Bizlerin Kuran ile bamz keserek, yle yanl bilgileri, bunlar dinin emri diye anlatmlar ki, imdide bu yanllktan apak yol gsterici Kuran elimizde olduu halde, batldan vazgeemiyoruz. Kuran tercme edenlerde, kendi inanlarn dorulayacak ekilde tahrifat yapmaktan ne yazk ki ekinmiyorlar. ONUN NDE TOPLUM BRBRNE, SEN HANG MEAL OKUYORSUN DYE SORUYOR. Din tacirleri sayesinde, Kuran mealleri yle farkl tercme ediliyor ki, toplum tedirgin edilip, DREK KURAN A MRACAAT ETMEK YERNE, DN RENMEK VE ANLAYABLMEK N, BRLERNE MUHTA BIRAKILIYOR. Ama gnei balkla ok kr svayamadklar iin, yanl inanlar Kuran yla ortaya, tek tek kyor. Bu makalemin konusu, birok yazmda gndeme getirmeye altm, EFAAT konusu zerine olacak. Birok ayet zerinde yaptklar gibi, SEBE SURES 23. AYETN ANLAMI LE DE OYNAMAKTAN EKNMEDLER. Allah efaat tmden bana aittir, hibir efaatin olmad O gnden saknn dedii halde, Allah n dnda efaat edicilerin olacan, kendilerince kantlamaya alyorlar. nce ayeti Diyanet mealinden yazalm.


SEBE 23: ALLAH KATINDA, ONUN ZN VERD KMSEDEN BAKASININ EFAAT YARAR SALAMAZ. (efaat iin izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, RABBNZ NE SYLED? diye sorarlar. ONLAR DA GEREݔ DYE CEVAP VERRLER. O, ycedir, byktr. (Diyanet meali)


Ayetin ilk cmlesi ok nemli. Ayeti bu ekliyle okuduumuzda Allah katnda, onun izin verdii yani kendi yetkisiyle onurlandrd kimseden bakas, efaat edemez diye anlalyor. Kuran bir kez anlayarak ve dnerek okumu bir Mslman, Allah n kendi yetkisini, hibir konuda yaratt hibir kuluna elileri dhil vermediini, birok ayetinde hkmettiini gryoruz ve ALLAH HKMNE H KMSEY ORTAK ETMEZ diyerek, son noktay koyuyordu. Bu durumda hesap gn, Allah n dnda Allah n izin verdii, yetkilendirdii efaatiler olabilir mi? HATIRLAYINIZ LTFEN, ALLAH EFAAT TMDEN BANA ATTR DEMYOR MUYDU? Eer Allah bu sznden sonra kendi yetkilerinden, yaratt ok zel kullarna da veriyorsa, onlar da kendi hkmne ortak etmi ve KK LAHLAR YARATMI OLMAZ MI?


Bakn bu ayet, hesap gnnden bizlere rnek veriyor ki, yaplan yanllar tekrar etmeyelim. efaat konusunda, ayette geen bu cmlenin ne derece yanl tercme edildiine kant Bakara 123. ayettir. Bakn Allah ne diyor hesap gn iin. KMSENN KMSE NAMINA BR EY DEMEYECE, H KMSEDEN FDYE ALINMAYACAI, KMSEYE EFAATN YARAR SALAMAYACAI VE ONLARIN YARDIM GRMEYECE GNDEN SAKININ. Yine Bakara 48. ayette Allah efaat konusunda, hesap gn sakn umutlanmayn, birbirinizden medet ummayn diyerek, bizleri nasl uyarmt hatrlayalm. YLE BR GNDEN SAKININ K, O GN H KMSE BR BAKASI ADINA BR EY DEYEMEZ. HBR KMSEDEN HERHANG BR EFAAT KABUL OLUNMAZ, FDYE ALINMAZ. Demek ki SEBE suresi 23. ayette, Allah katnda kendisi dnda efaat iin izin verdikleri yokmu. Peki, bu ayette bu cmlede ne diyor, nasl anlamalyz. Bunu da farkl mealden yazalm ki doru anlayalm.


SEBE 23: ONUN KATINDA EFAATN, ONUN ZN VERD KMSEDEN BAKASINA YARARI OLMAZ. ten yakarlar sona erdiinde onlara; SAHBNZ NE DEMT? diye sorulur: TAMAMIYLA GERE SYLEMޔ DERLER. O, ycedir, byktr. (Sleymaniye vakf meali)


Bakn imdi nasl talar, yerli yerine nasl oturdu. Allah n katnda efaatin yani balanmann, kayrmann Allah n honut olduu kullarndan bakasna yarar olmaz, yani ALLAH IN HALS KULLARINDAN BAKASINA, EFAAT ASLA YARAR SALAMAZ DYOR. Sebe 23. ayetinde Allah, kendisinden honut olduu kullar iin bir deerlendirme yapacan ve dnyada yaptklar deerlendirilip, sevab ar gelenlerin kk gnahlar affedilecei, yani onlara efaat edilecei mjdesi veriliyor.


Bu sylediklerimizin doru olup olmadn, ayetin devamndan ve ncesi sonrasndaki ayetlere bakarak daha iyi anlamaya alalm. Ayetin devamnda, iten yakarlar sona erdiinde hesap grldnde, sorgudan kanlara bakn birileri bir eyler sorduu rnei veriliyor. nk bahse konu kiiler, Allah a gnahlarnn aff iin dua ediyorlar. Bu kiilere, Rabbimiz yaratcmz ne dedi size diye sorduklarnda verdikleri cevap, aslnda Kuran dan nasiplenen bir Mslman iin, her eyin anlalr olmas gerekir. Bakn nasl bir cevap vereceklermi. ALLAH TAMAMIYLA GERE SYLEM. Peki, Allah bizlere maher gn nasl bir gerekle karlaacamz sylemiti? H KMSENN BR BRNE EFAAT EDEMEYECE, O GNDEN SAKININ. Deerli dostlarm, ltfen Allah n ayetlerine kulak verelim ve Allah n szleri/ayetleri ile oynayanlardan uzak duralm, yoksa hesap gn piman oluruz. Ayeti anlamaya devam edelim. Sebe 23. ayetin bir ncesine bakalm imdide.


Sebe 22: De ki, (aranza koyup) ALLAHA YAKIN SANDIKLARINIZA; GKLERDE VE YERDE ZERRE KADAR HKMYET OLMAYANLARA YALVARACAKSANIZ YALVARIN. Onlarn bu iki yerde ne bir ortaklklar ne de Allahn onlardan bir destekisi vardr. (Sleymaniye vakf.)


Bakn ayette zaten, ok net bir uyar var Mriklere. nk mrikler Allah n yannda onun yetkileri ile donattklar efaatiler ediniyorlar ve Allah katnda bunlar bizim efaatilerimiz diyorlard. Allah da deki bunu syleyenlere diyor ve Allah a yakn sandnz, edindiiniz O veli kiilerin gklerde ve yerde hibir hkimiyeti yoktur, sz sahibi deillerdir, byle olduunu sizlere bildirdiim halde hala, onlara yalvarp onlardan efaat dileyecekseniz, dilemeye devam edin diyor. Bu durumda Sebe 23. ayetin ilk cmlesinde Allah, hesap gn kendi gnahn bile affetme yetkisi olmayan insanlara Allah, bir bakasna efaat etme yetkisini verir mi? Allah Elisine bile Muhammed 19. ayetinde, KEND GNAHLARIN N BANA DUA ET DYOR. Bunlar unuttuk mu yoksa? Sebe 23. ayetin devamndaki baz ayetlere bakalm imdide. zellikle Diyanet mealini setim, bakalm 23. ayette tercme edildii gibi, Allah n izin verdii efaatiler var m?


Sebe 262728: De ki: RABBMZ HEPMZ KIYAMET GN BR ARAYA TOPLAYACAK, SONRA DA ARAMIZDA HAK LE HKM VERECEKTR. O, GERE APAIK ORTAYA KOYAN, hakkyla bilendir. De ki: Allaha ortak tuttuklarnz bana gsterin! Hayr! (Hibir ey Allaha ortak olamaz.) Aksine O, MUTLAK G SAHB, HKM VE HKMET SAHB ALLAHTIR. BZ, SEN ANCAK BTN NSANLARA MJDELEYC VE UYARICI OLARAK GNDERDK. Fakat insanlarn ou bilmezler. (Diyanet meali)


Aslnda ayetleri tarafsz okuduumuzda, her ey ok ak anlalyor. Ama bizler Kuran okumaya balamadan nce, Nahl suresi 98. ayetin gereklerini yerine getirmeden okuduumuz batl ve hurafe inanlarmzn etkisinde kaldmz iin, ayetleri doru anlayamyor, batl inanlarmza kant yaratma abasnda oluyoruz. Bakn Aramzda Hak ile hkmedecek, yani karar verecek olann yalnz Allah olduunu, ok aka bizlere bildiriyor. Allah a ortak tuttuunuz, yani Allah n sevgili kulu diyerek, bu kii Allah dostu onu Allah ile aramza arac koyarsak, onun sayesinde gnahlarmza efaati olur diyorsak, onlarn hesap gn hibir ey yapamayacan bizlere imdiden Allah hatrlatyor. MUTLAK G SAHB HKM VE HKMET SAHB ALLAH TIR DYOR. Tm bunca ak bilgilerden sonra Allah, hesap gn yalnz kendi yetkisine aldna hkmettii ve efaat tmden Allah a aittir dedii hkmnde deiiklik yapp, baz kiilere de efaat yetkisini vermi olacan dnmek, ancak kendimizi aldatmaktan baka hibir ie yaramaz.


Sebe 28. ayetin son ksmnda, Elisi hakknda syledikleri bile tek bana, efaat konusunda yaplan yanla bir kanttr. Hatrlayalm Allah Elisinin yetki ve sorumluluklarn bizlere hatrlatrken, bakn ne diyor. BZ, SEN ANCAK BTN NSANLARA MJDELEYC VE UYARICI OLARAK GNDERDK.SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. RESULE DEN, APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. Bunca ak ayetlere gzlerimizi kapatp, batl hak ile deitirenlere syleyecek szm olamaz. Onlarn ii ancak, Allah a kalmtr. Dilerim yaadmz batln, bizlerin zerindeki basksndan, Allah n nuru ile kurtulan ve yalnz Allah n ipine sarlan, halis kullarndan oluruz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/