Bizler eer Kuran doru anlamak istiyorsak, kafamzdaki tm yanl, batl inanlardan kurtulup, daha sonra yalnz Allah n kitabna gvenip onu anlamaya alrsak, yanl anlamamz pek mmkn olmayacaktr. abas nispetince her Mslman, Kuran dan nasibini alr. Bu makalemde sizlerin dnmenize vesile olmak istediim konu, Hz. Muhammed den sonra baka RESULLER/ELLER gelecek mi konusu zerine olacak. nk baz ayetler rnek gsterilip, ASLINDA BU AYETLERDE ALLAH NEB VE KTAP GELMEYECEN, AMA RESULLERN GELECENDEN BAHSEDYOR DEMEKTEDRLER. Gelin bu konuyu birlikte anlamaya alalm.


Ali mran 81: ALLAH NEBLERDEN, KESN SZ ALDIINDA YLE DEMTR: Size Kitap ve hikmet veririm de elinizde olan onaylayan bir eli gelirse, kesinlikle ona inanacaksnz ve destek vereceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ar yk yklendiniz mi?. Onlar da Kabul ettik demilerdir. Allah: Siz buna ahit olun, sizinle beraber ben de ahidim demitir. (Sleymaniye vakf)


Bu ayette dikkat ettiyseniz Allah, daha nceki gnderdii Nebilerden sz aldndan bahsediyor ve elinizdekini onaylayan bir eli gelirse, kesinlikle ona inanacaksnz ve destek vereceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi dendiinde kabul ettiklerini sylyor. Sizce bu sz Allah, yalnz grev verdii Nebilerinden mi alyor, yoksa ayetlerin tebliini alan, tm iman edenlerden mi? Dikkat ettiyseniz ayette Nebilerden diyor Resullerden deil. nk Resul vahyi tebli eden, ama Nebi iman eden Mslmanlarn iinden, Allah n makam verdii gven elisi anlamndadr. Onun iindir ki nebiye inanan tm Mminlerden bu sz alyor Allah. nk gnderdii dier kitaplarda zellikle bundan sonra uyarc nebi/Resul geleceinden zellikle bahsediyor. Ya da Kuran da aka bahsettii gibi, Hz. Muhammed artk nebilerin sonuncusudur diye de bildiriyor. Ayete dikkat ettiyseniz, sizin elinizdekini onaylayan Eli yani Resul geldiinde ona inann diyor. Bildiiniz gibi RESUL, ALLAH DAN ALDII VAHY TOPLUMA LETEN ANLAMINDADIR. BU NEML AYRINTIYI LTFEN UNUTMAYALIM. RESUL GELECEKSE, VAHYDE GELECEK DEMEKTR. AMA BU YANLI NANCI SAVUNANLAR, VAHY/KTAP GELMEYECEN, DAHA NCE GELEN VAHY, TEKRAR RESUL HATIRLATACAINA TEBL EDECENE NANIYORLAR.


Buras ok nemli. Yalnz nebilerden bir sz aldn dnmemiz pek mmkn olmaz. NK ALLAH IN NEBLER YAARKEN, BR BAKA NEB/RESULN GREVLENDRLMES SZ KONUSU OLAMAZ. Allah indirdii vahiyden sonra, bir sz alndndan bahsediyor. Bu durumda bu sz yalnz Nebilerin vermesi mmkn deil. Bu sz her iman eden veriyor. NK NE DYORUZ GEMTE GELM TM KTAPLARA VE RESULLERE MAN EDYORUZ, DEMYOR MUYUZ? Yukardaki ayet rnek gsteriliyor ve deniyor ki, bakn Allah tm nebilerden bir sz alm, BUNA HZ. MUHAMMED DE DHLDR. Ondanda Allah sz alm demek ki, ondan sonrada EL/RESUL gelecek, ama kitap gelmeyecek diyorlar. HLBUK RESUL VAHY TEBL ETTNDE RESUL OLUYORDU, DER NORMAL YAANTISINDA NEBYD. BU DNCE KURAN A, TAMAMEN TERS DYOR.


nsanlar inanmak istediine, ite byle dnmeden yorumlar yaparak inanabiliyor. Allah Tevrat ta Hz. Musa dan sonra gelecek bir Resuln, Mesih in mjdesini aka bildiriyor. Hz. sa dan sonrada ncil de bir uyarcnn geleceini sylyor ve u bilgi veriliyor. O, SZE HER HAKKATE YOL GSTERECEKTR. ZRA O, SZE KENDLNDEN BR EY SYLEMEYECEK, FAKAT ALLAHIN SYLEDKLERN SZE BLDRECEKTR. Bu konuda ncil de daha detayl bilgi dahi verilmektedir. Hemen u soruyu kendimize soralm. Allah daha nce gnderdii kitaplarda, daha sonra gelecek Resulnden aka sz ediyorsa, neden Kuran da Hz. Muhammed den sonra bir Resuln geleceinden hi bahsetmemi de, bizler ayetlerde aka bahsedilmedii halde, yorumlar yaparak nasl byle bir hkm kartrz ve Nebi gelmeyecek ama Resul gelecek deriz. SANIRIM KENDMZ ALDATMAK, BYLE BR EY OLSA GEREK.


Ali mran 81. ayet de, iman eden gemi toplumlardan ve NEBLERDEN aldklar szden bahsediliyor. Yalnz Nebilerden deil. nk vahiy nebiye gelmi ve Nebi Resullk grevini yaparak, tm iman edenlere bu bilgileri/vahyi tebli etmi ve hepside bu vahye iman ettik, kabul ettik diyerek sz vermilerdi. AMA NEBLER RESULLER VEFAT ETTKTEN SONRA, MAN EDENLER SZLERNDE DURMADILAR VE ONLARDAN SONRA GELEN NEBLER/ RESULLER GRMEZDEN GELP, BR KISMI KABUL ETMEDLER. Bunu da Kuran dan reniyoruz. Maide suresi 70. ayetinde bakn Allah ne diyor bu konuyla ilgili. Gerek u ki, biz sriloullarndan KESN BR SZ ALDIK ve onlara Resuller gnderdik. Ne zaman bir Resul onlara nefislerinin arzu etmediini getirdiyse, bir ksmn yalanladlar Yine Maide suresi 14. ayette de sznde durmayanlardan bahsediyor. Biz Hristiyanlarz diyenlerden de SALAM SZ ALMITIK. Ama onlar da akllarndan karmamalar istenen eylerden nemli bir ksmn unuttular.


Peygamberimizden sonra, Resuln geleceine dair kant olarak, Ali mran 81. ayetin bir ncesindeki, 80. ayeti kant gsteriyorlar. Merak edip okursanz, hibir ilgisinin olmadn greceksiniz. Yine Peygamberimizden sonra, Nebi gelmeyeceini ama Resuln geleceini iddia edenler aadaki ayetleri kant gsteriyorlar.


Araf 35: Ey demoullar! ARANIZDAN AYETLERMZ SZE ANLATAN ELLER GELDNDE kimler Allahtan ekinerek kendisini korur ve dzeltirse, artk onlarn ne bir korkular kalr ne de zlrler. (Sleymaniye vakf)


Mmin 34: Daha nce Yusuf da size o ak belgelerle (mucizelerle) gelmiti. GETRD EYLERDEN HEP PHE DUYMU, LD ZAMAN DA ONDAN SONRA ALLAH, ARTIK EL GNDERMEZ DEMTNZ. Allah, ar pheci birini ite byle sapk sayar. (Sleymaniye vakf)


Mcadele 21: Allah yle yazmtr: BEN, ELLERMLE MUTLAKA GALP GELRM. nk Allah gldr, her iin stesinden gelir. (Bayraktar Bayrakl)


Rum 47: SENDEN NCE ELLER KEND KAVMLERNE GNDERDK; onlara, ak belgelerle geldiler. Sonra sua batanlara hak ettikleri cezay verdik. nanp gvenenlere yardm boynumuza bortur. (Bayraktar Bayrakl)


BU AYETLERN TAMAMI, PEYGAMBERMZDEN NCEK TOPLUMLARDAN BAHSEDYOR. lgintir bu ayetlerin hi birisinde, Hz. Muhammed den sonra Nebi gndermeyeceim ama Resul gndereceim, senin daha nce gnderdiin tebliini tastik edip, toplumu bilinlendirecek demiyor. Bunu bizler sylyoruz. LGNTR U SORUYU KENDMZE SORMUYORUZ. KURAN APAIK ALLAH IN KORUMASINDA, ELMZN ALTINDA YOK MU? DET M DE GELECEK RESUL ALLAH DAN VAHY/KTAP ALMAYACAK AMA, ALLAH IN DAHA NCEK VAHYN/KTABINI TEBL EDECEK. BU VAHY HANGS, YALNIZ KURAN MI YOKSA DER KTAPLARDA MI VAR. BAKIN BU YANLILARA NANDIIMIZDA, AKLA NASIL MANTIK DII SORULAR GELYOR.


Araf 35. ayetinde dikkat ederseniz, Yahudi ya da Hristiyan ayrm yapmadan, tm kullarna Allah seslenerek, Ey demolu diyor ve Peygamberimize inanmamakta direnen kullarn uyaryor. Aranzdan ayetlerimizi size anlatan, tebli eden eliler geldiinde kimler tebli alrsa, kendisine eki dzen verirse onlar korkmayacaklar dr diyor. Hani bu ayetin neresinde, Hz. Muhammed den sonra Resul gelecek diyor? Bu ve benzeri yzlerce uyary Allah, kitap ehline zellikle yapyor ve sizin aranzdan Resul gnderdim ona inann diyor. Mmin suresi 34 ayetinde de yine ayn uyarlar yaplyor ve bizlere gemi toplumdan rnekler veriliyor. O toplumlara, gnderdiim elilerden phe duydunuz, Allah bundan sonra eli/resul gndermez demitiniz diyerek, yanllklarna rnek veriyor. Peki, neden sylyor bunu. NK HZ. MUHAMMED RESUL OLARAK KABUL ETMEK STEMYORLARDI DA ONDAN. Mmin 34. ayetin bile anlamn deitirip, kendilerine kant yaratarak, bakn bu ayette Hz. Muhammed den sonra, Resul gelecekmi anlam veriliyor. Mcadele 21. ayetinde de, ben elilerimle galip gelirim diyor. Bu ayetin neresinde, bundan sonrada Resul gndereceim anlam var? Rum 47. ayetti de kendilerine daha sonra Resul geleceine kant gsterenlere, dorusu syleyecek sz bulamyorum. Konuyla hibir ilgisi yok. Bakn Allah ok net ve aka bu konuda nasl bir bilgi veriyor bizlere. Yazacam ayette sizce Allah, nebiler gndermeyeceim, ama Resuller gndereceim mi diyor?


Ahzab 40: Muhammed iinizden her hangi bir erkein babas deildir, ama ALLAHIN ELS VE NEBLERN SONUNCUSUDUR. Allah her eyi bilir. (Sleymaniye vakf)


https://hakyolkuran1.blogspot.com/2018/06/kuran-da-gecen-nebi-rasul-kavramlari-ne.html


https://kuranadavet1.wordpress.com/2020/08/05/kuran-da-gecen-nebi-resul-kavramlari-ne-anlama-geliyor/


Bizlerin amac, Kuran ayetlerini anlamaya almak olmas gerekirken, her ne hikmetse batl ve yanl inanlarmz aklamak adna, Allah n ayetlerinin anlamlarn oynamakla zaman geiriyoruz. Bunu dinde blnm her toplum, cemaat, tarikat, hatta kendilerine modernist/yeniliki dedikleri kiilerde yapyor. Hani bu ayetler MUHKEMD. phe duyulmayacak kadar akt. Dnen, akln kullanan anlayabiliyordu. Evet, doru ama Kuran anlayabilmek iin, nce kafamzdaki yanl inanlardan kurtulmalyz. Bizler bu konuyu doru anlayabilmemiz iin, nce NEB VE RESUL kelimesinin anlamn doru anlamamz gerekir. HER NEB, AYETLER TEBL EDERKEN RESULDR. NK RESUL EL ANLAMINDADIR K ANLAMI, HABERC HABER GETREN DEMEKTR. HER RESULDE NEBDR. NEBLK MAKAMIN ADIDIR. NEB, GREV ESNASINDA GELEN VAHY TEBL EDERKEN, RESULLK GREVN YAPMI OLUR. Allah bir daha nebi gelmeyeceini sylyorsa, artk Resullk grevi verilecek bir makamn verilmeyeceini, zellikle anlatmak adna bundan byle, NEB GNDERMEYECEM HZ. MUHAMMED LE NEBLK SONA ERMTR DERKEN, ALLAH ASLINDA BUNDAN SONRADA RESUL/HABERC GELMEYECEN BZLERE BLDRM OLUYOR. Hz. Muhammed den sonra tekrar Resul geleceine inananlar, u szleri sylyorlar ve bakn hangi ayetleri de kant gsteriyorlar.


Allah Teala, onu yaad an takdir edecei bir MUCZE ve beyyine ile gnderecektir. Drst insanlar o beyyineleri tanyacak ve kesin bir bilgi ve imana sahip olacaklardr. Kfirler ve kalpleri marazl olanlar ise o mucizeleri anlayamayacak ve hatta kar kacaklardr. Elbette sonunda, Allahn elileri ve mminler galip gelecektir. (58:21; 30:47).


Deerli dostlarm. Bizler yle eylere inandrlmz ki, tarifini yapmak, akl ve mantkla anlatmak mmkn deil. LKEMZDE BLE BU YANLILARA NANIP, KENDSN RESUL/EL LAN EDEN BROK NSANI GRDNZ, AHT OLDUNUZ. ALLAH KULLARINI BYLE ZOR DURUMDA ASLA BIRAKMAZ. EER EL GNDERECEK OLSAYDI, DAHA NCEK KTAPLARINDA YAPTII GB, GEREKL BLGY DETAYI KURAN DA VERRD. Allah Hz. Muhammed e hibir mucize vermediini, mucizelerin Allah katnda olduunu Kuran da belirtmesine ramen, daha sonra gelecek RESULN mucizelerle gnderileceini syleyebiliyorlar. Kalpleri marazl ve kafir olanlar bu gerei gremeyeceini syleyenler, acaba gnmzde kendilerini Resul ilan edip onlarn ard sra gidenler mi gerek iman edenler? ALLAH N HUZURUNDA TM GEREKLER GRECEZ. rnek verdikleri ayetleri de biraz nce yukarda yazdm. Konuyla hibir ilgisinin, alakasnn olmad ok ak olmasna ramen, bu ayetleri yanl, batl inanlarna kant gsterebiliyorlar.


Batl ve rivayet inanlarmz ltfen ayetlere ilave etme abasnda olmayalm, inann kendimizi kandracamz gibi, ebedi hayatmz da atee atm oluruz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/