Bu makalemde sizleri dnmeye davet etmek istediim konu, gnmzde ok tartlan ve Allah n Elisinin salnda Kuran n yannda, hadisleri kayda aldrp aldrmad konusu ve KURAN IN BR MSLMAN N YETERL OLUP OLMADII zerine olacak. slam toplumlarnn genel ounluu, slam yaayabilmemiz iin, KURAN IN BZLERE YETMEYECENE NANDIRILMI ve Kuran n zet bilgiler verdiini, hkmlerini aklamadna, Peygamberimizin rivayet hadislerinin akladna inanlmaktadr. Dnen, Akl banda hibir insann bunu kabul etmesi mmkn olmamas gerekirken, nasl olur da genel ounluk Mslmanlarn, buna itiraz etmemesi ve kabul etmesi, akln devreden kartlmas ve ellerinden Kuran alnmas ile ancak aklanabilir.


Gnmzde ilmin ve iletiimin getirdii kolaylk, toplumun Kuran a ve onun apak bilgilerine ulalabilirliin getirdii k/aydnlk sayesinde toplumun bir ksm Kuran ile bulumu ve zgr dncenin nndeki perdeyi kaldranlarn da oalmas ile tm gerekler ortaya kmtr. YZLERCE YILDIR SAKLANAN KURAN GEREKLER, ALLAH IN ELSNN HEMEN LMYLE BALAYAN KURAN DAN SAPMA VE O GNN BASKICI YNETMLERNN ETKSYLE KURAN IN AIK HKMLERNN ST RTLM AMA ALLAH IN KORUMASIYLA YOK EDLEMEMTR.


Gnmzde adna, modernist diye kmsenen Mslmanlar, KURAN GEREKLERNN ORTAYA IKMASINDAN SONRA, DNMZ VE MANIMIZI YAAMAK VE BZLERE YOL GSTERC OLARAK, KURAN BZLERE YETER SYLEMLERN ARTIK HAYKIRMAKTA VE ALLAH IN ELSNN, MMETNE KURAN I TEBL ETT ZAMANIN GRKEML SLAMININ, TEKRAR FARK EDLMESNE NEDEN OLMUTUR.


Gnmzde, bizlere Kuran yeter diyenleri kmseyenlerin, bu akm son 100-150 yln modernist akmdr diyenler, slam tarihini gizleyen, hatta Allah n ayetlerini saptranlarn bir iftirasdr. Bizlere Kuran n yeteceini syleyen Allah tr. Ankebut 51. ayetinde Allah, Kuran n yannda atalarnn rivayet inanlarn da yaamak istediklerinde, indirdii ayet bile tek bana bizlere Kuran n yeteceine kanttr. KARILARINDA OKUNUP DURAN BR KTABI, SANA NDRM OLMAMIZ ONLARA YETMYOR MU?. (Ankebut 51) Allah n bu uyarsna, yetmiyor Allah m diyerek kendilerine bahaneler uyduranlar, hesap gn Allah a nasl hesap vereceklerini, imdiden dnmelidirler.


Kuran n terk edilii, toplumun rivayetlere ynelmesi, aslnda Allah n Elisinin vefatndan neredeyse 4050 yl sonra baladn anlyoruz. Daha erken sinyallerini verdii, ama Drt halifenin bunlar ellerinden geldiince engellemeye altklarn, tarihi kaytlardan biliyoruz. Doruluundan emin olamayacamz rivayet hadisleri, dinin asli unsuru yaparak, bu hadisler olmasayd namazmz bile klamazdk diyen bugnk slam anlaynn, aslnda ne kadar eski olduunu, adeta Allah n Elisinin vefatyla ksa bir zaman sonra Kuran dan sapmann, ayn sylemlerle ne derece hzl olduunu, bu kiilerin kitaplarndan anlyoruz. Sizlere ok dndrc bir rnek vermek istiyorum. Kamil aknn, Hadis nkrclar kitabndan alntdr.


Bu konudaki en eski misallerden biri, sahabi mran B. Husayn (.H. 52) in KML BELRSZ BR K LE HADS ZERNE TARTIMASIDIR. Bu rivayete gre mran, B. Husayn bir gn Mescitte hadis rivayet ederken, orada bulunanlardan birisi ileri atlarak, EY EBANU CEYD BIRAK U HADSLER, BZE KURAN DAN HABER VER DER. mran n buna cevab u olur. Sen ve arkadalarn Kuran okuyorsunuz, BANA NAMAZDAN NAMAZIN ARTLARINDAN, REKTLARINDAN HABER VEREBLR MSN? YATSI NAMAZININ DRT, AKAMIN , SABAHIN K, LENN K, KND NAMAZININ DRT REKT OLDUUNU KURAN DA BULUYOR MUSUNUZ?


lgintir, namazn rekt saylarndan rnek veren, le namaznn 2 rekt olduundan bahsediyor. Gryor musunuz ayn dnce ve ayn taktik devam ediyor. Hadisler olmasayd namazlarmz bile klamayacamz topluma anlatlyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? H, RVAYET HADSLER OLMASAYDI KURAN MZE YARAMAZDI. Zaten gnmzde ylede sylyorlar korkmadan, Rivayet hadisler olmasayd Kuran kapal kalrd, anlalamazd diyorlar. SANIRIM BU CAHL CESARET OLSA GEREK. Yalnz Kuran ile slam yaanmaz diyenlerin kaynaklarnda bile, Allah n Elisinin vefatndan yaklak 40 yl sonra, BIRAKIN U RVAYETLER, BANA KURAN DAN BAHSEDN diyenler varm. HAN KURAN BZE YETER DYEN ORYANTALSTLER, YAKIN ZAMANDA TREMT, NE OLDU BU DNCE? Demek ki Kuran n bizlere yetecei dncesi yeni deil, Peygamberimizin zamannda Kuran ile inancn yaayan tm Mslmanlarn inancyd. AMA BU NSANLAR AZINLIKTA KALDILAR VE YLE BR BASKIYA MARUZ KALDILAR K, DNCE VE NANLARINI TOPLUMA ANLATAMAZ OLDULAR. Gnmzde de bu dncede olanlara neler neler syleniyor, ltfen hatrlaynz. Ne dinsizlikleri kalyor nede Yahudi ajanlklar. Hlbuki inancmz yaayabilmek adna, Allah n kitabnn yetmeyeceine inandranlar ve inancmza fitne sokan YAHUDLERDR. Ama farknda bile deiller.


Kuran inancmz ve imanmz yaayabilmek adna yeterli grmeyenler, dinin ikinci kayna olarak grdkleri rivayet hadislerin topland ve ok nemsedikleri Ktb-i sitte de geen hadislerden iki rnek vermek istiyorum.


6468 Ubey bnu Kab radyallahu anh anlatyor: RESULULLAH ALEYHSSALATU VESSELAM LE BERABERKEN BZ ASHABIN HEDEF VE GAYES TEK D. O VEFAT EDNCE, KMMZ YLE, KMMZ BYLE BAKTI (hedefler ayrld).


4106 El-Muttalib bnu Abdillah bni Hantab radyallahu anh anlatyor: Zeyd bnu Sabit Hz. Muaviye radyallahu anhmann yanna girmiti. Hz. Muaviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona syledi. Hz. Muaviye (orada hazr bulunan bir adama) hadisi yazmasn emretti. ZEYD MDAHALEDE BULUNARAK RESLULLAH ALEYHSSALTU VESSELM, HADSLERNDEN H BR EY YAZMAMAMIZI EMRETMTݔ dedi. Bunun zerine Hz. Muaviye yazlan derhal imha etti. Ebu Davud, lm 3, (3647).


BENDEN KURAN DIINDA BR EY YAZMAYIN. KM, BENDEN KURAN DIINDA BR EY YAZMISA, ONU MHA ETSN. Muslim-Zuhd/72(3004) /4137 Ebu Davud-lm/3(3647) /4136 Musned-c.3.12.21.39 Darimi-Mukaddime/42


ok ilgin deil mi? Kendilerinin dinin asli unsuru yaktklar, Kuran dan sonra ikinci kaynak gsterdikleri kitaplarda bile, bizlere Kuran n yeteceini, YALNIZ KURAN LE NANCIMIZA YN VERMEMZ GEREKT YAZIYOR. Bu szlerimi okuyan ve Kuran inancmz yaayabilmek adna yeterli grmeyen ve Peygamberimizin hadisleri olmasayd namazmz bile klamazdk diyenlerden yle bir itiraz gelecektir. Ama Ktb-i sitede bunun tam tersi hadislerde var. Evet ok doru, tam tersi yani hadisler olmasayd inancmz yaayamazdk dncesine kant bulabilirsiniz. DN AKAYA GELMEZ. BR KAYNAKTA BRBRNN TAM TERS BR NAN ANLATILIYORSA, O KAYNAK EYTAN VE EYTANLAMI NSANLARIN ETSNDE DEMEKTR. ONUN NDE DYORUZ K, ALLAH IN UYARDII GB ALLAH IN KORUMASINDA, DNDE TEK KANIT KURAN DIR. KURAN IN DIINDAN H BR KAYNAA BLGYE GVENEMEYZ. BUNU ALLAH SYLYOR. Sizlere bu konunun daha iyi anlalmas iin, Kuran dan sapmann, Allah n indirdii Kuran dan uzaklamann, adeta Peygamberimizin vefatyla baladna ve kendi nefislerinin yaratt bir inanc yaamaya altklarna, ok dikkat ekici ve dndrc bir hadis rnei vermek istiyorum. HADSLER BLE, KURAN I YETERL GRMEYENLERN NE DERECE YOLDAN SAPTIKLARINA, GZEL RNEKLER VERYOR.


5478 bnu mer radyallahu anhma, Reslullah aleyhissaltu vesselmn: Birinizin hanm mescide gitmek iin izin talep ederse ona mani olmasn (izin versin) dediini haber vermiti. Bill bnu Abdillah:
ALLAHA YEMN OLSUN, BZ ONLARA MAN OLACAIZ dedi. Bunun zerine Abdullah radyallahu anh, ona yaklap yle hakretmiz sz sarfetti ki, bylesini hi iitmedim. Sonra unu ekledi:
BEN SANA RESLULLAH ALEYHSSALTU VESSELMDAN HABER VERYORUM; SEN SE DURMU, VALLAH MAN OLACAIZ DYORSUN!
Buhari, Cuma 12, Ezn 162, 166, Nikh 116; Mslim, Salt 134, (442); Muvatta, Kble 12, (1, 197); Ebu Dvud, Salat 53, (566, 567, 568); Tirmizi, Salt 400, (570).


Allah Elisinin vefatyla, Kuran terk edilie, sanrm gzel bir rnek. Bu tr insanlarn Peygamberimizin vefatyla ortaya karak, CESARETLE BUNLARI SYLEYE BLDLERSE, DAHA SONRA SLAM NASIL VE HANG BLGLER IIINDA YAANMITIR, ONU DNMEK BLE STEMYORUM. Ben makalemde rivayet hadisleri, dini kant olarak gstermedim, sakn yanl anlalmasn. Tm rivayet hadisler gibi, bunlarnda doruluunu kantlayamayz. rnek gstermemdeki amacm, dinde kant diye bu hadisleri gsterenleri bile, kendi kaynaklar dorulamyor, okuyanlar elikide brakyor. DNDE TEK KANIT KURAN DIR. ONUN N ALLAH EMN OLDUUNUZ BLGLERN ARDINDAN GDN, NK SZLER KURANDAN HESABA EKECEM DYOR. Bakn Allah, Elisini hesap gn ahit olarak ardnda, Kuran neden indirdiini syleyeceini, imdiden bizlere bildiriyor. Dnene bu ayet yeter.


Nahl 89: (Ey Muhammed!) Her mmetin kendi iinden zerlerine bir ahit gndereceimiz, seni de onlarn zerine bir ahit olarak getireceimiz gn dn. SANA BU KTABI; HER EY N BR AIKLAMA, DORU YOLU GSTEREN BR REHBER, BR RAHMET VE MSLMANLAR N BR MJDE OLARAK NDRDK. (Diyanet meali)


Allah bouna Kuran dan sorgulanacaksnz demiyor. Maher gn Allah n Elisi ahit olarak arldnda, sorguya ekileceimiz kitabn, rivayetler deil, yalnz Kuran olduuna, bu ayet sizce yetmiyor mu? ALLAH A GVENENE YETER. Akln Kuran ile kullanp, kafasndaki batldan kurtulup, kendisini Kuran a teslim edenlere, Kuran dan bu konuda yani bizlere Kuran n yeteceine dair, ok fazla rnek vermeye gerek yok. KURAN LE BULUAN, BU GEREN FARKINDA OLUR. BULUA MAYANA ZATEN, NE SYLERSEK KAR ETMEYECEKTR. DLERM KURAN IN NURU LE AYDINLANAN, GZLER PERDELENMEM KALB MHRLENMEYEN, BATIL VE HURAFEDEN UZAK SLAM I ALLAH IN VAHY LE YAAYAN, ALLAH IN AZINLIK MUTLU KULLARINDAN OLURUZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/