Hilafet ve Halifelik konusu hakknda konumadan nce, bu kelimelerin ne anlama geldiini nce doru anlamalyz. Hilafet Szlkte birinin yerine gemek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, yerini doldurmak, veklet eden anlamlarna gelir. Bu kelime slam devletlerinde, Peygamberimizden sonra ki devlet bakanl kurumunu ifade eder ekline brnmtr. HALFE ise bahsettiimiz gibi, bir kimsenin yerine geen anlamndan yola karak, ALLAH IN ELS, HZ. MUHAMMEDN VEKL ONUN YERNE GEEN, ONU TEMSL EDEN ANLAMINA GELR.


Bu bilgilerden sonra, sizlere bir Mslman olarak sorsam ve desem ki, Allah n Elisi vefat ettikten sonra, byle bir grevi, yetkiyi, makam kendisinden sonra bakasna devredilmesini vasiyet etmi, ya da izin vermi midir? Elbette hayr. Allah n vermedii bir yetkiyi, bizler asla hi kimseye veremeyiz. HALFE kelimesi, Allah n temsilcisi anlamnda kullanlyor ki, ALLAH IN GREV VERD ELLERNDEN BAKA, BYLE BR GREV, YETK H KMSEYE VERLEMEZ. Daha dorusu buna Allah Kuran da izin vermiyor. GNMZDE KULLANILAN ANLAMIYLA HALFELK, YAN ALLAH IN TEMSLCL SLAM DNNDE YOKTUR. ELLER VAHY TEBL EDER, TOPLUMU SLAM A DAVET EDER. YETKLER SINIRLIDIR. Onun dnda bir yetkileri yoktur. Bakara suresi 30. ayeti apak nmzde duruyorken, ltfen kendimize Allah n grev vermedii, HALFELER semeyelim hata ederiz.


slam toplumlarnda Hilafet/halifelik ne yazk ki siyasete alet edilmi ve siyasi karlar iin kullanlmtr. Toplumu istedikleri gibi ynetebilmek adna da, siyasilerin karlarna hizmet etmitir. mam Azam Ebu Hanife nin hayatn okuyan, kendisinin bu yanl inanc asla kabul etmediini, siyasilerin oyunca olmadn ve bu yzden ok aclar ektiini, tarihi kaytlardan okuyoruz. BZLERN HLAFET VE HALFELK ANLAYII, KURAN LE TABAN TABANA ZITTIR. NK HALFE, KENDSN BU DNYADA ALLAH IN TEMSLCS OLARAK GRR K, BUDA SLAM DNNDE RUHBAN SINIFININ OLMADII GERENE TERS DER. Bu inan Yahudi ve Hristiyan toplumlarndan, bizlere gemi yanl bir inantr.


ALLAH KULLARI ARASINDA, KEND HKMLERN TEBL EDECEK VE HAYATA GERECEK TEMSLCLERN, EL OLARAK BZZAT KENDS SEP GREVLENDRMTR VE BUDA YETMEM, HER ANINI TAKP ETM, GEREKTNDE KAZ EDP UYARMITIR. BZLER USLANMAZ VE AZGIN KEND NEFSLERMZDE, ALLAH IN VERMED BR YETKY BZLER VEREREK, H KMSEY ALLAH IN TEMSLCS SEEYEMEYZ. BU KAPI ARTIK KAPANMI VE NEBLERN SONUNCUSU O RNEK NSANDAN BAKADA, NEB, TEMSLC GELMEYECENE ALLAH HKMETMTR.


Halifelik inanc Mslman toplumlarn, Allah n dinde sakn blnmeyin emrini gz ard ederek blndkten sonra, adeta birbirine dman olmu ve kendi halifelerini, dini yneticilerini, adeta Allah ile aralarnda araclarn oluturmulardr. Tpk Hristiyanlarda ki PAPALIK gibi. Onlarda kendilerini Allah ile dier insanlar arasnda arac kabul ederler. Hatta gnahlarnn balanmasnda, gnah karlmasnda bile kendilerini yetkili grrler. Bizim aramzda da ayn mantktan yola karak, EFAATLER EDNMEDK M?


Allah birok ayetinde, bizlerin arasndan halifeler setiinden, onlara kitaplar verip bizleri uyardndan bahseder. Ayrca Neml 62. ayetinde, tm insanlar bu dnyada sz sahibi, hkim, mirass kldndan bahseder. Tabi bu ve benzeri ayetlerde geen kelimeler evirip evrilip, bakn Allah bize Eliler dnda da HALFELER gnderiyormu diyerek, ayetleri tahrif edip kant arama abasna gireriz.


Kuran da HLAFET kelimesi gemez. Gemesi de zaten mmkn deildir, yoksa dier ayetlerle eliir. HALFE kelimesi de bizlerin verdii anlamda, Kuran da gemez. ANCAK HALFE, HALF VE HULEF KELMELER KULLANILARAK, NSANIN ALLAHIN YERYZNDEK HALFES OLDUU SIKA TEKRARLANIR (el-Bakara 2/30; el-Enm 6/165; Yunus 10/73; en-Neml 27/62; Ftr 35/39; Sd 38/26). (Arf 7/69, 74; Yunus 10/14) Tm bu ayetleri okuyup zerinde dndmzde, Allah n her trl imkn verdii, onun yolunda giden mmin kullarna, bu dnyada hkmranlk, g kuvvet verdiini ve byle kullarnn adeta ALLAH IN BRER ELLER, TEBL EDCLER OLDUUNU ANLATIR BZLERE. Zaten bizler imtihanmz gerei, Allah n buyruklarn yerine getirmekle, teblile grevliyiz. Allah byle kullarmn yannda olurum diyor. TAB BU KONUDA DA BZLER ALLAH UYARIR VE KMN EN DORU YOLDA GTTN YALNIZ BEN BLRM DYEREK, KEND NEFSNZCE BAZI NSANLARI YCELTMEYN, VEL KLER EDNP ARDI SIRA GTMEYN DER. Bu uyarlardan sonra bizler, asla kendimize Allah ile bizim aramzda halifeler seemeyiz, onlarn szlerine kuku duymadan tabi olamayz. nk imanmz adna hkm koyan Allah yalnz benim diyor ve bizlerin yalnz Kuran a uymamz istiyor.


Kuran da gemeyen ekliyle gnmzdeki HALFE kelimesine, Peygamberimizin vefatyla seimle gelen halifelik kelimesine farkl, daha sonraki halifelik kelimesine ise ok daha farkl anlamlar verilmi ve hayata geirilmitir. rnein slam kaytlarnda geen drt halife dnemindeki halifelik, Kuran n yneticilerinizi ehil insanlardan sememizi ve onlarnda insanlar arasnda hkmederken, adaletle hkmetmelidir emri gerei, seimle gelmi devletin yneticileriydi. DAHA AIKA SYLEMEK GEREKRSE, DAHA SONRA HALFE KELMESNE VERLEN ANLAMDA OLDUU GB, PEYGAMBERMZN VARS, YA DA ONUN YERNE GELM, ONUN YETKLERNE SAHP DELLERD. BU LDERLK DEVLET YNETEN SYAS BR OTORTEYD. ONLARIN YAPTII, KURAN EMR GERE TOPLUMA KURAN LE HKMETMEKT. TAB SYAS EKMELERN OLDUU GERENDE, GZ ARDI ETMEMEK GEREKR. SELM HALFELER DE ZATEN OK UZUN SRMYORDU, EBED SELMYORLARDI. Hatrlatmak isterim.


Daha sonra Halifelik makam, tamamen kar ve siyasete alet edilmi, seimle gelmeyen, bir mddet babadan ola verasetle geen, daha sonrada siyasetin elinde oyuncak olmu, hatta halka sorulmadan zorla siyasilerin oyunca olabilecek halifeler seilmitir. slam dininde ruhban snf asla yoktur ve bu Kuran ile sabittir. Onun iindir ki, Peygamberimizden sonra Allah n kontrolnde, dini lider olarak gvenebileceimiz hi kimse olamayaca iin, Allah din ve iman adna kendinize veliler edinip, ard sra gitmeyin diye uyarmtr. LTFEN UNUTMAYALIM, DNDE LDER OLACAK KULLARINI ALLAH, EL OLARAK SEER. BZLER ASLA KEND NEFSLERMZDE, DN LDERLER SEEMEYZ.


Dini bir lider seersek, O KNN VERECE FETVALARA DA UYMAMIZ GEREKR. Ama Allah bu konularda bizleri uyaryor ve emin olmadnz bilginin ardna dp sakn veliler, efendiler edinmeyin, nk hkm yalnz Allah verir diye bizleri uyarr. Kimin en doru yolda gittiini yalnz ben bilirim der. HATTA ALLAH IN SZNDEN DAHA DORU KM VARDIR diyerek, bu konularda bizleri uyarr. Gvenilecek veliniz yalnz benim der Kuran. Bu durumda din ve iman adna, Allah n elisinden sonra gvenebileceimiz hi kimse yoktur, olamazda.


Dinde zorlama yoktur diyerek Allah, herkesin inancn imtihan gerei, bizzat kendisinin Kuran dan yaamasn emretmitir. Hi kimse ben Allah n temsilcisiyim diyerek, din adna hi kimseye bask yapamaz, DNDE ALLAH IN KOYMADII BR HKM KOYAMAZ. O RNEK NSAN ALLAH IN EL BLE, SALIINDA H KMSEY ZORLA MSLMAN YAPMAMI, ZORLA H BR EY KABUL ETTRMEYE ALIMAMITIR. MMETNE YALNIZ KURAN LE HKMETMTR. ONUN N ALLAH ELSN, BZLERE RNEK ALMAMIZI STEMTR.


Bir Mslman olarak bizlere den, Allah n korumasndaki Kuran n emirlerine sarlarak, onu anlamaya almal ve hayatmza geirmeliyiz. Onun dnda anlatlan rivayet, sylenti ve san bilgileri din diye yaamann, bizleri Allah n yolundan saptracan unutmamalyz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/HGumustabak
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/