ALLAH LE KULU ARASINA, BR BAKA K GREBLR M? Bugnk makalemizin konusu, gnmzde ok konuulan bu konu zerine olacak. nemli olan bu szden ne anladmzdr. Allah ile kulu arasna, kim ne maksatla girebilir? Bu szden kast edilenin, Allah ile kulu arasna bir kii girip, onun Allah katnda gnahlarnn balanmasn salamas ve onu cennetlik bir kul yapmas, dualarnn kabuln salayan bir kiinin olduunu anlarsak, BUNUN ASLA MMKN OLAMAYACAINI, RAHATLIKLA KURAN DAN ALDIIMIZ BLGLER IIINDA SYLEYEBLRZ. nk Allah Elisine bile, byle bir yetki vermemitir. Muhammed suresi 19. ayeti hatrlaynz. Allah kendi gnahlarn ve sana iman ettiini bildiin, ahit olduun kadn, erkek mminlerin gnahlar iin Allah, BANA DUA ET DYOR. Elisinin de, biz iman edenlerinde yapaca tek bir ey var, ARACISIZ ALLAH A GNAHLARIMIZ VE ALLAH IN YARDIMI N DUA ETMEK.


Allah Rad suresi 40. ayetinde bakn Elisine ne diyor. O HALDE TEBL ETMEK SANA, HESAP SORMAK DA BZE DER. Mddesir suresinde de Allah Elisine seslenerek, kalk uyar Rabbini ycelt, Rabbin iin sabret, sur flendiinde o gn ok zorlu bir gn olacak dedikten sonra Allah Elisine, bakn ne diyor 11. ayetinde. BENMLE, YARATTIIM KY BA BAA BIRAK! Demek ki Allah ile kulu arasnda, hi kimse yok. Allah Kuran da Elisinin grev ve sorumluluundan bahsederken de zaten ne diyordu hatrlayalm. RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) Bu ayetlerden de anlyoruz ki, Allah ile kulu arasna Allah n Resul bile giremiyormu. Bu konuyu farkl yne ekmek isteyenler, batl inanlarn kelime oyunlar ile doru gibi gstermeye alarak, baz ayetleri rnek veriyorlar, kendi rivayet batl inanlarn dine sokabilmek adna. rnek verelim.


Ali mran 31: De ki: EER ALLAHI SEVYORSANIZ BANA UYUN K, ALLAH DA SZ SEVSN VE GNAHLARINIZI BAILASIN. nk Allah ok balayandr, ok merhamet edendir. (Diyanet meali)


Bu ve buna benzer birok ayet vardr, Resulme uyun eklinde. Bu ayetleri rnek verip, bakn Allah Resulne uymann Allah a uymak olarak gsteriyor, demek ki Allah ile kulu arasnda Resul olabiliyormu. Bu durumda efaat Ya Resul Allah demek neden irk olsun, savunmas da yaplr. Bu ve benzeri ayetlerin tamamnda Allah, dier ayetlerinde aklamasn yapt gibi, RESULM SZLERE YALNIZ BENM VAHY M TEBL EDECEK, ONUN N ONA UYUN emri gerei ayetinde, Allah seviyorsanz bana uyun demitir Peygamberimiz. NK ALLAH RESULNE, SANA NDRDM LE ONLARA HKMET EMRN VERMTR. Tm bu ayetlerden, Allah n Resulnn Allah ile kulu arasnda arac deil, YALNIZ VE YALNIZ TEBL EDC OLDUUNU GRYORUZ. Ama bizler atalarn rivayet inanlarn o kadar kanksamz ki, Allah n Resuln adeta Allah n hkm orta yaparak, bu yanllarn hatrlattmzda bizlere, NE YAN PEYGAMBERMZ POSTACI, KARGOCUMUYDU DYEBLYORLAR.


Peygamberimiz elbette ne postac, nede Allah n dinde hkm orta deildi. ALLAH IN RESUL VE GVEN ELSYD. Allah ile kulun arasna hi kimse elbette giremez diyerek, slam bakn nasl ve kimlerden renmemiz gerektiini anlatanlar, aslnda gnmzde yaanan slam n nasl Allah n, Kuran n yolundan saptrldna, gzel ibretlik bir rnek olduu iin, sizlerle bu kiilerin dnlerini paylamak istiyorum. BU BLGLERDEN SONRA, ALLAH LE KULUNUN ARASINA, NEDEN BRLERN SOKMAYA ALITIKLARINI, DAHA Y ANLAYACAKSINIZ.


Hazreti Peygamber (sav.) hayattayken, SAHABELER DNLERN ONDAN RENYORLARDI. VEFATINDAN SONRA DA YAADIKLARI OLAYLAR KARISINDA, NASIL DAVRANACAKLARINI EER SALIINDA KENDLER ALLAH RESULNDEN RENMEMLERSE, ONDAN RENM BRN BULUP ONA SORABLYORLAR DI. Dolays ile bilgiye ulamak kolayd. Zamanla sahabeler ahirete gtke, bilgiyi kaynandan alanlarn says azald ve bu bilgilerin bir araya toplanmas ihtiyac ortaya kt. BR ARAYA TOPLANAN BU BLGLERN SINIFLANIP DSPLNE EDLMESYLE DE SLAM LMLER EKLLEND.


Bu ilimler aslnda her Mslman n bilmesi ve hayatna uygulamas gereken bilgilerken, gnmzde maalesef hi ilmihal grmemi pek ok Mslmanlar mevcuttur. Yani gnmzde HER MSLMAN RABBNN EMRETT GB BR KUL OLARAK YAAYACAK KADAR DNN BLMEMEKTE, daha da kts buna ihtiya da hissetmemektedir.


te, gnmzde ALLAH LE KUL ARASINA GRLMEZ! szn kullanan pek oklarnn hedefledii de tam olarak budur. MSLMANLAR DNLERN RENEMESNLER, YAAYAMASINLAR. Sonra da Hz. merin ikaz ettii gibi, yaadklarn din zannetsinler. Evet, Allah ile kul arasna girilmez. AMA BUNUN N KULUN KENDN, RABBN VE DNN BLMES GEREKR. DNN BLMEYEN K RABBYLE NASIL MUHATAP OLACAK? (Evet, Allah ile kul arasna girilmez. Ama bu sz insann slamiyeti renme safhas iin geerli deildir. NK K DNN LL K BR ARACIDAN RENECEK VE RABBYLE BAINI BUNA GRE KURACAKTIR.


Grdnz m, yaadmz slam ne derece Kuran dan ve Allah n Resulnden uzak BEERLETRLM OLARAK YAANIYOR ve doruluundan emin olamayacamz szlerin/hadislerin ekillendirdii bilgileri, Allah n emri diye yayoruz. ONUN NDE ALLAH LE KULU ARASINA GRLMEZ SZNDEN DE, H HOLANMIYORLAR. Kendi nefislerinde, atalarnn inanlarnn etkisiyle kurallar koyup din yaratp, bu Allah n dinidir diye topluma anlatan ve Allah ile kulu arasna girenler, aslnda bu szleri ile unu sylemi olduklarnn farknda bile deiller. BU KLER ALLAH IN ELSNN, KURAN I SALIINDA YAZDIRDIINI, ANCAK ALLAH IN KURAN DA EMRETT HKMLERN NASIL HAYATA GERECEMZ, YAN HADSLERN YAZDIRMAYIP, MSLMAN TOPLUMLARININ, SLAM I NASIL YAAYACAINI BLEMEZ BR HALDE BIRAKTIINI SYLYORLAR.


Peygamberimizin yaad dnemde belki sorun olmad, gerektiinde onun en yaknndakilerin Allah n Resulne sorarak inanlarn yaamlarna geirdiini iddia edenler, daha sonra Peygamberimizin ve ona en yaknlarnn vefatyla, slam n yaanmasnn tehlike altna girdii zellikle vurgulanyor. ok daha vahim olan ise, bu tehlikeyi yllar sonra grenler bir araya toplanp, bu bilgilerin snflandrlp disipline edilmesiyle slami ilimlerin ekillendiini, gnl rahatlyla syleyebiliyorlar. BU NASIL B AKIL TUTULMASI, DORUSU ANLAMAKTA ZORLANIYORUM. BU RVAYET BLGLERN NE EYTANIN VESVESES, KT NYETL NSANLARIN LAVELER, YADA BAZI KONULARIN YANLI NTKAL ETME TEHLKESNN, NEFS LAVELERN OLABLECE NASIL AKIL EDLMEZ? BUNUN TEK BR AIKLAMASI VAR. GZLERN PERDELENMES, GNLLERN MHRLENMES DYEBLRM.


Dnebiliyor musunuz, bu insanlar korkmadan Allah n Elisine, unu sylyorlar aslnda farknda deiller. H ALLAH IN ELSNN SALIINDA, DNP AKIL EDP YAZDIRMADII, KURAN IN HKMLERNN NASIL HAYATA GERLECENN DETAYLARI TOPLANIP, BR HEYET TARAFINDAN YAZILDI DA, BZLERN MANLARINI KURTARDILAR. ONLAR OLMASAYDI BUGN, NAMAZIMIZI BLE KILAMAZDIK DNCESNN MANTII(!), TE BU BLGLERDEN GELYOR. ALLAH SLAH ETSN.


Bu zihniyet, her Mslman n Rabbinin emrettii gibi bir kul olarak yaayacak kadar, dini bilmemekte ve bu bilgileri de Allah ile kulu arasna giren din limleri, veli kiilerin Peygamberimizin rivayet hadislerinden, bilgilerinden rendiimizi gnl rahatlyla syleyebiliyorlar. BU KLER ASLINDA, UN UDA TRAF EDYORLAR ASLINDA, PEYGAMBERMZ SALIINDA BZLERE YALNIZ KURAN I BIRAKMI VE ONUN DIINDA H BR BLGY KAYDA ALDIRMAMI, YAZDIRMAMI TIR. DEMEK K BUNLAR ALLAH IN ELSNN DNEMEDN DNMLER YLEM? NE DYEBLRM BU ZHNYETE SYLENECEK, MANTIKLI BR SZ BULAMIYORUM. ALLAH IN RESULNE YAPILACAK EN BYK SAYGISIZLII YAPIYORLAR, AMA H KMSE TRAZ DA ETMYOR.


in daha da ilginci, Evet Allah ile kulu arasna girilmez, ama bunun iin kulun kendini, Rabbini ve dinini bilmesi gerekir diyor. Devamnda ise adeta Allah n Resulnn grevini tam yerine getirmemi de kendileri tamamlyor edalar ile dinini bilmeyen kii, Rabbiyle nasl muhatap olacak diyebiliyorlar. Son cmleleri ise adeta kendilerini Resuln yerine koyarcasna syledikleridir. Bakn ne diyorlar tekrar hatrlayalm. NK K DNN LL K BR ARACIDAN RENECEK VE RABBYLE BAINI BUNA GRE KURACAKTIR.


Deeri din kardelerim. Grdnz m Allah ile mutlaka bir kulun arasna neden girilmesini istiyorlar. KEND BATIL NANLARINI, ADETA ALLAH IN RESUL GREVN STLENEREK, KEND YARATTIKLARI DN, ALLAH IN DN DYE BZLERE SUNUYORLAR, KABUL ETTRMEYE ALIIYORLAR. GER YZLERCE YILDIR BAARILI DA OLDULAR.


ALLAH H KULU LE BR BA KURAMADI MI KURAN DA? ELS KURAN I GERE GB MMETNE APAIK TEBL EDP, GEREKEN TM AYRINTILARI BLDRMED DE, BU GREV PEYGAMBERMZ VEFAT ETTKTEN YILLARCA SONRA AKILLARINA GELP, GEREKL DETAYI AIKLAMAYI KAYDA ALDIRIP YAZDIRARAK, BZLERN MANLARINI MI KURTARDI? BUNLARI YAZARKEN BLE N TTRYOR.


ASLINDA BU ZHNYET UNU DA SYLEM OLUYOR ALLAH IN RESUL SORUMLU OLDUUMUZ KURAN I GERE GB AIK, DETAYLI DAHA SONRAK MSLMANLAR N KAYDA ALDIRMAMI, BU TEBL OK SONRALARI KAYDA ALINIP, YAZILARAK GELECEK MSLMANLARIN MANLARI GARANTYE ALINMITIR, DYORLAR. BU ZHNYETTE OLAN BR NSANA NASIL CEVAP VERLR, DORUSU BENM AKLIMA GELMYOR. ALLAH HDAYET VERSN DEMEKTEN BAKA. ALLAHIN, KULUNA YETECENE NANAN BR MSLMAN, GNDERD KURAN IN DA AIK, ANLAILIR, DETAYLI OLDUUNA, NANMAK ZORUNDADIR.


ALLAH, KULUNA YETMEZ M? ONLAR SEN, ONDAN BAKALARI LE KORKUTUYORLAR. ALLAH, KM SAPTIRIRSA ARTIK ONA DORU YOLU GSTERECEK HBR KMSE YOKTUR. (Zmer 36)


Deeli din kardelerin, din Allah n dinidir ve bu dini Allah, Resul araclyla Kuran da bizlere detayl aklayarak, kendi korumasnda bildirdiini sylyor. steyen Allah a gvenir, isteyen edindikleri velilere, eyhlere, efendilere. Peygamberimiz slam yalnz Kuran dan renmi ve bizlere de yalnz Kuran brakarak, YALNIZ ONUN PNE SARILMAMIZ EMREDLMTR. Din yalnz Allah n kitabndan renilir. Eer birilerinden renmeye kalkarsak, gnmzde yaand gibi din mezheplere, cemaatlere, tarikatlara ayrlr ve hepside benim inancm en doru diyerek, birbirine dman olur.


LTFEN ALLAH LE ARAMIZA GREN, BU DN TACRLERNDEN KURTULALIM VE ALLAH LE ARAMIZA H KMSEY SOKMADAN, YALNIZ KURAN LE ALLAH A ULAMANIN YOLUNU ARAYALIM. ALLAH SZLER KURAN DAN HESABA EKECEM DYOR. ONUN NDE, UNUTMAYALIM BZLER KURTARACAK, YALNIZ KURAN DIR.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/