KELOLAN DON KOT'A KARI
Bir varm, iki varm, varm, be varm. Bir Kelolan varm. Can almak istemezmi, btn gn evde yan gelip yatarm. Bir de Don Kiot varm. Yel deirmenlerine sava am. Nerede bir yel deirmeni grse hcum deyip saldrrm. Don Kiot'un yolu bir gn Anadolu'ya dm. Anadolu'da ok aram ama yel deirmeni bulamam. Kyllerle, kasaballarla konumu, hayallerini anlatm. Herkes, ey Don Kiot, senin ilacn Kelolan'dr. Kelolan' bul, onunla konu, bize anlattklarn ona da anlat, sana yol gsterir, demiler. Don Kiot, kim bu Kelolan, diye sormu ama her kafadan bir ses km. Anlatmlar da anlatmlar, Kelolan'n tanmn yapmlar. Bir zamanlar padiahn kzyla evlenmi, gn gelmi, padiah olmu. Kaf Da'nn ardndan altn klc bulup getirmi. Cengiz Han'n hazinesini bulmu ve daha neler neler... Kelolan'n anas evde un eler. Un bitince olunu deirmene yollar.

Bunun zerine Kelolan evde kalan yarm torba buday alm ve deirmenin yolunu tutmu. Deirmenin nnde kyller, yanlarnda buday dolusu uvallar, sraya girmiler. , drt uvalla gelenler bile varm. Kelolan elindekini koltuunun altna kstrp usulca sokulmu ve en arkada durmu. Sonrada torbasn sraya sokmu. Kelolan'n torbasn grenler sormu: " Kelolan o torbadaki buday iin, deirmen tan dndrdne deer mi? Drtte birini deirmenci alr, sana bir avu buday kalr. Sen iyisi mi torbadaki buday kulara at, selam ver bize git evde srtst yat. "
Kelolan bu, laf altnda kalr m? Ne zeytinyadr o, karsnda ah olsa, padiah olsa ste kar: " Yok canm aalar, bu torba akncdr, ordu arkadan gelir. Yirmi arabada iki yz uval buday. Gelen budaylar buradakilerden on misli fazla. Siz uvalnza sahip kn gerisi kolay. " deyince kyller yutkunup nlerine dnmler.

Aradan zaman gemi. n sralardan Kelolan'a bakp konuanlar, senin ordu neden gelmedi, diyenler oalm. Ordu gelmemi ama zrhlar giymi at stnde, mzrak el stnde Don Kiot kagelmi: " Ben Don Kiot. Bir Kelolan varm. Bir zamanlar padiahm. Onu ararm. "

Tanyanlar Kelolan'a bakmlar, ona bir bak frlatmlar. Baklarn bir gence yneldiini gren Don Kiot annda durumu kavram. Gnlerdir arad, tarad ama asla salarn tarayamayaca bir kel karsndaym. Ayrca bu kel karsnda eilip bklmyor, dimdik duruyor ve bandaki takkesini karp selam veriyormu. Don Kiot olay beyninin kvrmlarnda deerlendirmi. " Bir zamanlar padiahm, altn klc varm. Cengiz Han' n hazinesini bulmu. Benden korkacak deil ya. Selam vermesi onun anndandr, selamna karlk vermek benim asaletimdendir. Atmzdan inelim ve Kelolan'n kervanna binelim. Bakalm bu kervan beni ve Sano'yu nereye gtrecek? "

Don Kiot at stnde, yardmcs Sano Panza eek stnde yolculuk yaparlarm. Sano Panza ar gittii zamanlarda efendisi Don Kiot'un beynine frekans ayar yaparm ama yapt ayar hi bir zaman tutmazm: " Efendim, bu Kelolan dedikleri cin fikirli biri. Onun rzgarna kaplmayn, Anadolu'da yolunuzu armayn. Kelolan sizi suya gtrr, su iirmeden geri getirir. "
Bunun zerine Don Kiot yle demi: " Kelolan'n cin fikirli olmas iyidir. Onun rzgarna kaplaym da Anadolu'da yel deirmeni bulaym. Yel deirmenlerleriyle avaaym, onlar yeneyim. "
" Aman efendim, yel deirmenlerine kar savatnz ama yenilen hep siz oldunuz. nsanlar sizi dvdler. Dayak yemekten bkmadnz m? "
" Kes Sano, palavray kes. Ben hi yenilmedim, galip gelen taraf ben oldum. Kim beni dvm? nsanlarn beni dvmesi mmkn deil. Benim savam yel deirmenlerine kar ve bir gn onlara boyun edireceim."
Kelolan, Don Kiot ile Sano'nun arasna yumuak ini yapm:
" Beyzadem ve asilzadem Don Kiot.
Anadolu'da yel deirmeni oktur.
Onlar size sava amlardr.
Burada bir an durmanz akla zarardr. "

Kelolan byle syleyince Don Kiot atn mahmuzlam. Mzran ileri doru uzatm, hcum diye barm ve ileri atlm. Artk Don Kiot'u durdurmak kimsenin harc deilmi. Peinden Sano Panza: " Efendim, durun, isterseniz bana vurun ama Kelolan'a inanmayn " diye barm ama nafile. Don Kiot gitti, gider. Deirmene saldran Don Kiot yere yuvarlanm.
Kelolan ve Sano Panza, Don Kiot'un yardmna komular. Ona su iirmiler, biraz kendine getirmiler.
Kelolan: "Beyzadem, ben size aka yapmtm.
Szlerime nem vermeyin diye gz krpmtm.
nnze kan ilk deirmene saldrdnz.
Bunlar yel deirmeni deil su deirmeni.
Yel deirmeni bulmak isterseniz
Denizin kar kysndaki Tekirda'a gitmelisiniz. "

Kelolan'n dediklerini duyan Don Kiot atna atlam. Mudanya'dan girmi, Tekirda'dan km. Peinden giden Sano Panza, efendim, ltfen beni bekleyin, diye bararak bata ka Tekirda'a ulam. Tekirda'da ve pek ok ehirde, kasabada yel deirmeni arayan Don Kiot sonunda lkesi spanya'ya ulam. Sano Panza ile birlikte yel deirmenlerine kar savan srdrm.
Kelolan sonraki gnlerde evresindekilere: " Arkadalar, ben hayatmda Don Kiot kadar doldurua gelen birine rastlamadm. Adama, yr, dedim, Marmara Denizi'ni at stnde geti. Azm ak arkasndan bakakaldm. Atla desem uurumdan atlard, gnah onun boynuna. Bu adamdan ne ky olur, ne kasaba, akl bandan am, gelmez artk hesaba.

Bouna deil, dnya apnda mehur olmu.
En cra kelerde nam salm.
imdi bile adn bilmeyen yokmu.
Bin yl sonra ad saygyla anlrm.

Ey siz okurlarm bana ne dersiniz?
Don Kiot dedin durdun, bover imdi Don Kiot'u.
Sen kendinden haber ver, bin yl sonra neredesin?
Don Kiot'tan nde misin, yoksa geride misin?

Ben Don Kiot'tan nde hep ilerdeyim.
Adm Kelolan, ne Ahmet ne Feride'yim.
Masal kahramanlarnn bulunduu bir byk serideyim.
Adm nde yazlr, on bin yl sonra bile birinciyim. "

SON

Yazan: Serdar Yldrm