1 sonutan 1 ile 1 aras

Konu: Serdar - Gen Bir Yazar Hangi Aamalardan Geti Ve Nasl Gayret Gsterdi

 1. #1
  Hisli Yrek
  yelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  53
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  8

  Smile Serdar - Gen Bir Yazar Hangi Aamalardan Geti Ve Nasl Gayret Gsterdi

  Skc. Hayat gerekten ok skc. Gnlerdir, haftalardr, aylardr deien hibir ey yok. Hep ayn eyler: Sabah olur gne doar, len olur gne yakar, akam olur gne batar. Bazen arkadalarla konuurken, Gnler birer birer geip gidiyor. Bu iin sonu ne olacak? diye sorarm. Aldm cevap hep ayn olur: Ne bilelim biz. Ne olacaksa oluyor ite. Laf m yani bu da imdi? Hayat arknn dnne kaptrmlar kendilerini dnp duruyorlar. Zannedersem yaadklarnn farknda bile deiller, bedavaya yayorlar. uraya bak Gz alabildiince uzanan bir ehir. inde binlerce insan. ou bymler de toplanp gtrlmeyi bekliyorlar. Gidecekleri yer de belli: Fabrikada ucuza altrlacaklar. i olacak alacaklar. Bu almak kesinlikle ama saylamaz. Birok arkadama sorup da cevabn alamadm bir soru var: Tamam. Bizi altran altracak. Bundan bizim kazancmz ne olacak?

  Ben, bakalarna ucuz ii olmak istemiyorum. Beni altracak olan altrmay versin, tam doymadan sofradan kalk versin. Ben bunu dnr, bunu sylerim. Benim hayat felsefem bu. Hi kimse de benim fikrimin yanl olduunu syleyip, dorusu ne ise, o dorunun tam olarak aklamasn yapamaz. Zaman nasl da akp gidiyor. Vakit gece yars oldu. Beni buradan kurtaracak olan biraz sonra gelir. Gnlerdir urayorum. Ona neyin ne olduunu ve ne yapmak istediimi, eitli rnekler vererek, defalarca anlattm. nceleri pek durumu kavrayamyordu ama artk her eyin farknda. kimiz birlik olup baar kazanacamza inanyorum. Bir gelen var, galiba O. Nihayet geldi:

  Merhaba, Metin.
  Merhaba, Serdar. Vakit tamam. yle ge de seni aaca balayan urgandan kurtaraym. Daha sonra Serdar ykseke bir kayann stne kt. Uyank durumdaki arkadalarna uykuda olanlar uyandrmalarn syledi. Arkadalarnn hepsi uyandktan sonra byk bir merak ve heyecan iinde Serdarn syleyeceklerini dinlemek iin dikkat kesildiler:
  Kardeler, arkadalar...Hepiniz tarafndan ok iyi bilindii zere bu akam ben Metin Karde ile birlikte yola kyorum. Amacm, mutluluk ieini arayp bulmak ve onu durduu yerden daha yksek bir yere karmak ve bylelikle dnyadaki her canlnn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak. Bu yeni yerinde baka hibir yabanc bitkinin yetimesine izin vermeyeceimden mutluluk ieinin gndermekte olduu mutluluk prltlar elbette ki artacaktr. imdi, aranzdan hi olmazsa bir-iki gnll aryorum. sterim ki, hepiniz gnll olasnz, hepiniz benimle gelesiniz. Gerekletirmek istediim hayrl bir itir. Daha nce belki yz defa meseleyi btn ayrntlaryla sizlere anlatmtm. Bir para olsun medeni cesaret gsterin. Son defa soruyorum: Yok mu benimle gelmek isteyen? Serdar, birka dakika bekledi. inde binlerce ii adaynn durduu koskoca meydandan t kmyordu.

  Serdar: Tamam. Anlald. Kimse benimle gelmek istemiyor. Bunun iin hibirinize kzmak hakkna sahip deilim. NeyseKardeler, arkadalar. Tekrar grmek zere, imdilik hoa kaln.

  Serdar ile Metin, yolda Vedat adnda bir adama rastladlar. Serdar Vedata mutluluk ieini aramaya ktklarn syledi ve konu hakknda bilgi sahibi olup olmadn sordu. Vedat mutluluk ieinin nerede olduunu tam olarak tarif edemeyeceini, fakat kendilerini Bay Kemal ile tantrabileceini, Bay Kemalin bu konu hakknda yeterli bilgiye sahip olduunu syledi.

  Serdar: Bize gstermi olduunuz yakn ilgiden dolay candan teekkr ederim. Buyurun Bay Kemale gidelim dedi. Yolda giderlerken, Serdar Vedata gerekletirmek istediklerini anlatarak onun konu hakknda genel bir bilgi sahibi olmasn salad. Bay Kemalin yaad kulbenin yaknna geldiklerinde Vedat: te u grdnz Bay Kemalin evidir. Bay Kemale misafirleri olduunu haber vermek iin sizleri burada birka dakika yalnz brakmak zorundaym dedi ve kapy aldktan sonra ieri girdi. Biraz sonra kulbenin kaps ald, Vedat, gelebilirsiniz diye seslendi ve hep birlikte ieri girdiler. Bay Kemal, yatann zerinde oturumuna gelmi vaziyette, misafirlerini gler yzle karlad.
  Karlkl iltifatlardan sonra Serdar: Efendim, izin verirseniz, imdi asl konuya gemek istiyorum. Ben arkadam Metin ile birlikte mutluluk ieini bulmak iin yola km bulunuyoruz. Amacmz, mutluluk ieini durduu yerden daha yksek bir yere karmak ve bylelikle dnyadaki her canlnn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak. Bence mutluluk ieinin samakta olduu mutluluk prltlar gitgide azalmaktadr. Bunu kendi gzlemlerime dayanarak ve altn izerek sylyorum. Canl olan her ey mutlaka nefes almaktadr. Yaam iin, nefes almak iin, oksijen gereklidir. Sadece nefes almak yaamak deildir. Bir lk, bir ideal iin yaamal tm canllar. Yaamann amac olmal. Kendimize ara sra, Benim yaamaktaki amacm nedir? Ben neden yayorum? Belli bir hedefe doru ilerlemekte miyim yoksa hayat rzgarnn esiine kaplm savrulup gitmekte miyim? diye sormamz gerekir. Hayat rzgarnn esiine kaplp savrulup gitme durumuna ben bedavaya yaamak diyorum. te, bedavaya yaamamak iin, bir lk, bir ideal sahibi olmalyz ki, bu da bize yaama sevinci kazandrr. Dikkat ederseniz yaama sevinci diyorum. Sevin..Sevinme..imdi mutsuz bir canly ele alalm. Bu mutsuz canlnn, siz de takdir edersiniz ki, yaama sevinci olmaz. Neden? nk mutsuzlukla sevin - mutluluk zt anlaml iki kelimedir. Birbirlerine ters derler. Tm canllarn yaama sevincini kazanabilmeleri o canllarn tek tek mutluluktan aldklar payn belli bir seviyeye eriebilmesiyle doru orantldr dedi.

  Serdarn anlattklar, Bay Kemali heyecanlandrmt. Onun ahsnda kendi genliini grm, o gnler bir film eridi gibi gzlerinin nnde canlanmt. Yllar nce, mutluluk ieini aramak iin yollara dmt. Gnlerce, haftalarca, aylarca mutluluk ieinin nerede olduuna dair bir ipucu aramt. Yolda grd herkese ayn soruyu sormutu. Sonunda, yal bir kyl kendisine klavuzluk yapm, yol gstermi, mutluluk ieinin yaad yce dalar arasndaki ykseke bir platoya giden tek yol olan Umut Geidinin giriine kadar getirmiti. Buraya kadar olanlar anlatan Bay Kemal, biraz su itikten sonra, konumasna yle devam etti: Umut Geidinin giriine geldiimizde yal kyl beni u szlerle uurlad. Umut Geidinin girii ite buras. Bu geidin uzunluu yz metre kadardr. Bu yolun sonunda nne ak bir alan kacak. Kardaki aalktan getikten sonra mutluluk ieini grebilirsin.

  Ben yetmi yl akn bir sredir aadaki ovada yayorum. Sen mutluluk ieini aramak iin gelenlerin altncs oluyorsun benim klavuzluk ettiim. Senden nce gelenlerin bei de baarsz oldular. Mutluluk ieini grememiler bile. Mutluluk ieinin bekisi buna izin vermemi. Geidin sonundaki ak alanda aniden karna kverirmi. ri, kocaman, otuz yalarnda bir adamm bu beki. Korkar da geide dner kaarsan peinden gelmezmi. Karsnda durur da kamazsan nce seni korkutup karmak iin barp arr, yine de kamazsan ne aradn, ne istediini ve amacnn ne olduunu sorar, gelenle korkun bir fikir tartmasna girermi. Fikir ataklar ok kuvvetliymi bu bekinin, ok da bilgiliymi. Gidenlerin hepsi de bilgili, kltrl idiler ama beki onlarn hepsinden baskn kt. Kendilerinin birer bilge olduklarn syleyenler bile zgn ve yorgun bir ekilde geri dndler. te Bay Kemal benim anlatacaklarm bu kadar. Bundan sonras senin maharetine ve laf cambazlna kalm. Yolun ak olsun. Yal kylnn anlattklarn dikkatle dinledikten sonra geide girdim. Yava yava ilerlemeye baladm. Arada bir durup yal kylnn sylediklerini aklma getiriyor ve bunlarn nda planlar yapyordum. Yz metrelik yolu tam saatte atm. Baardan emin olmadan beki ile karlamak istemiyordum. Bekinin sorabilecei her eit sorunun cevabn hazrlamtm. Ak alana ktm. Beki grnrde yoktu. Biraz bekledikten sonra yrmeye baladm. Beki her an karma kacakm gibime geliyordu. Bekiye habersiz yakalanmamak iin drt yanm da kontrol ediyordum.

  Gide gide baktm ki bir kuyunun yanna gelmiim. Kuyunun arkasndan bir takm sesler geliyordu. Kulak verdim. Biri bir ey yiyordu. Kim olabilirdi? Sessizce kuyunun duvar stne ktm. Baktm beki oturmu armut yiyordu. Ya tahtaya basmaz denen bekiyi habersiz yakalamtm. Bakalarn korkutmak nasl olurmu grmeliydi. Duvarn stnden atlayp karsna dikildim, ellerimi belime dayadm, kalarm attm. Toparlan, toparlan, ayaa kalk, kalk ayaa diye haykrdm. Beki bir an iin az ak bakakaldktan sonra, sen de kimsin byle, diye sordu ve karmda sanki hibir ey olmam gibi armudunu yemeye devam etti. Beni kk grmesi canm skmt. Bu soruyu cevaplamaya kalkmam ipleri onun eline vermem demek olacakt. Hayr, bekinin kuklas olmak istemiyordum. Trl skntlara katlanp buraya gelmitim. Mutluluk ieine ulamak istiyordum. nmde tek bir engel kalmt. Mutluluk ieinin efsanevi bekisi olan bu adam. Onun sorduu soruyu duymamazla geldim:

  Karmda apr upur armut yemeye utanmyor musun? Ben, mutluluk ieinin bekisi olan seni u halinle mi grmek isterdim sanyorsun? Kim, ne zaman, hangi nedenden tr sana bu grevi verdi ve sen mutluluk ieinin grevini giderek daha az yapar hale geldiini, bunun sonucunda canllara mutluluktan den payn giderek azaldn fark etmediini mi sylemek istiyorsun? diye konutum. Ama ne konuma: Yksek sesle, bararak, sert ve st perdeden. Byle bararak konumaktaki amacm, bekiyi artmak, syleyeceklerini unutturmak, benim ondan daha bilgili olduumu ispat edip mutluluk ieine ulaabilmem iin izin vermesini salamakt.

  Ben yle bir ey sylemedim, bunu sen de biliyorsun. imdi biraz bekle de u kalan armudumu bitireyim. Hem bararak konuma, sar deilim. Cann yakarm senin dedi beki ve kalarn att. Sonra armudunu yemeye devam etti. te imdi hap yutmutum. aresiz, hazr ol duruunda beklemeye baladm. aresiz diyorum, nk gerekten aresizdim. O zamandan bu yana yllar geti ve ben bu iin aresini bulabilmi deilim. Beki armudunu bitirdikten sonra beni kelimenin tam anlamyla soru bombardmanna tutmaya balad. lk sorular gayet basit ve cevaplandrlmas kolay sorulard: Adn ne, nereden geldin, kimlerden nasl ve ekilde yardm grdn? Sonraki sorular ise, bekinin konu hakkndaki sorular oldu: Mutluluk iei nedir, mutluluk ieinin var olduunu ilk olarak kimden duydun, seni buraya kadar getiren nedenler nelerdir, mutluluk ieini gznn nnde nasl canlandryorsun? Tm bu sorulara genel anlamda yeterli olabilecek cevaplar vermitim. Durum fena saylmazd. Beki ile senli-benli konumaya balamtk. Bekinin yznde memnuniyet ifadesi olarak glckler beliriyordu. Her ey ok gzeldi, ta ki beki o soruyu sorana kadar. yle bir soru sormak bekinin nereden aklna geldi bilmem ki?

  Benim kem-km etmeye, kekelemeye baladm gren beki frsat bu frsattr deyip yklendike yklendi. Sylediklerinde haklyd, hepsi doruydu. Yine de bana bir ans tanyabilirdi diye dnyorum. Her neyse beki frtna, ben savrulup giden bir yaprak , gidi zor oldu, dn giditen bin kat daha zor. Evime nasl geri dndm bunu bana bile sorma. zntden yryemez oldum, ayaklarm tutmaz oldu. Yllar var ki, ite ben byle bu yatakta yatp duruyorum. zgnm, ok zgnm, baarl olamadm iin.

  Bay Kemalin son derece zgn hali Serdarn cann skmt. Serdar, Bay Kemalin zntsn paylamakla birlikte, onun mutluluk ieini aramaya kmadan nce kendisini yeteri kadar bu ie hazrlamam olduunu dnd. Mutlaka ve mutlaka baarlmak istenen bir idea iin, baar kadar baarsz olma durumunu da gz nne getirmek lazmd. Hibir zaman yzde yz baar gelecek diye bir durum sz konusu olamazd. Dorusu yzde elliye yzde elli yani yar yaryayd. Sadece yolun dorusunu bulup yrmek yeterli deildi. kabilecek engelleri de hesap edebilmek gerekirdi. Hesapta olmayan bir ayrnt bile tkezlemene neden olurdu. Tkezlenip dme yani baarsz olma durumunun sonularna Bay Kemal kendisini hi hazrlamamt. imdi bu hatasnn vebalini olduka ar bir biimde dyordu. Serdar, Bay Kemal gibi bir idealistin bu denli ac ekmesine tahamml edemeyecekti. Onun yannda misafir kalaca birka gn iinde aclarn hafifletebilmek iin, Bay Kemale yardmc olacana dair kendi kendine sz verdi.

  Bay Kemal szlerini tamamlarken ortada koskoca bir soru iareti brakmt. Mutluluk ieinin efsanevi bekisi olan adamn Bay Kemale son olarak sorduu soru neydi? Serdar bu sorunun ne olduunu Bay Kemale sordu. Bay Kemalin syledikleri unlar oldu: Beki bana son olarak u soruyu sormutu: Bay Kemal farz et ki ben seni yeterli grdm. Beraber, mutluluk ieinin yanna gittik. Bir ihtimal de olsa senin orada yapacan almalar ters etki yapar da mutluluk ieini soldurursan yani mutluluk ieini grevini yapamaz duruma getirirsen, neler olur, ltfen anlatr msn?

  Serdar ile Metin, drt gn misafir kaldktan sonra dnte mutlaka urayacaklarn syleyerek Bay Kemal ile Vedata veda edip yola ktlar. Gnler gnleri kovalad, aradan haftalar geti. Serdar yolda rastlad pek ok insanla her eit konuda fikir alveriinde bulundu. Bazlaryla yapt konumalar istedii ekilde bilgi akm salayamad iin, ksa kesmek zorunda kald. Bazlaryla ise, saatlerce konutu, sohbet eder gibi, karsndakine fark ettirmeden, faydal olabilecek bilgi birikimlerini ustaca ekip ald. Kendi z dncesinde kurup tasarlad bu byk idealini, kimseden bir aferin beklemeksizin, tm canllarn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak diye zetledii giriiminin baars iin bir tr karakter betimlemesi yapyordu. Yol arkada MetinBazen onunla konuurken istemeden kalbini krd, zd oluyordu. Bu durum belli belirsiz bir kavram kargaasna yol ayordu. Zaten birka defa Metin, Serdara, ne halin varsa gr. Benden bu kadar. Artk seninle gelemem, geri dnyorum, diyerek ekip gitmeye kalkmt. Gerekte bu tartmalar Serdarn yreinde derin yaralar ayordu. Ama Serdar, bu zor durumu her defasnda atlatmay beceriyordu. Yola kmadan nce olabilmesi mmkn olabilecek olaylara kendini hazrlamt. Serdar, bir baka deyile kendi kendini amt. Bir defasnda Serdar:

  Benimle geldiin iin ok teekkr ederim, Metin karde. Birbirimize krldmz, darldmz, kzdmz zamanlar da oldu. Bir defa daha hatrlatmakta fayda gryorum. Yaptmz konumalarn birou sana basit ve anlamsz gelebilir. O basit ve anlamsz gibi grdn konumalar sen unutup gidiyorsun, ama bu tarafta bana faydas byk oluyor. Ben o basit fikirleri kendime has bir yorumla iliyorum ve sonsuz fikir elde ediyorum. Bir incir ekirdeini topraa veriyorsun, zamanla o ekirdek fidan daha sonra da incir aac oluyor, balyor meyve vermeye. ncirleri topla aatan ver topraa ite sana incir aalaryla dolu kocaman bir bahe. Bu baheyi istediin kadar geniletebilirsin demiti. Serdarn syledikleri Metini artmt:
  Vay be, inanlr gibi deil. Demek o konumalarn sana faydas bu kadar byk oluyor. Ne buluyorsun o konumalarda aklm almyor.

  Sonunda Serdar ile Metin, daha nce Bay Kemale de klavuzluk etmi olan yal kyly buldular. Yal kyl onlar Umut Geidinin giriine kadar getirdi. Burada yal kylnn Umut Geidi ve ondan sonras hakkndaki tantm konumasndan sonra Serdar geide girdi. Geitte elli metre kadar ilerleyip bulduu kuytu bir keye oturdu. Snrlar kesin izgilerle belirtilmemi, duruma gre annda deiime urayabilecek esnek bir plan hazrlamt ve bu plann sadece iskeleti deimeyecekti. Aslnda basit gibi grnen fakat son derece karmak olan bu plan tekrar kontrolden geiren Serdar, kendinden nce Umut Geidine giren idealistler gibi zamanlama hatas yapmayacak, ak alana gndz deil, gece kacakt.

  Serdar hava iyice karardktan sonra ak alana kt. Mmkn olduunca kenardan, kayalklarn arasndan, en kk bir ses karmamaya dikkat ederek yrmeye balad. Birden durdu. Gelen vard. ri, kocaman bir karalt az ilerden geti, geide doru gitti. Bu beki olmalyd. Daha dorusu birinci beki. Eer tahminleri doruysa, mutluluk ieinin yanna gidinceye kadar birka tane daha beki grmesi muhtemeldi, nk yal kyl yetmi yl akn bir sredir buralarda yayorum demiti. Yal kyl daha domadan nce de bu adam bekilik yaparm. ok eskiden beri hep beki varm. Bundan dolay ad mutluluk ieinin efsanevi bekisine km. Normal olarak bir adam yzyllarca yaayp gen kalamayacana gre, bu beki hep ayn beki olamazd. Mmkn deildi. Olsa olsa bir beki slalesi olabilirdi. Nesilden nesile bekilik grevini devrediyorlard birbirlerine.

  Serdar tekrar ilerlemeye balad. Aaln kenarna yaklamt ki, bir beki daha grd. Bu birinci beki olamazd, o zaman ikinci bekiydi. Demek tahminlerim doruymu diye dnd Serdar, sevindi. Sessizce aalarn arasna szld. Aalar kendine siper yaparak gidiyordu. Bir sre yrdkten sonra ortaln yava yava aydnlanmaya baladn fark etti. Bu aydnln sebebinin mutluluk ieinin samakta olduu prltlar olduunu biliyordu. Aalar arasnda nbet tutan nc bekiyi de atlattktan sonra dzle kt. te, mutluluk iei karsndayd. Etrafn gndz gibi aydnlatyordu. Serdar, mutluluk ieinin yanna yaklatka onun zannedildii gibi bir bitki deil de, plastik veya plastik benzeri bilmedii bir maddeden yaplm d yzeyi bulunan ki bu d yzeyin stnde iek kabartmas vard ansiklopedi byklnde, kaln bir kitap olduunu grd. Bu byk kitap, yerden iki metre kadar yksekte bir kaidenin stnde duruyordu. Kaideye de ta merdivenlerden karak ulayordun.

  Serdar esnek olarak hazrlad plannda mutluluk ieinin bitki olamama durumunu da gz nnde bulundurduu iin hazrlksz saylmazd. Geriye dnp aaln kenarndaki bir tan zerine oturdu. Mutluluk iei tam karsndayd. imdi ne yapmal ne etmeliydi de mutluluk ieine bir zarar vermeden onun ilevini gelitirmeliydi. Zaman kstlyd. u ann tam gece yars olduunu farz etsen sabah oluncaya kadar sekiz saat vard. Bu zaman zarfnda mutlaka sorun zlecek, bulu gerekleecek diye sylendi. Serdar kendine has yorumlarla en basitinden balayarak dncesinde fikir retmeye balad. Bu fikir retiminin gereklemesinde Fikir retimi: Beyin jimnastii. Halk dilinde, kafa altrma. yolda gelirken eitli insanlarla yapt konumalarda ortaya kan karakter tablosunun byk yarar oluyordu. Hafzasna kaydettii karakterler, birer birer hatrna geliyordu. Bu onun sorunu ok ynl olarak dnmesini salyor, baar ansn arttryordu. Bylece aradan saatler geti. Sabah gne doarken Serdar sorunu zm olmann gnl rahatl iinde son rtular yapmakla meguld. Bulu gereklemiti.

  Birka saat daha getikten sonra tam olarak hazr olduuna inanan Serdar, bekilerden birisiyle tanmak iin frsat kollamaya balad. Bu beklentisinin uzun srmeyecei belliydi, nk bekilerden birisi bulunduu tarafa doru geliyordu. Serdar hemen oturduu yerden kalkarak ykseke bir kayann zerine kt ve seslendi: Bakar msnz, ben buradaym. Evet, size seslenen benim. Serdar kendisini grp yanna gelen bekinin akn baklar arasnda hi durmadan konumasn srdrd. Kim olduunu, buraya nasl geldiini, amacnn ne olduunu ve sonunda soruna bir zm yolu bulduunu anlattktan sonra kendisini ailesiyle tantrmasn rica etti. Serdarn anlattklarn byk bir dikkatle dinleyen beki: Olur efendim, tantrrm. Onlar sizinle tanmaktan eref duyacaklardr. Buyurun, u taraftan gideceiz dedikten sonra, Serdarn pei sra yrmeye balad. Serdarn geli ynnn aksi istikametinde aalarn arasnda ilerleyen Serdar ile beki, aalk alandan ktktan sonra, Umut Geidinin sol tarafnda kalan dan yamalarndaki beki slasinin yaad evlerin bulunduu yerleim birimine geldiler. Gen, yal birok bekinin etrafna toplanmasn frsat bilen Serdar, imdiye kadar ne rendiyse, ne biliyorsa btn her eyi anlatt. Her eit konuda bilgisini ortaya koydu. Bilgi akm, karakter betimlemesi, karakter tablosu ve fikir retimi gibi deyimlerin anlamlarn Serdarn rnekler vererek aklamasna karn, tam olarak anlayamayan baz gen beki adaylar pas getiler. Naslsa Serdar, bir sre daha sizlerle beraber olacam demiti. Onun bo bir zamannda bu durumu sorar renirlerdi. Ne gzel anlatyordu ite, sz yarda kesmek olmazd.

  Aradan birka gn getikten sonra Serdar durumu yle bir gzden geirdikten sonra konuyu toparlama ihtiyac hissetti ve konumalarnda sadece mutluluk ieinin durumundan sz etmeye balad. Bu arada baz bilge bekiler mutluluk iei hakknda ne biliyorlarsa anlattlar. Serdarn bildiklerini yeni bilgilerle pekitirdiler. Serdar geliinin beinci gn bir grup bilge beki ile mutluluk ieinin yanna gidip buluunu onlara ayrntlaryla aklad ve buluunu gerekletirebilmesi iin kendisine izin verilmesini istedi. Ertesi gn bilge bekiler toplanp almalara baladlar. Sorun tm plaklyla ortaya kondu. Bilge bekiler aralarnda tartmalar kmasna bir trl engel olamadlar. Zaman zaman Serdar alma salonuna arlp durumu akla kavuturmas istendi. Bu durum bir hafta devam ettikten sonra oylamaya geildi. Kapal zarfla yaplan oylama sonunda sandktan kan oylarn hepsinde evet yazlm olduu grld. Serdar oylamaya katlan yirmi bilge bekinin yirmisinden de buluunu gerekletirebilmesi iin gerekli izni alm oluyordu.

  Ertesi gn drt kiilik bir beki grubu yalnz kendilerinin bildii d dnya ile irtibatlarn salayan bir gizli geitten geerek Serdarn istemi olduu ebatlardaki iki aynay almak iin gittiler. Yine drt kiilik bir baka beki grubu daha ayn geitten geerek deiik yrelere doru gittiler. Bu ikinci grubun grevi, gittikleri yerlerdeki canllar arasnda mutluluk hissinin ne ekilde ve ne oranda arta neden olacan belirledikten sonra geri dnp bunu bir rapor halinde alma grubuna sunmak olacakt. lk giden grup be gn sonra geri dnd. Yanlarnda Serdarn smarlad ap elli santimetre olan tencere kapa biiminde iki ayna vard. Bu aynalarn ukur ksm srl ksm, bombeli ksm baklan ksm. Bombeli ksm mutluluk ieine dnk olacak ekilde, alt ve st yanal yzeylerin elli santimetre kadar uzana konulacakt. Alta konulacak ayna menteeliydi ve menteeleri skldnde ikiye ayrlyordu. Aynalar yerlerine takld zaman, gkyzne ve topraa dalan ve hibir eye faydas dokunmayan mutluluk prltlar aynalar vastasyla yanstlp, dier drt yanal yzeyden yeryzne dalan mutluluk prltlarna karmasna sebep olunacak ve sonu olarak da, canllarn mutluluktan aldklar payn yzde elli orannda art salanacakt.

  Serdar aynalar kontrol ettikten sonra, aynalar ve aynalarn zerinde duraca birbirine gemeli demir sopalar bekilerin dikkatle tamasna gz - kulak olarak, bilge bekilerle birlikte mutluluk ieinin yanna gittiler. lk nce alt ksma menteeli ayna takld. Daha sonra st ksma teki ayna takld. Bylece mutluluk prltlar istenildii ekilde ynlendirilmi oldu. imdi i rapor yazp getirecek ikinci grubun dnn beklemeye kalmt. Aradan be gn daha getikten sonra ikinci grup birer, ikier saat arayla gelip raporlarn alma grubuna verdiler. Raporlardan zet olarak u sonu ortaya kyordu: Baarlmak istenen durum istenildii ekilde aynen gereklemi ve belli yrelerde kontrole tabi tutulan canllarn yaama isteklerinin artt, mutluluklarnn oald gzlenmitir. Canllarn birbirlerine kar olan davranlarnda sevecen bir durum ortaya kmtr. Serdar ayn gnn akam erefine dzenlenen trene katldktan sonra, ertesi gn alma grubuna bavurarak on alt gndr burada olduunu ve burada kendisine gsterilen ilgiden ok memnun kaldn fakat Umut Geidinin giriinde kendisini bekleyen dostlar bulunduunu, onlar ok zlediini ve onlar daha fazla merakta brakmamak iin, gitmeye karar verdiini syledi. alma grubunda bulunan bilge bekilerin, bekilerin, gen beki adaylarnn ve hanmlarnn tm srarlarna karn Serdar kararndan vazgemedi.

  Serdar birka saat sonra yzlerce insann alklar, bravo, gle gle Serdar sesleri arasnda, onlara el sallayarak, glckler datarak Umut Geidine girip gzden kayboldu. Daha sonra Serdar hzl admlarla Umut Geidinin kna doru yrmeye balad. Geitten ktktan sonra ilerde yol arkada, can dostu Metini ve emektar klavuz yal kyly grd. Koarak onlarn yanna gitti ve hasretle boyunlarna sarld. Bu srada, Serdarn gzlerinden yalar geldii grld. Bu gzyalar sevin gzyalaryd, mutluluk gzyalaryd. dealistler alamaz diye bir kanun yoktu ya. Serdar da bir idealist olduuna gre varsn alasnd.

  Ertesi gn Serdar ile Metin, yal kyl ile vedalatktan sonra yola koyuldular. En ksa yoldan Bay Kemalin evine varmay hedefliyorlard. Serdar, Bay Kemale dnte urayacan sylemiti. Verilen sz mutlaka tutulmalyd. Eer verilen szden caylrsa cayc yalanc durumuna dmez miydi? Bir idealist kesinlikle yalan sylememeliydi. Serdar ile Metin, Bay Kemalin evinin yaknna geldiklerinde, Bay Kemali evin nnde yardmcs Vedatla beraber gezinirken grdler. Belli ki, Bay Kemal de mutluluk ieinin prltlarndan payna deni alm, znts giderek yok olmu, ayaklarna can gelmi, yrmeye balamt. Aradan bir saat gemeden drd birlikte yola ktlar. Onlar bu derece hzl hareket etmeye zorlayan sebep neydi? Serdar olan, biteni anlattktan sonra bir an nce doduu ehre dnmek istediini, oradaki arkadalarnn toplanp ucuza altrlmak zere fabrikaya gtrlme durumuyla kar karya olduklarn sylemiti. Bu duruma kar kacak, oradaki arkadalarnn birer lokma halinde yutulmalarna izin vermeyecekti.

  Peki, Bay Kemal neden Serdar ile gitmek ihtiyacn hissetmiti? Bay Kemal de bir idealistti. Yllar nce mutluluk ieini aramak iin yola km, fakat baarl olamam, kendisini baarsz olma durumuna tam olarak hazrlamad iin, zntden yryemez hale gelmiti. Onun yeni bir idea peinde komasn engelleyen ey yryememesiydi ve hangi taraftan bakarsak bakalm tekrar yrmesini salayan da Serdard. Bu durumu Bay Kemal yle aklyordu: Benim yeniden yrmemi salayan mutluluk ieinin prltlarnn artmasndan ok, Serdarn buradan ayrlmadan nce bana fikir bakmndan byk destek olmasdr. Serdar baarsz bile olsayd ben tekrar yryebilecektim diyorum. Bay Kemal Serdara tecrbesini aktarm, Serdar Bay Kemalin aresizlikten kurtulmasna yardm etmiti. dealistler yardmlamazlarsa ideann anlam m kalrd? imdi Serdar kt bir oyuna engel olmak iin gidiyordu ve belki Ona yardm dokunabilirdi.

  ehre geldiklerinde ehir meydannda hi arkada olmadn grdler. Serdar ge kaldn anlad. znts sonsuzdu. akn bir halde etrafna baknrken, meydann kenarndaki evlerin arasndan kp Serdar..Serdar.. diye bararak kendisine doru komakta olan bir arkadan grd. Bu Muratt. Serdar da, ona doru komaya balad. Biraz sonra birbirlerine skca sarldlar. Serdar: Dier arkadalar gtrleli ka gn oldu? diye sordu.

  Murat: gn nce. Kamyonlara ykleyip hepimizi fabrikaya gtrdler. Ben bir frsatn bulup fabrikann kapsnda kamyondan yere atlayp katm. Amacm, geri dndnde durumu sana anlatmakt. Hepimiz senin baarl olduunu biliyoruz. Bize defalarca anlatmtn. Mutluluk ieinin samakta olduu mutluluk prltlarn arttrmak ve bylelikle canllarn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak istiyorum diyordun. Biraz medeni cesaret gsterin diyordun. Yok mu benimle gelmek isteyen diyordun. Biz sadece ii aday olduumuz ve sonunda nasl olsa fabrikada ucuza altrlacamz dndmz iin, patronun bizler iin hazrladn sandmz o tek yola girmi bilinsizce yryorduk. O tek yoldan baka ve ok daha faydal, yararl yollar olabileceini aklmza getiremiyorduk. Sen, sende doutan var olan bu kabiliyetini bizi ynlendirmek iin de kullanmak istedin. Beynimizdeki sis perdesini datmak istedin. Sen bu durumu bize iyi anlatamadn m? Hayr, aslnda ok iyi anlattn da, biz sana pek kulak asmadk. Yani sylediklerini nemsemediimiz iin dinlemedik dedi.

  Muratn syledikleri Serdarn armasna sebep olmutu: Vay Murat! Sen neler biliyormusun da benim haberim yokmu. Ben de btn o anlattklarmn bouna olduunu dnp zlyordum. Fakat yine de midimi kaybetmedim. Yoksa buraya geri dnmezdim. u anda seni kazanm saylrm. Sadece seni kazanmakla yetinmemeli teki arkadalar da kazanmaya almalym. Murat, imdi senden beni ve buradaki arkadalar fabrikaya gtrmeni isteyeceim. Belki henz vakit ok ge olmamtr.

  Fabrikann yaknlarna geldiklerinde hava iyice kararmt. Fabrikann d kaps kapalyd. Arkadalarnn isteksiz olduunu gren Serdar fabrikann duvarna trmand. Oradan baheye atlad. Baheyi kontrol ettikten sonra ak bir pencereden fabrikaya girdi. Fabrikann ynetim odasnda bulduu belgelere gre, kle olarak altrlmak zere ta ocaklarna gtrlmlerdi.

  Serdar bir sre bu ac durumun zntsn yreinde tad. Zamanla znts hafiflemeye balad. Onlardan hi ilgi grmedii halde onlar kurtarmak iin rpnp durmutu. Fakat angaryann da bir snr vard. Bir idealistin anlattklarna inansn diye kimseye bask yapmaya, zor kullanmaya hakk yoktu. Tek yapaca inandrmaya almak olabilirdi. imdi yeni bir program hazrlamas gerekiyordu. Dnyadaki tm canllara faydal olabilmek amacn gdyordu. Bunu gerekletirebilmek iin, bir an bile olsa, heyecann hi kaybetmeden, sadece kendine zg bir biimde almalarna sonuna kadar devam etmeye kararlyd.

  SON
  Yazan: Serdar Yldrm
  Konu Serdar Yldrm tarafndan (01-08-21 Saat 18:42 ) deitirilmitir.

Benzer Konular

 1. Bugn rendiiniz bir bilgiyi yazar msnz ?
  By yakupca in forum Sohbet Elence akalama Kesi
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23-04-13, 01:16
 2. Yazarm Yazarsn Yazar
  By neva in forum zgn yazlarmz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-08-12, 18:00
 3. tm gen yazar kardelere sper bir yarma :)
  By ancalimon in forum airlerimiz (Hisli Yrekler)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10-01-11, 22:20
 4. Bir htiyr Geti
  By sagir in forum iir Bahesi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19-12-10, 23:36
 5. Eyfel Klesinden Nefret Eden FRANSIZ Yazar
  By vuslat in forum Edebi Yazlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-09-09, 14:15

Members who have read this thread: 1

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •