Bu makalemde sizlerin, zerinde dnmenize vesile olmak istediim konu, Peygamberimizin Kuran ayetlerini AIKLAMAK yani gnmz tabiriyle sylemek gerekirse, TEBYN grevi var mdr? Kuran n muhkem ayetleri ak ve anlalr deil midir de, Allah n Elisi aklyor olsun. Yoksa aklamak sznden, ayetlerin nice rneklerle izah ettii konular, zellikle Kitap Ehli nin yapt yanllarla karlatrp, gerei KURAN LE AIA IKARMAK, DYE M ANLAMALIYIZ? Ne dersiniz?


Kuran anlad dilden hi okumam, din ile alakas olmayan bir insana, Allah n Elisinin ayetleri anlalr hale getirme, yani aklama grevi de vardr deseniz, hemen yle bir soru sorar. U ANDA OKUDUUNUZ, NANDIINIZ KURAN ANLAILIR VE AIKLANMI DEL MDR? Bu soruya evet ak, anlalr ve detayl deildir, peygamberimizin rivayet hadisleri ayetleri aklamtr dediimizde, yle bir soru daha sormas muhtemel. Peki, aklanm halini nereden reneceiz? Bu kitab Allah n Elisi, Kuran yazdrd gibi aklanm halini de yazdrm ve bizlere iletmi mi dediinde, onu tatmin edecek, mantkl ve makul, nasl bir cevap vermemiz gerekir sizce bu kiiye. Dorusu ben mantkl, akla yatkn bir cevap bulamyorum. Ona, Kuran Peygamberimizin rivayet hadislerinden reniyoruz ayetlerin detayn dediimizde, biraz akl banda olan ve hibir etki altnda olmayan kiinin verecei cevap, BZLER NASIL OLUR DA RVAYETLERE GVENEBLRZ, BYLE BR YOLLA MI ALLAH BZLERN KURAN I ANLAMASINI STYOR DER VE BZLER CDDYE ALMAZ, BZDEN UZAKLAIR. ONA ASLA BR DAHA SLAM I, KURAN I ANLATAMAZSINIZ. Ne yazk i byk bir ounluk, dinden bu yolla uzaklayor.


nce unu unutmayalm BEYAN bildirmek, sylemek anlamndadr, bilinmeyeni aklamak deildir. Yani bildii gerekleri hi deitirmeden beyan etmektir ki, bu kelimeyi bizlerde hayatmzda kullanrz. TEBYN KELMES SE TOPLUMDA AIKLAMAK, ZAH ETMEK VE GERE ORTAYA KOYMAK ANLAMINDA KULLANILIR. SZCE H ALLAH AYETLERNDE, GERE AIKA ORTAYA KOYUP, BZLERE BLDRMYOR MU? Sizce Allah, bizleri sorumlu tutacana hkmettii Kuran aklamam, detay vermeden indirmi olabilir mi? Yani Ey Resulm ben zet bir Kuran indiriyorum, sen kullarma bunu anlalr hale getir, demi olabilir mi? BU EKLDE GNDERECENE NASIL NANIRIZ? BU NASIL BR AKIL TUTULMASI BYLE. TAB K MMKN DEL, YOKSA ALLAH SZLER KURAN DAN HESABA EKECEM, BEN AIKA GNDERMEDM AMA SZLER BUNU ELMN RVAYET HADSLERNDEN RENN DEMES ASLA MMKN DEL. Aka anlalmayan bir kitab Allah, neden bizlere gndersin? Bunu da m dnemiyoruz. Konumuzu akla kavuturmadan nce, Allah Elisine verdii grev, yetki ve sorumluluklarndan rnekler verelim.


RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. (Rad 40) BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 )


Siz bu ayetlerden, Allah n Elisinin ayetleri aklamak ve anlalr hale getirmek, yani ak olmayan ayetleri aklama, TEBYN etme grevinin de olduunu mu anladnz? Allah daha nasl aka sylesin, senin grevin SADECE TEBL ETMEKTR DYOR. Bunun tersini syleyen, Allah n ayetlerine iman etmiyor demektir. imdide Kuran n apak ya da detayl aklanp aklanmad konusuna gelelim. Yusuf suresi 1. ayetinde Allah ne diyordu hatrlayalm. BUNLAR, APAIK KTABIN AYETLERDR. Yine Hud suresi 1. ayetinde, Kuran n bakn kim tarafndan aklandn bildiriyor. BU YLE BR KTAPTIR K AYETLER HEM MUHKEM KILINMI, HEM DE DORU KARARLAR VEREN VE HER EYN YZN BLEN, ALLAH TARAFINDAN AIKLANMITIR. Bakar msnz ltfen, Allah Kuran ben akladm diyor. Bu ayetleri grmezden mi geleceiz. Konunun daha iyi anlalabilmesi iin Allah, bakn Elisinin indirdii kitabn ayetlerini okurken, tedirgin olmasn ve anlayamam diye pheye dmesin diye, nasl bir ayet indiriyor.


Kyame 16171819: (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) arabuk almak iin dilini kmldatma. phesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O hlde, biz onu okuduumuz zaman, onun okunuuna uy. SONRA ONU AIKLAMAK DA BZE ATTR. (Diyanet meali)


Bildiiniz gibi Allah n Elisi mmiydi, yani daha nce hibir kitap Ehline tabi olmad iin, dini konularda da bilgisi yoktu. Ayetler indirilirken, Peygamberimiz ayetleri anlama konusunda tedirgin olmu ki Allah, Elisine sakin ol, sana ayetleri detayl bir ekilde aklayacaz diyor. Batl inanlarn aklamaya alanlar, bu ayetlerde geen aklamay Allah, Kuran da deil de, daha sonra szl olarak akladn dahi syleyenler var. Demek ki Allah ile aldatlmak bu kadar tehlikeli bir ey. NSANIN AKLINI BAINDAN ALIYOR. RABBM CMLEMZ KORUSUN. Allah Enam suresi 97. ayetinde, BLEN BR TOPLUM N AYETLER AYRI AYRI AIKLADIK diyorsa, hala ayetler ak deil, Elisi aklamtr nasl deriz.


Allah daha birok ayetinde, Kuran kendisinin akladn bildiriyor. Bunun nedenini de aklyor ve diyor ki, Sizlerin sorumlu olaca ayetleri MUHKEM yani apak olarak gnderip, Allah dan bakasna kulluk etmeyesiniz diye ayetleri, ite byle nice rneklerle akladk diyor. man eden biz Mslmanlara den imtihanmz gerei, Allah n aklad ayetler zerinde planl ve Programl dnerek, aratrarak anlamaya almak olmaldr. MTHANINDA GERE BU DEL MDR ZATEN. Allah emin olmadnz szlerin ardna dmeyin, hesabn sorarm diyorsa, sizce bizleri sorumlu tutacana hkmettii muhkem ayetleri aklamayp, bizleri rivayetlere muhta brakr m Allah? EER AYETLER PEYGAMBERMZ AIKLADIYSA, NEDEN AIK HALYLE KUR AN I YAZDIRMADI DA, AIKLANMAMI ZAH EDLMEM BR EKLDE KAYDA ALDIRDI? BU YANLIA NANANLARA SORUYORUM, BU NASIL BR MANTIK BYLE. ALLAH NEDEN VERD HKMLER AIK BR EKLDE NDRMESNDE, KULLARINI ZOR DURUMDA BIRAKSIN. BUNU DA MI DNEMYORUZ? imdide baz ayetleri bu konuda, nasl tahrif edip yanl anlamlar ykleyerek, rivayetleri dinin asli unsuru yaptklarna rnekler verelim. zellikle Diyanet mealinden setim ayetleri.


Maide 15: Ey kitap ehli! Artk size elimiz (Muhammed) gelmitir. O, KTABINIZDAN GZLEYP DURDUUNUZ GEREKLERDEN BROUNU SZLERE AIKLIYOR, birounu da affediyor. TE SZE ALLAHTAN BR NUR VE APAIK BR KTAP (KURAN) GELMTR. (Diyanet meali)


Yunus 5: O, gnei bir k (kayna), ay da (geceleyin) bir aydnlk (kayna) klan, yllarn saysn ve hesab bilmeniz iin ona menziller takdir edendir. Allah, bunlar (bo yere deil) ancak gerek ile (hikmeti gereince) yaratmtr. O, AYETLERN, BLEN BR TOPLUMA AYRI AYRI AIKLAMAKTADIR. (Diyanet meali)


Bakn Maide 15. ayetinde Allah ne diyor. Sizlere daha nce indirdiim kitaplardan, gizleyip durduunuz gereklerden birounu sizlere, Elim aklyor diyor. Peki, bu aklama anlalmayan bir eyi aa kavuturmak m, yoksa Kitap ehlinin yapt yanllar, Kuran ayetlerini tebli ederek, onlarn yanllarn ortaya karmak m? Ne yazk ki bizler kelimelere, her konuda olduu gibi zellikle farkl anlamlar vererek, batl aklamaya alyoruz. Peygamberimiz, Allah n Rad suresi 40. ayette verdii yetki gerei, ALLAH IN APAIK AYETLERN, GZLEDKLER TM GEREKLER SADECE KURAN DAN TEBL ETM, UYARICI, KAZ EDC GREVN YAPMITIR.


Yunus 5. ayetinde Allah, birok konuda bizlere bilgiler verip, detayl akladn syleyerek, ayetin sonunda bakn ne diyor. O, AYETLERN, BLEN BR TOPLUMA AYRI AYRI AIKLAMAKTADIR Peki aklayan kim, elbette Allah Kuran da aklyor. imdide konumuzun daha iyi anlalabilmesi iin, anlamn deitirmeye ve rivayetleri ayetlere ilave etmeye altklar baka bir ayeti, iki farkl tercmeden yazmak istiyorum.


Nahl 44: (O Resulleri) APAIK BELGELER VE KTAPLARLA GNDERDK. NSANLARA, KENDLERNE NDRLEN AIKLAMAN ve onlarn da (zerinde) dnmeleri iin sana bu Kuran indirdik. (Diyanet meali)


Nahl 44: Onlar mucizelerle ve HKMET DOLU SAYFALARLA GNDERDK. O Zikri (Kitab) sana da indirdik ki KENDLERNE GNDERLENN NE OLDUUNU O NSANLARA AIK AIK ANLATASIN, belki dnrler. (Sleymaniye vakf)


lk yazdm tercme Diyanetin. Ayetin daha ilk cmlesi APAIK BELGELER VE KTAPLARLA GNDERDK diye balyor. Ama batl savunucularnn gzlerinde perde, gnllerinde mhr olunca, grmeleri mmkn olmuyor. Allah apak belgeler, kitaplar gnderecek ama ayeti aklamayacak, izah etmeyecek ylemi? Allah akl fikir versin inallah. Ayetin devamn da ise Allah Elisine, sana indirdiim bu apak belgeleri anlat, tebli et yani yaptklarnn ve inandklarnn yanl olduunu apak ayetlerle onlara bildir ki, hatalarndan dnsnler diyor. Ayetin daha banda ayetleri apak gnderdik diyor, Elisi apak olan ayetleri kitap ehline anlatyor yani tebli edip bildiriyor ve sizin inandnz gibi deilmi diye izah edip, ikna etmeye alyor. Ayn ayeti farkl bir tercmeden verdiimde zaten her ey anlalyor ve ayet yerli yerine oturuyor ve bakn ne diyor. KENDLERNE GNDERLENN NE OLDUUNU O NSANLARA, AIK AIK ANLATASIN Aslnda her ey ok ak, ama kafamzdaki O batldan kurtulmadmz srece, gereklerle bulumamz asla mmkn olmayacaktr. Yine konumuzla ilgili baz rnekler vermek istiyorum.


Enam 55: Sulularn yolu da aa ksn diye, AYETLER TE BYLE AYRI AYRI AIKLARIZ. (Diyanet meali)


Nahl 64: SANA BU KTABI NDRMEMZ DE ANCAK UNUN NDR K ONLARA HAKKINDA IHTLF ETTKLER EY BEYAN EDESN ve iyman edeceklere bir hidayet, bir rahmet olsun (Elmal orijinal meali)


Nahl 64: SANA BU KTABI, ANLAMAZLIA DTKLER KONULARI AIK AIK ANLATASIN bir de inanp gvenen bir toplulua yol gsterici ve ikram olsun diye indirdik. (Sleymaniye vakf)


Enam suresi 55. ayete iman eden bir Mslman, bizlerin sorumlu olduu MUHKEM ayetlerin ak ve anlalr olmadn, ayetleri Peygamberimizin rivayet hadisleri akladn sylemesi, Allah n ayetlerine iman etmiyor anlamndadr. BATIL O KADAR AZGIN TAVIRLAR NDEK BU KONUDA, PEYGAMBERMZN RVAYET HADSLER OLMASAYDI, KURAN ANLAILMAZ, KAPALI KALIRDI DEME CESARETN GSTERYORLAR. BUNU SYLEMEK RKTR, HATIRLATIRIM. Allah ayetleri ayr ayr aklyoruz diyorsa, nasl olur da bunun tersini baka ayetlerde dnrz. Nahl suresi 46. ayeti, zellikle iki farkl tercmeden yazdm. Ayetin ilk cmlesinde, Kuran indirmemizin amac, HAKKINDA HTLAF ETTKLER EY, ONLARA BEYAN EDESN DYOR. Son cmlesi de inanan topluma yol gsterici olsun diyerek bitiriyor. Anlalmayan, aklanmaya muhta bir ayet, nasl olur da yol gsterici olur?


Beyan etmek, beyanda bulunmak aka hibir deiiklie uramadan tm gerekliiyle bildirmek, sylemek demektir. Yoksa ak olmayan bir ayet, nasl olur da Kitap ehlinin ihtilaf ettii bir konusuna aklk getirsin. Ayet apak anlalmyor olsayd, Kitap Ehli bunu asla kabul etmez, bu senin dncen yorumun, ayetten bu sylediklerin anlalmyor derlerdi. Dier tercmede zaten, anlamazla dtkleri konular onlara ak ak anlatasn diye tercme edilmi. Baz tercmelerde de aklayasn demiler. Aslnda aklama kelimesine, kendi nefsimizden farkl bir anlam vermezsek buda doru diyebiliriz. ALLAH IN ELS, ALLAH IN NDRD AYETLER DORULTUSUNDA HTLAFA DTKLER KONULARI, KURAN DAN ALDII BLGLERLE AIA KAVUTURUYOR, GEREKLERLE BULUTURUYOR. Bu ayetin anlalmad anlamnda deil, tam tersine APAIK ANLAILAN BR HKMN, HTLAF EDLEN BR KONUYU ZME ULATIRMASIDIR.


Deerli dostlarm. Bizler yanl inanlarmz yaayabilmek adna, ne yazk ki Allah n apak ayetlerini grmezden geldiimiz gibi, ayetlerde geen kelimelere de farkl anlamlar vererek, ellerimizle Kuran ayetleri arasnda elikiler yaratyoruz. Bu farkllklar toplum arasnda korku ve tedirginlik yaratyor. Bizlere den, Kuran mutlaka farkl tercmelerden okuyup, ayetler arasnda balant kurduumuzda, yanl anlamamz asla mmkn olmayacaktr. Allah n uyard gibi, Kuran okumaya balamadan nce, kafamzdaki batldan hurafeden kurtulup, yalnz Allah a gvenip dayanarak Kura okumaya balarsak, yanl anlamamz asla mmkn olmayacaktr. ALLAH BYLE YAPAN KULLARIMIN GNL GZN AARIM VE GEREKLERLE BULUMASINI SALARIM DYOR.


DLERM CMLEMZ, KURAN GEREKLER LE BULUAN, ALLAH IN HALS KULLARI ARASINDA OLURUZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/