Yalnz Kuran ile slam yaanmaz, Kuran aklayan anlalr hale getiren Allah n elisidir diyerek, ayetlerin anlamlar ile oynayan ve rivayetleri dinin asli unsu yapmaya alanlar, zellikle NAHL SURES 44 VE 64. AYETLER rnek gsterip, bakn bu ayette Allah n Resulne, Kuran aklamak grevi verilmitir. Demek ki Kuran ak ve anlalr deildir, mutlaka Peygamberimizin hadislerine ihtiyacmz vardr, diyerek kendi inanlarna delil yaratma abasnda oluyorlar. nce ayeti farkl meallerden yazalm, daha sonra Kuran btnlnde bu konuyu, birlikte anlamaya alalm.


Nahl 44: (O peygamberleri) APAIK BELGELER VE KTAPLARLA GNDERDK. nsanlara, kendilerine NDRLEN AIKLAMAN ve onlarn da (zerinde) dnmeleri iin sana bu Kuran indirdik. (Diyanet meali)


Nahl 44: Onlar mucizelerle ve hikmet dolu sayfalarla gnderdik. O ZKR (KTABI) SANA DA NDRDK K KENDLERNE GNDERLENN NE OLDUUNU O NSANLARA AIK AIK ANLATASIN, belki dnrler. (Sleymaniye vakf)


Nahl 44: [Onlar size, kendilerini] apak delillerle ve hikmet dolu ilah kitaplarla [desteklediimiz peygamberlerin lml adamlardan baka kimseler olmadn syleyeceklerdir]. Ve biz sana da bu uyarc kitab indirdik ki, insanlara, BAINDAN BER NDRLEGELEN MESAJIN ASLINI OLANCA AIKLIIYLA ULATIRASIN ve onlar da bylece belki dnrler. (Muhammed Esed)


Nahl 64: Sana bu kitab indirmemiz de ancak unun iindir ki onlara hakknda IHTLF ETTKLER EY' BEYAN EDESN ve iyman edeceklere bir hidayet, bir rahmet olsun. (Elmal meali)
Kuran dikkatle ve dnerek okuyanlarn, Kuran n birok ayetinde anlayabilmeniz ve hi kimseye muhta olmayasnz diye, ayetlerimizi nice rneklerle akladk, izah ettik ki zerinde dnesiniz diyordu. Ayetin sonunda, iman edenlerin dnmesini istiyor Allah. Nahl 64. ayette de, ayetlerin indirilme nedenini aklyor ve aralarndaki tartt, ihtilaf iinde olduu konular hakknda, onlara Kuran ile beyanda bulunasn, yani akla kavuturasn diyor. Ak olmayan, anlalmayan bir ayet zerinde, nasl dnrz ve ihtilaf ettiimiz konu hakknda aklk getirir. yle syleyenler olabilir. Allah n Resul aklyor ya, aklanm ayet zerinde dneceksiniz denebilir. Bugn Allah n elisi aramzda yok. Aklanmam Kuran m elimizde bu durumda? Hani Kuran n ei benzeri yoktu? Hani hadi bir benzerini getirin bakalm diye meydan okuyordu Allah bizlere. Bu durumda aklanmam, izah edilmemi olduunu ve anlalmas iin beeri bilgilere muhta olduunu nasl syleriz. Hani Allah bizleri Kuran dan hesaba ekecekti? Madem ayetler ak ve anlalr deil, Allah n elisi aklad. Neden ayetleri kayda alrken, ak ve anlalr yazdrmad?


ALLAH NEDEN AIKLANMAMI BR KTAP GNDERSN, DAHA SONRADA BZLER SORUMLU TUTSUN, BUNUDA MI DNEMYORUZ. BZLERN KAFASINDA, NASIL BR ALLAH VE ADALET ANLAYIIMIZ VAR, DORUSU ANLAYAMIYORUM. Bakn nasl mantksz sorular geliyor akla. Allah sakn emin olmadnz bilgilerin ardna dmeyin hesabn sorarm, Kuran n ipine sarln diyordu. Bu durumda bizler doruluundan emin olamayacamz, rivayet bilgilerle mi Kuran anlayacaz? Hatrlatrm Allah Kuran ben koruyorum diyor, rivayet hadisleri/szleri deil. in ilginci her mezhebin doru kabul ettii hadislerde ok farkl. Aslnda zerre kadar dnen, gerekleri ve bizlere kurulan tuza fark edecektir.


Kyame 19. ayetinde Allah, Kuran n aklanmas konusunda ne diyordu hatrlayalm. SONRA ONU AIKLAMAK DA BZE ATTR. Yine Kuran n anlalacak bir ekilde, apak delillerle kantlarla indirildiini, Ali mran 105, Hud suresi 1. ayetinde, Bakara 99- 209. ayetlerinde de, ANDOLSUN, BZ SANA APAIK AYETLER, DELLLER NDRDK. Demiyor muydu Rabbimiz? Bunlara benzer birok ayetleri grmezden gelerek, Allah n yemin ederek bizler iin kolaylatrd Kuran n aklanmam ve izah edilmemi olduunu hala syleyip, ayetleri Peygamberimiz aklamtr nasl deriz. Hani Allah n ayetleri MBN di, MUHKEM di? Yoksa batl inanlarmz yaayabilmek adna, neredeyse Kuran n tamamn inkr m ediyoruz.


Allah n elisi ayetleri tebyin ediyordu. Bu kelimenin ok geni bir anlam var. Ama bizler ne yazk ki Kuran n tamamna ters decek, tek bir anlamn cmbzla seiyoruz ve batl inanlarmza kant yaratma abas iinde oluyoruz. TEBYN, AIKA BEYAN ETMEK, ZAH ETMEK, GEREKTNDE AIKLAMAK, GERE ORTAYA KOYMAK ANLAMLARINDADIR. Allah Kuran aklamak bize der diyor da, bizzat akladn birok kez bildiriyorsa, demek ki Allah n elisinin bu ayetlerdeki tebyin grevi, aklanmam bir ayeti ak hale getirmek deil, gizlenenleri ayetlerle ortaya koymak, aka bildirmek tebli etmek anlamndadr. Konuyu daha doru anlayabilmemiz adna, sizlere Allah tm kitap ehlinin, yani iman eden tm kullarnn, nasl bir tebyin grevi aldn, bildiriyor.


Ali mran 187: Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, ONU (KTABI) MUTLAKA NSANLARA AIKLAYACAKSINIZ, ONU GZLEMEYECEKSNZ diye salam sz almt. Fakat onlar verdikleri sz, arkalarna atp onu az bir karla deitiler. Yaptklar bu alveri ne kadar ktdr! (Diyanet meali)


Dikkat ederseniz, bu ayette Allah n kitabna iman eden tm kitap ehli, bir sz veriyor iman ederek Allah a. Allah n kitabn tm insanlara Allah n emrettii ve rneklerini verdii ekilde tebyin edeceiz, yani tebli edeceiz, aklayacaz, topluma Allah n vahyini ulatracaz. Bizlerde buna iman etmedik mi? O kitaptan hibir eyi gizlemeyeceiz demilerdi ama szlerinde durmadlar diyor. nk gemi toplumlar, iman ettiklerine dair sz verdikleri halde, atalarnn batl inanlarnn etkisiyle Allah n baz ayetlerini gizlediler, anlamlarnn stlerini rttler, farkl anlamlar verdiler. Hatta sen anlayamazsn onu, lim insanlar anlar diyerek, Allah n kitabn anlayarak ve dnerek okutmadlar. YOKSA BU AYETTE TERCME EDLD GB, HER MAN EDEN ALLAH IN ANLAILMAZ AIKLANMAMI AYET VARDA, ONU AIKLIYOR DELDR. Allah n aklad ekliyle topluma anlatmak, tebli etmek anlamndadr. Allah n elisinin de ayetleri aklamas, tebyin etmesi, KURAN DIINDAN VAHYLER ALIP, AYETLER AIKLAMASI DEL, TAM TERSNE ALLAH IN NCE RNEKLERLE AYETLERMZ AIKLADIK, RNEKLER VERDK AYETLERNN IIINDA, TOPLUMA BLG VERMES, SORULAN SORULARI, KURAN IN BTNLNDE ANLATMASI VE ONLARI KNA ETMES ANLAMINDADIR. Kuran Allah n akladna birok rnek var ama ben iki ayeti hatrlatmak istiyorum.


Enam 97: O, kara ve denizin karanlklarnda kendileri ile yol bulasnz diye sizin iin yldzlar yaratandr. GEREKTEN BZ, BLEN BR TOPLUM N AYETLER GEN GEN AIKLADIK. (Diyanet vakf meali)


Enam 98: O, sizi bir tek candan yaratandr. Sizin bir karar klma yeriniz, bir de emanet braklma yeriniz var. BZ ANLAYAN BR TOPLUM N AYETLER AYRI AYRI AIKLAMIIZDIR. (Diyanet meali)


Bu ve bunlara benzer onlarca ayeti bir kenara brakp, grmezden gelip, ayetleri Allah n akladn toplumdan gizlemek isteyenler, ancak batl din diye yaamaya ve yaatmaya alanlardr. Bunu yaparak ancak eytana hizmet etmi oluruz, ltfen unutmayalm. Konuyu daha iyi pekitirebilmemiz iin, bir rnek ayet daha vermek istiyorum.


Maide 15: Ey kitap ehli! Artk size elimiz (Muhammed) gelmitir. O, KTABINIZDAN GZLEYP DURDUUNUZ GEREKLERDEN BROUNU SZLERE AIKLIYOR, BROUNU DA AFFEDYOR. te size Allahtan bir nur ve apak bir kitap (Kuran) gelmitir. (Diyanet meali)


Sanrm bu ayetle, Resuln ayetleri aklad sznden, ne anlalmas gerektii konusu, daha iyi anlalmtr. Allah tm kitap ehline seslenerek, size elim geldi diyor. Kitap ehlinin yapt yanllara dikkat ekerek, sizlere daha nce gnderdiim kitaplarda, baz emirlerimi, batl ve hurafe inanlarnz yaamak adna gizlediniz, stn rttnz diye hatrlatyor. Gnderdiim elim, sizlerin gizlediklerinizi aka ortaya koyuyor ve Kuran ile aklyor. Daha nce sizlere gnderdiim baz hkmleri de kaldrdm, yani nesih ettiimi de sizlere bildiriyor diye aklk getiriyor. Birounu affediyor derken, Allah n elisi kendisi inisiyatif kullanarak hkmn kaldryor deil, tam tersine Allah Kuran da nesih ile ilgili ayetleri tebli ediyor ve baz konularn hkmnn kalktn bildiriyor. Ayetin sonunda da, aslnda karmaa yarattmz bu konuya son noktay koyarak ne diyor, tekrar hatrlayalm. TE SZE ALLAHTAN BR NUR VE APAIK BR KTAP (KURAN) GELMTR. Ama bizler kitap ehlinin yapt yanl yaparak, onca ayetleri grmezden gelip, stn rtp, Kuran n tek kelime bahsetmedii, Kuran a da ters den onca rivayetleri, dinin asli unsuru yapabilmek adna, ayetlere yanl anlamlar yklyoruz.


Deerli kardelerim. Ltfen Allah n ayetlerini Kuran d bilgilerle deil, Allah n elisinin yapt gibi topluma, dostlarmza, yaknlarmza Kuran n dier ayetlerinden istifade ederek izah etmeye, anlatmaya onlara hatrlatmaya alalm, onlarn dnmelerine vesile olalm. BZLERE DEN AYETLER AIKLAMAK DEL, YAPILAN YANLILARIN ORTAYA IKMASI ADINA, APAIK OLAN AYETLER, KURAN IN TM AYETLER LE BALANTI KURARAK ANLAMAYA, ANLATMAYA, DOSTLARIMIZA HATIRLATMAYA ALIMAK OLMALIDIR. Ltfen unutmayalm, Allah n elisi O rnek insan MMYD. Daha nce kitap ehline de tabi deildi. Din adna da hibir bilgisi yoktu. Din adna ne rendiyse Kuran dan rendi ve mmetine ne rettiyse, herhangi bir konuda nasl aklamalar yaptysa, Kuran dan ald bilgiler dorultusun da aklamalar yapt. Ltfen Allah n elisine verdii grev, yetki ve sorumluluu Kuran dan doru renelim ve bizleri Altanlarn tuzana dmeyelim.


RESULE DEN, APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) Diyanet meali.


BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) Diyanet vakf meali


SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. (Rad 40) Diyanet meali.


BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 ) Diyanet meali.


Ayetleri emin olamayacamz rivayetlerin etkisinde deil, Allah n apak muhkem ayetlerinde verdii rneklerin nda anlamaya alalm. Bunu yapmayp, Kuran ile bulumadmzda, bizleri Allah ile aldatanlarn tuzana dmekten, asla kurtulamayz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/HGumustabak
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/