Bizler yle bir din yarattk ki kendimize, Kuran dan nasibimizi almadmz iin, Allah Kuran da ne emrediyorsa onun tersini yapmaya ve kitap Ehlinin yapt yanllar tekrar etmeye devam ediyoruz. Tm bunlarn nedeni Kuran dan uzaklamamz ve batln yolunu inatla izlememizden kaynaklanyor. Unutmayalm ltfen Allah batldan ve hurafeden uzak Kuran nda, doruyu renme abasnda olanlarn, gnl gzlerini aacan ve onlara yardmc olacan bildiriyor.


Bu makalemde sizlere, inatla yaptmz bir yanlmz hatrlatmak ve zerinde sizlerin dikkatle dnmenize vesile olmak istiyorum. Allah Zuhruf suresi 44. ayetinde, bizlerin sorgulanacamz, sorumlu olduumuz kitabn, indirdii vahiy/zikir yani Kuran olduundan bahsediyor. Allah dier ayetlerinde, yalnz Kuran n ipine sarln, sizlere indirdiim vahye uyun, Resulm sizleri yalnz Kuran ile uyarma grevi ald eklinde, onlarca bilgiyi veriyorsa, Zuhruf 44. ayetin sonunda sorgulanacamz kitabn Kuran olduu ok aktr. Yalnz Kuran ile slam yaanamayacana inandrlm, atalar dinine inananlar, ne yazk ki ZUHRUF 44. ayette Allahn uyars olan, SZLER KURAN DAN SORGULANACAKSINIZ, KURAN DAN HESABA EKLECEKSNZ HKMNDEN RAHATSIZ OLMU OLMALILAR K, BU AYETN ANLAMINI DETRMEYE, LK CMLEDE BAHSEDLEN LE SON CMLE ARASINI AARAK, BAINI KOPARMAYA ALIIP, FARKLI ANLAMLAR VERMEYE ALIIYORLAR. nk bu kardelerimiz, dinlerini yaayabilmeleri iin, Kuran n yetmeyeceine inandrlmlar da ondan. Bu konuda bir arkadam, bakn ayet aslnda byle diyerek, nasl bir anlam veriyor.


O KTAP SANA VE KAVMNE BR HATIRLATMADIR; YAKINDA SORGULANACAKSINIZ. Zuhruf 44 Ayetin asl bu. Bu ayetler ncesinde Mslmanlardan deil, kfirlerden bahsediyor. KFRLERN HZ. MUHAMMEDE MAN ETMEDNDEN, HELAK OLMALARI LE LGL TEHDTLERE KULAK ASMAMALARINDAN BAHSEDYOR. En sonunda da Kuran diyor ki YAKINDA SORGULANACAKSINIZ. Uyank mealist oraya ondan kelimesini hokus pokusla ekliyor. Daha uyank olanlar da sadece ondan kelimelerini ekleyerek tam bir arptma ile iyi bir gol atyor, ama ofsayt.


YAKINDA SORGULANACAKSINIZ DEMEK DNYADA YAPTIINIZ HER EYDEN, NANIP NANMAMANIZDAN, HER EYDEN BTN NSANLAR OLARAK SORGULANACAKSINIZ MANASINA GELYOR. YAN KURAN DIINDA PEYGAMBERN SZLERNE UYMAYIN, SAHABE VE SLAM LMLERN TAKMAYIN ANLAMINA GELMYOR. ALLAH IN SZ KURAN DAN HESABA EKECEM DYE GNDERD BR AYET YOKTUR, MEALSTLERN ARPITMASIDIR. BR TON LAF YAZARLAR STELK YERSENZ.


Deerli din kardelerim, eer ayetleri kendi nefislerimize ve inanlarmza gre ekillendirmeye alrsak, ancak kendimizi kandrm oluruz, ltfen unutmayalm. Gelelim arkadamzn syledii szlere. Bu arkadamz ayete yle bir anlam vermeye alm ki, neredeyse Kuran n tamamna ters dyor. Allah hkmme hi kimseyi ortak etmem, yalnz Kuran n ipine sarln, Kuran n snrlarn amayn, Resulm sizleri yalnz ona indirdiim Kuran ile uyaracak dedikten sonra, Kuran n hi bahsetmedii konularda, Resulnn, sahabenin ya da slam limlerinin Allah n hkm vermedii konularda, dine ilaveler yapmasna, onlarn din adna farkl aklamalarna da uyun, demi olmas mmkn m sizce? ALLAH IN RESULNE UYMAYANLARIN, YALNIZ BU DNYADA SORGULANACAINI SYLEYENLER, KENDLERN TEMZE IKARTIP, BATILIN VE RVAYETLERN PENE DMELERN GRMEZDEN GELEREK, SORGULANMAYACAKLARINI ZANNEDYORLAR.


nce ltfen unutmayalm, Kuran n tamam, yoldan sapm kitap Ehline ve mmi topluma indirilmitir. Yani Kuran iman edenlerin tamamn ilgilendirir, hibir ayet bizi balamyor bize hitap etmiyor diyemeyiz. SORGULANACAK OLAN HER KM OLURSA OLSUN, ALLAH IN VAHYNE YAN KURAN A NANIP NANMADIKLARI KONUSUYLA LGLDR VE BU SORGU MAHERDE YAPILACAKTIR. Gelelim Zuhruf 44. ayetin arkadamzn aklad ekline. Syledii gibi ayette Kuran kelimesi gemez, ama O KTAP, iaret zamiri ile Kuran dan bahsettii ok aktr, bunu zaten Kuran n dier ayetlerinden anlyoruz. O kitap Resule, iman edenlere bir hatrlatma ve uyar ise, O kitaba iman etmeyenler hangi konudan, hangi kitaptan sorgu suale ekilecek olabilir? SORUNUN SZCE CEVABI OK AIK DEL M? Allah Elisine nasl bir grev verip, hangi kitapla mmetini uyarma, t verme grevi vermiti hatrlayalm.


Kaf 45: Biz onlarn ne dediklerini ok iyi biliyoruz. Sen, onlara kar bir zorba deilsin. O HLDE SEN, BENM UYARIMDAN KORKAN KMSELERE KURAN LE T VER. (Diyanet meali)


Demek ki Allah n Elisi, Allah n uyarlarndan ikazlarndan korkan kimselere, iman edenlere KURAN LE T VERME grevi vermi. Ama birileri kyor, yalnz Kuran dan sorumlu deiliz, yalnz Kuran dan hesaba ekilmeyeceiz diyerek, araya sokulan snrsz beeri rivayetleri, kaynaklar da dinin emri gibi kabul edebiliyor. Arkadamz yle yazmt hatrlayalm. O KTAP SANA VE KAVMNE BR HATIRLATMADIR; YAKINDA SORGULANACAKSINIZ. Arkadamz ayette kitap getiini yazm, ama son cmlesinde geen YAKINDA SORGULANACAKSINIZ szlerine, yle bir anlam vermi ki, ayetin banda bahsedilen konuyla hibir balant kurmadan, atalarnn rivayet ve san inanlarna kant yaratma abas iine girmi. Yaknda SORGULANACAKSINIZ dediine gre, kitap ehli ya da inkrclardan bahsediyor bu ayet, bizi ilgilendirmiyor deme cesaretinde rahatlkla buluna biliyorlar. SORGULAMADA KURAN DAN DEL, PEYGAMBERMZE MAN ETMEDKLER N OLDUUNU GNL RAHATLIIYLA SYLEYEBLYORLAR. LGN OLAN BU KTAP, ALLAH IN RESULNE VE ONA NANANLARA BR HATIRLATMA, T, UYARI OLACAK, BU KTABA UYMAYANLAR YAKINDA, FARKLI BR EYDEN M SORGULANACAKLAR? Hani maher gnyd sorgu sual ne oldu? Unuttuk mu bunu, yoksa iimize mi gelmedi? Deerli din kardelerim, bahsettiimiz ayet ve benzeri ayetleri Kuran dan dikkatle anlad dilden okuyan ve ayetler zerinde dnen bir Mslman, YAKINDA GRECEKLER, SORGULANACAKLAR, YA DA YAKINDA BYK DL ALACAKLAR sznden maher gnnden, hesap gnnden Allah n bahsettiini anlar. Bu ayetlerden rnekler verelim.


Mlk 27: Onu YAKINDA grdklerinde, inkr edenlerin suratlar aslr ve kendilerine, te durmadan istediiniz azap budur! denilir. (Bayraktar Bayrakl)


Mmin 707172: BUNLAR YLE KMSELERDR K HEM BU KTAP KARISINDA, HEM DE NCEK ELLERMZE GNDERDKLERMZ KARISINDA YALAN SYLERLER; NASIL OLSA YAKINDA RENECEKLER. HEM DE BOYUNLARINDA HALKALAR VARKEN ZNCRLERLE SRKLENECEKLERDR. HEM DE KAYNAR SUYUN NDE SONRA ATETE KIZARTILACAKLAR. (Sleymaniye vakf)


Taha 135: Ey Muhammed, de ki: HERKES BEKLEMEKTEDR, SZ DE BEKLEYN. YAKINDA KMN DZ YOLUN SAHPLER OLDUUNU, KMN DORU YOLU BULDUUNU BLECEKSNZ! (Diyanet meali)


Nahl 5556: Kendilerine verdiklerimize karlk nankrlk etmeleri iin byle yaptlar. O HALDE BR SRE DAHA FAYDALANINIZ, FAKAT YAKINDA HAKKAT BLECEKSNZ. Kendilerine verdiimiz rzktan, ne olduunu bilmedikleri tanrlarna pay ayrrlar. ALLAHA YEMN OLSUN K, UYDURUP DURDUUNUZ EYLERDEN, MUTLAKA SORGUYA EKLECEKSNZ. (Bayraktar Bayrakl)


Bu ayetlere benzer onlarca ayet vardr ki, Allah YAKINDA kelimesiyle bizlere, ldkten sonraki hayatmzdan bahsettiini anlyoruz. Ayetler ok ak bizlere uyarda bulunuyor ve diyor ki, DKKATL OLUN, H LMEYECEKM GB YAAMAYIN. YAKINDA HUZURUMA HESAP VERMEYE GELECEKSNZ VE GEREKLER GRECEKSNZ. BYLECE ALLAH HER AN LEBLECEMZ HATIRLATMASINI YAPIYOR BZLERE. Hatrlaynz lmden kaamayacamz, nereye saklanrsak saklanalm bizleri lm her an anszn bulaca uyars yaplr Kuran da. Hatta Kuran bizlerin zaman ak ile Allah n katndaki zaman aknn ok farkl olduunu anlatmak iin, SZN KATINIZDA BN YIL, BENM KATIMDA BR GN GBDR diyerek, aslnda bizlere ok uzun gibi gelen bu dnyada ki yaammz, Allah katnda ok ok ksa olduunu anlatyor. HATTA KONUMUZLA LGL AYETLERDE ALLAH, BU DNYADA K HAYATIMIZIN KISA OLDUUNU HATIRLATMAK N BZLERE AYETLERNDE, YAKINDA GEREKLER GRECEKSNZ DYEREK, BZLERE HESAP GNN HATIRLATIYOR.


Gelelim bahse konu ayete. Bu arkadamz ve byle inanlar, Mslmanlarn Kuran dan hesaba ekileceimiz hkmnden ok rahatsz olmalarnn nedeni, bu ayete bu haliyle iman etmeleri halinde, NANDIKLARI TM RVAYET, SANI VE BATILIN OLUTURDUU ATALAR DNNN, PE GDECE TEHLKES LE YZ YZE GELMELER RSKN TAIDIKLARINDANDIR. Ayeti bu ekliyle kabul etmemek iin, indirilen kitabn Allah n Resulne ve ona inananlara hatrlatma, uyar ve ikaz olduunu sylemelerine ramen, ayetin sonundaki YAKINDA SORGULANACAKLAR sznden Kuran dan deil, inkarclarn Allah n Resulne iman etmemelerinden dolay, yakn bir zamanda sorgulanacaklarndan bahsettiine inanmalar, ancak nefislerinin kendilerini aldatmaktan, oyalamaktan ve ayetin anlamn deitirmekten baka bir ey deildir. Elbette Allah n Resulnn tebliine uymayan, ya da uyduunu syleyip batln peine denler, hesap gn Allah n vahyinden sorguya ekilecekler ve asla bundan kaamayacaklardr.


LTFEN UNUTMAYALIM, BU DNYADA YAPTIKLARIMIZDAN, MAHERDE SORGU SUALE EKLECEZ. NK HEPMZ BU DNYADA ZGR RADEMZLE MTHAN OLUYORUZ VE MTHANIMIZIN DA KAYNAININ, REHBERNN, YOL GSTERC NURUN ALLAH, KURAN OLDUUNU SYLYOR. KMN NEYE, KME NANACAI KENDSNE KALMI. BAKIN ALLAH GNDERD KTAP/KURAN N NE DYOR. KARAR SZLERN.


YEMN OLSUN, SZE YLE BR KTAP GNDERDK K, T VE UYARINIZ/ZKRNZ/EREFNZ YALNIZ ONDADIR. HL AKLINIZI ALITIRMAYACAK MISINIZ? (Enbiya 10)


Akln kullanmayanlara, inatla batl ve rivayetleri din edinenlere syleyecek tek bir szmz vardr. SZN DNNZ SZE, BENM DNM BANADIR! Kfurun suresi 6. ayet.


LTFEN UNUTMAYALIM, DN VE UYARISINI KUR'AN DAN ALAN, ELBETTE KUR'AN DAN SORUMLU OLACAK, KUR'AN DAN HESABA EKLECEKTR.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/