Bu makalemde sizlerin zerinde dnmenize vesile olmak istediim ayet, KASAS 47 ve devamndaki ayetler olacak. Bu ve devamndaki ayetleri birlikte dndmzde, Allah n verdii kssadan hisseleri doru anlarsak, gnmzde bizlerin ayn yanl yapmamz engelleyecektir. Sizce bizler bu ayetlerden dersler aldk m? sterseniz gelin, bu ayetler zerinde birlikte dnelim.


KEND YAPTIKLARI SEBEBYLE BALARINA BR MUSBET GELP DE, EY RABBMZ! BZE BR RESUL GNDERSEYDN DE AYETLERNE UYSAYDIK VE MܒMNLERDEN OLSAYDIK DYECEK OLMASALARDI, SEN RESUL OLARAK GNDERMEZDK. (Kasas 47)


Bu ayetten de ok ak anlyoruz ki, ayette rnek verilenler aslnda Allah a iman edenler ama bu iman edenler Allah n yolundan sapmlar olmal ki, Rabbimiz bu toplumun yapt yanllar bizlere rnek veriyor ve sakn bu hatalara dmeyin diyor. Allah bu ayetinde, bizlere ok nemli bir bilgide veriyor ve diyor ki, SZLERN BALARINA GELEN MUSBETLER, STENMEYEN KT OLAYLAR SZLERN BZZAT YAPTIKLARINIZIN KARILII OLARAK SZLERE VERLEN CEZALAR, KENDNZE GELMENZ N UYARILARDIR DYOR. Sormak isterim, acaba bizler bu uyardan gereken dersi kardk m? Hi sanmyorum, nk slam toplumlarnn ac durumu, birok musibetlerle kar karya kalmalar, bizlerin Allah n huzurunda ki durumumuza ok ak bir kanttr.


Ayetin devamnda, Allah tekrar bir Resul ve uyarc kitap gndermesinin nedeni aklyor ve diyor ki, maher gn bize tekrar yeni bir Resul ve kitap gnderip bizleri uyarsaydn, yanllarmz anlasaydk ta iman edenlerden olsaydk demesinler diye, son kez onlar uyardm diyor. imdide bu ayetin devamna bakalm ki, konuyu daha net anlayalm.


Ama onlara KATIMIZDAN GEREK GELNCE, Musaya verildii gibi buna da mucize verilmesi gerekmez mi? derler. DAHA NCE MUSAYA VERLEN DE NKR ETMEMLER MYD? Yardmlaan iki sihirbaz demilerdi; hepsini inkr edenleriz demilerdi. (Kasas 48)


Gerekleri inatla grmezden gelen zellikle Yahudilere Allah, KATINDAN HAK OLAN, GEREK KURAN GELNCE, bu ksma ltfen dikkat, ALLAH KATINDAN GELEN, GEREK YAN HAK OLANDIR DYOR. zellikle Yahudilerin byk bir ksm, Allah katndan gerek olan Kuran geldii halde, Hz. Musa ya Tevrat n geli ekliyle ve Hz. Musa ya Allah n verdii mucizeleri de, Peygamberimizden grmek istiyorlard. Bylece inkrda direniyorlard. Ayn yanl Hz. sa ve ncil e de yapmlard Yahudiler. Bunlar syleyenlere Allah cevap veriyor ve diyor ki; DAHA NCE MUSAYA VERLEN DE NKR ETMEMLER MYD? Burada bahsedilen Hz. Musa ya verileni inkrdan, sizce neyi kast ediyor olabilir Allah? Bu konuyu doru anlayabilmemiz iin, Kuran n indirildii dnemdeki zellikle Yahudilerin inanlarn ve nasl Allah n indirdii Tevrat tan uzaklatklarn hatrlayalm.


Allah bu toplumu, Tevrat tan uzaklamalar ve kendilerine atalarnn inancyla oluturduklar bir din yaratmalar nedeniyle, HZ. MUSAYA VERLEN NKR ETM KABUL EDYOR. nk O toplumda yalnz Tevrat ile inancn yaamyorlard. Gnmzde de Yahudilerin inanlarn etkileyen, hatta inanlarnn asli unsurunu oluturan Tevrat deil, TALMUT DEDKLER ATALARININ FIKIH NANCINDAN OLUAN, RVAYET HADSLER OLUTURUYOR. TIPKI BZLERDE GNMZDE, AYNI YANLII YAPMIYOR MUYUZ? YALNIZ KURAN LE SLAM YAANMAZ DYEREK, YAHUDLERN YAPTII YANLILARA BENZER, MEZHEPLERN VE ONUN ETKSYLE OLUMU FIKIH NANCININ HARMANLANDII BR DN YAIYORUZ VE DYORUZ K, YALNIZ KURAN LE SLAM YAANMAZ. RVAYET HADSLER VE FIKIH OLMASAYDI KURAN BOTA KALIRDI DYORUZ. Devamndaki ayete bakalm imdide.


DE K: EER DORU SZL SENZ, ALLAH KATINDAN BU KSNDEN DAHA DORU BR KTAP GETRN DE ONA UYAYIM. (Kasas 49)


Bu ayette aslnda ok dikkat ekici ve nemli bir konuda Allah bizleri uyaryor. zellikle Allah n Resullerine ve kitaplarna isyan eden Yahudi toplumu konu alnarak, onlarn sapkn inanllarna rnek veriliyor ve Elisine bakn Yahudilere nasl bir cevap vermesini istiyor. Ltfen bu cevap zerinde dikkatle dnelim ki, bizlerde ayn hatalar yapmayalm. EER DORU SZL SENZ, ALLAH KATINDAN BU KSNDEN DAHA DORU BR KTAP GETRN DE ONA UYAYIM Peygamberimizin bu sorusundan ok net unu anlyoruz. DNMZ VE MANIMIZI YAAYABLMEK ADINA, ALLAH IN NDRD KTAPTAN BAKA DORU, GVENEBLECEMZ HBR KTAP, SZ/HADS YOKTUR. Bu gerei hala dnemeyenler, Kitap Ehlinin dt sapknln iinde, inancn yayor demektir. Yahudilerin bir ksmnn nasl isyankr olduu, inanlarn nasl yaadklarn, Nisa suresi 46. ayette Allah bizlere bildiriyor ve bak ne diyor.


Yahudi itikadna mensup olanlarn bir ksm, BAZI KELMELERN YERLERN DETRRLER; DLLERN EEREK, BKEREK VE DNE SALDIRARAK PEYGAMBERE KARI TTK VE KARI GELDK, DNLE, DNLEMEZ OLASI, BZ GT DERLER. Eer onlar iittik, itaat ettik, dinle ve bizi gzet deselerdi phesiz kendileri iin daha hayrl ve daha doru olacakt; FAKAT NKRLARI SEBEBYLE ALLAH ONLARI LNETLEMTR. Artk pek az inanr. (Nisa 46)


Yahudiler kendi nefislerinde, inanlarn byle saptrmlar ve Allah da onlar lanetlemitir. yle bir soru sorabilirsiniz. Neden iki kitaptan bahsediliyor. Ayetlerde bahsedilen toplumlar ALLAH IN AYETLERNE KARI IKAN REDDEDEN YAHUD TOPLUMU VE KURAN I DA NATLA KABUL ETMYORLAR, TIPKI NCL KABUL ETMEDKLER GB. ALLAH BU AYETTE, SZLERE NDRDM TEVRATTA KURAN DA AYNI EYLERDEN BAHSEDYOR VE BENM KATIMDAN GELEN HAK BR KTAPTIR DYOR. Kasas 48. ayette de bahsettii gibi, siz daha nce Musa ya gelen kitab sonunda inkr etmi hale getirdiniz, yani onun yolundan saptnz diyerek, Kuran ve Tevrat rneini veriyor ki, dinde azgnlk ve isyanda ileri giden Yahudilere Allah, zellikle kendilerine gelen kitapla ve imdide Hz. Muhammed e indirilen Kuran ile karlatryor, ikisinin de hak olduunu sylyor.


ncil den bahsedilmemesinin, iki kitap demesinin bir nedeni de, zaten ncil in Tevrat onaylad farkl olmad iin olabilir. AMA ASIL NEDEN, BAHSE KONU ZELLKLE YAHUDLER OLDUU VE ONLARIN TEVRATA KARI TAKINDIKLARI TAVIRLA LGLDR. NK YAHUDLER YALNIZ TEVRAT LE YETNMEM KENDLERNE TALMUT ADI ALTINDA BEER BR FIKIH NANCI YARATARAK, NANLARININ ASL UNSURU YAPMILARDI. ONUN N ALLAH, GNDERD K KTABI RNEK VERP, BU KTAPLARDAN DAHA DORU KTABIN OLAMAYACAI RNEN VERYOR. imdide devamndaki ayete bakalm.


EER SANA CEVAP VEREMEZLERSE, ONLARIN SADECE HEVESLERNE UYDUKLARINI BL! ALLAHTAN DORU BR REHBER OLMADAN, HEVESNE UYAN KMSEDEN DAHA SAPIK KM VARDIR? phesiz Allah, hakszlk eden toplumu doru yola eritirmez. (Kasas 50)


Bakar msnz ltfen. Okuduunuzda sanki bugn bizlerin, genel ounluumuzun yapt yanla rnek verircesine, ne diyor Rabbimiz Elisine. Eer sana cevap veremezlerse ki veremeyecekleri aktr. Bu durumda onlarn sadece kendi heveslerine, nefsi duygularna uyduklarn bil diyor. Devamnda ise, Kitap Ehlinin yapt yanllara dikkat ekebilmek adna, bizlere ne sylyor ve uyaryor.


ALLAHTAN DORU BR REHBER OLMADAN, HEVESNE UYAN KMSEDEN DAHA SAPIK KM VARDIR?


Bunca ak ayetleri, Allah n verdii rnek kssadan hisselerden hala dersler almayp, ALLAH IN NDRD KTABI YETERL GRMEYEREK, ATALARININ RVAYET VE FIKIH NANLARI LE SLAMI YAAMANIN GEREKTNE NANAN VE BU RVAYETLER VE FIKIH OLMASAYDI KURAN BOLUKTA KALIRDI, ANLAILMAZDI DYENLERE, ALLAH KATINDAN BR REHBER OLMADAN, HEVESNE UYANLARDAN DAHA SAPIK KM VARDIR DYOR RABBMZ. YORUM VE KARAR SZLERN.


Deerli kardelerim, bakn ben ayetleri aklamadm. Aklamak benim ne haddime. Rabbimiz o kadar ak ve anlalr bir ekilde aklam ve rnekler vermi ki, anlamak istemeyene Allah zaten ayetinde ok gzel bir rnek veriyor ve ALLAHTAN DORU BR REHBER OLMADAN, HEVESNE UYAN KMSEDEN DAHA SAPIK KM VARDIR? Kuran btnlnde ayetleri zerinde, Allah n onlarca kez nerdii gibi dndmde, gnmzde bizlerin yapt yanllar, apak ortaya kyor. ALLAH CMLEMZN YARDIMCISI OLSUN.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/