Bizler Kuran anlamaya alrken, eer nefsimizin esiri olarak, beeri batl inanlarmza delil aramak adna Kuran a bakyorsak, ondan doru bilgiyi almamzda, asla mmkn olmayacaktr. nk Allah bizlere, niyetlerimize gre cevap verecektir. Kuran doru anlamak istiyorsak, ayetleri rivayet ve batl bilgiler nda deil, Allah n ayetleri ve verdii rnekler nda anlamaya almalyz.


Kuran da Nisa suresi 3. ayette geen, baz kelimeler ne srlerek, Allah bir erkein drt ee kadar evlenmesine izin veriyor denmektedir. Gerekten Allah, birden fazla ele evlenmemizi neriyor mu, yoksa Allah indirdii ayetleriyle, o gnn ok zel bir durumuna iaret ederek, SORUNLARA ZM BULMAK ADINA DERMAN MI OLUYOR, gelin birlikte ayeti anlamaya alalm. Ama nce, Nisa suresi 3. ayeti daha iyi anlayabilmemiz iin, bir nceki ayeti de yazalm ki, ayetlerin zellikle kimlerden ve ne maksatla bahsedildii daha iyi anlalsn.


Nisa 2: YETMLERE MALLARINI VERNZ; temizi pis olanla deitirmeyiniz, onlarn mallarn sizin mallarnza katarak kendi hell ve temiz malnz kirletip yemeyiniz, nk bu byk bir gnahtr.


Nisa 3: AYET YETMLER HAKKINDA ADALET YERNE GETREMEYECENZDEN KORKARSANIZ, size hell olan baka kadnlardan KER, ER, DRDER ALINIZ. O kadnlar arasnda da adaleti salayamayacanzdan korkarsanz, BR TANE ALINIZ; yahut ellerinizin altnda bulunanlarla yetininiz. Zulm ve hakszlk etmemeniz iin en uygun olan budur. (Bayraktar Bayrakl meali)


Nisa 2 ve 3. ayete baktnzda, ilk nce bahsedilen konu yetimler ve bu yetimlerin ailelerinden kalan mallar ile ilgili aklamalar yaplyor. Dikkat ederseniz, belki savalardan belki de baka nedenlerden dolay, anne ve babalarn kaybetmi, yada bakacak kimsesi olmayan kadnlar ve onlar koruma altna alan kiilerin durumlarndan bahsediliyor ve byle bir ortamda nasl davranlmas gerektii aklamas yaplyor ayetlerde. BU UYARIYI ALLAH, YETMLER KORUMA ALTINA ALMI KLERE ZELLKLE, MALLARI N ONLARLA EVLENLMEMES UYARISI YAPILDII ANLAILIYOR.


Sakn yetimlerin mallarn, kendi mallarnza katmayn diyor. Onlarn mallar iin onlarla evlenmeye kalkar da, adaletsiz bir durum yaratrsanz, bu yanl bir yol olur diyor bizlere. Adaleti koruyamama pheniz varsa eer, sizin korumanz altndaki yetimlerle deil, size hell olan (baka) yetim kadnlardan ikier, er, drder olmak zere nikhlayn. BU AYETTE BRDEN FAZLA EVLLK ZN, YETM KALMI KMSESZ KADINLAR NDR. Bu szleri syledikten sonrada bakn ne diyor ayette.


EER ADALETL DAVRANMAYACAINIZDAN KORKARSANIZ, O TAKDRDE BR TANE ALIN.


Ltfen ayeti, indirilme amacnn dna kartmadan, ayette bahsedilenleri anlamaya alalm. Allah size emanet edilen yetimler hakknda, adaletli olamayacaksanz dedikten sonra, tavsiye ettii baka kadnlardan bahsederken, eer yetimler iin indirilen ayeti, normal kadnlardan ikier er drder aln diye anlarsak, ayetin znden sapm, ayeti nefsimize uydurmu oluruz. Ayrca ayetin sonunda Allah n tavsiyesine de ters dm oluruz. Allah ne diyordu, adaleti salayamayacandan korkarsanz bir tane aln. Ayette Allah, size helal baka kadnlardan ikier, er, drder aln derken, yetim olup ta mal ve mlk olmayan ancak beendiiniz, sevdiiniz dier yetimler ile evlenip, onlar O zor durumlarndan kurtarn diyor. Nisa suresi 19. ayette bu konuya aklk getirmek adna Allah u ikaz yapyor. EY MAN EDENLER! KADINLARA ZORLA VRS OLMANIZ, SZE HELL DELDR.


TEKRAR HATIRLATMAK STERM. BU AYET VE AYETTE ANLATILANLAR, NORMAL KOULLARDA GEERL OLAN HKMLER DELDR. nk ayette yaplan uyar ve ikazlar , sahipsiz kalm yetimlerin mallarna gz dikmek adna onlarla evlenmeyi yasaklyor. Bu durumda izlenmesi gereken yolu gsteriyor, tavsiyede bulunuyor. Allah birden fazla evlilii yasaklamyor bu ak, ama tavsiyesi tek elilik. Eer ok elilii birden bire yasaklam olsa, toplumun neredeyse tamamnn byle bir evlilik yapt ortamda, sizce bu yasak nasl karlanrd toplum tarafndan? te Kuran n gzellii ve toplumu ikna ile eitim ekli.


unu da belirtmeliyim ki, ayette 4 ee kadar evlenin demiyor. KER, ER, DRDER TABR, NET BR SAYIYI BELRTEN CMLE DELDR. Daha akas, belirli bir snrlama yoktur. Sz gelimi yle denir, fazla yemeyin BR KA TANE ALIN. Bakn say belirtilmemi ama ok fazla olmasn anlamndadr. Peki bu emri neden, hangi sebeple, hangi artlarda veriyor Allah, buras nemli. nk Allah bu ayetin dnda, birden fazla evlenebilirsiniz dedii hi bir ayet yoktur. ALLAH BU AYETTE, KER ER DRDER EVLENLECEK KLERN, SAHPSZ KALMI KMSESZ KADINLARDAN YAPILMASINI STYOR. BAKIN TEKRAR HATIRLATMAK STYORUM, BU NER, SAVALARDAN DOLAYI, ERKEK SAYISININ AZALDII DURUMLA LGLDR. NORMAL ARTLARDA DEL. AYETN SONUNDA DA YAHUT ELLERNZN ALTINDA BULUNANLARLA YETNN diyerek, ilk saydklar ile zaten daha nce evli olan elerin, farkl konumda olduklarn gstermi oluyor. Byle bir artta dahi, adaleti salayamazsanz aralarnda, TEK ELE EVLENN DYOR.


Kuran bu ayetle, toplumlarn ayn zor artlar olutuunda uygulanmas gereken bir ruhsat, izin veriyor. Byle bir aklama olmasayd Kuran da, toplumlarn byle zor durumlarnda, kadnlar sahipsiz kalabilir, hatta fuhu ve zina artard. ok elilik konusu, Araplarn geleneklerinde ok nemli bir yeri tutmaktayd. Tek eli olan erkekler, toplumda saygn bir insan olamama ile neredeyse e deerdeydi. Ltfen o dnemin gereini hayal edelim. PEYGAMBERMZN 38 YILLIK EVLLK HAYATINDA, 29 YIL TEK EL OLARAK YAAMITIR. SON DOKUZ YILINDA SE GELENEKLERN BASKISI VE BAZI ZORUNLULUK DAN DOLAYI, BRDEN FAZLA E OLMUTUR. Allah ok elilik konusunda yasaklama getirmeyip, zel artlar haricinde, uyar ve nerilerle tek elilie, zellikle bundan sonraki toplumlar zendirmitir. Allah Nisa suresi 129. ayetinde bizleri birden fazla evlilik iin, bakn nasl uyaryordu ayeti hatrlayalm.


NE KADAR URAIRSANIZ URAIN, KADINLAR ARASINDA ADALET YERNE GETREMEZSNZ.


Allah bunu sylerken, acaba bizlere ne anlatmak istiyor, ite buras nemli. Bizler eer nefsimizin etkisiyle, Kuran dan delil aryorsak, buluruz ve deriz ki, bakn Allah ok elilii yasaklamam. Dorudur yasaklamamtr, ama birden fazla ele evlenme ruhsatn, hangi artlarda vermitir, onu nefsimizin etkisinde kalmadan, Kuran dan doru anlamalyz. Allah n nerisi, adaletin salanabildii, tek elilik tir. Sizce bizler adaletin asla salanamayaca, bir evlilik yaparak m mutluluu, huzuru buluruz, yoksa adaletin salanabilecei tek elilii seerek mi huzurlu ve mutlu bir yuva kurarz? ELBETTE ALLAH SEM BZLERE BIRAKMITIR, AMA DORU YOLU GSTEREREK. rnein Nisa suresi 3. ayetin sonunda, tek ele evlenin dedikten sonra, o devrin bir gerei olan, bir neride daha bulunuyor Allah, imdide ona bakalm.


YAHUT ELLERNZN ALTINDA BULUNANLARLA YETNNZ. HAKSIZLIK ETMEMENZ N EN UYGUN OLAN BUDUR.


Dikkat ederseniz Allah ayette, adaletin salanmas iin tek elilii nerdikten sonra, sahip olduunuz, ellerimizin altnda bulunan daha nce evli olduklarnz ile yetinin diyor. Bunu sylemesinin nedeni, mal mlk olmayan, zor durumdaki yetimler ile evlenme konusunu anlattktan sonra sylyor. Aslnda bu uyar ile Allah, artk evlilik snrnn olduunu, birden fazla evliliin adaletli olmad uyarsn srekli yapyor ama Allah n tavsiyesi tek elilik olduunu da aka bildiriyor. Daha da dikkat ekici olan, ayetin sonunda Allah n nerdii gzellie bakar msnz ne diyor Rabbimiz bizlere. Tabi gren gzler, duyan kulaklar iin. HAKSIZLIK ETMEMENZ N, EN UYGUN OLAN BUDUR. Bakar msnz ltfen, Allah n nerisine. Neymi daha uygun olan? TEK ELE EVLENMEK, sizler iin daha uygundur dedii halde bizler, hala nefsimizin etkisiyle nelerin peinde gidiyoruz ve neler sylyoruz. Karar sizlerin.


Tekrar etmek gerekirse, Allah ok elilii yasaklamamtr, nk OK ELLK GEREKTNDE LZUMU OLDUUNDA, KULLANILMASI GEREKEN BR RUHSATTIR, ZNDR. Dnya lkelerinde savalar ve hastalklar sonucunda, kadn erkek dengesinin bozulmas durumlarnda, KADININ KORUNMASI, KOLLANMASI ADINA, zaten lkeleri ynetenler tarafndan, birden fazla evlilik bazen zendirilmi ve uygulanmtr. Bu konuda dnya tarihinde rnekleri vardr.


Allah Kuran n indirildii devirde yanl olan, toplumun alk olduu birok konuya, indirdii ayetlerle dzenleme getirmitir, tavsiyelerle vazgemelerini salamtr, adeta eiterek. RNEN KLELK, CARYELK GB. Kle azat etmeyi zendirmi, hatta kle azad etmeyle, yaplan bir yanln, gnahn affn salayarak, klelik ile slam n yan yana olamayacan anlatmtr. Cariyelik konusununda kapsn kapatarak, savalarda esir almayp, ya bedeli karl yada bedelsiz salverilme koulu getirilmitir.


Kuran bizlere en gzel yol ve yntemleri, nmze sunmutur ve imtihanda olduumuzu hatrlatarak, seimi bizlere brakmtr. NEFSMZN ARZULARINI MI, YOKSA ALLAH IN TAVSYELERN M SETMZ, OK NEMLDR. Allah tek elilik konusunda, aadaki tavsiyede bulunduysa, sizce bu konuda ki son nokta ne olmaldr? Karar ve seim sizlerin. BU, ADALETTEN AYRILMAMANIZ N DAHA UYGUNDUR.


lkemiz kanunlarnda da evlilik, tek elilik zerinedir. Evli kadnn tm haklar kanunlarla korunmaktadr. Eer lkemiz kanunlarnn dna karak, birden fazla evlilik yaparsanz, Allah n Kuran da ikaz ettii, uyard adaletsizliin en byn kadna yapm olursunuz. Erkek vefat ettiinde, geride brakt mal ve mirastan, dier eler yararlanamaz. Bylece dier eler, ok zor durumda kalrlar. Buda eler arasnda ok byk adaletsizlikler yaratr. Bunun maherde bir hesabnn olacan da bilmeliyiz.


HBR KADIN, EN BR BAKA KADINLA PAYLAMAK STEMEZ. NASIL BR ERKEK EN, BAKA BR ERKEKLE PAYLAMAK STEMYORSA, BU DUYGULAR KARILIKLIDIR. Ltfen yaradln gereklerine ters den bir yaam semeyelim, ne huzur nede mutluluk bulamayz. Hayvanlarn bile bir ksmnda, tek elilik vardr. Bu rnek bizlere ders olmaldr. Bir erkek candan, gnlden sevdii eini, kimseyle paylamak istemiyorsa, ayn duygular kadnlarnda paylatn VE EN HBR KADINLA PAYLAMAK STEMEYECEN UNUTMAMALIYIZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


hakyolkuran


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/