Mezheplerin, cemaatlerin ve tarikat mensuplarnn azndan dmeyen bir konu vardr. BZLER ERAT LE YNETLMEK STYORUZ. Aslnda sylenen doru, bende eriat kanunlar ile ynetilmek istiyorum ama Allah n eriat dorultusun da ynetilmek istiyorum. Benim eriat anlaym ve inancm, Allah n Kuran da emrettii eriat tr, mezheplerin oluturduu beeri eriat deil. sterseniz nce eriat kelimesinin anlamna bakalm.


ARAPADA ERAT KANUN, HKM, YASA, ZLENECEK DORU YOL, YNTEM ANLAMLARINA GELR.


eriat kelimesinin, Kuran da bahsedilen anlamndan yola karak, yle bir soruyu kendimize sormamz gerekmez mi? eriat kanun, hkm ve izlenecek doru yol anlamna geldiine gre, bizlere de Allah Kuran doru yolu bulabilmemiz adna, rehber olarak gnderdiine gre, ALLAH IN ERATINDAN BAKA ERATLAR, YOL GSTERCLER OLABLR M? Bu sorunun cevabn Kuran dan aradmzda, acaba dini konularda, daha nce hibir bilgisi olmayan mmi peygamberimiz, hangi eriata uyma emri almtr ona bakalm.


Casiye 18: SONRA SEN BR KURALA (ERATA) GRE GREVLENDRDK; SEN ONA UY. Kendini bilmezlerin arzularna uyma. (Sleymaniye vakf)


Demek ki Allah Elisini, gnderdii Kuran da bahsettii, hkmler verip kanun ve yasalar koyduu, izlememizi istedii yolun akland Kuran n, yani ALLAH IN ERATINA UYMASI N UYARIYOR ve seni bu yol yntem zere grevlendirdik, kendilerine atalarnn oluturduu beeri eriatlar yaratanlara, sakn uyma diyor. BR BAKA DEYLE ALLAH IN ELSNN ERATI, YALNIZ KURAN DI. Bu konudaki uyar ayetlerinden, birka tanesini hatrlayalm. SZ BAKIMINDAN ALLAH'TAN DAHA DORU KM VARDIR! (Nisa 87). ALLAH'TAN DAHA Y KANUN KOYUCU OLABLR M? (Maide 50). BU KURAN BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKES UYARAYIM. (Enam 19). RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18)
Buna benzer onlarca ayetten de anlyoruz ki, Allah n elisi yalnz Allah n eriatna yani kanun ve hkmlerine uymu ve yalnz Kuran ile hkmetmitir. Gnmzde eriat isteyenler, ne yazk ki yazdm ayetleri ve yzlerce benzerlerini grmezden gelip, ne yani Peygamberimiz postacmyd, kargocumuydu diyerek, Peygamberimizin de dinde Allah n eriatna ilaveler yapacana inanmakta bir kusur grmemilerdir. Allah kesinlikle yasaklamasna ramen kendilerine, ALLAH IN ERATININ YANINDA BEER ERATLAR YARATARAK, BUNLARDA ALLAH IN EMR YAN ALLAH I ERATI DEMEKTEN EKNMEMLERDR. ura suresi 21. ayette Allah, bu konuda da bizlerin dikkatimizi ekiyor ve Allah n koymad eriat hkmlerini, hi kimsenin koyamayaca uyarsn yapyor.


TOPLUMDA KORKU YARATAN, HATTA TOPLUMU DNDEN, KURAN DAN UZAKLATIRAN ANLAYI, BU YANLI NANCIN SONUCU OLUMUTUR. Unutmayalm ltfen, Allah kendi eriatn yemin ederek kolaylatrdn sylyor. Ama bizler beeri eriatlar yaratarak dini zorlatryor ve bu eriatnda Allah emri olduunu sylemekten ekinmiyoruz, hatta baskyla kendi inanlarmz, Allah n emri diye topluma yaatmaya alyoruz.


Allah n eriat, kiinin kendi imtihan ve kendisinin bizzat zgr iradesi ile yaam zerine kurulmutur, onun iinde uyulacak kanun ve kurallar aka Kuran da belirtilmitir. Yine Allah n eriat toplumda ADALET, ZGRLK, HOGR ZERNEDR ve asla ayrm yapmadan insanlarn huzurunun, adaletinin salanmas her bireyin zgrce inancn yaamas adna dzenlenmitir.


Birde mezheplerin yaratt eriat dnn ltfen. rnekler vermeye bile utanyorum. Neredeyse Allah n eriatnn tam tersi hkmleri, bunlara da bir Mslman uymak zorundadr diyoruz. Bunlar da Peygamberimizin dine ilaveler yaptn, bunlarnda Allah n eriat gibi yaanmas gerektiini sylemekten korkmuyoruz. Allah Elisine, sana gnderdiim eriat zerinde ol ve onunla kullarma hkmet diyor, ama bizler bu gereklerin stn rtp, Peygamberimizi dinde Allah n eriat, kanun, hkm orta yapmaktan ekinmiyoruz. HLBUK ALLAH NE DYE UYARMITI BZLER HATIRLAYALIM. KEND HKMNDE H KMSEY ORTAK KILMAZ. (Kehf 26)


AKLI BAINDA, KURAN GEREKLER LE BULUMU HER MSLMAN, ELBETTE ALLAH IN ERATIYLA YNETLMEK STER. NK ALLAH IN ERATINDA ZGRLK VARDIR, ADALET VARDIR, ETLK VARDIR. HERKES NANCINI ZGRCE YAAR VE YAPTIKLARININ KARILIINIDA GRR. AMA BEERN YARATTII ERATTA, BUNLARIN H BRSN BULAMAZSIN. DNDE ERAT, YALNIZ ALLAH INDIR, ONUN KANUNLARIDIR. eriat isteriz diye ortaya kanlar, ne yazk ki Allah n eriatn deil, mezheplerin oluturduu rivayet, san bilgilerin harmanlad, atalarnn yaratt beeri bir eriat istiyorlar. ERAT STEYEN YADA KARI IKANLAR, NE YAZIK K BAZI GEREKLER BLMEDEN KABUL EDYOR, YADA KARI IKIYORLAR, ZC OLANDA BURASI.


Deerli dostlarm, gelin Kuran anlayarak, dikkatli bir ekilde okuyalm ve ayetler zerinde dnelim. Unutmayalm Allah n Kuran da bizlere nerdii eriat, adaletin ve huzurun olumasnda bizler iin en uygun yol ve yntemdir. Mezheplerin oluturduu beeri eriatsa, adaletsizliklerin ve huzursuzluklarn yaand baskc bir eriattr, hep birlikte buna kar kalm ve bu gerei topluma el birliiyle anlatmaya alalm. HUZUR, ADALET VE MUTLULUK YALNIZ ALLAH IN ERATI KURAN DADIR, LTFEN UNUTMAYALIM.


ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERNDEN SONRA, HANG SZE NANACAKLAR? (casiye 6) BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 )


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/
https://twitter.com/KURANA_DAVET
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/