Bu makalemde, sizlerin zerinde dnmenize vesile olmak istediim ayet, Hicr suresi 87. ayet olacaktr. Bu ayette geen, MNEL MESAN kelimesine yle anlamlar veriliyor ki, adeta rivayet hadisler olmasayd bu ayeti anlayamazdk dncesi, topluma kabul ettirilmeye allyor. Tabi bunca farkl tercmeleri gren toplumda tedirgin oluyor, phe iinde kalyor. Bizlere den anlayamadmz, pheye dtmz ayetleri zamana brakp, daha sonra bu ayeti rivayetlerin nda deil, Kuran n nda anlamaya almak adna aba harcamak olmaldr. nann bir gn anlayamadmz o ayetin ne anlattn, mutlaka Kuran n dier ayetleri nda anlayabileceimize, yrekten inanmalyz. Gelelim bahse konu ayetimize. nce farkl meallerden yazalm.


Hicr 87: Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yce Kur'n' verdik. (Bayraktar Bayrakl


Hicr 87: Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve byk Kuran verdik. (Diyanet meali)


Hicr 87: Sana o mesnden yedi taneyi ve yce Kurn verdik. (Sleymaniye vakf)


Hicr 87: Yemin olsun ki, biz sana ikierlerden/ikililerden/i ie kvrmlar halindeki ift manallardan yedi taneyi ve u byk Kur'an' verdik. (Yaar Nuri meali)


nce isterseniz ok tartan MESAN kelimesinin lgat anlamlarna bakalm. Mesani, Mesna kelimesinin ouludur. Mesna ise lgatta BKLMEK, KATLANMAK, KIVRILMAK VEYA TEKRAR EDLEREK KLENEN VEYA BAKA BR EY EKLEMEKLE TAKVYE EDLEN VEYA ETLENDRLEN HERHANG BR EYDR. KER, KL, MKERRER, BKL, FTEL, BKLM, BKLML, BKLM YER KAT OLAN, KATLI, KIVRIM, KIVRIMLI, KIVRAK, manalarna gelmektedir. SEBAN MNEL MESANݔ ifadesi iin TEKRARLANAN YEDݔ yahut TEKRARLANANLARDAN YEDݔ tercmeleri doru diyebiliriz eklinde tercme ediliyor. imdide Hicr 87. ayette geen minel Mesani kelimesinden ne anlamlar, bu farkl grlere isim vermeden bakalm ki, bizlere fikir versin ama bizler daha sonra bu ayeti, Kuran n verdii bilgiler nda, kendimiz anlamaya aba harcayalm.


Tefsir bilginleri, ayette geen tekrarlanan yedi ayetin, FATHA SURES YAHUT KURANIN YED UZUN SURES OLDUUNU SYLEMLERDR.


1- Yedi. 2- kierliler, ikililer. Seban minel mesn, ikililerden veya ikierlilerden yedi demektir. evirilerde bu tabire, Fatiha sresi veya yedi byk/uzun sure anlam verilmektedir. Bu doru deildir. AYETTE ZATEN YCE KURAN ANILMAKTADIR. BU TABRLE, NEBMZE, KURANLA BRLKTE VERLM, AHSI LE LGL, KENDSN BAARIYA GTREN NMETLER KAST EDLM OLABLR.


Kuran da getii ekliyle,u bir gerek ki biz sana tekrarlanan yediyi ve yce Kuran verdik. (Hicr 15/87) mealindeki ayette seban minel-meŝn ifadesi ve ALLAH SZN EN GZELN, BRBRYLE UYUMLU VE BIKILMADAN TEKRAR TEKRAR OKUNAN BR KTAP OLARAK NDRD. (Zmer 23) mealindeki ayette kitabn (Kuran- Kerm) sfat olarak meŝn kelimesi yer almaktadr."


BU YED EYN NE OLDUU HTLFLIDIR. Bunlarn, Hz. peygamber'e, Kur'n'dan ayr olarak verilen yedi mucize olduu da dnlebilir. Fakat genellikle kabul edildiine gre bunlar, Fatihann yedi ayetidir


Hicr suresi 87. ayette tekrarlanan yediliden kast edilen, KURANDA BROK NEB VE RESUL ANLATILMASINA KARIN, BUNLARDAN 7 TANES KAVMYLE BERABER SREKL TEKRARLANMAKTADIR. Bu Resuller; Nuh, Hud-Ad, Salih-Semud, brahim, Lut, uayb-Medyen/Eyke ve Musa-Firavundur. Toplam 7 Resul ve onlara bal olarak helak edilen kavimlerin kssalar bulunmaktadr.


Ayet ile ilgili daha farkl grlerde var. rnein Ebcet hesabyla, bu yedi ayetin, Peygamberimize dnyann sonu ile ilgili bilgiler verildiini, syleyenlere de rastlayabilirsiniz. Tm bu grlerden sonra, sanrm kafanz kart. Gelin birlikte bu ayet ile ilgili dnelim. nce unu sylemek isterim, iyi niyetli her dnceye sayg duyarm. nk herkes kendi dncelerinden sorumludur. Bizlere den ayeti, emin olamayacamz bilgiler nda deil, Kuran dan yararlanarak anlamaya almak olmaldr. Aratrdnzda bu konuda genel kannn, tekrarlanan yedili ayeti ve Kuran verdik szlerinden kast edilen yedi ayetin, Fatiha suresi olduu ynnde. Bu dnceyi savunmalar ise her gn namazda bolca okuduumuz, tekrar ettiimiz fatiha suresi ve bu surenin yedi ayet oluu rnek gsteriliyor. PEK, BU DNCENN DORU OLDUUNA KANIT KURAN MI, YOKSA RVAYET HADSLER M? Ne yazk ki her zaman olduu gibi, rivayet edilen hadisler. Aratrp dnme gerei duymamz. Hazr bilgiler kolaymza gelmi.


Bu fikri savunanlara kar, yle bir cevap verilebilir. Fatiha suresi besmeleyle birlikte 7 ayettir. Ama Maun suresine baktmzda O sure, besmele hari bizzat 7 ayet. Bildiiniz gibi Tevbe suresi hari, her surenin banda besmele vardr ama dier surelerdeki besmele, saylara dhil edilmemitir. Ne dersiniz? Kuran ayetlerinin numaralandrlmas konusu da tartmaldr. Diyanet fetva kurulunun bilgilerine dayanarak, bu konuda unlar sylemek isterim. Kuran- Kerim zerinde noktalama almalar yaplrken, ayetlerin blnp numaralandrlmasn da baz kk farkllklar olmu. Sz gelimi, baz limlerin mstakil ayet olarak belirledii bir ibare, baz limlerce iki ayet olarak dnlm. Bylece ayetlerin numaralandrlmas konusunda, kk farkllklar ortaya kmtr. Bu bilgiler nda unlar sylemek yanl olmaz sanrm. Hicr suresi 87. ayette geen, tekrarlanan yedi ayetin fatiha suresi olduuna inananlar, bu ayeti besmeleyle birlikte sayarak, yediye tamamlam olamazlar m? Yorumunu sizlere brakyorum. Bu durumda tekrarlanan yedi ayetten kast, Fatiha suresi olabilir mi? HATIRLAYINIZ CAMLERMZDE TOPLU NAMAZDA, MAM FATHAYI SESL OKURKEN, BESMELEYLE M BALIYOR, YOKSA KNC SIRADAN MI BALIYOR? SANIRIM DNMEMZ GEREKEN BR KONU. Bu dnce ancak zorlama ve rivayetlerin etkisiyle, ayetleri ekillendirerek, Kuran dan delilsiz bir anlam karmaktan teye gidemez dncesindeyim. imdi Hicr suresinin devamndaki ayetleri yazalm ki, konuyu daha iyi anlayabilelim.


Hicr 888990919293: Sakn onlardan baz snflara, verdiimiz dnya nimetine gz dikme, onlardan dolay zlme ve mminlere alak gnll ol! De ki: PHESZ BEN APAIK BR UYARICIYIM. Nitekim biz, blclere azab indirmiizdir. Onlar, Kur'n' blp ayranlardr. Rabbin hakk iin, mutlaka onlarn hepsini yaptklarndan dolay sorguya ekeceiz. (Bayraktar Bayrakl meali)


Hicr 87. ayetin devamna baktmzda, sana MESANDEN yedi taneyi ve yce Kuran verdik derken, mesani den kast edilenin, Kuran n dndan deil, tam tersine Kuran ayetlerinden olduunu dnmeliyiz. nk bu ayetten sonra, Allah n Elisine sylediklerinden bunu anlyoruz. Allah baz insanlara imtihan gerei, ok daha fazla nimetler verdiimizde, bu seni tedirgin etmesin, dnya nimetine gz dikme, tm kullarma alak gnll ol, ayrm yapma diyor. Devamnda ise Allah elisinin, deki kullarma diyor; PHESZ BEN APAIK BR UYARICIYIM. Peki, neyle uyarma grevi almt? Hicr suresi 87. ayette bahsettii, KURAN LE. Ayetin devamnda Kuran n uyarlarn hatrlatyor ve dinde sakn blnenler gibi olmayn dedii halde, blnenleri nasl cezalandracan elisine hatrlatyor ve ok nemli bir hatrlatmay yapyor, onlar Kuran blp para para yaptlar diyor. Bunu yapanlarn cezalandrlaca ikazn da ok ak bir ekilde yapyor. Bizler ayette geen tekrarlanan yedilerden, neyi kast edildiini doru anlamak istiyorsak, bu uyarlar mutlaka dikkate almal ve Kuran a bakmalyz, ayetler zerinde aratrma yaparak, ayette bahsedilenleri anlama abasnda olmalyz. Allah bizlerin anlayamayaca, hibir eyi Kuran da zikretmez. Ltfen unutmayalm, Allah dn akln Kullan ve yalnz Kuran n ipine sarln diyerek bizleri imtihan ediyorsa, bu imtihanmz rivayetlere dayandrmak yerine, Kuran dan delil aramak iin aba harcamalyz. Bunu yapann mutlaka Allah, gnl gzlerini aacak ve gereklerle buluturacaktr. BUDA SANIRIM BZLERN, SINANMASI VE MTHANI OLSA GEREK. rnein bu yedi says konusunda Kuran a baktmzda, aratrdmzda bakn neler grebiliriz.


Kurann beyanna gre Allah gkleri yedi kat olarak dzenlemi. Hacda kurban kesmeye gc yetmeyenlerin, hac srasnda , dndkten sonra da yedi olmak zere on gn oru tutmas nerilmi. Allah yolunda infak edenlerin durumu, kendisinden yedi baak kan bir buday tohumuna benzetilmi. Cehennemin yedi kaps olduu bildirilmi. Yusuf suresinde sz edilen melik ryasnda yedi elimsiz inei yiyen yedi semiz inek ile kurumu baaklarn yan sra yedi yeil baak grm ve bu saylar Hz. Yusuf tarafndan yedi bolluk ve yedi ktlk yl olarak tevil edilmi. Yedi kat gkyznn Allah tesbih ettii belirtilmi. Yine O, yedi kat gkyzn iki gnde/evrede yaratm ve kendisini de yedi kat gkyznn yaratcs olarak tavsif etmi. Keza d kavmini yok etmek zere kasrgay yedi gn estirmi. nsanolunun zerine yedi salam [gk] ina ettiini beyan etmitir.


zellikle tekrar etmek istiyorum. Bu konuyu bizler eer doru anlamak istiyorsak, asla rivayet ve san bilgilerde deil, Kuran n iinde aramalyz. Bunu yaparsak mutlaka doruyu buluruz. Bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. Nefsi yorumlar yaparak, emin olamayacamz szlere inanmaktansa, en dorunun araynda olmay daha doru buluyorum. Allah bu ayette bizlerin dikkatini ektii her konuyu itina ile Kuran dan aratrmalyz, mutlaka bir gn doru sonuca ularz. Zmer suresi 23. ayette (MESAN) ayn kelimeyi kullanarak Allah, ne diyordu hatrlayalm. ALLAH, MANA VE LAFIZLARI BRBRYLE UYUMLU VE KL ANLATIMLI KTABI, SZLERN EN GZEL OLARAK NDRMTR.


Sonu olarak, bu ayet iin unlar syleyebiliriz. Hicr suresi 87. ayetinde Allah Elisine, sana Kuran verdik derken, Kuran n mahiyetinden bahsederek, KURAN IN ZNDE YATAN OK NEML KONULARI, BROK KEZ NCE RNEKLERLE TEKRAR ETTK, NCE RNEKLERLE ZAH ETTK. DKKAT EKEN YEDL TEKRARLARIMIZDA, VERMEK STEDKLERMZN STNDE DUR VE DN. BU UYARILAR, SENN GCMZ ANLAMANI, GEREKLERLE BULUMANI SALAYACAKTIR DYEREK UYARIYOR. Ben bir Mslman olarak, rivayetlerden uzak, Kuran n nda bunlar anladm. Hatam varsa Rabbim balasn inallah. Emin olmadm bilgilerle ayeti anlamaktansa, Kuran n nda bu szlerden, ne anladm ve daha neler anlayabilirim diye aratrmann, daha doru olacana inanyorum.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/HGumustabak
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/