Bu makalemin konusu, Bakara suresi 30. ayet de geen, Allah n yeryznde Halife yarataca konusu zerinde olacaktr. Acaba Allah bu ayette, yeryznde Halife yaratacandan bahsetmesi ile bizlere ne anlatmak istiyor, gelin nce ayeti yazalm, daha sonrada Kuran btnlnde ayeti anlamaya alalm.


Bakara 30: Rabbin meleklere, BEN YERYZNDE BR HALFE YARATACAIM dedii vakit melekler, BZ SEN VEREK ANARKEN VE YCELTP DURURKEN, ORADA FESAT IKARACAK, KAN DKECEK BRN M YARATACAKSIN? dediler. Allah, Ben sizin bilmediinizi bilirim diye cevap verdi. (Bayraktar Bayrakl meali)


Dikkat ederseniz Allah Melekleri ile konuuyor ve kendisinin Yeryznde bir halife yaratacam dedii zaman Meleklerin Allah a, BZ SEN VEREK ANARKEN VE YCELTP DURURKEN, ORADA FESAT IKARACAK, KAN DKECEK BRN M YARATACAKSIN? szleriyle, sizce ne kast ediyor olabilir? nk ayetin sonunda, Melekler bu cevab verdikten sonra Allah, ben sizin bilmediinizi bilirim diyerek, aslnda Meleklerin bilemeyecei, YALNIZ ALLAH IN BLD BR GEREKTEN, PLANDAN BAHSEDLYOR. Bakara suresi 31 ve 32. ayeti de okuduunuzda, Hz. deme verilen bilgilerin, retilenlerin, Melekler tarafndan bilinmedii anlalyor. Buradan da anlalyor ki, Allah insana meleklerden ok daha fazla bilgi vermi ve onun iinde meleklerin Hz. deme secde etmesini, yani saygl olmasn istemitir.


Gelelim Bakara suresi 30. ayete. Bu ayette Melekler, Allah yeryznde halife yaratacam dediinde, fesat karacak, kan dkecek birilerini mi yaratacaksn dediinde, demek ki bu konuda Meleklerin tecrbeleri, bilgileri var ki byle sylyorlar. Dikkat ederseniz biz seni verek, anarak yceltiyoruz diyorlar. Demek ki yaratlanlarn iinden, bunu yapmayacak olanlar da var ki, Melekler byle sylyor. Dikkat ederseniz Allah, bu konuya hibir aklama getirmiyor, detay vermiyor. Allah aklama yapmyorsa, bizlerin bu konuda yorumlar yaparak, melekler demek ki daha nce undan ya da bundan dolay biliyorlarm demek yerine, bizler ayette anlatlanlar anlamaya almamz en dorusu olur. Yorum yaparsak, yanlma ihtimalimiz her zaman olacaktr. Allah Kur'an da Araf 33. ayetinde bu konuda ne diyordu hatrlayalm. "Hakknda hibir delil indirmedii bir eyi, Allah'a ortak komanz ve Allah hakknda bilmediiniz eyleri sylemenizi HARAM klmtr." Bu konuda birok yorumlar yapanlar grebilirsiniz, ama ben kafanz kartrmamak iin, onlardan bahsetmek istemiyorum. Gelin ayette geen, nce yeryznde HALFE yaratacam szyle Allah, neyi kast ediyor onu anlamaya alalm. Bakara 31 ve 32. ayetleri okuduunuzda, Hz. dem ve Melekler arasnda getiini greceksiniz. Yeryznde halife yaratacam derken, halifelik konusu yalnz Hz. Adem iin deil, tm insanlar iin syledii ok ak anlalyor.


Bu ayette geen HALFE kelimesine, yle yanl anlamlar veriliyor ve batl inanlarmza kantlar yaratlyor ki, ne yazk ki bu yanl bilgilerle toplum aldatlyor, adeta bu dnyada Allah n vekili, temsilcisi olduuna inanlan kiiler oluturuluyor. GEM TOPLUMLARIN BU EKLDE RAHATLIKLA YNETLDN VE ONLARIN NANLARINI STEDKLER EKLDE KEND MENFAATLER YNNDE YN VERDKLERN GRYORUZ. nce bu kelimenin anlamn ve Allah HALFE kelimesiyle neyi kast ettiini doru anlamalyz ki, bizleri Allah ile aldatanlarn tuzana dmeyelim.


Enam 165: SZ YERYZNN HALFELER KILAN, size verdii (nimetler) hususunda SZ DENEMEK N KMNZ KMNZDEN DERECELERLE STN KILAN O'DUR. phesiz Rabbin, cezas abuk olandr ve gerekten O, balayan merhamet edendir. (Diyanet vakf meali)


Neml 62: Yahut kendisine dua ettii zaman zorda kalma cevap veren ve baa gelen ktl kaldran, SZ YERYZNN HALFELER KILAN MI? Allah ile birlikte baka ilh m var!? Ne kadar az dnyorsunuz! (Diyanet meali)


Fatr 39: O, SZ YERYZNDE HALFELER KILANDIR. Artk kim inkr ederse inkr kendi aleyhinedir. nkrclarn inkr, Rableri katnda ancak urayacaklar gazab artrr. nkrclarn inkr, ancak ziyanlarn arttrr. (Diyanet meali)


Bu ayetlerden de ok ak anlalyor ki, Allah tm kullarn kadn erkek ayrm yapmadan, bu dnyada birbirinin Halifesi olduunu sylyor. YAN YNETM VE DARE SZNDR. AMA YNETRKENDE NASIL YNETECEKLERN GNDERD KTAPLARDA AIKLAMI VE BZLER BU YOLLA MTHAN ETMEKTEDR. Bir baka ekilde sylemek gerekirse, nsanlar birbirinin halefi yani halifesi olarak, bu dnyada yaayacaklar bir dzen kuracam diyor. Bizleri denemek, imtihan etmek iin kimimizi kimimizden stn kldn sylyor. Peki, Halife kelimesinin anlam nedir? HALFE BR DERNN YERNE GEEN, ARDI SIRA GELEN ANLAMINDADIR. Demek ki Allah bu dnyada yle bir dzen kuruyor ki, meleklerin bu dzen hakknda korkular, ekinceleri var. Kan gvdeyi gtrr diye korkuyorlar. Hatrlayacaksnz, Peygamberimiz vefat ettikten sonra, seimle devletin yneticisi olarak, Hz. Ebubekir seildi Halife olarak. HALFE SEMLERNN BLE, NASIL ZORLU HATTA KANLI GETN, ARALARINDA DMANLIKLAR OLDUUNU, TARH SAYFALARINDAN OKUYORUZ.


Bakn Peygamberimize hi birimiz, Halife demiyoruz. nk O Allah n Elisi idi. HATIRLATIRIM ALLAH IN HALFES YA DA VEKL DELD. HALFELK, AYNI SEVYEDEK NSANLAR ARASINDA OLUR. Birbirinin halefi olmas iin, ayn seviyede olmas gerekir. ALLAH IN BR BENZER OLAMAYACAINA GRE, ONUN HALEF YAN HALFES, YA DA VEKL ASLA OLMAZ. Hz. Ebubekir e Halife denmesinin nedeni, Peygamberimizden devletin ynetim vekletini devir alm olmasndandr. Onun iin halife deniyordu. Tekrar zellikle hatrlatmak isterim, DN KONULARDA ALLAH IN, ELLK GREVN DEVRALMI DELD. Kuran Tebli, her Mslman n zaten grevidir. nk bu grevi Elisine Allah vermiti, bu grev bir bakasna halef edilemez, yani devredilemezdi. nk Peygamberimizin bir de, NEBLK makam vard, bu makam da yalnz Allah verir. Daha sonra Hz. Ebubekir den Halifelik grevini, yani devleti ynetme grevini, yine seimle devralmlard.


Gelelim Meleklerim tedirginliine. FESAT IKARACAK VE KAN DKLECEK KONUSUNA. Allah bu dnyada insanlar yaratacan ve O insanlar birbirilerini ynetirken, eer benim istediim yol ve yntemi uygulamayp, kendi nefislerinin dorultusunda giderlerde kendilerine, yanl inanlarnn etkisiyle HALFELER seerlerse, meleklerin bahsettii sonu olacaktr ama sizin bilmediklerinizi ben biliyorum diyor Allah. MELEKLERN BLMEDKLER, ALLAH IN GEREKLETRMEK STED MTHANIN ARTLARININ HAZIRLANMASIDIR. ALLAH ADALETLDR, EN DORU KARARI VERENDR. Eer kullarm doru yolda olurlar ve onlara tavsiye ettiim ekilde yaarlarsa, seecekleri HALFELER onlar en gzel ekilde ynetecektir, aklamasn Kuran n genelinde yapyor ve bizlere ne diyordu hatrlayalm zet olarak. Bu dnyada sizleri, imtihan etmek iin yarattm. Aklnz kullann ve sz dinleyip en gzeline uyun. Benden baka ilah, efaati yoktur yalnz benim gnderdiim uyarclara, kitaplara uyun, emin olmadnz szlerin ardna dmeyin. En doru sz Allah n szdr unutmayn. Size yle bir rehber kitap gnderdim ki, onun ipine sarlan doru yolu bulur. Akln kullanan, huzura mutluluu kavuur.


Demek ki bizler Allah n bu uyarlarna kulak vermezde, kendi nefislerimizde bir inan yaratrsak, seimle bile olsa gelecek HALFELER, yani devleti yneten insanlar, gnmzdeki isimleriyle sylemek gerekirse BABAKAN, CUMHURBAKANI, bizleri asla adaletle ynetmeyecek ve asla huzuru bulamayacaz. Gemi tarihlere baktnzda lkelerin ynetimi, Allah n istedii yol ve yntemle ynetilmedii, hatta seimle deil, Meleklerin korktuklar gibi ZORLA, KAN DKEREK GELDKLER N, insanlar huzur bulamam, savalar, kan dkmeler eksik olmamtr. Gnmzde de LKELER ARASINDA SAVA, DKLEN KAN TOPLUMLARI YNETENLERN ESER DEL M?


zet olarak unu syleyebiliriz. Biz insanlar Allah, birbirimize halife yani yerine geen yneticiler olarak yaratmtr. Kimisi halife yani yneten ynetici olacak, kimisi de O halifeyi seenler. Allah n nerisi, sizleri ynetecekleri seerken, mutlaka ehil insanlardan sein ve onlarda sizleri ynetirken, kendi bana kararlar vererek deil, URAYA danarak, en doru karar bularak ynetilmesini nermitir. Ama ne yazk ki Allah n bu emri, tavsiyesi daha Peygamberimizin lmnden ok gemeden, drt halifenin sonunda, bir daha seimle birlikte anlaarak yneticiler seilememitir. Tabi bu yanl yapan insanlarda kendi elleriyle, imtihanlar sonucunun karln grmler, hala bizlerde grmekteyiz. ALLAH NEYE LAYIKSAK, ONU VERECEKTR.


u gerei ltfen unutmayalm. Bu dnyada hi kimse, buna Allah n grev verdii Eliler de dhil, Allah n VEKL, ONUN ADINA TEMSLCS DELDR. Elilerin grevi sadece tebli etmek uyarmaktr. RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) Aadaki ayetler bunun apak kantdr. Ltfen mezheplerin ve fkh inancnn retisi olan, adeta Allah n temsilcilisi gibi gsterilen Halifelik konusunda aldatlmayalm. PMAN OLMAK STEMYORSAK, GNMZDE BZLERE DN DYE RETLENLER, LTFEN KURAN LE SORGULAYALIM.


Enam 107: Allah dileseydi, onlar ortak komazlard. Biz seni onlarn zerine bir beki klmadk. SEN ONLARIN VEKL DE DELSN. (Diyanet vakf meali)


sra 2: Musaya o KTABI VERDK ve onu srailoullarna YOL GSTERC KILDIK. Ey srailoullar! BU, BENMLE KEND ARANIZA BR VEKL KOYMAYASINIZ, DYEDR. (Sleymaniye vakf meali)


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/KURANA_DAVET
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/