Bu makalemde sizlerin dnmenize vesile olmak istediim konu, Kuran da geen MMN kelimesinden ne anlamalyz ve Hucurat 10. ayette geen MMNLER ANCAK KARDETRLER szyle Allah, bizlere ne anlatyor, onu gelin Kuran btnlnde anlamaya alalm. nce ayeti yazalm, daha sonra zerinde birlikte dnelim.

Hucurat 10: MMNLER ANCAK KARDETRLER. yleyse kardelerinizin arasn dzeltin. Allaha kar gelmekten saknn ki size merhamet edilsin. (Diyanet meali)

Sizce Allah, Mminler kardetirler derken, bizlerin hangi konularda dikkatimizi ekiyor olabilir. lk akla gelen, Allah n Elisi Hz. Muhammed ve tebli ettii Kuran a inananlar kardetir diye anlayabiliriz. TAB BU MAN EDENLER, ALLAH IN STED MMN KLERN ZELLN TAIYORLARSA. Kuran da Mmin kii olmann en nemli zelliini onlarca ayetinde Allah tekrarlyor. Tegabun suresi 13. ayetinde bakn ne diyor. Allah; O'ndan baka hibir ilh yoktur. MMNLER YALNIZ ALLAH'A DAYANIP GVENSNLER Bizler bu zellikleri tayor muyuz? Allah byk gnahlardan saknrsanz, sizin kk gnahlarnz rterim diyor da, bizlerde byk gnahlarmz Peygamberimizin efaatiyle affedileceine inanyorsak, BZLER MMN NSANLAR OLABLR MYZ? Dayanacamz, gveneceimiz efaat beklediimiz eer yalnz Allah deilse, kusura bakmayn bizler mmin olamamz demektir. LTFEN Kuran da geen Mutaffifin suresi 29 ile 34. ayetlerde geen, Allah n uyarlarn okuyunuz. Bu ayetlerde man edenlerin kendi aralarnda, birbirilerini nasl suladklarn greceksiniz. MMNLERN ASIL KMLER OLDUUNU ANLAYACAKSINIZ.

Hucurat suresi 10. ayette bahsedilen, Mminler kardetirler sznn, daha geni bir anlam olmal deil mi sizce? sterseniz nce Mmin kelimesinin anlamna bakalm. Kuran Mmin kelimesini yalnz Kuran a inananlar iin mi kullanyor, yoksa genel bir isim mi? Ksaca NANLI, MANLI anlamnda Kuran da kullanldn syleyebiliriz. YAN KURAN, TM KTAP EHLNDEN BAHSEDERKEN BU KELMEY KULLANIYOR. Bu durumda Mmin kelimesini biraz daha aalm. Mminler neye inanarak Mmin oldular, buras ok nemli. Elbette TEVHT NANCI, YAN ALLAH IN TEK LAH OLDUUNU KABUL ETMEK VE ALLAH DAN BAKA H KMSEDEN YARDIM STEMEMEK, YALNIZ ONA DAYANIP ONA GVENMEK. DAHA AIKASI, ALLAH IN NDRD KTABA NANAN VE HAYATINA GEREN. Hucurat suresinde bahsedilen Mminlerin kimler olduunu daha iyi anlayabilmemiz iin, bu ayetin ncesindeki ayete bakalm imdide.

Hucurat 9: Eer mminlerden iki gurup birbirleriyle vuruurlarsa, aralarn dzeltin. AYET BR TEKNE SALDIRIRSA, ALLAH'IN BUYRUUNA DNNCEYE KADAR SALDIRAN TARAFLA SAVAIN. Eer dnerse artk aralarn adaletle dzeltin ve (her ite) ADALETL DAVRANIN. phesiz ki ALLAH, DL DAVRANANLARI SEVER. (Diyanet vakf)

Bu ayeti okuduunuzda da, Mmin olan toplumlardan bahsediliyor. Eer iki Mmin toplum, aralarnda savarsa aralarn dzeltin, yoksa hakl olann yannda olun, dieri Allah n buyruuna dnnceye kadar onunla savan diyor. Peki, Allah n buyruu neydi? BARIIL, ADALETL VE ADL OLMAK. Sizce bu ayette Allah, yalnz Mslmanlardan, yani Kuran a iman etmi toplumlardan bahsediyor olabilir mi? Eer evet dersek, daha bata adil ve adaletli davranmam oluruz ve Allah n Kuran da ki hkmlerinin tamamna ters deriz. Allah Kuran da size sava aan kitap ehlinden bahsederken, eer sizinle bar yapmak istiyorlarsa, sizde onlarla bar yapn savaa son verin diyordu. imdide Hucurat 11. ayete bakalm.

Hucurat 11: Ey iman edenler! HBR TOPLULUK BAKA BR TOPLULUKLA ALAY ETMESN. OLUR K ALAY EDLENLER, ONLARDAN DAHA Y OLABLRLER. Kadnlar da baka kadnlarla alay etmesinler. Alay edilen kadnlar, kendilerinden daha iyi olabilirler. BRBRNZ AYIPLAMAYINIZ. BRBRNZE KT LAKAPLAR TAKMAYINIZ. mandan sonra, FSIK diye anlmak ne ktdr! Kim tvbe etmezse ite onlar zalimlerdir. (Bayraktar Bayrakl)

Bakn bu ayette, farkl topluluklardan bahsediyor. Yani kendileri gibi dnmeyen, hatta farkl inan topluluklar olduu da ok net anlalyor. Ama unutmayalm Allah Hucurat 10. ayetinde MMNLER KARDETR dedikten sonra, bu konuya aklk getirmeye bu ayetlerle devam ediyor. Yani Hucurat 10. ayeti bu ayetlerin nda anlamalyz. Bu farkl toplumlarn ortak zellikleri, aslnda MMN olular. Bu insanlar Allah n tek bir ilah olduuna inanyorlar, ellerinden geldiince de adaletli, yardmsever toplumlar. Ama ok ilgintir ki, aralarnda yle anlaamadklar konular var ki, nanlar yznden birbirleri ile alay ediyorlar. rnein sen una inandn iin cehennemliksin, kfirsin gibi. Allah da dorunun araynda olan bu toplumlarn bu davranlar konusunda uyaryor ve diyor ki; OLUR K ALAY ETTKLERNZ, KK GRDKLERNZ, ALLAH KATINDA SZDEN DAHA Y OLABLR. Ayetin sonunda da imandan sonra, FASIK diye anlmak ne kadar ktdr diyor. Peki, fask ne anlama geliyor. man ettiini syledii halde, Allah n uyarlarn dikkate almayan, nefsinin etkisinde kalan sapkn, gnah ileyen, ktlk yapan.

Ne dersiniz bizler, iman ettiimizi syleyip, Allahn buyruklarnn dna hi kmyor muyuz sizce? Allah Mminleri bu konuda uyaryor ve Secde 18. ayetinde ne diyordu Mminlere. H MܒMN, FASIK GB OLUR MU? BUNLAR ELBETTE ET OLMAZLAR Ayrca Allah, Mminlerin zelliklerinden bahsederken bakn ne diyor Rabbimiz.

Enfal 2: MMNLER ANCAK O KLERDR K, ALLAH ANILDIINDA YREKLER RPERR ve onlara Allah'n ayetleri okunduunda, bu onlarn imanlarn arttrr ve ONLAR YALNIZ RABLERNE GVENP DAYANIRLAR. (Bayraktar Bayrakl)

Bakn Allah Mminlerin zelliklerini bizlere anlatrken, daha nce verdiim rnekte olduu gibi, Allah bu insanlarn yannda andnzda yrekleri rperir ve onlar YALNIZ RABLERNE GVENP DAYANIRLAR diyerek, ok nemli bir bilgi veriyor. Eer bizler, yalnz Rabbimize gvenip, onun indirdii kitaba sarlmyor da, Allah benden baka efaati yok dedii halde, bizler yalnz Allah dan yardm dilemiyor efaatiler ediniyorsak, kusura bakmayn bizler MMN olma zelliimizi yitirmiiz demektir. Allah Nisa 124. ayetinde bu konuda ok dikkat ekici bir uyar yapyor ve diyor ki; MܒMN OLARAK, ERKEK VEYA KADIN, HER KM SALH AMELLER LERSE, TE ONLAR CENNETE GRERLER VE ZERRE KADAR HAKSIZLIA URATILMAZLAR Ama bizler kendimizi temize kartp, onca yanllarmzdan sonra bizlerin cennete, Yahudi ve Hristiyanlarn hi ayrm yapmadan, cehenneme gideceini rahatlkla syleyebiliyoruz.

Bizler karmzdaki toplumlar, zellikle Kitap Ehlini, kendimizi en doru yolda kabul edip, onlar cehennemlik ilan ederiz. Sanki bizler kendimizi, Allah n huzurunda gerek Mminlermi gibi kabul eder, karmzdaki toplumlar yoldan sapm grrz. Elbette kitap ehlinin ounluu, tevhit inancndan sapm, mmin olma zelliini kaybetmilerdir. Ama aralarnda bir aznlk Tevhit inancndan sapmam, Mminlerde var olduunu Allah sylyor. Bu konuda Allah Kuran da aklama yapyor ve Yahudi ve Hristiyanlar gvenilecek dost edinmeyin dikkatli olun, nk kitap Ehlinden bir ksm, Allah n indirdii dini adeta batl ve hurafelerle oyuncak haline getirdiler, onlarla gnl dostu olup gvenmeyin diye Maide 51 ve 57. ayetlerde uyarr. Ama Ali mran 113114. ayetlerde de bu konuya bir aklama getirerek, bakn nasl bilgi verir.

Ali mran 113114: KTAP EHLNN HEPS AYNI DELDR. Onlarn arasnda, gece boyunca Allah'n ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoru insanlar da vardr. ONLAR, ALLAH'A VE HRET GNNE NANIRLAR; DORU OLANI EMREDER, ER OLANDAN ALIKOYARLAR VE HAYIRLI LERDE BRBRLERYLE YARIIRLAR. TE BUNLAR ERDEML NSANLARDANDIR. (Bayraktar Bayrakl meali)

Demek ki o gnde, cahiliye toplumunun arasnda, Allah n doru yolunda giden, aznlkta dahi olsa MMN insanlarda varm. Allah katnda nemli olan, Allah n istedii yolda yrmek, Onun kanunlarnn dna kmadan adaletli, yardm sever ve YALNIZ ALLAH A KULLUK EDEN, ONDAN YARDIM STEYENLER, ALLAH IN MMN KULLARIDIR. O gn bu insanlar Kur'an a iman etmi olmalar byk ihtimal. Ama gnmzde yaayan Kitap Ehli, yaanan slam n gzle grnr zc halinden dolay, ne yazk ki bizlere uzak duruyorlar. ELBETTE BYLECE KUR'AN GEREKLER LE BULUAMIYORLAR. BZLER BU ACI GEREKLERDEN YOLA IKARAK, ONLARIN ARASINDA MMN OLAN GEREK TEVHT NAN SAHPLER LE DOST, KARDE OLMALI VE ONLARLA DYALOG KURMALIYIZ. Allah katnda nemli olan, herhangi bir gruba, isme tabi olmak deil, dorularn araynda ve takipisi olmak esastr. ALLAH IN KANUNLARINA UYAN, BATILDAN UZAK YAAYAN HER MMN, BRBRNN KARDEDR. ALLAH DORU YOLDA YRYEN, YARATTII TM KULLARININ KARDE OLDUUNU BZLERE SYLYOR. BZLER BU TEVHT NANCINA NANAN KTAP EHL DAH OLSA, TM NSANLARLA DOST OLMALIYIZ K, KURAN GEREKLERN ONLARADA TEBL EDEBLELM, KURAN LA ONLARI BULUTURABLELM. Kitap ehlinden de bahsederken, bakn bu konuya nasl aklk getiriyor.

Bakara 62: Kesinlikle, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Hristiyanlardan ve Sbilerden KM ALLAH'A VE HRET GNNE NANIP Y AMELDE BULUNURSA, RABBLER KATINDA ONLARIN DL VARDIR. ONLARA BR KORKU YOKTUR VE ONLAR KEDERLENMEYECEKLERDR. (Bayraktar Bayrakl meali)

Bu ayette aslnda ok net aklama yapyor ve diyor ki Allah, isimleriniz nemli deil. BENM N NEML OLAN, YAPTKLARINIZDIR. Bu konuyu daha net bir ekilde anlayabilmemiz iin, size Allah n bizlere Elisini rnek gsterdii bir konu hakknda dnmenizi istiyorum. Peygamberimiz MMYD. Yani hibir kitap Ehline tabi deildi. Peki neden? nk kitap Ehlinin genel ounluu, Allah n indirdii dinden, atalarnn batl inanlar ile sapm, Mmin olma zelliini genel ounluu kaybetmilerdi. BR AN O DNEM DNN VE KTAP EHLNDEN OLDUUNUZUDA VAR SAYIN. SZCE PEYGAMBERMZ HAKKINDA NE DNRDNZ? Bu empatiyi yapabilirsek, Kuran gerekleri ile mutlaka buluuruz. Peygamberimiz, bu yanl inanlara tabi olmaktansa, TEK BR ALLAH IN VARLIINA NANIP, AKLIN MANTIIN KABUL ETMED KARMAANIN NANCIN NDE YER ALMAKTANSA, GEREKLERN VE DORULARIN ARAYIINDA OLMAYI SEMTR. ADALETL, YARDIM SEVER, GVENLR BR KLYLE, ALLAH IN GVEN ELS OLMA EREFNE ERMTR.

O gnleri dnn ltfen, Yahudi ve Hristiyanlarn genel ounluu, Peygamberimiz kendilerine tabi olmad iin, inansz ve Mmin kabul etmiyorlard. Ama Onun hal ve hareketleri davranlar ile adaletli ve gvenilir tavrlar hem Allah n hem de toplumlarn arasnda sevilmi ve sayg gren bir insan olmutu. TE MMN OLMANIN ZELLKLER VE ALLAH KATINDA MMN BR NSANIN VASIFLARI, SANIRIM MD DAHA Y ANLAILMITIR.

Bugn herkes kendisini, Mmin insan kabul ediyor. slam dininde de mezheplere, cemaatle yle paralanp blndk ki, brakn Mminlerin kardeliini, birbirimize kendi iimizde dman olduk. Mslmanlar, kendi lkelerinde huzur, adalet bulamadklar iin, Mslman olmayan lkelere gidiyorlar ve orada daha huzurlu ve emniyetli hissediyorlar kendilerini. Hatta O lkelere kaak gidebilmek iin, lm bile gze alyorlar. Ne dersiniz, bizler mi Mmin olma zelliklerini tayoruz, yoksa.? DLM SYLEMEYE VARMADII N YAZAMADIM. NK OK ZLYORUM.

Deerli kardelerim. Gelin bizler kendimizi vp aklamaya almak yerine, GEREK MMN OLMANIN ZELLKLERN EDNELM. Yoksa kendimizi kandrmaktan ve birbirimizi dman edinmekten bir adm ileri gidemeyiz. ALLAH KURAN DA GEREK MMNLERN EN NEML ZELLN BZLERE YLE ANLATIYOR, DERS OLMASI ADINA TEKRAR EDYORUM. MADE 11. AYETTE. MMNLER SADECE ALLAH'A GVENSNLER. SZCE BZLER YALNIZ ALLAH A GVENP, YALNIZ ALLAH DAN MI YARDIM DLYORUZ? CEVAP VERMEYE NANIN DLM VARMIYOR. mr geiyor bir nefes misali, gelin batl ve hurafeden uzak, el birliiyle Allah n rehberine sarlalm. Onun istedii MMNLER olalm ki, birbirimizle gerek kardeliin tadna varalm. Daha sonra her eyin nasl daha farkl, gzel, huzur dolu olduunu greceiz.

Sayglarmla
Haluk GMTABAK


hakyolkuran
https://twitter.com/KURANA_DAVET
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/