DNYA KLASKLER - SERDAR YILDIRIM
ZRAFA LE KARINCA
Zrafa ile karnca arkada olmular. Zrafalarn ses telleri yokmu, konuamazlarm ama bu zrafa konuuyormu: " Sen ne diyorsun arkada? Dnyada insan nfusu ok fazla. Yedi milyar kadar var. Orta lekli bir ehir nfusu milyon. "
Zrafa konumasn bitirince karnca balam anlatmaya: " Yedi milyar insan ok az. Dnyadaki karncalarn toplam sekiz yz milyardan fazla. Bir ehir milyon diyorsun. inde benim de yaadm orta boy bir karnca yuvas be metre derinliinde ve on iki metre eninde sekiz milyon karncay barndryor. Karncalar dnyadaki karada yaayan canllarn toplamndan daha oktur. "
Zrafa: " Biz zrafalar ise, uzun boyluyuz ama saymz azdr. Dnyadaki zrafalar toplasan yirmi bin etmez. Nedeni az rememizden. Yavru zrafalarn bymesi yllar alr. Aslanlardan baka dmanmz yoktur. Maaramz, evimiz yoktur. Tabi siz toprak altnda yaadnz iin trl tehlikelerden uzaksnz. "
Karnca: " Neden? Karncalarn hi mi dman yok sanyorsun. Bir karncayiyen yuvann bana reklense birka yz karnca yemeden gitmez. Uzun, ip gibi dili yapkanldr ve her dilini azna ekite pek ok karnca yakalar. "
Zrafa: " Bak karnca, benim dilim de uzundur. "
Zrafa yanndaki aacn st dallarnda durmakta olan karncaya dilini gstermi. Zrafann krk santimetre boyundaki uzun dilini gren karnca hayretler iinde kalm ve bir an bo bulunarak aa dm. Karncann dn aresizlik iinde seyreden zrafa birka adm geri gitmi. Saa sola baknm. Karnca aacn alt dallarna, yapraklarna m takld, yoksa yere, imenlerin arasna m dt belli deilmi. stne basarm, karncaya bir zarar veririm diye arayamam. Zrafa daha sonra yryp gitmi.
Birka gn sonra zrafa o aacn yanndan geiyormu. Bir ses duyunca ban evirmi, ayn karnca, ayn daln stnde duruyormu. Seslenen oymu.
Karnca: " Zrafa, baksana buraya. yle geip gidiyorsun. ki gndr buradaym. Ben yere dtkten sonra hemen toparlanp ayaa kalktm. Sen bakndn, beni gremedin, gittin. Ertesi gn bu dala ktm. Seni bekledim. Her neyse sonunda geldin ya seni ok zlemitim. "
Zrafa: " Ben de seni ok zledim, karnca. Hayatta olman beni sevindirdi. "
Karnca: " Bak zrafa, konumamza devam ederiz ama bir daha dilini gstermek yok. Tamam m? "
Bunun zerine zrafa: " Tamam karnca karde, bir daha dilimi gstermem. " demi ve glmler.


-----------------------------------------------------------
GERGEDAN, FL, ZRAFA VE MAYMUN
Fil, gergedan ve zrafa ile arkadam ama gergedan ile zrafa arkada deilmi. Filin zrafa ile konutuunu gren gergedan bunu nemsemezmi. Zrafa fili gergedanla konuurken grnce zlr ve gergedanla arkadalna bir son vermelisin, dermi. Oralarda byk bir yemi aac varm. Gergedan dallara ulaamaz aacn dibine den yemilerle idare edermi. Fil alt dallarda bulduu yemileri koparp yermi. Zrafa ise, orta seviyedeki dallardan kopard yemileri yermi. Esas olgun ve tatl yemiler st dallardaym ama hibiri bu yemilere ulaamazm.
Gnn birinde bir maymun yemi aacna km ve st dallardaki yemileri yemeye balam. Maymunu gren gergedan, fil ve zrafa ylece bakakalmlar. Durumu farkeden maymun, yemiler bana da onlara da yeter deyip, toplad yemileri ikram etmi. Maymunun yardmlama ve paylama isteini gren gergedan ile zrafa maymundan utanmlar. nce file sonra da birbirlerine skca sarlmlar. Sonsuza kadar arkada kalacaklarna sz verip maymunu drdnc olarak aralarna almlar.


-----------------------------------------------------------
ARKI SYLEYEN AYICIK
Aycn annesini avclar vurmu. Yalnz kalan ayck ormanda zor gnler geirmeye balam. ok dertliymi. Derdini ark syleyerek hafifletmeye alm. arklarnda annesinin vuruluunu ve yalnz kaln anlatm. Ayck ark sylerken blbller, kanaryalar bile susarm. Geen gnlerle birlikte orman hayvanlarndan pek ok taraftar toplam. Annesini vuran avclar taraftarlarna yakalatm. Onlar korsanlardan kalm demir parmaklkl bir maaraya hapsetmi. Uzun yllar maarann nnde nbet beklemi. Annesini geri getiremezmi ama bu avclar cezasn ekmeliymi. Zamanla avclar lp gitmi. Ayck kocaman bir ayym artk ve iki yavrusu olmu. Yavrularn bytrken, avclarn acmasz olduunu ve onlardan saknmak gerektiini bkmadan anlatm.
Bizim aynn sonu annesinin sonu gibi avclarn elinden olmu. ki yavrusuyla birlikte yaban armudu yemeye gidiyormu ki, avclar onu grm. Avclarn att kurunlardan kurtulamam ve son szleri, yavrularm, ah yavrularm, olmu. Yavrular yakalayan avclar, onlar ayclara satm. Ayclar, yavrular altnda ate yanan kzgn sa zerinde yrterek eitmeye balamlar. Onlar sopayla dverek boyun edirmiler. ki yavru bydklerinde burunlarnda birer zincirli demir halka varm. Zincirin ucu aycnn elindeymi. Ayc zinciri ektiinde can acsndan barrlar ve seyirciler de glermi.


-----------------------------------------------------------
YEL AYICIK
Yeil ayck uzaydan gelmi. Dnya onun bilmedii bir yermi. Uan dairesini bir dan yamalarna indirmi. Bu da Uluda'm. Uluda'da gezmi, dolam. Aalar, iekleri grm. imenlere uzanm, yatm. arklar sylemi. ok mutluymu. yi ki, bu gezegene indim, diye dnm. Buras ne gzel yermi. Havas, suyu ve toprayla drt drtlkm.
Yeil ayck daha sonra uan dairesine binmi. Bursa semalarnda bir sre utuktan sonra, Marmara Denizi'ne doru ynelmi. Orada gemileri, kayklar grm. Uzaklarda bir plaj varm. Bu plajda insanlar denize giriyorlarm. yice alalm, insanlara selam vermi, el sallam. nsanlar da ona selam vermiler, el sallamlar. Denizin stne inecekmi ki, bip bip sesini duymu. Annesi aryormu. nmekten vazgemi ve hzla ykselerek geldii gezegene doru yola km.


-----------------------------------------------------------
PEK BCEKLER VE CEVDET
pek bcei dut yapra yiyerek byr, geliir. Daha sonra kozasn rer ve bu kozadan kelebek olarak kar. Onlarn bu zelliini bilen on iki yandaki Cevdet ipek bceklerinden kendisi iin, byk bir koza rmelerini istedi. Kozann iinde deiim geirerek kelebek olacakt. Yce dadaki sarp ve yaln kayalklardan kartal yumurtas bulup getirecekti. Kartal yumurtasnn stne delik aarak, buraya sokup karaca retmen kalemleri rencilere 10, 20 yerine 30, 40 verecekti.
rnein, matematik dersi snavnda renci soruyu doru yorumlam, ilem de doru ama sonucu yanl bulmu. Bu durumda retmen rencisinin bilgisini ve abasn gzard etmeyecek ve 10 puanlk soruya hi olmazsa 5 puan verecekti. O sorudan 5 puan bu sorudan 3 puan derken, renci 40 alrsa , bir dier snavda 50 - 60 alp o dersten geme ansn yakalar. Gayrete gelir alr. Ama 10 alan renci, nasl olsa bu dersten geemem deyip o derse almaz. Bu durum bilgi kaybna neden olur. Cevdet'ten bunlar dinleyen ipek bcekleri birka saat iinde byk bir koza rdler. Cevdet ertesi gn kozadan kelebek olarak kt ve yce dadan bir kartal yumurtas bulup getirdi. Daha sonra kartal yumurtasna batrd tkenmez kalemleri snf arkada Ali'ye verdi ve kalemleri retmenler gnnde okuldaki retmenlere armaan etmesini istedi. Kelebek Cevdet eitimdeki byk bir sorunu zm olmann verdii keyifle bir daha dnmemek zere gkyzne doru kanat rparak utu, gitti.


-----------------------------------------------------------
SERDAR BEY+LEK=BBREKTE KUM
Serdar Bey akamst krtasiye dkkann kapam, evine dnerken pazardan 1 kg. mis kokulu ilek ald. Yolda birka kere ileklerden yemek istedi fakat etrafta insanlar olduu iin yiyemedi. Akam yemeinde ilek yedi sonra yatt, uyudu. Gece yars uyand, sa aya kaslyordu. Sol tarafndaki bbrei aryordu. Sabah zor etti ve hastaneye gitti. Doktora gece olanlar ksaca anlatt.
Doktor: " Dn akam ilek yedin mi? " diye sordu. Serdar Bey'in kafasna dank etti. Zalim ilek, diye dnd. Demek sabaha kadar ektiim acnn sebebi ilekmi: " Evet yedim, dedi. Ama bir daha yemem. "
Doktor reete yazd. Ar kesici ine verdi. ne, Serdar Bey'in bbrek arsn ve sa ayak kaslmalarn yok etti.
Aradan 12 yl geti. Serdar Bey bu srede ilek yemedi. ilein mis kokusuna aldanmad. Onun stnde mikroskobik kumlarn olduunu hibir zaman unutmad. Salna nem veren herkesten kesinlikle ilekten uzak durmalarn istemeyi ihmal etmedi. Ylda 3-4 defa ilek yemedi diye bir ey kaybetmedi.


-----------------------------------------------------------
BATAKLIKTA KURBAA ARAYAN LEYLEK
Bataklkta kurbaa arayan bir leylek varm. Gnlerini kurbaa aramakla geirir ve yakalad kurbaay yutarm. Kurbaalar, bakm olacak gibi deil, gn gelir bu leylek bizi de yutar ve bataklkta kurbaa brakmaz diyerek aralarnda bir toplant yapmlar. Toplantda bilge kurbaann fikri ne km. Batakln derinliklerinde yaayan zehirli kurbaaya rica edilecek ve leylek tarafndan yutulmas istenecekmi. Leylek zehirli kurbaay yutunca hayat sona erecek ama dier kurbaalar kurtulacakm.
Bilge kurbaa ve birka kurbaa giderek zehirli kurbaay bulmular ve olanlar anlatmlar. Eer bu fedakarl yaparsa kurbaalarn kendisini hi unutmayacaklarn ve adn altn harflerle bataklktaki aalara yazacaklarn sylemiler.
Bunun zerine zehirli kurbaa: " Dediinizi yapmazsam yllar sonra beni kimse hatrlamaz m? " diye sormu.
Bilge kurbaa: " Tabi hatrlamaz. Ancak kahramanlar hatrlanr. Dediimizi yapmazsan unutulur gidersin. "
Zehirli kurbaa: " Ben unutulmak istemiyorum. Kahraman olmak istiyorum. " demi ve arka ayaklar stnde dorulup gsn iirmi ve leylein yanna gitmi. Leylek onu grm ve yakalayp yutmu. Bylelikle leylein de zehirli kurbaann da hayat son bulmu. Bataklktaki kurbaalar, zehirli kurbaann adn altn harflerle aalara yazmlar. Aradan yllar gemesine karn unutmamlar. Adn hep Kahraman Kurbaa olarak hatrlamlar.


-----------------------------------------------------------
YAVRU AYI TOMBK
Aynn biri z yavrulam. Son doan yavrunun ad Tombik'mi. Bir ay gemi, iki ay gemi Tombik'in boyu kardelerinin yars kadarm. Anne ay bakm Tombik bymeyecek yavrusunu terk etmi. Tombik'i ormanda alarken gren bir geyik onu sahiplenmi. Style beslemi, annelik yapm. Geen yllarla birlikte Tombik bym, kocaman bir ay olmu. Bu arada geyik yalanm ve eskisi gibi hzl koamaz olmu.
Bir gn geyik aylara yakalanm. Bu aylar, Tombik'in annesi ve bym olan iki kardeiymi. Geyik barm, Tombik'ten yardm istemi. Tombik hzla gelerek kendisini besleyip bytm olan geyii kurtarm. Bunun zerine anne ay yllar nce terk ettii yavrusunu tanm: " Tombik, sen misin yavrum? Ben senin annenim. Bak bunlar kardelerin. Geyii brak da kendimize ziyafet ekelim. "
Tombik: " Evet, ben Tombik'im. Sen de beni yllar nce terk eden annemsin. Beni bu geyik buldu. Style besledi, bytt. Bana iyi bakn, onu size yedirmem. "
Anne ay: " Benim gzel olum, ben seni terk etmedim, ormanda kaybettim. Sonra ok aradm ama bulamadm. "
Tombik: " ok mu aradn? Onun iin defol git, gelme peimizden diyordun. "
Anne ay: " Tombik, ben senin annenim, seni ben dourdum. "
Tombik: " Doru, dourdun ama beni bu geyik bytt. Douran m, byten mi dersen, ben byten diyorum. "
Anne ay, Tombik'in geyii brakmayacan anlam ve iki yavrusuyla oradan uzaklam. Tombik yal geyii kucana alarak barnak olarak kullandklar maaraya gtrm.


-----------------------------------------------------------
KARTALLAR RDEK OLMAZ
rdekler, daireler izmiler, aralarnda oyunlar oynarlarm. Bu oyunlarn kendilerine yarar ok, bakalarna zarar yokmu. Gn gelmi bir rdek km, dier rdekleri bir oyun oynamaya zorlam. lk anda taraftar toplam ama pek ok rdek bir oyun oynamaya raz gelmemi. Sonra kavga km. Tek teki rdek kararnda diretmi. Zamanla taraftarlar oalm. Kavgalarda galip gelen taraf olmu. n giderek yaylm. Tek teki rdekten sonra pek ok rdek onun tahtna oturmu ama bunlar tek teki rdein reklamn yapmlar, onu vmler, gklere karmlar.
Aradan yzyllar gemi. Bir gn rdekler bir kartal yakalamlar ve boyun edirmeye almlar. Ayaklarna pranga vurmular. Kartal bir oyunun zararn, ok oyunun yararn bkmadan rdeklere anlatm, durmu. rdekler, kartaln fikirlerini alklyorlarm ama nedeni bilinmez bir ekilde bir oyun kuralna bal kalmlar. Yllar sonra rdekler, kartallar rdek olmaz diyerek gitmesi iin, onun ayaklarndaki prangalar skmler.


-----------------------------------------------------------
KORKAK ASLAN
Kral aslan ok korkakm. evredeki ormanlarn krallar eli gndererek sava karacaklarn syleyip altn isterlermi. Korkak kral da, aman, sava kmasn, bar iinde yaayalm, deyip istenen altnlar gnderirmi. Yaplan antlama bir yl srermi. Sre sonunda bir eli gelir ve yeniden anlamak iin altn istermi. stenen altnn dozu giderek artm ve be bin, on bin altn bulmu. Hazinedeki altnlar giderek azalm. Kral aslan vezirlerini toplam ve soruna zm aramaya balam. Vezirlerin ortak gr, sorunu kurnaz tilkinin zecei eklindeymi. Kurnaz tilki saraya davet edilmi, olanlar anlatlm.
Kurnaz tilki: " Sayn kralm, beni ba vezir yaparsanz sorunu ksa zamanda zerim. " demi.
Kral aslan: " Yeter ki sava kmasn, altnlar bitmesin de ne istersen yap. Kurnaz tilki u andan itibaren ba vezirimsin. Tam yetkiyle ie bala. "
Ba vezir tilki saraydan kp gitmi. Bir ka saat sonra dndnde yannda uzun yeleli bir aslan varm. Bu aslan tahta oturtmu ve gelirken verdii talimat aynen uygulamasn istemi. Eliler, salona alnm ve onlar sava tehdidiyle yksek miktarda altn istemiler ama dblr aslan hepsine barp arm. Kalabalk bir ordu kurduunu, sava istediini ve eer canlar tatlysa hemen on biner altn getirmelerini ihtar etmi: " Yoksa ordumla gelirim ve ta stnde ta brakmam. " demi. Koar adm salondan kan eliler, birka gn sonra on biner altn vererek birer yllk bar antlamas imzalamlar. Olanlar gizlice yan odadan izlemekte olan korkak kraln neesine diyecek yokmu. Dblrn yksek bir maa karlnda ie alm ve uzun yllar onun glgesinde kralln srdrm.


Yazan: Serdar Yldrm