Bu makalemde sizlerin zerinde dnmenize vesile olmak istediim konu, genel slam toplumu iinde geen ekliyle sylemek gerekirse, VAHY METLUV VE VAHY GAYR METLUV konusu zerinde olacak. Bu iki kelimeyi anlayacamz ekilde sylemek gerekirse, bizlere yazl gelen vahiy yani Kuran, dieri yazl olmayan, Peygamberimize direk Allah dan farkl ekillerde gelen, onun snneti niteliindeki, vahiyler anlamnda kullanlyor.


Buna inananlara unu sormak istiyorum. Peygamberimiz Cebrail in getirdii vahyi yazl kayda aldrp, Allah n bizzat farkl ekillerde Elisine szl olarak ilettiini iddia ettikleri vahyi, tpk Kuran gibi kayda aldrmayp, onlarn nesilden nesile sylenti ve rivayetlerle bizlere ulamasn saladna nasl inanrz? Bu kadar m Kuran dan uzak kaldk? UNUTMAYALIM VAHYN TAMAMI ELSNE, SZL OLARAK LETLM, DAHA SONRA KAYDA ALINMITIR. BU ALDATMACAYA NANANLAR, PEYGAMBERMZN KURAN A GSTERD SAYGIYI VE NEM, ALLAH IN SZL LETTN DDA ETTKLER VAHY YAN SNNETNE NEM VERMEDN SYLEM OLDUKLARININ, NCE FARKINDA OLMALIDIRLAR. Hatrlatrm gnmze ulaan, Peygamberimizin snneti dedikleri hadisler, ne peygamberimizden nede onun en yakn olanlardan bizlere ulamyor. Tam tersine Peygamberimizin vefatndan yaklak 200 yl sonra derleyip toplanmaya allan ve Peygamberimize szl vah yedilen gayri Metluv ayetleri ya da hadisleri olduunu iddia ettikleri, onun snneti olduuna inanlyor. SZCE BYLE BR EY MMKN M? GNMZDE YAANAN BLNMLN VE KURAN DAN UZAK SLAM IN YAANMASINA TEK NEDEN, BU YANLI NANTIR. nandklar ve iddia ettikleri yani Peygamberimize, Kuran dndan bizlerinde sorumlu olduumuzu delil, kant gsterdikleri ayetlere bakalm imdide.


NCE UNU HATIRLATMAK STERM. ALLAH KURAN DIINDAN HER CANLIYA, GNEE, AYA, TABATTAK TM CANLILARA, ELLERE KSEL KONULARDA VAHYEDEBLR. AMA O VAHY O CANLIYLA, YA DA O KLERLE SINIRLIDIR. ASLA TM MSLMANLARI BALAMAZ. BALAMASI N, KURAN DA KAYIT ALTINA ALINMASI GEREKR. NK ALLAH HKMN VERM VE BZ KULLARINI KURAN DAN SORUMLU OLDUUMUZA HKMETMTR. H ALLAH BU SZNDEN CAYAR MI?


mmilerin (ilahi kitaplar bilmeyenlerin) iinden eli karan Allahtr. Onlara, ONUN AYETLERN OKUR, KTABI VE HKMET RETEREK ONLARI GELTRR. Hlbuki onlar daha nce ak bir sapknlk iindeydiler. (Cuma 2)


ALLAH SANA KTABI VE HKMET NDRM VE SANA BLMEDN RETMTR. Allahn ltfu sana gerekten byk olmutur. (Nisa 113)


ORU GECESNDE KADINLARINIZA YAKLAMAK SZE HELL KILINDI. Onlar, size rtdrler, siz de onlara rtsnz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanmlarnza yaklaarak) KENDNZE ZULMETMEKTE OLDUUNUZU BLD DE TVBENZ KABUL EDP SZ AFFETT. (Bakara 187)


BR GN NEB, ELERNDEN BRNE GZL BR SZ SYLEMT. E ONU, DER ENE BLDRNCE ALLAH, NEBSN O KONUDA BLGLENDRD. O da onun birazn eine anlatt, birazn da anlatmaktan vazgeti. Eine bildirdiinde o: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Nebi de Bana, her eyi bilen; her eyin i yzn bilen bildirdi. diye cevap verdi. (Tahrim 3)


HAN ALLAH, K TOPLULUKTAN BRNN SZN ELNZE GEECENE LKN VAADDE BULUNMUTU; siz ise korumasz olann elinize dmesini istiyordunuz. Ne ki Allahn murad, kelm araclyla hakk gerekletirmek ve kfirlerin kkn kurutmakt; (Enfal 7)


O SZLER KEND ARZUSUNA GRE SYLEMYOR. Onlar, ona gelen vahiyden bakas deildir. (Necm suresi 34)


De ki: Ben, resuller iinden bir tredi deilim! BANA VE SZE NE YAPILACAINI DA BLMYORUM. BANA VAHYEDLENDEN BAKASINA DA UYMAM! Ve ben, aka uyaran bir eliden bakas da deilim. (Ahkaf 9)


De ki: Ben size, Allahn hazineleri benim yanmdadr demiyorum. Ben gayb da bilmem. Size ben bir meleim de demiyorum. BEN, SADECE BANA VAHYOLUNANA UYARIM. (Enam 50)


Onlara bir ayet getirmediin zaman, Sen bir tane derleseydin ya! derler. De ki: BEN ANCAK RABBM TARAFINDAN BANA VAHYOLUNANA UYARIM. BU KTAP, RABBNZDEN GELEN GZ AICI BELGELER OLUP, inanm bir topluma rehber ve rahmettir. (Araf 203)


Deerli kardelerim siz bu ayetlerden, Allah Elisine Kuran dndan da tm kullarnn sorumlu olduu szl, kayda geirilmemi vahiylerinde, Allah Elisine gnderdiini ve bizlerinde bunlardan sorumlu olduumuzu mu anladnz? Gelin birlikte bakalm. Cuma 2. ve Nisa 113. ayetlerinde Allah Elisine kitab ve Hikmeti rettiini sylyor. Atalarnn inancn aklayabilmek adna baz kiiler, burada geen hikmet Peygamberimizin Kuran d snnetidir, Allah n vahyidir diye, kendi nefislerinde kant yaratma abasnda oluyorlar. Hlbuki ayette bahsedilen, indirilen Kuran Allah, elisine verdii HKMET yani bilgelik ve ilimle daha iyi kavramasn, bir baka deyile bilmediklerini renmesini saladndan bahsediyor.


Bakara 187. ayetinde, daha nceki gnderdii kitaplarda Allah, kitap Ehline oru gecesinde, eleri ile cinsel ilikiyi yasakladn, ama Kuran da bu yasa kaldrdn apak bildirdii halde, akla manta uymayan kantlar arayanlar, bakn bu bilgiyi Allah elisine szl iletmitir diye rnek gsteriyorlar. Halbuki bakn bizler bu yasan kalktn Kuran dan reniyoruz. Daha nceki kitaplarda vah yedilen ve hkm kalkanlar, elbette Kuran da gemeyecektir. Bu ayeti nasl kant gsterebiliyorlar anlayamyorum. Akl devre d kalnca, insanlar her eyi kabul edebiliyor.


Tahrim 3. ayette, Peygamberimizin eleri ile arasnda geen bir olaydan bahsediliyor. Ama olay bizleri ilgilendirmedii iin, detay verilmiyor. Bahsedilen konu hakknda Allah elisine zellikle bildiriyor, onun haberi olmasn istiyor. Ltfen dikkat, bu konunun bizlerle hibir ilgisi yok. Allah Elisi ile elerinin arasn bulmak, ona daha huzurlu bir aile yaamn salamak adna yapyor bunu. Ltfen ayetin bandaki hitaba baknz. zellikle NEB olarak giri yapyor. EL demiyor. Peki neden? nk Eli diye balasayd, bu ayetin tm Mslmanlara tebli edildii anlamn tard. Bizleri ilgilendiren tm tebliler Ey Resulm/Elim diye balar. Ya da Elime uyun, ona uymak bana uymak gibidir diye geer. Ama hibir ayette NEBYE uyun demez. nk Peygamberimiz gnn her saatinde NEBYD. Ama Elilik grevi, yalnz Allah n vahyini tebli derken geerliydi. Ama Allah zellikle Nebi szcyle, bu ayetin Elisi ve elerini ilgilendirdiini bizlere bildiriyor. Bu ayet rnek verilip Allah elisine, bizlerinde sorumlu olduu Kuran da olmayan vahiy gnderdiini nasl syleriz. Allah istedii konuda elileri ile konuur, bilgi verir. Ama bu konumalar tm insanl ilgilendiriyorsa, sorumlu olduumuz Kuran da yer alr.


Enfal 7. ayetinde de, inkrclarn iman edenlere at sava konusuyla ilgili, o iki topluluktan birisinin sizin elinize geeceine dair vaatte bulunmutu diyor, ama bu vaadin detay ve hangi konuda olduu Kuran da yazmyor, demek ki Peygamberimize Kuran dndan da vahiy geliyormu diye, bu ayet rnek gsteriliyor. Hlbuki ayette geen konunun bizlerle ilgisi olmad, o gnk toplumun savatan korkanlara moral vermek, onlar tevik etmek adna yalnz onlara bilgi verildii halde, bu ayet bile batl ve hurafe inanlara kant gsterilip, KURAN IN ZNE, YZLERCE AYETE ASLA UYMAYAN BR NANCA DELL GSTERLMEKTEDR.


Necm suresi 34 ayetlerde, O SZLER KEND ARZUSUNDAN SYLEMYOR, cmlesi ayetten kartlp, ayette asla bahsedilmeyen bir anlam ykleyerek, Peygamberimizin her sznn ayet hkmnde olduuna, ne yazk ki delil gsterilmektedir. Hlbuki ayetin sonunda, bu szlerinden neyi kast ettiini aklyor ve bakn ne diyor. Onlar, ona gelen vahiyden bakas deildir. Bu cmleye de batl nanlarmz ilave ederek, Nebinin her syledii vahiydir diyerek, batl aklamaya almaktadrlar. Ahkaf 9, Enam 50, Araf 203 ayetlerinde de bana vahyedilenden bakasna uymam dedikten sonra, ben aka uyaran ELDEN baka deyilim diye bilgi veriyor. Peygamberimiz Allah n kayda alnm vahyini, yani Kuran tebli ederken, Elilik grevini yapyordu. Bunun dnda syledikleri ahsi szleriydi ki, bu szler her zaman deiebilecek konulardr. zellikle Araf 203. ayetinde uyaca vahyin ne olduunu aklyor ve bakn ne diyor. BU KTAP, RABBNZDEN GELEN GZ AICI BELGELER OLUP, inanm bir topluma rehber ve rahmettir.


Deerli kardelerim. Bizler yle inan yarattk ki kendimize, Kuran dan uzak ve Kuran n asla onaylamayaca, Kuran a tamamen ters den fikirleri mezheplerin ve fkh inancnn zorlamalar ile kabul ediyoruz. yle dnn ltfen, Allah Kuran yani yazl kayda alnm vahyi bizzat kendisinin koruduunu aka bizlere bildirdikten sonra, kayda alnmayan szl vahiyde bildirip, daha sonra bizleri sorumlu tutar m? ALLAH IN ELS VAHYN BR KISMINI KAYDA ALDIRIP, BR KISMINI ALDIRMASAYDI, SZCE ALLAH BROK KONUDA UYARDII GB, ELSN UYARMAZ MIYDI? Dorusu syleyecek sz bulamyorum. Sizlere hatrlatacam ayetleri, ltfen dikkatle okuyalm ve BZLERE KURULAN BU TUZAA LTFEN DMEYELM. EER DNMEDEN HER SYLENEN KABUL EDERSEK, ALLAH IN HUZURUNA RK KOAN MRKLER OLARAK GDERZ.


DE K: ALLAH BENMLE SZN ARANIZDA AHTTR. TE BU KURAN BANA, ONUNLA SZ VE ERT HERKES UYARAYIM DYE VAHYOLUNDU. (Enam 19)


AND OLSUN, SZE YLE BR KTAP NDRDK K, BTN AN VE EREFNZ ONDADIR. HL AKILLANMAYACAK MISINIZ? (Enbiya 10)


DORUSU KURN, SANA VE KAVMNE BR EREFTR. LERDE ONDAN SORUMLU TUTULACAKSINIZ. (Zuhruf 44)


KARILARINDA OKUNUP DURAN BIR KTABI, SANA NDRM OLMAMIZ ONLARA YETMYOR MU? (Ankebut 51)


O HALDE KURNDAN SONRA HANG SZE NANACAKLAR? (Araf 185)


ONLARDAN BIR GRUP VAR KI, KTAPTA OLMAYAN BIR EY SZ KTAPTAN SANASINIZ DYE, DLLERIYLE KTABI ARPITIRLAR VE ALLAHTAN OLMADII HALDE, BU, ALLAH KATINDANDIR! DERLER, BYLECE BLE BLE ALLAH HAKKINDA YALANLAR UYDURURLAR. (Ali mran 78)


KTAPA SIMSIKI SARILIP, SALTI KAME EDENLERE GELNCE; KUKUSUZ BZ SALH OLANLARIN EMEKLERN ZAY ETMEYZ. (Araf 170)


ANDOLSUN K BZ, KURANI DNP T ALMAK N KOLAYLATIRDIK. VAR MI DNP T ALAN? (Kamer 22)


SZ, HADD AAN KMSELER OLDUNUZ DYE, SZ KURANLA UYARMAKTAN VAZ MI GEELM?(Zuhruf 5)


KENDLERNE OKUNAN KTABI SANA NDRM OLMAMIZ ONLARA YETMED M? (Ankebut 51)


Bunca ak ve muhkem ayetleri grdmz halde hala, Allah Elisine Cebrail araclyla Kuran vahiy gnderdikten ve Elisi bunu kayda aldktan sonra, Allah Elisine bizzat kendisi farkl ekillerde szl olarak ta vahiy gndermitir, onlar Kuran a gememitir hala diyorlarsa, onlarn gzlerine perde ekilmi, kulaklar ve kalpleri mhrlenmi demektir. BU FTRALARA NANANLARA UNU SORMAK STERM. ALLAH IN ELS, HERHANG BR YOLLA ALDII VAHYN BR KISMINI KURAN A YAZDIRIP, BR KISMINI NEDEN YAZDIRMAMI DYE KENDLERNE SORMUYORLAR MI? BUNU DNEN VE NANANLAR, PEYGAMBERMZ GREVN TAMAMLAYAMAMI DEDKLERNN, ARTIK FARKINDA OLMALIDIRLAR.


Ltfen ayetleri dikkatli okuyalm. Hepsinde zellikle yazl kayda alnm vahiyden, kitaptan bahsediliyor. KTAP, basl ya da yazl kt yapraklarnn, ciltli ya da ciltsiz haline denir. Allah n kayda alnmam, Kuran gibi korunmayan bir vahiyden nasl olur da kullarn sorumlu tutacana inanrz. Birde emin olmadnz bilginin ardna dmeyin, hesabn sorarm dedii halde. Bu kadar m akl mantk, Kuran devre d kald.


LTFEN BATILIN VE RVAYETLERN DEL, SORUMLU OLDUUMUZ YALNIZ KURAN IN PNE SARILALIM. NK ALLAH BZLER AIKA KURAN DAN HESABA EKECENE HKMETMTR. BU AYET TEBL ALAN BR MSLMAN, NASIL OLUR DA YALNIZ KURAN VAHY DELDR DER VE RVAYETLERDE VAHYM GB KABUL EDER. Allah cmlemizi Kuran gereklerini, gnl gzleriyle gre bilebilen, kullar arasna alsn inallah.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/