Bugnk makalemin konusu, EGEMENLK KAYITSIZ ARTSIZ MLLETNDR sz ile ne kast ediliyor olabilir, konusu zerine olacak. Gnmzde bu cmleye yle bir anlam veriliyor ve kar klarak yle syleniyor. EGEMENLK KAYITSIZ ARTSIZ ALLAH IN DIR. Gelelim Egemenlik kaytsz artsz milletindir szne. Bildiiniz gibi bu sz TBMM duvarnda yazyor. Peki, nasl bir anlam var da bu cmle, halkn setii ve lkeyi ynetenlerin bulunduu bir mekn da yazyor.


Egemenlik kelimesi zerinde nce duralm. Bu kelime egemen olma yani YETK SAHB, HKM OLMA, YNETME, anlamlarna geliyor. Cmlemizi hatrlayalm, egemenliin yani BZLER YNETECEKLER SEME HAKKININ VE ONLARA YNETME YETKSNN VERLMES, bylece hkim olma gcnn, MLLETN ELNDE OLDUUNU SYLYOR. Hatrlatmak isterim, bu cmlede geen konu, anlatlmak istenen, toplumlarn ynetilmesi ile ilgilidir, yani toplumlarn kendilerini ynetecek liderleri semesi ile ilgilidir, dini bir konu ile hibir ilgisi yoktur. Konuyla ilgili Kuran dan ayeti, hemen hatrlayalm. Bakn Allah iman edenlere nasl bir uyar yapyor.


Nisa 58: phesiz ki Allah size, EMANETLER EHLNE VERMENZ VE NSANLAR ARASINDA HKMETTNZ ZAMAN ADALETLE HKMETMENZ EMRETMEKTEDR. Allah size ne kadar gzel tler veriyor! phesiz ki Allah duyandr, grendir. (Mehmet Okuyan meali)


Demek ki Allah, bizleri ynetecek ve bizlere hkmedecek kiileri, ehil insanlardan sememizi istiyor ve bir baka ayetinde de, setiimiz yneticilerimize uymamz emrediyor. Yani Kuran demokrasiyi emrediyor. Babadan ola geen krall deil. Devleti ynetecekleri, bizler seiyorsak ve bu Allah n emri ise Meclisimizin duvarnda, BZLERE EGEMEN OLACAK YNETCLER, BZLERN SEMES STENYORSA, DEMEK K ASIL EGEMEN GCN MLLETN OLDUU ANLAILIYOR. BUNUNDA ALLAH IN EMR OLDUU AYETLE, OK AIK SABTTR. TBMM MECLSNDE BU SZN YAZILI OLMASI, BZLER YNETEN MLLETVEKLLERNE, AIK BR UYARIDIR, HATIRLATMADIR. Bu uyar ile bizler milletvekillerine, unutmayn bizleri doru ynetmez de, kendi karlarnza iler yapar, adaletsiz kanunlar kartrsanz, hkmetme yetkisini sizden alrz diyoruz.


Nisa suresi 58. ayetin devamnda, bizlerin setii ve halkn hkmetme yetkisini verdii kiilere, Allah n uyars da ok nemli. Halktan hkmetme emanetini alanlarn, ADALETLE HKMETMESN ZELLKLE ALLAH EMREDYOR. nk Kuran n yani slam n z adalettir. Allah bizlerin adaletli olmamz emreder ve dinimizi yaarken, bir bakasnn asla mdahale etmesine izin vermez ve dinde zorlama yoktur diyerek, bizlerin Kuran dan imtihan olduumuz uyarsn yapar. YAN NANCIMIZI YAARKEN DEVLET YNETENLER, SETMZ VEKLLER, BZLER NANCIMIZ ADINA ZORLAYAMAZ YA DA BZLERE YN VEREMEZ. AMA KURAN IN, TOPLUMUN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLARI KONUSUNDA KANUNLAR IKARTIR, NLEMLER ALIR VE TOPLUMUN ZGRCE NANCINI YAAMASINA ORTAM HAZIRLAR. Ayetin son ksmnda da, Allah n biz kullarna bu konuda tler verdiini bildiriyor. Peki, hangi konuda t veriyor olabilir? SZLER YNETECEK LDERLERNZ, YLE NSANLARDAN SEN K, EHL NSANLAR OLSUN VE SZLER ADALETLE YNETSN, SZLERE ADALETLE HKMETSN.


Buradan da anlyoruz ki, EGEMENLK KAYITSIZ ARTSIZ MLLETNDR sznden kast edilen, bizleri ynetecek yneticilerimizi seme yetkisi gc, biz halkndr. Egemen kelimesinin anlam, BUYRUK SAHB, HKMRAN ANLAMINDADIR. HATIRLATMAK STERM VERDKLER BUYRUK, EMR VE HKMRANLIK DN KONULARDA DEL, GNN ARTLARINA GRE, TOPLUMUN HTYALARINI KARILAMA, KARILATII SORUNLARI GDERMEK ADINA IKARDII KANUNLARDIR. BU KANUNLARDA SABT DELDR, GNN ARTLARINA GRE, GEREKTNDE DEEBLR. Setiimiz yneticiler, eer grevlerini gerei gibi yapmayp, adaletle hkmetmezse, belirli bir zaman iin setiimiz yneticileri, hemen deitirip ehil insanlar seeriz, nk egemenlik milletindir. BUDA EGEMENLN VERD YETKDR, GTR. Allah Elisini nasl ikaz ediyor ve Maide suresi 42. ayetinde ne diyordu? RESULM! EER HKM VERRSEN, ARALARINDA ADALETLE HKM VER. nk Peygamberimiz Allah n Resul olduu gibi, toplumun devlet bakanyd ve gnn koullarna, ihtiyacna gre dini konularn dnda kanunlar kartyordu, gerektiinde deitiriyordu. Gelelim dier konuya. nce baz ayetleri hatrlatmak istiyorum.


HKM YALNIZ ALLAHINDIR. O, YALNIZ VE YALNIZ KENDSNE KULLUK ETMENZ EMRETT. (Yusuf 40)


HKM YALNIZ ALLAHIN DIR. BEN YALNIZ ONA DAYANDIM. TEVEKKL SAHPLER DE ONA GVENP DAYANSIN! (Yusuf 67)


YARATMAK DA EMRETMEK DE YALNIZCA ONA ATTR. YARATMAK DA EMRETMEK DE YALNIZCA ONA ATTR. (Araf 54)


AYRILIA DTNZ HERHANG BR KONUDA HKM VERMEK ALLAHA ATTR. TE BU ALLAH, BENM RABBMDR. ONA DAYANDIM VE ONA YNELDM. (ura 10)


ONLARIN, ONDAN BAKA HBR DOSTU DA YOKTUR. O, HKMNE HBR KMSEY ORTAK ETMEZ. (Kehf 26)


Bakn bu ve benzeri onlarca ayetinde Allah, dini konularda hkm yalnz ben veririm, yalnz ben hkmederim diyor. Yani bizlerin setii ehil yneticiler, ltfen dikkat EHL diyorum, bizleri dinimiz ve imanmz adna ynlendirecek kanunlar kartamaz, Allah n kanunlarna ters den hibir hkmde bulunamaz, KURAN IN EMRETT, TOPLUMUN UYMASI GEREKEN KANUNLARI LE YNETMES GEREKR. Bizlerin setii yneticiler, Kuran n bahsetmedii, hkm vermedii snrlama getirmedii, hayatmzn dier tm konularnda gnn, an ve ilmin artlarnda kanunlar kartarak, toplumu adaletle huzurla ynetmekten sorumludur. NK BR MSLMAN, KURAN IN KSEL BREYSEL OLARAK SORUMLU TUTTUU KONULARINDAN, HKMLERNDEN BZZAT KENDMZ SORUMLUYUZ. MTHANIN DA GERE, BU DEL M ZATEN. TBMM inde yazan, egemenlik kaytsz artsz milletindir szn de, bu dnce nda anlamalyz. nk Allah kendi yneticilerimizi seme hakkn bizzat bizlere vermi ve O yneticileri Ehil insanlarda seme uyarsn da yaparak, onlarn kardklar kanunlara uymamz emretmitir. Burada bahsedilen egemenlik, bizleri ynetecekleri seme egemenliimizdir. GEREKTNDE YNETCLERMZDEN DE, BU YETKY GER ALMA GCMZDR.


Egemenlik kaytsz artsz Allah n dr sz, ne yazk ki baz gereklerin stn rtmeye alan ve toplumun akln kartrma abasnda olanlarn sylemleridir. ELBETTE DN ADINA EGEMEN OLAN YAN HKMEDEN, HKM KOYAN YALNIZ ALLAH TIR. ALLAH ELSNE BLE, KENDS DIINDA HKM KOYMA YETKSN VERMEM VE NDRDM KURAN LE KULLARIMA HKMET EMRN VERMTR. Ltfen Kuran dan aratrnz, Allah dinde hkm vermek yalnz Allah a aittir dedii halde, bunun tam tersini inancnda yaayarak, ne yani Peygamberimiz postac myd sylemleri ile Allah n Elisini dinde hkm orta yapmakla kalmayan, dinde sakn blnmeyin diye uyaran Allah a inat, dinde blnmekte zenginlik vardr diyerek mezhep imamlarnn da, dinde hkmler vereceine inanmakta bir saknca grmemilerdir. LTFEN BUNLARIN TUZAKLARINA DMEYELM.


Eer bizlerin setii yneticiler, gnmzde inancmza ters den hkmler kartyor, ya da gemiten gelen inancmza uymayan yanl kanunlar deitirmiyorlar sa, bu yneticiler bizleri Allah ile aldatyorlar, bizleri oyalyorlar demektir. Allah bu yetkiyi bizlere verdii halde, bizler hala Ehil olmayan kiileri ynetici seiyorsak, bu yanl davrantan onlar kadar, bizlerde suluyuz, sorumluyuz demektir.


DLERM ALLAH IN UYARI VE KAZLARINDAN HABER OLAN, ALLAH LE ALDATILMAMI, ALLAH IN HALS KULLARINDAN OLURUZ. YNETCLERMZ DE EHL NSANLARDAN SEERZ. LTFEN UNUTMAYALIM, ALLAH BZLER YNETECEK KLER SEME, YAN EGEMENLK HAKKINI BZLERE VERMTR. BU HAKKIMIZI LTFEN, DORU VE YERNDE KULLANARAK, EHL NSANLARI YNETC SEELM.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/