Yazlarm takip eden, okuyan deerli bir kardeimiz yazma yle bir cevap vermi. Szlerini nemsediim ve bu yanl genelde ok fazla yapldndan, konuyu daha detayl bir ekilde yazmamn daha uygun olacan dndm. Belki biraz uzun, ama ltfen sabrla okuyalm.


KM RASUL E TAAT EDERSE ALLAH A TAAT ETM OLUR. BUNDAN ACIK AYET M OLUR. BEN RASUL OLMADAN DN OLMAZ DYORUM, SZDE RASUL E GEREK YOK DYORSUNUZ. SZN NANIINIZ SZE, BENM NANIIM BANA. NANCISINIZI BLYORUM, YAZIMAMIM NEDEN SZ KNA ETMEK DEGL, BRLER YAZILARI BELK OKURDA ARATIRMA YAPAR.


Deerli kardeimiz, kim Resul e itaat ederse, Allah a itaat etmi olur sznden, Kuran n aklamalar, hkmleri dnda yle bir anlam veriyor ki, neredeyse Allah n Resul Allah n dinde hkm orta oluyor. Hlbuki Allah Resulme itaat edin derken Resulne de, SANA NDRDM KURAN L KULLARIMA HKMET EMR VERMT. Hatrlatmak isterim, Allah Resule itaat edin emrini, Resulnn tebli ettii Kuran a inanmakta nazlanan, onun tebli ettii Kuran dan phesi olanlara, ikaz niteliinde bir ayettir. YAN ALLAH, BENM RESULM SZE BENM VAHY M TEBL EDYOR, KEND DNCELER DELDR SYLEDKLER DYOR. BUNU KURAN IN BROK AYETNDEN ANLIYORUZ.


BUGN ALLAH IN RESUL ARAMIZDA YOK, BU DURUMDA ONUN YOLUNDAN GTMEK STYORSAK NE YAPMAMIZ GEREKR? ONUN TEBL ETT KURAN A UYAN, ONA TAAT EDENLERN SAFINDA OLACAKTIR. SZCE BU AYETTE ALLAH, RESULM VEFAT ETTKTEN SONRA, ONUN RVAYET HADSLERNE DE UYUN DYOR OLABLR M? NE DERSNZ? TE ONUN N ALLAH, DN AKLINI KULLAN EY KULUM DYOR. Gnmze ulaan rivayet hadislerin hi birisinin, gerekten Allah n Resulne ait olduuna emin olamayz. nk bu hadislerin hi biri, Peygamberimiz tarafndan kayda alnmam ve bu bilgilerin hi birinden Peygamberimizin haberi de yok. Bu bilgiler Peygamberimizin vefatndan, yaklak 200250 yl sonra, ikinci ya da nc ahslarn duyduklar ve kendilerince bu szleri ekillendirdii ve anlad szler. SZCE ALLAH BU BLGLERLE, KURAN I ANLAMAMIZI VE SLAMI YAAMAMIZI STERM? Yorumunu sizlere brakyorum.


Allah Resulme itaat edenler, Allah a itaat etmi olur derken, Allah n Resulnn yalnz Kuran tebli ettiini de onaylam, bizlere bildirmi oluyor. Ayeti yazalm. RESULE TAAT EDEN, ALLAHA TAAT ETM OLUR. YAN ZEN ZSN, BZ SEN ONLAR ZERNE BEK GNDERMEDK. (Nisa 80) Bakn ayetin devamnda sana uyan uysun, biz seni onlar zerinde beki gndermedik diyor. Sizce Allah neden Resul iin, seni onlara beki gndermedik diyor olabilir? Beki kelime anlam olarak, BR EY YA DA BR YER BEKLEYP KORUMAKLA GREVL kimse anlamndadr. Allah bu szyle bizlere unu sylyor. Ankebut 18. ayetinde bildirdii gibi, RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR Kehf 56. ayette de,BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ


Allah n Resulnn vahyin tebliinden baka, yapacak hibir eyi yoktur. BUNCA AYETLER GRMEZDEN GELP, NE YAN PEYGAMBERMZ POSTACI MIYDI, NASIL DYEBLRZ? ALLAH IN ELSNE VERD YETK BU KADAR. ONA NASIL TRAZ EDEBLRZ. nk bizlere yle yanl bilgiler retildi ki, Kuran da her bilgi detayl yoktur, ayetleri aklayan, detayl ve yaanr hale getiren Peygamberimizdir diye inandrldk. Bizlere retilen, dine yaplan ilaveleri Kuran da gremediimizde, ne yazk ki bu yanla dyoruz. Hlbuki Allah, sen onlarn bekisi deilsin diyor. YAN ONLARDAN SEN SORUMLU DELSN, HER KULUMU KEND ABALARI LE KURAN DAN MTHAN EDYORUM DYOR. Peygamberimizin hadisleri, ayetleri hayatmza geirmemiz iin gerekli olsayd, Allah n Elisi ayetleri tek tek yazdrd gibi, yazdrmaz myd salnda onlar da. Hatta Allah Kuran koruduu gibi, onlar da korumaz myd? BUNLARI DA MI DNEMYORUZ? Haa Peygamberimiz salnda tm bunlar yazdrmayp, grevini eksik yapt da, aradan yzlerce yl getikten sonra, birilerinin aklna gelip bu hadisleri toplayp kayda alp, bizlerin imanlarn m kurtard. NE DEDMZN FARKINDA MIYIZ?


Allah Kuran aklamak, bizim grevimizdir diye hkmn vermitir. Ayrca biz her eyden nice rnekleri deiik ifadelerle verdik ki anlayasnz diye de bu hkmn pekitirmitir. Enam 97. ayetinde de, BZ ANLAYAN BR TOPLUM N AYETLER AYRI AYRI AIKLAMIIZDIR diye bizlere bildiriyor. Bir baka rnek vermek istiyorum. Biz sana bu Kurn ancak, HAKKINDA AYRILIA DTKLER EYLER, ONLARA APAIK BLDRMEN N NDRDK. BU KTAP, MAN EDENLER N HDAYET VE RAHMETTR. (Nahl 64)


Bakn Allah, kullarmn ayrla dt konular onlara apak bildirmen, tebli etmen iin indirdik diyor. Baz meallerde onlara aklayasn diye indirdik eklinde tercme edilir. Burada ki aklama, ayetin ak olmad anlamnda deil, verilen bilgilerle sorun yaadklar konuya ayeti tebli ederek, aklk getiresin anlamndadr. Zaten ayetin banda hakknda ayrla dtkleri konuya aklk getirilmek iin Kuran n indirildii syleniyor. YAN KURAN, TM SORUNLARIN ZM N NDRLMTR DYOR ALLAH. Eer bizler Kuran ak ve anlalr deildir dersek, hakknda tarttmz konulara Kuran deil, Allah n Resul aklk getiriyor anlamn vermi oluruz ki, BUDA RKTR. Ayetin sonunda bu kitap, yani Kuran bizler iin hidayet, yani Allah n gsterdii doru yol, Rahmet yani Allah n balamas ve yardmdr diyor. Ama bu vasflar tayan bir nura bizler ak, anlalr ve detayl deildir diyebiliyoruz.


Ltfen yle dnn, neden Allah bizlerin anlayaca ekilde ak ve detayl Kuran gndermesin? Ak ve anlalr olmayan, detaysz olan bir kitap, nasl olur da sorunlarmza are olur ve bizlere hidayet ve Rahmet olur. Bu yanla inanrsak, bizlerin rehberi Kuran deil, Rivayet hadisler olur. Rivayet kelime anlam olarak, doruluu kesin olmayan bilgi anlamndadr. Ltfen unutmayalm, Allah n Resul MMYD. Yani din adna, daha nce hibir bilgisi yoktu. Hibir kitap Ehline de tabi deildi. DN ADINA NE RENDYSE KURAN DAN REND VE YALNIZ KURAN I TEBL ETT MMETNE.


Arkadamz bana yle diyor. Resul olmadan din olmaz diyorum, sizde Resul e gerek yok diyorsunuz, diye bana sitem ediyor. Ben Resule gerek yok demiyorum. Bunu hi kimse syleyemez. Ben Resuln grevi gerei, Allah n vahyinden baka bizlere hibir eyi tebli etmediini sylyorum. ASLINDA BUNU BEN SYLEMYORUM, KURAN DA ALLAH SYLYOR VE BEN MAN EDYORUM. Allah Resulm sizler iin gzel rnektir diyor. Allah n Resul yaamyla, davranlaryla bizlere rnektir. YOKSA DNDE ALLAH IN HKM ORTAI DELDR. nk Allah ben hkmme hi kimseyi ortak etmem diyor. Yoksa bu hkme aramzda, inanmayan Mslmanlar m var? Resulm sizlere, ak olmayan ayetleri ak hale getirecek, Kuran da bahsetmediim konularda da hkmler verme yetkisini verdim ona demiyor. Tam tersini sylyor ve Allah elisine bakn ne diyor. SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. (Rad 40) Bunlar ben sylemiyorum, Allah elisinin grev tanmn yaparken sylyor. steyen inanr, isteyen batl inanlarn yaayabilmek adna, grmezden gelir.


Arkadamz bana cevap vermesinin nedeni olarak, amacnn beni ikna etmek olmadn, yazm okuyanlarn yanlmamalar, doruyu aratrmalar adna cevap verdiini sylyor. Kendisine teekkr ediyorum ama bu kardeimizin de unu dnmesini rica ediyorum kendisinden. YA KENDS YANILIYORSA? BENDE ONUN N BU KONUYU TEKRAR DETAYLI ELE ALMAK ADINA MAKALEM YAZDIM. ALLAH IN AYETLERN HATIRLATIYORUM K DNSN VE TEKRAR NANCINI KURAN LE SORGULASIN. KMN DORU YOLDA OLDUUNU, YALNIZ RABBMZ BLR.


Bir an yle dnelim. Diyelim ki, Kuran ayetleri ak ve anlalr deil, rivayet hadisler olmasayd ayetleri anlayamazdk ve hayatmza geiremezdik diyelim. u sorular gelmiyor mu akla. Allah sizleri Kuran dan hesaba ekeceim dedii halde, neden ayetleri detayl aklamad? Allah Kuran da emin olmayacanz bilginin ardna sakn dmeyin, hesabn sorarm dedii halde, bizleri emin olamayacamz rivayetlere muhta m brakt? Hatta ayetinde, Kuran aklamak bizim grevimiz ve Kuran nice rneklerle akladk ki kimseye muhta olmayasnz dedii halde, aklamad m? Ne derinsiz bu sorulara cevap veremiyorsak, inancmz ltfen Kuran ile gzden geirelim. UNUTMAYALIM BZLER DNDE MEZHEPLERE, CEMAATLERE, TARKATLARA BLEN KURAN DEL, RVAYETLER. rnek verilen Nisa 80. ayetin devamna, yani 81. ayete bakalm imdide.


SANA BA STNE DERLER, FAKAT YANINDAN IKINCA LERNDEN BR KESM, GECELEYN SENN DEDNDEN BAKA EYLER TASARLARLAR. ALLAH ONLARIN TASARLADIKLARINI YAZAR. ONLARA KARI DKKATL OL VE ALLAHA GVEN. DAYANAK OLARAK ALLAH YETER. (Nisa 81)


Bu ayetin verdii rnein, ne yazk ki bizlerin gnmzde yaptmz yanllarmzdan hibir fark yok. Baz kardelerimize Allah n ayetlerini okuyoruz, hatrlatyoruz ve diyoruz ki, Allah bunu sylediyse, Allah n Resulnn byle bir sz/hadis sylemesi mmkn deildir. nce kabul etmi grnyorlar ama kendi dncelerini rendii toplantlara katldklarnda, Allah n ayetlerini unutuyorlar. Ayetin sonunda Resulne Allah n syledikleri ok dikkat ekici bizler iin. ALLAH RESULNE, SEN ALLAH A GVEN, DAYANAK OLARAK ALLAH YETER DYOR.


Peki bizler yalnz Allah a gvenip, yalnz Allah n ayetlerine mi dayanyoruz? Yoksa Allah n vahyi/ayetleri ak ve anlalr deildir, yalnz Kuran ayetleri ile slam yaanmaz diyerek, kendimize gveneceimiz, dayanacamz doruluundan emin olamadmz, Peygamberimize ait olduu iddia edilen, rivayet hadislerini ve edindiimiz velilerin szlerini de mi gvenip dayanacak kaynaklar kabul ediyoruz? Ne dersiniz? ALLAH IN RESUL YALNIZ ALLAH A VE ONUN VAHY KURAN A GVENP DAYANIYOR, AMA BZLER HALA BU GEREN FARKINDA OLMADAN, EMN OLAMAYACAIMIZ RVAYETLER DE, DAYANAK KABUL EDYORUZ.


Bana cevap veren kardeime ve ayn dncede olan arkadalarma, Kuran dan ok dikkat ekici ve Allah n Resuln uyard bir ayeti hatrlatmak istiyorum. Ltfen bu ayeti okuduktan sonra, yanl dncelerimizden artk kurtulalm ve bizlere bu yanl inanlar anlatanlar da, bizler uyaralm. SZCE ALLAH ELSNE, AAIDAK UYARIYI, KAZI YAPTIKTAN SONRA, ALLAH IN RESUL, KURAN IN BAHSETMED TEK BR SZ/HADS SYLEM VE BUNLARDA ALLAH IN EMR GBDR, YERNE GETRMENZ GEREKR DEM OLABLR M? EYTANIN BZLER ALDATA BLMEK ADINA, HER BEER SZE, RVAYETE VESVESE VERP, BZLER NEFSLERMZLE HER AN ALDATABLECEN, LTFEN UNUTMAYALIM. KARAR SZN, MTHAN SZN MTHANINIZ.


EER (RESUL) BZE ATFEN BAZI SZLER UYDURMAYA KALKISAYDI, ELBETTE ONU BUNDAN DOLAYI KISKIVRAK YAKALARDIK. SONRA DA ONUN AH DAMARINI KESER ATARDIK. HBRNZ BUNA ENGEL DE OLAMAZDINIZ. (HAKKA 44454647 )


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/