaha girersin diyerek, topluma korku salnd ve bylece din tacirleri istedikleri gibi at oynatabiliyorlar.


Peygamberimizin zamannda, tek bir kaynak vard ve Mslman inancn Kuran dan renirdi. Allah kulunun anlayamayaca slupta vahiy gnderip, daha sonrada o vahiyden asla hesap sormaz, ltfen Allah a saygszlk yapmayalm. ok ilgintir, beeri bilimsel kitaplar kendi bamza dikkatle okuyup anlyoruz, herkes farkl anlamyor, hatta bu kitaplar herkes anlayamaz demiyoruz. Hatta bamzda hibir retmen olmadan, ak retim niversitesinde olduu gibi, bu kitaplardan imtihan oluyoruz. Hi kimse ben bu kitab retmen olmadan anlayamam demiyor. Allah n ei benzeri olmayan Nuru Kuran a gelince, demediimizi brakmyoruz ve herkes Kuran anlayamaz, onu veli lim kiiler anlar, onlardan bizler renmeliyiz diyebiliyoruz. Bunlar tuzaktr ve kurduklar sultanlklarnn kmesini engelleme abalardr. Gelin onlarn oyunlarn bozalm. BU NASIL BR MANTIK, BU NASIL BR AKIL TUTULMASI DORUSU ANLAMAKTA ZORLUK EKYORUM.


Deerli din kardelerim, ltfen Kuran tm san ve batl inanlardan kurtularak okuyup anlama abasnda olalm, yoksa Allah n huzuruna imtihanmz vermeden km oluruz. H KORKMAYIN, SZ KURAN I ANLAYABLMEK N ABA GSTERN, YARDIM ALLAH DAN GELECEKTR. ALLAH BU NYETLE KURAN I OKUYAN KULLARININ, GNL GZN AARIM DYOR. Hangi kitap ya da hangi kii, bizlerin gnl gzn aabilir? Ne dersiniz bizler slam yaarken, imtihanmz bizzat Kuran anlayarak okuyup, zerinde dnp yani bir aba harcayarak m yayoruz, yoksa iin kolayna kap birilerine tabi olup, bizlere ne sylenirse ona m inanyoruz? KARAR SZN. HANG YOLUN DAHA EMN VE GARANT YOL OLDUUNU, AKLINI KULLANANLAR BULACAKTIR.


Ltfen unutmayalm, TEK SAAT OLAN, SAATN KA OLDUUNU BLR. K SAAT OLANSA, ASLA EMN OLAMAZ. mtihanmzdan, imanmzdan emin olmak isteyen, yalnz Allah n ipine, Kuran a sarlr. Allah n Elisi de yalnz Kuran a sarldn ve yalnz Kuran tebli ettiini aka Kuran da bildiriyor. KMN KURAN DAN NE ANLADII BZ OK FAZLA LGLENDRMEMEL, BZLERN KURAN DAN NE ANLADIIMIZ NEML, LTFEN BUNU UNUTMAYALIM.


slam n blnmesinin, mezheplere ve tarikatlara hatta cemaatlere ayrlmasnn tek nedeni, Kuran d bilgilerle kii odakl slam yaamamzdan kaynaklanyor. Kuran merkezli slam yaand takdirde bu blnmlk oalmayacak ok daha aza inecektir. Elbette farkllklarmz olacaktr, ama bu farkllklarmz bizleri birbirimize dman yapmayacak, tam aksine yanllarmzn farkna varmamza neden olacaktr. UNUTMAYALIM LTFEN, BU DNYADA TOPLU DEL, HEPMZ AYRI AYRI MTHANDAN GEYORUZ. ELBETTE FARKLI MTHANLAR OLACAKTIR. HER MSLMAN KEND MTHANINI, BZZAT YAAMAKLA SORUMLUDUR. LTFEN UNUTMAYALIM, DN-MAN KSEL YAANIR VE MTHANDA KSEL OLARAK VERLR.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/