HBR KMSE ALLAHIN ZN OLMADAN LMEZ. LM BELRL BR SREYE GRE YAZILMITIR.


Bizler Kuran ayetlerini, ne yazk ki rivayet edilen batl inanlar eliinde anlamaya altmz, hatta Kuran bu bilgiler nda tercme edip anlattmz iin, Allah n tebliini doru anlayamyoruz. yle bir inan vardr. len her insann ecelini Allah, zaten o kadar yazm, kaderinde bu kadar mr bimitir. Onun iindir ki bizler, yazlan bu mr yayoruz, lm takdir eden Allah tr diye anlatlyor. Elbette lmmze karar veren Allah tr. O izin vermezse hi kimse lemez, ya da takdir ettii hayattan fazla, hi kimse yaayamaz. Buras doru. Ama sizce daha yeni domu bir bebein lmne, gen yata trafik kazas geirip len kiiye, birbirini ldren insanlarn mrn, Allah bu kadar yazm ve bizlerin yapaca bir ey yoktur diyebilir miyiz? Ltfen evremizde yaanan hayatn gereklerini, yanl bilgiler nda deil, Kuran n verdii bilgilerle anlamaya alalm.


Eer buna inanrsak, Allah bu durumda kullarna adaletsizlik yapm olmaz m? Kimisine ok mr verip, kimisine ok az mr verenin, Allah olabileceine nasl inanrz? Bu nasl bir imtihan anlay? Bizlerin Allah tasavvuru byle ise bizler Allah ve onun adaletini tanmyoruz demektir. Bu konuyu doru anlamak istiyorsak, ALLAH IN BU DNYADA BZLER ZGR RADEMZLE BA BAA BIRAKTIINI VE LMMZ DE DE, MUTLAKA BZLERNDE PAYININ OLDUUNU ASLA UNUTMAYALIM. Bu konuyu daha detayl dnmeye balamadan nce, konumuzla ilgili ayeti zellikle daha iyi anlayabilmek iin, farkl tercmelerden paylamak istiyorum.


Ali mran 145: HBR KMSE ALLAHIN ZN OLMADAN LMEZ. LM BELRL BR SREYE GRE YAZILMITIR. Kim dnya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mkfatn isterse, ona da ondan veririz. Biz kredenleri mkfatlandracaz. (Diyanet meali)


Ali mran 145: H KMSE, TAYN EDLM BELL BR VADEDEN NCE, ALLAH'IN ZN OLMADAN LMEZ. Kim bu dnyann nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceiz; kim de hiretin nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceiz ve kredenleri dllendireceiz. (Bayraktar Bayrakl meali)


Ali mran 145: ALLAH'IN ZN OLMADAN, YAZILI ECEL GELMEDEN KMSE LMEZ. Kim dnyalk isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, grevini yapanlar dllendireceiz. (Sleymaniye vakf meali)


Ayeti dikkatle okuduumuzda, tm insanlarn Allah n izni olmadan, yazl eceli gelmeden hi kimse lemez diyor. LTFEN DKKAT, ALLAH IN ZN OLMADAN DYOR. BURADA BR STSNA VAR. Siz bu szlerden ne anladnz? Herkesin lmne Allah karar vermi ve bunun dnda insanlarn hibir etkisi yoktur, kk yata len bir ocuun lmne, 100 yanda len bir insann lmne de Allah karar verdii iin mi lm diyor? Yoksa Allah her kulu iin uzun, adaletli bir sre bir mr vermi, O verdii uzun mrn zerine hi kimse kamaz ama deiik artlar, etkenler, oluumlar, kiinin yapt yanl tutum, Allah n verdii bedeni doru kullanmama, hor kullanma gibi artlarn olumamas ile erken len bir insann lmne Allah izin veriyor, diye mi anlamalyz? Ne desiniz?


Eer bizlerin bu dnyada imtihan olduumuza inanyorsak, lmmz de de paymzn mutlaka olduuna inanmalyz. Yoksa bu imtihan olmaz. evremize yle bir bakalm. Allah a inanmayan insanda yayor, inanan insanda. Hem de uzun bir mr. Allah isteseydi, kendisine inanmayan kulunun hemen cann alabilirdi. Ama almyor. Tm bunlar, imtihanmzn ok nemli unsurlardr, ltfen bunu gz ard etmeyelim. Allah bizlere uzunca bir mr veriyor. Bunu doru kullanmak bizlerin elinde. Kk yata daha doarken len bir bebein lmne, nasl olurda Allah bu kadar mr vermi deriz. Aratrnz bebein lmnde mutlaka yan etkiler, hatalarn, yanllklarn etkisi vardr. ALLAH ADALETSZ DELDR, KEND HATALARIMIZI LTFEN ALLAH A NSPET ETMEYELM. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin, farkl tercmeden Enam suresi 2.ayeti hatrlatmak istiyorum.


Enam 2: Sizi balktan yaratan Odur. SONRA BR ECEL BELRLEMTR. BELRLENM BAKA BR ECEL DE ONUN KATINDADIR. Siz yine de tereddt geirirsiniz. (Sleymaniye vakf meali)


Enam 2: Sizi balktan yaratan ve SONRA SZN N BR MR TAYN EDEN O'DUR. BR DE O'NUN KATINDA BELRL BR MR/ECEL VARDIR. Fakat siz hl phe edip duruyorsunuz. (Bayraktar Bayrakl meali)


Enam 2: O yle bir Rabdr ki, sizi amurdan yaratm, SONRA (HER BRNZE) BR ECEL TAYN ETMTR. (KIYAMETN KOPMASI N) BELRLENM BR ECEL DE ONUN KATINDADIR. Siz ise hl phe ediyorsunuz. (Diyanet meali)


Bu ayet aslnda batln etkisinde kalmadmz srece dikkatle dnldnde, bizlere en doru bilgiyi bu konuda veriyor. Dikkat ederseniz, bu ayette iki farkl mrden bahsediliyor. lgintir ilk iki tercmede olmayan ama nc Diyanetin tercmesinde, parantez iinde, ikinci lme Allah n ayetinde bahsetmedii bir lm yani kyametin koptuunda leceimiz bir lm olarak yazm. Ama Allah byle bir aklama yapmam. Allah n sylemediini bizler ayete syletmeye alrsak, ayeti de elbette yanl anlarz. lk iki tercmede dikkat ederseniz, Allah bizleri balktan yarattktan sonra, BZLERE BR ECEL BELRLEDNDEN BAHSEDLYOR. te bu ecel bizlerin kullanmna sunulmu, adaletli tespit edilmi uzun bir mr. Devamnda ise Msemma kelimesiyle anlatlan kiiye has, belirlenmi bir zaman sresi, BELRLENM BAKA BR ECELDEN BAHSEDLYOR VE DYOR K, BU ECELN DE NE ZAMAN OLACAINI YALNIZ ALLAH BLYOR. Demek ki Allah kullarna nce adaletli bir ecel belirliyor ve bunun stne asla hi kimse kamaz diyor. Ama bu mr Allah, imtihanlar gerei nasl kullanacaklarna kullar karar veriyor. rnein intihar etmek isteyene gerekirse zamanndan nce lmlerine Allah izin veriyor, msaade ediyor. Ali mran 145.ayetinde yle demiyor muydu? H KMSE ALLAH IN ZN OLMADAN LEMEZ. Hatta Mnafikun suresinde de Allah, BR KMSENN MR BTNCE ALLAH, ONA ASLA EK SRE VERMEZ, diye konuya aklk getiriyor. Ltfen aadaki ayet zerinde dikkatle dnelim.


Vaka 60: ARANIZDA LM TAKDR EDEN BZZ. Ve biz, nne geilebileceklerden deiliz. (Diyanet vakf meali)


Allah adaletiyle tm kullarna imtihan olabilecekleri, dnebilecekleri vakti veriyor. Onu tam kullanmak ya da Allah n verdii o esiz bedeni hor kullanarak, gereken deeri vermeyerek erken lmemize Allah izin veriyor, YAN LM HAK ETTMZ ZAMANDA BZLERE TAKDR EDYOR VE LMMZE ZN VERYOR. Bunun dnda rivayetlerin etkisiyle konuyu saptrarak, farkl anlamlar verirsek, ALLAH IN ADALETNE SAYGISIZLIK YAPMI OLACAIMIZ GB, KURAN I DA ZERRE KADAR ANLAMAMI OLURUZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/HGumustabak
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/