http://merchprint.ru/muzhskiye-futbo...v-sssr-1513307 - - 1499 - 999