Bu makalemde sizlere, batl ve rivayet inanlarmz, ayetlere nasl ilaveler yapmaya alp, Allah n ne dediini anlamak yerine, kendi inanlarmz nasl ayetlere ilave etmeye altmza bir baka rnek vermek istiyorum. Allah Ali mran 78. ayetinde bizleri uyaryor ve ONLARDAN BR GURUP VARDIR K, KTAPTA OLMAYAN BR EY, SZ KTAPTAN SANASINIZ DYE DLLERYLE KTABI ARPITIRLAR, ALLAH DAN OLMADII HALDE BU ALLAH KATINDANDIR DERLER VE ALLAH HAKKINDA YALAN UYDURURLAR diyerek, dikkatimizi ekiyor, uyaryor. Allah n bu uyarsna benzer bu yanl gnmzde de birok ayete yapyorlar ve atalarnn batl inanlarn aklayabilmek adna, bakn yazacam ayette de Allah n szlerini nasl saptryorlar. nce ayeti yazalm, daha sonra ayet zerinde dnelim.


sra 71: HER NSAN TOPLULUUNU, NDERLERYLE BRLKTE AIRACAIMIZ O GNDE, kimin amel defteri sandan verilirse onlar, en kk bir hakszla uramam olarak amel defterlerini okuyacaklar. (Bayraktar Bayrakl meali)


Bu ayette geen nder kelimesi, ayette MAM diye geer. mam kelimesi bizlerin gnmzde kulland anlamda deil, YOL GSTERC YAN NDER ANLAMINDA KULLANILMITIR. Bu ayet rnek verilip, bakn Allah her toplumu cemaat liderleri, eyhleri, efendileri, velileri ile birlikte aracakm, onun iin nderi, eyhi olmayan cennete gidemez, hesap veremez eklindeki batl inanlarna, ne yazk ki Kuran dan tamamen kopuk, hatta yzlerce ayete ters den anlamlar vermekten ve Allah a iftira etmekten korkmuyorlar.


Hlbuki Allah bu ayette bahsettii imam yani nderden kast edilen, ALLAH IN BZLERE GNDERD VE MAHER GN AHT OLARAK ARILACAK ELLER VE ONLARLA BZLERE TEBL ETT KTAPLARDAN BAHSEDYOR. nk maher gn Allah Elilerini ahit olarak aracan ve kesin delilin, kantn bizlere gnderilen rehberin, nderin ne olduunu Kuran da bildiriyor ve velilerin, eyhlerin, gvendiimiz imamlarn hesap verirken hepsinin ardndan gidenleri brakp, kaacan bildiriyor.


Kasas 75: Her mmetten bir tank karr ve KESN DELLNZ ORTAYA KOYUNUZ deriz. O zaman, GEREN ALLAHA AT OLDUUNU, UYDURDUKLARININ KENDLERN BIRAKIP KATIINI ANLARLAR. (Bayraktar Bayrakl meali)


Ayette ok ak bir gerek dile getiriliyor. BAKIN HER MMETTEN BR TANIK DYOR, YAN KONUMUZLA LGL AYETTE DE HER TOPLUMUN NDERLERNDEN KAST EDLENDE, BU AYETTE BAHSEDLEN ELLER ONUN GETRD KTAPLAR OLDUUNU ANLIYORUZ. NK KESN DELL ALLAH KATINDAN GELENDR. Kuran a man ettiini syleyen bir Mslman sznde durarak, ardndan gidecek asla veliler, eyhler, imamlar, nderler edinip onlarn szleri ile inancn yaamaz. NK DN ADINA GEREKLER, YALNIZ ALLAH A ATTR, YAN ALLAH IN VAHY KURAN DIR. Din adna gveneceimiz szler Allah n szleri/vahyidir. Onun iin Allah Nisa 87. ayetinde, KMDR SZ ALLAHIN KNDEN DAHA DORU OLAN, diyerek bizleri uyaryor, hatta veliler edinmemizi yasaklyor. nancmz, imtihanmz yaarken asla dini nderler, imamlar edinemeyeceimizi Allah bakn ayetinde nasl bildiriyor.


AYETLER GRMEZLKTEN GELENLER (KFRLER), BENMLE KEND ARALARINA DOSTLAR (VELLER) OLARAK KULLARIMI KOYACAKLARINI MI SANIYORLAR? BZ CEHENNEM, O KFRLERN KONAK YER YAPTIK. (Kehf 102)


Bakn Allah ayetleri grmezden gelen, stn rten ve gerek anlamlarn deitirenlere inkrc/kfir diyor. Allah kendisi ile arasnda Elisini bile istemiyor ve tebli etmek sana hesap sormak bize der, onun iin kulumla aramda ekil dedii halde, hala birileri bu dnyada, sorgusuzca tabi olaca nderler, imamlar, eyhler, veliler ediniyorsa, Allah n ayetlerinin stn rtyor demektir. Bakn Allah nsan suresi 3. ayetinde nasl uyaryor bizleri.


nsan 3: PHESZ BZ ONA DORU YOLU GSTERDK. ster inanr, ister inkr eder. (Bayraktar Bayrakl)


Kim gsterdi doru yolu? Elbette Allah, Elileri ile gnderdii kitaplarda bizlere doru yolu gsterdi. Ama bizler hala Allah n gsterdii doru yolu yetersiz ve aklanmam bularak, kendimize doru yolu gsterecek veliler, imamlar, nderler edinmekten vaz gemiyoruz, yetmiyor bu konuda Allah n uyarlarnn bile anlamlarn deitirip, tahrif etmekten korkmuyoruz. Peki neden, srf atalarmzdan intikal eden batl inalarmz yaayabilmek adna yapyoruz bu yanl. Bu konuda sizlere, ok dikkat ekici bir ayet hatrlatmak istiyorum. Bakn Allah Elisine ne diyor.


Enam 107: Allah dileseydi, onlar ortak komazlard. BZ SEN ONLARIN ZERNE BR BEK KILMADIK. SEN ONLARIN VEKL DE DELSN. (Diyanet vakf meali)


Bu ayetin bir ncesinde yine Elisine hitaben, RABBNDEN SANA VAHYOLUNANA UY diyor ve 107. ayetinde de, BZ SEN ONLARIN ZERNE BR BEK KILMADIK. SEN ONLARIN VEKL DE DELSN DYOR. Bunca ak ayetleri grdmz halde, hala kendimize bizleri din adna ynetecek imamlar, veliler HATTA VEKLLER sememize ve o nderlerle birlikte hesaba ekileceimize inanyorsak, bu durumda bizlerin Kuran a iman etmediimizi, ok ak syleyebilirim. nk Allah, Elisinin bile mmetinin bekisi ve vekili yani onlardan sorumlu olmadn aka bildirdii halde, bizlerin bunun tam tersine inanmamz, bizlerin Kuran dan ne kadar uzak olduumuzu gsteriyor. Bu konuya Kuran dan, yzlerce ayet rnek gsterilebilir. Ltfen sra suresi 71. ayeti, sra 13 ve 14. ayetlerle birlikte anlamaya alalm. Bakn bu ayetlerde Allah nasl uyaryor bizleri.


sra 1314: HER NSANIN AMELN BOYNUNA YKLEDK. Kyamet gn kendisine, alm olarak karlaaca bir kitap karacaz. OKU KTABINI! BUGN HESAP SORUCU OLARAK SANA NEFSN YETER denilecektir. (Diyanet meali)


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, herkes kendi imtihann bizzat kendisi yaayacak. mtihann gerei de budur zaten. Buna hi kimse mdahale edemez. Eer birileri bunun tam tersine inandryor ve onlar doru yola ulatracan sylyorsa, bu kii O toplumu Allah ile aldatyor demektir. NE YAZIK K BUNUN ACI RNEN, YAKIN ZAMANDA GRDK. AMA DERS ALDIK MI? YORUMUNU SZLERE BIRAKIYORUM. Allah sizleri bu dnyaya imtihan iin gnderdik diyorsa, birilerinin arkasna saklanp, sorgusuzca onlarn szlerinin ardna dp, onlar takip ederek, bu dnyada ki imtihann verebileceini sanmasn. mtihanmz iin, nce bizler aba harcayacaz, aratracaz ama REHBERMZ YALNIZ KURAN OLMALIDIR. ALLAH IN ELSNN DE NDER, REHBER YALNIZ KURAN DI. REHBER KURAN OLANIN, MAMI YAN NDER DE KURAN DIR, ALLAH TIR. Birilerine bakarak, kopya ekmeye alan rencinin akbetini ltfen unutmayalm. ABA BZDEN, GAYRET VE YARDIM ALLAH DAN. ALLAH BU DNYADA K MTHANIMIZ DA, CMLEMZN YARDIMCISI OLSUN NALLAH.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/


PAYLA